Taal is onvolmaak, dus ons kan nie 'n perfekte woordeboekstelsel skep nie.

Die langtermyn doelwit is om semantiese algoritmes op tale te kan skep.

Die eenvoudige aanvanklike doelwit sou wees om in staat te wees om:

  • Vervang outomaties 'n woord in 'n sin met 'n ander woord, en hou die betekenis van die sin dieselfde. Hiervoor wil ons sinonieme gebruik. Synsette sal ook hier voordelig wees.
  • Bepaal die ekwivalensie van twee frases algoritmies.

Alhoewel ons nie duidelik is oor die semantiese algoritmes wat ons wil gebruik nie, moet ons spesifiek in die woordeboeke wees sonder om ekstra werk te skep.

So woorde word gekoppel deur verhouding tipes:

  • 'n Superset dek die hele subset. Alle ape is soogdiere, so aap is 'n subset van soogdiere. Rooi is 'n subset van kleur. As mens vra word watter kleur skarlaken is, sou ons sê dit is 'n soort rooi. As ons meer presies wou wees, sou ons sê dit het 'n sterk verhouding met rooi en 'n swak verhouding met blou. Of dit het 'n sterk verhouding met rooi en 'n sterk verhouding met pers. So mens sou sommige kleure definieer in terme van verhoudings.
  • Sinonieme is woorde wat in die meeste gevalle (sê 90% van die tyd) nie die betekenis in 'n arbitrêre sin verander wanneer jy een woord met 'n ander vervang nie. So Woensdag (Afrikaans) en Mittwoch (Duits) is sinonieme met mekaar (met dien verstande dat die leser albei tale verstaan). Oor die algemeen is dit voordelig om ten minste een sinoniem op elke woord te hê. So waar daar veelvuldige verwante woorde is, wil ons die woord met die naaste verhouding kies as sinoniem indien dit moontlik is.

krisvan 2017-04-29 05h28

PuzzleMan