Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53402
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5281

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.3%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,460 36,524 54,341 13,464 11,129
Deutsch 36,529 404,645 14,338 43,800 27,893
English 54,322 14,333 189,363 7,892 39,217
Español 13,461 43,799 7,891 156,046 5,456
Esperanto 11,129 27,889 39,272 5,457 97,382

Statistiek

sys 2022-09-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan