Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 52766
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5223

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.2%
Woord tipe - Bywoord: 3.7%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.7%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.4%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.0%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 213,029 36,147 53,248 9,834 10,568
Deutsch 36,153 401,881 12,065 35,246 26,385
English 53,270 12,059 147,522 5,171 37,513
Español 9,831 35,245 5,170 238,858 3,096
Esperanto 10,568 26,383 37,565 3,097 85,145

Statistiek

sys 2019-06-01 02h30

PuzzleMan