Woord Ooreenkoms of Gelykvormigheid

Hierdie algoritme poog om woorde met dieselfde letters en soortgelyke letterpatrone as 'n gegewe woord te vind. Hierdie is nie 'n speltoetser nie, maar moontlik 'n toets vir disleksie. Die gegewe woord hoef nie in die huidige woordeboeke te wees nie.

Die algoritme gebruik twee metings:

  • Hoe soortgelyk is die letters tussen die woorde?
  • Hoe soortgelyk is letterpatrone tussen die woorde?

Die twee metings weeg af teen mekaar. Woorde met soortgelyke letters en woordpatrone in die woord lys eerste.

Voorbeelde:

  • alliterasie: obliterasie transliterasie iterasie arbitrasie alimentasie illustrasie laserasie alliansie filtrasie kalibrasie allitereer reïterasie bilaterale allerlaaste artikulasie illustrasies
  • kakelbont: skakelbord skakelpunt skakeltoon kabeltou kantelbalk kantelhoek kaketoe kabeljou kalkoen koelbak kalkoene kodebank klavetron batteljon kleinboet tekenboek kaneelblom skakelknop karbonkel
  • toktokkie: bontrokkie towerstokkie stokkie klokkie konkoksie tektoniek roerstokkie toutologie tinktinkie stokkies kapokkie jokstorie kospakkie

Standaard woord en patroon soektogte is ook hier beskikbaar

Unieke funksies is verwerkings-intensief en is hier beskikbaar

krisvan 2017-10-18 07h54

PuzzleMan