Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 51915
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5221

Woord tipe - Naamwoord: 72.3%
Woord tipe - Werkwoord: 13.3%
Woord tipe - Bywoord: 3.7%
Woord tipe - Byvoegsel: 21.8%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.5%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.0%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 212,111 36,066 45,525 9,834 10,566
Deutsch 36,073 401,863 12,063 35,246 26,298
English 45,548 12,057 145,728 5,171 37,519
Español 9,831 35,245 5,170 238,858 3,014
Esperanto 10,566 26,297 37,573 3,015 83,084

Statistiek

sys 2019-04-01 02h30

PuzzleMan