Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53248
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5248

Woord tipe - Naamwoord: 71.8%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.6%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 217,451 36,346 54,160 13,455 10,858
Deutsch 36,351 404,615 13,033 43,801 27,550
English 54,181 13,027 144,849 7,836 38,457
Español 13,452 43,800 7,835 156,046 5,434
Esperanto 10,858 27,546 38,511 5,435 95,939

Statistiek

sys 2020-11-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan