Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53394
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5303

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Setsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,488 36,546 54,365 13,471 11,130
Deutsch 36,551 404,645 14,587 43,802 28,014
English 54,342 14,582 189,395 8,035 39,307
Español 13,468 43,801 8,034 156,046 5,465
Esperanto 11,130 28,010 39,362 5,466 97,914

Statistiek

sys 2024-07-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan