Anagram stel
naamkaart, maankaart, katamaran
markaandeel, aandelemark, aandeelmark
adelaars, raadsale, raadslae
grassaad, saadgras, garssaad
sandplaat, plantsaad, saadplant
agslaan, laasnag, aanslag
kaslaai, laaikas, aksiaal
aankla, kanaal, alkaan
nataal, nalaat, aantal
drakabel, dekblaar, blaredak
banderak, kenbaard, dankbare, denkbaar
baarde, beraad, bedaar, beaard
werksblaaie, beswaarlike, brieweskaal
bestraal, stelbaar, albaster
braak, barak, karba
agenda, gedaan, gaande
siedaar, sieraad, aasdier
kaasdoek, koeksaad, saadkoek
landsake, skandale, kandelas
daar, aard, raad
saamgetrek, maagstreek, gastekamer
steenlaag, leegstaan, aangestel
plaasklere, klaarspeel, slaapklere
speelkaart, spreektaal, kaartspeel
gestaaf, gaafste, afgetas
hamerslag, slaghamer, hamelgras
genitaal, nalatige, ingelaat
naarstige, ingestaar, anargiste
klaagster, skaterlag, agterklas
kamgare, gekraam, regmaak
kangaroes, aangekors, groenkaas
regstaak, treksaag, agtersak
regstaal, ertslaag, gestraal
gestaal, laagste, laagtes
legaat, gelaat, laagte
getraan, granate, agterna
geraap, egpaar, gepaar
regstaat, traagste, regattas
aanwikkel, kniekwaal, likkewaan
liemaak, amikale, kamelia
akranie, aanreik, kanarie
kanaries, kraaines, raaksien
sierskaats, kastrasies, sarkasties
attraksie, traktasie, katarties
lampetkan, mantelpak, mantelkap, kapmantel
kalante, alkante, katnael
kleopatra, aortaklep, pektoraal
saamwerk, maaswerk, waskamer, werksaam, wamakers
maltase, saamtel, melaats
setlaar, lasaret, astrale
nasate, senaat, naaste, aanset
faal, alfa, laaf
graatvis, visgraat, vraatsig
ongaar, angora, orgaan
saga, gaas, saag
spinaal, inslaap, inplaas
raakloop, raapkool, koolraap
koalas, lokaas, oksaal
ramkat, kamrat, kramat
parkas, skraap, spraak
traak, katar, kaart
alma, lama, maal
slaap, plaas, lapas
staal, atlas, slaat
naam, maan, nama
asma, maas, saam
bestanddele, bestanddeel, standbeelde
beradende, bedarende, benaderde
benaderd, beradend, bedarend
fabeldier, dierfabel, adelbrief
blakende, keelband, bedlaken
bindgare, bedaring, berading
boslande, asblonde, bolandse
brande, benard, barend
bolands, bosland, asblond
beplanningstreek, streekbeplanning, beplanningstreke
boekemark, akkerbome, boekkamer
boekekas, boekesak, sakboeke
bemarker, merkbare, beermark
speelbal, balspeel, balspele
betalers, retabels, belaster, stelbare
elberta, betaler, retabel, telbare
borgakte, kragbote, agterbok
byangel, nagebly, glybane
bankier, inbrake, bierkan
boeksak, kasboek, boekkas, sakboek
kabel, balke, bekla
sabel, blase, belas
bantoes, bastone, basnote
abses, asbes, basse
burma, umbra, rumba
bastoon, naboots, basnoot
adder, drade, dader
deegkwas, weeksdag, dekgewas
eendag, gedane, genade
nagedoen, ongedane, ongenade
agerend, gerande, eendrag, genader
verhandel, verhalend, halverend
dinastiese, eindstasie, destinasie
dialekte, delikate, daktiele
nadenke, nakende, knaende
nadele, nadeel, elande
selwande, elwedans, salwende
nadere, andere, arende, narede
starende, anderste, teersand
nadelig, dalinge, ladinge, naglied
dekglas, sakgeld, kasgeld, geldsak, geldkas
garde, grade, gedra
idealis, dialise, iliades
dialek, daklei, leidak
rapsodies, adsorpsie, sporadies
selwand, salwend, welsand
ander, rande, nader, arend
anders, danser, rasend
strande, starend, stander
sedan, danse, sande, andes
nadir, indra, dinar
tafereel, eretafel, taferele
allergeen, allergene, alleenreg
apestreek, aksepteer, apestreke, aptekeres
angliseer, glasenier, sangleier, slangeier, eierglans
ingelate, eentalig, gelatien, natgelei, genitale
eensamig, ingeasem, meganies
antigene, gentiane, antigeen
tranerige, ranterige, gratineer
teenklag, gekantel, kengetal
toegeplak, opgetakel, toegeklap
gekartel, teelkrag, geklater, kegelrat
angskrete, angskreet, keerstang
lengteas, teenslag, galsteen
weerglas, weerslag, lasgewer
geswael, gesalwe, geslawe
opgestane, ongepaste, toegespan
strateeg, agterste, stratege
resitasie, iterasies, satiriese
uitkeerwal, waterkuile, lukratiewe
markiese, kremasie, keramies
kreatine, keratien, kreatien
reaksie, kreasie, eiersak
kreasies, kassiere, sakereis, reaksies
minerale, naelriem, lamineer
maniere, animeer, mariene
maniese, amnesie, menasie, anemies
attensie, tetanies, antitese
keerplank, ankerplek, panlekker
leersak, lakseer, skaleer
walswerke, slawewerk, werkslawe
rektale, lakteer, katleer
leervak, karveel, verklae
seekant, sekante, aksente
treksae, takseer, tersake
ettersak, kateters, kartetse
karette, rakette, kateter
asteek, askete, seekat, teesak, askeet, asteke
meetlas, maltees, meestal
nasleep, naspeel, naspele
eetplan, planeet, planete
navertel, relevant, ventrale
trapleer, leertrap, traplere
swaele, eselwa, seewal
kaliefs, fiskale, kalfies
afskei, skafie, faksie
formasie, aforisme, amorfies
falset, tafels, afstel, lafste
amfore, amorfe, femora
afets, afset, faset
verglasing, vingerglas, verlagings
amegtig, magtige, gematig
waggel, weglag, gewalg
hartige, ghitare, haterig
verlakking, verganklik, verkalking
kategis, kastige, skeigat
lansering, ranseling, graslinne
tierslang, triangels, stralinge, lastering
vangseil, vlagsein, seinvlag
argipels, lagspier, slaperig
glasie, salige, lagies
agterin, tranige, graniet
grappies, sapperig, sappiger
uitgestap, spuitgate, uitgespat
kapploeg, opgeplak, opgeklap
slagwerk, glaswerk, werkslag
nagekom, ongekam, ongemak
opgekam, omgekap, omgepak
geknars, nagkers, kersnag
gekwas, gewaks, wegsak
slange, langes, angels
gearm, geram, marge
oetangs, onsagte, toesang
ganse, nagse, sange
stange, angste, nesgat, gesant
nagte, agent, tange
gepars, geraps, gapser
grate, agter, gerat
getas, agste, gaste, sagte
hela, hale, hael
hamerslot, armholtes, haelstorm
krakies, rakkies, karsiek
akkies, kakies, sakkie
saklinne, knalsein, linnekas
pasliker, spirakel, replikas
mansiek, skieman, kinemas
keramis, ramkies, markies
matrieks, sitkamer, matrikse
spinnerak, spinnaker, sprinkane
kaprise, parkies, skrapie
kapsie, skapie, aspiek
skapies, kapseis, kapsies
traksie, arkties, aktrise
kasie, sakie, aksie
askies, sakies, kasies, kassie, aksies
lampolie, palmolie, olielamp
plasie, lipase, slapie, paleis
relais, realis, israel
manie, amine, amien
sinapse, snapsie, sapiens
rapsie, spirea, parsie
serapis, rapsies, reispas
spasies, passies, asepsis
reistas, satires, trassie
akker, rakke, krake
ekstrak, trekkas, strakke
wrakke, kwaker, wakker, kwarke
lasplek, skalpel, plaksel
varsmelk, valskerm, kersvlam
oerknal, onklare, kornael
kansel, lakens, kenlas, slanke
toeplak, optakel, toeklap
orakels, oskrale, sakerol
koelwa, kolewa, alkowe
klaer, rakel, krale
klaers, skrale, sklera
klawers, kalwers, werklas
kartel, klater, klaret
lateks, katels, takels
stoomkrane, kosmatrone, toonkamers
romanesk, nakomers, sonkamer
kamer, marke, maker, krame
makers, masker, kamers
ranke, krane, anker
knater, katern, nektar, natrek
kaper, parke, karpe
sprake, eskarp, skrape, kapers, parsek
trekpas, spektra, skeprat, kapster
aspek, skape, apeks, aksep
waskers, skawers, kerswas
ekstra, katers, staker, skater
karet, raket, kater
kwarte, kwater, trekwa
aktes, stake, kaste
plae, alpe, pale
trapsel, psalter, spartel
spatsel, stapels, slaptes, spatels
spatel, pastel, stapel, slapte
strale, laster, ratels
stale, tesla, laste
walse, swael, slawe, salwe
mane, name, amen
rame, arme, maer
marse, maser, armes
smarte, maters, armste
masse, asems, sesam
temas, mates, maste
mate, meta, tema
nootvaste, toonvaste, voetnotas
staners, sersant, snaters
snater, transe, staner
swane, waens, wenas
proteas, esparto, pastore
raster, starre, terras, ratser
vraers, verras, varser
aster, ratse, artse, tsare
afkort, kortaf, faktor
grashooi, hooigras, garshooi
sigkant, sinkgat, staking
kragloos, galkoors, rookglas
alg, lag, gal
langs, glans, slang
tangos, ontsag, tsonga, ontgas
nags, angs, sang, gans
inkas, sanik, insak
slak, klas, laks
karton, kontra, kantor
park, karp, krap
kar, rak, ark
yssak, yskas, sysak
kats, skat, taks
kwas, swak, waks
smal, salm, mals
salto, salot, stola
sal, las, als
alt, tal, lat
topmas, omstap, mastop
omtas, matso, stoma
spar, pars, raps
sap, pas, spa
stap, spat, taps
teddiebere, debiteerde, teddiebeer
begindeel, bedelinge, ingebeeld
gebeeld, belegde, gebedel
broeiende, boeiender, onbereide
breedste, breedtes, bestrede, besteder
verebed, bedveer, veerbed
gebinde, bedinge, ingebed
bedreig, bedrieg, geribde
onderbie, broeiend, onbereid
bereid, bredie, bieder
bodeel, boedel, bedoel, bloede
blekerige, gekriebel, begeerlik
egbreek, gebreek, gebreke
beweeg, begewe, gebewe
vleisbene, beenvlies, vleisbeen
beseel, belees, belese
bestee, beeste, besete
beleëring, beginreël, bereëling
bergie, gebier, gebrei
murgbeen, murgbene, beenmurg
begroet, begrote, betoger
beskoei, boekies, eikebos
leibome, embolie, mobiele
berei, beier, biere
bokleer, korbeel, boklere
breek, beker, berke
beloer, roebel, boleer
boepens, sopbeen, sopbene
ysbene, ysbeen, byenes
sobere, boerse, seerob
bonkiger, bekoring, beroking
getob, gebot, bogte
berug, gerub, burge
telbuis, subtiel, besluit
inbeur, brunei, bruine
bekvol, bevolk, bokvel
blye, bely, byle
boser, brose, boers, sober
bestry, byster, byters
berus, beurs, rebus
brute, beurt, buret
ongeredde, geordende, ongedeerd
onderskeid, oksiderend, insekdoder
middelste, etsmiddel, middestel
goederetrein, goedertieren, geroetineerd
geledere, geleerde, delegeer, gereelde
ingekleed, geknielde, ingeklede
deegliker, dergelike, geredelik
redigeer, dierereg, digereer
gedeel, geleed, gelede
ongelede, leengoed, ongeleed
steengoed, toegesend, gedoentes
eetgoed, geodeet, teegoed
reisdeken, indekseer, skreiende
trekdiere, direkteer, krediteer
steierend, destineer, residente
vriesende, veerdiens, versiende
verdiepers, verspieder, verspreide
koesterend, ondersteek, ondersteke
sekerder, skeerder, keerders
veredel, verdeel, verlede
ondersees, ondersese, endosseer
denoteer, onteerde, detoneer
degerig, gedreig, gerigde
kroningseed, sekondering, sendingkore
rondgelei, ingerolde, gondelier
grondseile, gondeliers, rondgeseil
ongestilde, sieltogend, toedelings
pedologie, logopedie, geplooide
singende, sendinge, ingesend
grondeise, donserige, negroides
seegodin, genoside, onsedige
ontgelde, ongeteld, geldnote
geronde, regdoen, rondgee, ongered, georden
heilsorde, hidrosele, hidroseel
hoender, herdoen, horende
indiskrete, indiskreet, stinkdiere
dikteer, dekriet, krediet, direkte
leiden, indeel, eilend
solenoide, onsoliede, eindeloos, sielenood
voleinde, invloede, vloeiend
domeine, demonie, dominee, eiendom
dominees, eiendoms, demonies
dreine, diener, einder
dieners, reisend, einders, deernis
deursein, deursien, induseer, diensure
tierend, intrede, dertien
dinees, siende, eindes
tiendes, dienste, instede
oorkleed, oorklede, koorlede
dele, lede, edel, deel, leed
endlose, onedels, noedels
oordeel, oordele, oorlede
eden, dene, deen, eend
reeds, seder, redes
wreed, wrede, drewe
liggend, delging, gelding
gelid, gilde, ledig
ligvloed, volledig, vloedlig
mondinge, minnegod, ingemond
sondiger, grondeis, donserig, dosering
donsige, onsedig, sondige
dinges, gesind, snedig
spoedig, pisgoed, opgedis
toergids, drogiste, dorstige
godlose, geloods, losgoed
droogtes, gestoord, droogste
goeds, godes, gedos
hedonis, hindoes, onsheid
kinderloos, loodsinker, noordeliks
disket, diktes, dikste
vriend, vinder, vrinde
duitser, duister, deursit
doem, mode, moed
noordooster, oondrooster, roosteroond
orden, onder, ronde
erd, red, der
droging, gording, grondig
nodig, dingo, ondig, godin
uitdos, oudits, studio
duo, dou, oud
egosentriese, estrogeniese, geosentriese
lewersiekte, sweetkliere, witseerkeel
selnetwerke, newelstreek, newelstreke
speeltonele, speeltoneel, toneelspeel
feestrein, freneties, infesteer
stiergeveg, visgeregte, vergesigte
weggee, gegewe, geweeg
streekontwikkeling, ontwikkelingstreek, ontwikkelingstreke
kletserige, stekelrige, kersligete
rekeninge, eenkernig, ingereken
geteiken, tegnieke, genetiek
menigeen, ingemene, ingemeen, ingeneem
reisgenotes, estrogenies, soenerigste, geosentries, egosentries
reisgenote, gerontiese, ingeroeste
neergiet, ingetree, genieter
ingesete, geneties, tegniese
eksogene, gekosene, eksogeen
toegeken, ketogene, ketogeen
wegkeer, gewreek, gekerwe
geslepe, gesleep, gespeel, sleepeg
gelese, gelees, lesgee
gesetel, geelste, leegtes, gesteel, leegste
geneem, gemene, gemeen
termogeen, termogene, gemonteer
gemeet, gemete, geteem
gevrete, vergeet, vergete, gevreet
geweste, gewetes, gesweet
seeweg, gewees, gewese
gewete, geweet, teweeg
niersiektes, interseksie, sinkretiese
resistensie, sensitiseer, intersessie
stelseltjie, stelletjies, letseltjies
toetskrieket, tekortsiekte, kriekettoets
seksionele, seksioneel, seilskoene
kleisteen, elenkties, steenklei
kosmetiese, ekosisteme, ekosisteem
pessiekte, seepkiste, skeptiese
ereksies, reseksie, sekresie
siersteek, siersteke, eksisteer
episteem, septieme, episteme
termiese, metriese, estimeer
sinerese, neseiers, resensie, sieneres
retensies, ensisteer, siersteen, interesse, sinteseer
resepsie, persiese, presiese
kontekstuele, toneelstukke, kontekstueel
eselwerk, werkesel, leeswerk
ekstreem, skemerte, ekstreme
verkorenes, onverseker, konserveer, konverseer
respekte, ekserpte, setperke, eksperte
sekureer, skreeuer, rekuseer
kersete, sekrete, sekreet
vetkerse, versteke, versteek
roemeens, sermoene, oermense
kerfies, fikseer, skrefie, skerfie
frees, sfere, frese, sfeer
gretige, regtige, gerigte
steggie, geestig, gesigte
greintjies, singertjie, ringetjies
muitelinge, ingetuimel, tuimelinge
veilinge, ingevlie, veglinie
uitgevlie, vliegtuie, uitgeveil
knoesterig, knoetserig, koestering
toksigeen, kongestie, toksigene, knoestige
kroegies, geskroei, kersogie
uitgesoek, uitgekose, gousiekte
keurige, gekuier, gekruie
egskei, geskei, gekies
gewikste, wegskiet, geswikte
engelin, leninge, eenling
groeisels, sielesorg, losserige
uitgeslote, toegesluit, uitgestoel
speeltuig, uitgespel, leegspuit
vlesige, geelvis, veselig
gevlei, gevlie, geveil
wiegel, welige, weglei, gewiel
genie, ingee, enige
roepinge, perigone, ingeroep
roeringe, ignoreer, ingeroer
negosie, gesnoei, ingeoes
ergenis, seringe, regsien
gesein, genies, gesien
gesproei, groepies, opgesier
gotiese, gestoei, goeiste
gesprei, gespier, seperig
regie, giere, gerei
gieter, eterig, getier
gewei, wiege, ewige
gekolwe, geklowe, koelweg
lugstreek, gelukster, lugstreke
kosgee, gesoek, gekose, gekoes
oopgestel, gesloopte, spleetoog, opgeloste
geloste, geslote, gestoel, sleetog
regstel, gletser, slegter
geursel, leersug, gesleur
gelet, getel, telge
enge, gene, nege, geen
gener, genre, enger, neger
grense, ergens, genres, negers
groepe, geproe, geroep
toegerus, getroues, gesouter
wegroes, geswore, swoeger
getoer, groete, trogee
greep, grepe, gerep
regte, tereg, terge, egter
steeg, stege, geset
teehuis, eethuis, tehuise
lietsjies, seiltjies, sieltjies
seiltjie, sieltjie, lietsjie
rietsuiker, uitreikers, suikerriet
isotermies, erotisisme, isometries
meisies, emissie, miesies
petisie, tipiese, pietsie
viseier, revisie, visiere
snoetjie, soentjie, noetjies
kelkie, lekkie, klieke
sekerlik, kisklere, klerekis
kerkie, krieke, rekkie
kiemsel, meelkis, melkies
eerlik, reliek, kliere
onikssteen, kontensies, oniksstene
kenoties, knoetsie, toksiene
insteek, teikens, insekte
koetsiers, koesister, reiskoste
koterie, toereik, erotiek
spekie, skepie, kepies
seeskip, skepies, seepkis
sieker, kieser, keiser, skeier, kersie
skeiers, keisers, kiesers, kersies
skeie, kiese, sieke
seekis, seksie, siekes
stekies, teksies, siekste, sketsie, siektes
kieste, siekte, teksie, skiete, stekie
wekie, wieke, kiewe
immoreel, immorele, immoleer
seniel, lensie, inlees, eselin
reptiel, pleiter, perliet
liere, leier, riele
leiers, sliere, seiler
stileer, slierte, steriel, steiler
verseil, verlies, vleiers, serviel
seile, siele, elsie, liese
steile, elites, lieste
misreen, insmeer, miernes
erotisme, isoterme, toerisme
emosie, moesie, meiose
trimester, trimeters, stertriem
trimere, trimeer, trireme, trireem
termies, strieme, rietmes, metries
oneroties, steenrooi, notoriese
isopreen, opsiener, roepsein
stopseine, potensies, seinposte
toesien, toniese, ontiese, oneties
sirene, siener, reines, seiner
sieners, seiners, sirenes
neersit, tieners, tersine
versien, veinser, inverse
niewers, weersin, insweer
intree, treine, tiener
verniet, niervet, inverte, invreet
prioresse, sproeiers, resorpsie
repie, piere, preie
repies, spreie, spiere
pitseer, spriete, strepie
sepies, spesie, spiese
eiers, eiser, serie, ierse, reise
series, resies, eisers
steier, siteer, stiere
uittree, uietert, uitteer
klee, kele, leke, keel, elke, leek
kunstoneel, konsulente, toneelkuns
peuselkos, pekelsous, skouspele
verkoel, volkere, vloeker
teleks, skelet, stekel, ketels
kweel, klewe, welke
eksoterm, soekterm, omstreke
konsepte, kopsteen, ontskeep
skoener, onseker, snoeker, nekrose
kerne, reken, erken
skuurstene, streeknuus, skuursteen
kopsere, kopseer, roepsek
koerse, soeker, kroese
kosteres, koesters, trekosse
koetser, eskorte, orkeste, oerteks, koester, sektore
voertsek, verskote, vortekse
vektore, koevert, veetrok
preke, preek, keper, perke
ekserp, spreke, perske, skerpe, respek, spreek
ekspert, skerpte, setperk
speke, kepse, skepe, speek, skeep
werkers, kerwers, wrekers
kerwer, werker, wreker
weerkry, werkery, kerwery
reeks, seker, skeer, skree, kerse
sterkes, eksters, sketser, stekers
ekster, steker, streke, streek, sterke
sketter, ketters, sterkte
vrektes, kersvet, verstek, vetkers
skreeu, sekure, skeure
skrewe, kewers, skewer, skerwe
kerwe, wreek, krewe, kewer, werke
ekse, kese, kees
steeks, sektes, sketse
sekte, steek, steke, skete, skeet
ysterlem, termelys, smeltery
nestel, entsel, netels, lentes
eseloor, eerloos, oorlees
leprose, spoeler, proesel
ploeter, proleet, ploerte, prolete
sloepe, spoele, soepel, oplees
vloere, veloer, eervol, voeler
swoelte, wetlose, toeswel
pelser, speler, sleper
pelsers, slepers, spelers
speel, sleep, spele, pelse
splete, tepels, spleet
telers, streel, steler
lesery, selery, erelys
else, esel, slee, lees, seel, lese
steels, setels, setsel
steel, setel, stele
veels, vesel, vlees
tenoorstem, normtoetse, teenstroom
moreen, enorme, noemer
oermens, morenes, sermoen, noemers
een, nee, ene
soener, snoere, soneer
roustene, rousteen, sentoure
tenore, onteer, noteer
spene, pense, speen
rentes, enters, trense, senter
entre, reent, enter, rente
steen, stene, neste, sente
neet, nete, teen, ente
seeroos, oorsees, oorsese
poetser, posteer, sproete, ertesop
stereo, stoere, soeter, roetes, oester
rosette, toeters, toetser
stroewe, woester, owerste
reep, repe, pere, peer
perse, serpe, resep
septer, strepe, streep
sepe, pees, seep, pese
swepe, sweep, wespe
eers, sere, seer
strewes, swetser, westers
eters, ester, reste, etser, ertse
vertes, verset, verste, veters, servet
sweter, strewe, sterwe
verse, vrese, vrees
swewer, swerwe, wewers
teer, tere, tree, eter, erte
veter, verte, vreet
wees, wese, sewe
eet, ete, tee
tewe, twee, weet, wete
stoffie, toffies, fosfiet
self, fles, elfs
rofste, strofe, stroef
gerug, rugge, gegru
greinhout, houtgrein, uithonger
kruisteling, kluistering, struikeling
sluitinge, ingesluit, linguiste
strignien, strignine, sintering
uitsigte, uitgesit, stuitige
soeklig, glikose, kielsog
knoetsig, knoestig, gnostiek
gepink, geknip, peking
gietkuns, kunstige, tegnikus, suigtenk
gekrui, keurig, geruik
optellings, opstelling, plotseling
slopinge, oplesing, spoeling
loesings, lossinge, slonsige
stelping, spleting, gesplint
glinster, streling, stelring, sterling
singels, lesings, lessing
legio, gloei, igloe
volgroei, oorvlieg, voorlieg
glipse, geslip, gespil
welig, gewil, wilge
mening, inmeng, neming
tongspier, toespring, postering
rypinge, ingrype, pyniger
niger, ringe, grein
oorsigte, gestrooi, oorgesit
psigote, opgesit, opsigte
orige, regio, orgie, groei
goties, sigote, egotis, toesig
gister, gerits, regsit
rustige, ruigtes, ruigste
rysige, syerig, yserig, ysiger
reguit, geruit, ruigte
stewig, getwis, wegsit
ploegos, opgelos, gesloop
grootse, getroos, goorste, gestoor
regop, gepor, groep, opreg
spoeg, gopse, gepos
grotes, gesort, getros
gerot, groet, grote
sugte, gestu, gutse
hostel, holste, hotels, holtes
klinies, sienlik, sinlike
onkrities, tiroksien, torinkies
miosien, miosine, simonie
notisies, sitosien, sioniste
nutrisie, neuritis, siertuin, intrusie, tuiniers
sooltjie, slootjie, lootjies
kinkel, kenlik, nikkel, klinke
leksikon, kloksein, klonkies
klei, kiel, keil
inlek, klein, kniel
linkses, slinkse, sinksel, liksens
ouerlik, ouliker, ourikel
sotlike, toeslik, soetlik
tersluiks, kluisters, susterlik
kulties, skuilte, uitskel
konies, onikse, onkies, inkoes
skuinser, sierkuns, kunsreis
intrek, tinker, kretin
nikse, insek, knies
tuniek, uitnek, uitken
korsie, skroei, rokies
kruiers, kruiser, ruikers
tiksters, strikste, stikster
rustiek, struike, ikterus
kuiers, kuiser, kruise, suiker
kruie, ruike, kuier
kies, skei, siek
kiste, kiets, skiet, kitse
loslopie, peilloos, plooisel
lispel, spille, ellips
sintels, stelsin, stensil
tinsel, sintel, instel
losroei, rooisel, oorseil, rooiels
slopie, lopies, opseil
poliets, pitlose, topseil, pistole
toulei, litoue, leitou
pluiser, slurpie, sluiper, pleuris
sliert, liters, ritsel
sluiter, luister, luiters
lies, siel, seil
stiltes, titsels, stilste
titels, titsel, stilte, stilet
renium, mineur, numeri
stormpie, trompies, tropisme
risome, omreis, osriem
miose, mosie, omies
mosies, mossie, simose, misoes
emir, mier, riem
ruimtes, ruimste, muiters
item, mite, miet
opsien, spioen, ponies
nosie, inoes, snoei
versin, vernis, invers
sien, nies, sein
senit, inset, inets, niets
sproei, opsier, porsie
pirouet, piouter, uitroep
opsie, sopie, opeis
sorties, trossie, stories
storie, sortie, torsie, toeris
trisep, spriet, esprit
spruite, puriste, uitpers, spuiter
stuipe, puiste, spuite
eris, iers, sier, reis
ritse, siter, tiers, stier, rites
uiers, suier, rusie
tier, riet, rite
uiter, uteri, ruite, truie
witste, twiste, wittes
kloek, lokke, kolke
kroek, koker, rokke
korteks, rekstok, trekkos
loswerk, kolwers, korswel
tolke, loket, klote
klowe, wolke, kolwe
kelp, klep, plek
korent, kornet, kreton, ontrek, tronke
knoes, skone, snoek, skoen
skroppe, skopper, opskerp
oprek, kroep, koper, poker
spoke, ekspo, skoep
koer, oker, kore, roek
koers, orkes, kroes
kosters, sektors, stokers
koster, stroke, skorte, korste, stoker, sektor, korset, eskort, skoert
vorteks, verskot, verstok
koste, koets, skote
skep, keps, spek
skurwe, kurwes, skuwer
reuk, kure, keur
stemloos, smetloos, solostem
oorstelp, sterloop, terloops, poolster, rotspoel
lope, loep, poel, pole
topspel, potspel, stoppel
spoel, sloep, slope, polse
worstel, wortels, wetsrol
sel, els, les
slet, stel, lets
moer, rome, roem, more
vorme, omver, vrome
omtes, omset, moets
tome, omte, mote, moet
voorent, ontvoer, vertoon
sone, soen, onse, eons
onses, snoes, sones
senu, seun, neus
net, ent, ten
provooste, voetspoor, voorstoep
stopper, stroppe, popster
proe, roep, oper
sproet, strope, sporte, presto, protes
soep, epos, peso, pose, poes, oeps
stoep, opset, poets
eros, sero, roes, rose
trotses, stoters, osstert
tesourus, suursoet, soetsuur
store, roset, stoer, rotse
stoter, trotse, storte, otters
stotter, strotte, trotste
toerus, souter, troues
stote, toets, stoet, sotte
sper, serp, pers
speur, ruspe, super
ets, set, est
uitsing, uitings, sintuig
ligkol, kollig, glikol
trog, grot, gort
minlik, nimlik, inklim
kopluis, luiskop, pouslik
kluis, sluik, skuil
niks, snik, sink
swik, wiks, kwis
spil, slip, pils, lisp
ontuis, sonuit, insout
troois, strooi, oorsit
stuit, tutsi, titus
kompos, opkoms, omskop, sopkom
skoor, kroos, koors
kort, trok, krot
kots, stok, skot
pool, loop, polo
sloop, oplos, pools
plus, puls, spul
stroomop, stompoor, smoorpot
moors, rooms, smoor
stoor, soort, torso, troos
tros, rots, sort
trots, stort, strot

Statistiek

sys 2024-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan