Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 50056
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5214

Woord tipe - Naamwoord: 72.0%
Woord tipe - Werkwoord: 13.6%
Woord tipe - Bywoord: 3.8%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.0%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.8%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 1.9%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 208,148 36,039 39,467 9,833 10,568
Deutsch 36,046 401,863 12,052 35,246 26,081
English 39,490 12,046 145,718 5,170 37,463
Español 9,830 35,245 5,169 238,858 2,976
Esperanto 10,568 26,080 37,517 2,977 80,947

Statistiek

sys 2019-02-01 02h30

PuzzleMan