Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53401
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5279

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,452 36,519 54,342 13,460 11,095
Deutsch 36,523 404,645 14,222 43,800 27,857
English 54,322 14,217 188,368 7,892 38,973
Español 13,457 43,799 7,891 156,046 5,456
Esperanto 11,095 27,853 39,026 5,457 97,139

Statistiek

sys 2022-05-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan