Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53358
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5261

Woord tipe - Naamwoord: 71.7%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.5%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.1%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.9%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 223,334 36,460 54,279 13,456 10,861
Deutsch 36,463 404,625 13,211 43,800 27,569
English 54,273 13,205 183,769 7,876 38,456
Español 13,453 43,799 7,875 156,046 5,445
Esperanto 10,861 27,565 38,508 5,446 96,245

Statistiek

sys 2021-03-01 02h30

PuzzleFoundry
PuzzleMan