Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53407
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5285

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.3%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,472 36,527 54,354 13,466 11,129
Deutsch 36,532 404,645 14,348 43,800 27,897
English 54,331 14,343 189,381 7,892 39,217
Español 13,463 43,799 7,891 156,046 5,456
Esperanto 11,129 27,893 39,272 5,457 97,382

Statistiek

sys 2023-02-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan