Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53023
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5235

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.2%
Woord tipe - Bywoord: 3.6%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.6%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 213,296 36,226 54,186 13,454 10,853
Deutsch 36,231 404,591 12,992 43,801 27,528
English 54,209 12,986 147,652 7,841 38,444
Español 13,451 43,800 7,840 156,046 5,421
Esperanto 10,853 27,524 38,498 5,422 95,749

Statistiek

sys 2020-04-01 02h30

PuzzleMan