Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53400
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5276

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,424 36,511 54,319 13,460 11,048
Deutsch 36,515 404,645 14,164 43,800 27,829
English 54,299 14,159 187,856 7,893 38,854
Español 13,457 43,799 7,892 156,046 5,455
Esperanto 11,048 27,825 38,907 5,456 97,133

Statistiek

sys 2021-09-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan