Belaj esperantaj vortoj

  • samideano - 1. Tiu, kiu havas komunan ideon, komunan celon kun aliaj, 2. Afabla ĝentiltitolo uzata inter esperantistoj, konsiderataj kiel kunlaborantoj pro la Interna Ideo
  • esperantistaro - ĉiuj homoj kiu parolas Esperanton
  • homaranismo - Doktrino postulanta, ke ĉiu rigardu kaj amu ĉiulandajn homojn kiel siajn fratojn.
  • kabei - Fari kiel Kabe, forlasi la esperantismon post vigla kaj sukcesa partopreno en la movado.
  • priparolataĵo - la afero diskutata
  • krokodili - 1. paroli kun esperantistoj ne en Esperanto, 2. paroli en sia nacia lingvo kun esperantistoj
  • aligatori - paroli en la lingvo de la alparolato kiu estas esperantisto
  • kajmani - paroli kun esperantisto en lingvo propra al nek la parolanto nek la alparolato
  • kromosomonombro - ses o-oj! nombro da kromosomoj

donaldo 2018-03-07 23h11

PuzzleFoundry
PuzzleMan