Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53411
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5287

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Setsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.2%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 13.0%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.3%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,475 36,536 54,364 13,466 11,129
Deutsch 36,541 404,645 14,583 43,800 28,014
English 54,341 14,578 189,379 7,918 39,293
Español 13,463 43,799 7,917 156,046 5,460
Esperanto 11,129 28,010 39,348 5,461 97,904

Statistiek

sys 2023-09-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan