Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 52769
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5223

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.2%
Woord tipe - Bywoord: 3.7%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.7%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.4%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.0%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 213,037 36,147 53,241 9,834 10,562
Deutsch 36,153 401,881 12,072 35,246 26,854
English 53,263 12,066 147,541 5,171 37,515
Español 9,831 35,245 5,170 238,858 4,015
Esperanto 10,562 26,850 37,566 4,016 91,191

Statistiek

sys 2019-10-01 02h30

PuzzleMan