Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 53236
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5242

Woord tipe - Naamwoord: 71.8%
Woord tipe - Werkwoord: 14.4%
Woord tipe - Bywoord: 4.2%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.6%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.9%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 2.4%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 217,409 36,335 54,190 13,455 10,858
Deutsch 36,340 404,605 13,040 43,801 27,549
English 54,213 13,034 146,573 7,839 38,504
Español 13,452 43,800 7,838 156,046 5,433
Esperanto 10,858 27,545 38,558 5,434 95,935

Statistiek

sys 2020-09-01 02h30

PuzzleMan