Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 52817
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5223

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.2%
Woord tipe - Bywoord: 3.7%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.7%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.4%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.0%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 213,053 36,159 53,247 9,834 10,742
Deutsch 36,164 401,885 12,076 35,246 27,203
English 53,269 12,070 147,567 5,172 37,586
Español 9,831 35,245 5,171 143,922 4,579
Esperanto 10,742 27,199 37,637 4,580 94,752

Statistiek

sys 2019-12-31 21h47

PuzzleMan