Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53226
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5242

Woord tipe - Naamwoord: 71.8%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.6%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.9%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 217,372 36,309 54,231 13,455 10,854
Deutsch 36,314 404,599 13,004 43,801 27,535
English 54,254 12,998 147,892 7,843 38,471
Español 13,452 43,800 7,842 156,046 5,424
Esperanto 10,854 27,531 38,525 5,425 95,767

Statistiek

sys 2020-07-01 02h30

PuzzleMan