Afrikaans: woordeboek statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 49949
Beskrywings (Afrikaans). Aantal: 5162

Woord tipe - Naamwoord: 71.9%
Woord tipe - Werkwoord: 13.6%
Woord tipe - Bywoord: 3.8%
Woord tipe - Byvoegsel: 22.1%
Woord tipe - Voorsetsel: 0.3%
Woord tipe - Voegwoord: 0.2%
Woord tipe - Ander: 0.1%
Woord tipe - geen: 0.0%
Woorde geklassifiseer as Tegnies: 12.8%
Woorde geklassifiseer as Taksonomie: 1.9%

Aantal skakels of kruisverwysings

skakels Afrikaans Deutsch English Español Esperanto
Afrikaans 207,885 36,013 39,450 9,831 10,571
Deutsch 36,020 401,857 12,051 35,246 25,933
English 39,473 12,045 145,730 5,170 37,436
Español 9,828 35,245 5,169 238,858 2,953
Esperanto 10,571 25,932 37,490 2,954 77,743

Statistiek

sys 2018-12-01 02h30

PuzzleMan