Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53370
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5264

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.1%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,364 36,476 54,270 13,456 10,965
Deutsch 36,479 404,625 13,829 43,800 27,667
English 54,264 13,823 186,953 7,881 38,649
Español 13,453 43,799 7,880 156,046 5,452
Esperanto 10,965 27,663 38,701 5,453 96,669

Statistiek

sys 2021-06-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan