Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53401
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5276

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,440 36,515 54,329 13,460 11,078
Deutsch 36,519 404,645 14,178 43,800 27,849
English 54,309 14,173 188,028 7,893 38,894
Español 13,457 43,799 7,892 156,046 5,456
Esperanto 11,078 27,845 38,947 5,457 97,245

Statistiek

sys 2021-12-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan