Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 52766
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5223

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.2%
Woord tipe - Bywoord: 3.7%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.7%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.4%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.0%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 213,029 36,147 53,250 9,834 10,564
Deutsch 36,153 401,881 12,071 35,246 26,526
English 53,272 12,065 147,541 5,171 37,514
Español 9,831 35,245 5,170 238,858 3,347
Esperanto 10,564 26,523 37,565 3,348 87,925

Statistiek

sys 2019-08-01 02h30

PuzzleMan