Anagramo aro
batalis, balasti, stabila
abakojn, kabanoj, kanaboj
abatojn, boatajn, tabanoj
kanabo, abakon, kabano
balotas, batalos, balasto
tabano, abaton, boatan
rabatos, rabotas, abortas
malordemajn, malmodernaj, malmoderajn, marmeladojn
malordemaj, marmeladoj, malmoderaj
malordeman, malmoderan, malmoderna, marmeladon
marmelado, malordema, malmodera
amorindajn, romanidajn, mandarinoj
romanidan, amorindan, mandarino
arkadojn, kardanoj, drakonaj, akordajn
laŭdanoj, landaŭoj, alaŭdojn
domaĝajn, damaĝojn, manĝadoj
damaskon, komandas, maskadon
damasko, mokadas, maskado
drakona, kardano, arkadon, akordan
saladon, sandalo, aldonas
alaŭdon, laŭdano, landaŭo
domaĝan, damaĝon, manĝado
pardonas, ponardas, sporadan
siaparten, senpartia, apartenis
terapian, parietan, aparteni
elastajn, saletajn, najletas
talentaj, atletajn, latentaj
parolante, petalaron, teraplano
elastan, altenas, saletan
talenta, latenta, atletan
frikasas, skarifas, frakasis
galajn, langaj, anglaj
gasajn, gajnas, sangaj
galan, langa, angla
rangas, garnas, grasan
tamarikojn, romantikaj, manartikoj
kanariojn, anarkiojn, irakanojn
irakanoj, anarkioj, kanarioj
tialajn, latinaj, najlita, italajn
antinomaj, amantinoj, amatinojn
sopirantajn, starpianojn, aspirantojn
sopirantaj, starpianoj, aspirantoj
nitrataj, tiratajn, tirantaj
manartiko, romantika, tamarikon
kanarion, irakanon, anarkion
kanario, irakano, anarkio
samlima, malsami, malamis
paralizon, nazparoli, polarizan
italan, latina, tialan
altiras, rilatas, tralasi
amatinon, antinoma, amantino
aspiranton, sopirantan, starpianon
starpiano, sopiranta, aspiranto
tiratan, nitrata, tiranta
artista, rastita, tiratas
kanakoj, kajakon, kakaojn
alkanojn, kanajlon, lakonajn, kanalojn
kanajlo, kanaloj, lakonaj, alkanoj
kantatojn, kontantaj, kantantoj
arakojn, akranoj, akarojn, arkanoj
katarojn, torakajn, kroatajn, karatojn
konataj, akantoj, atakojn
kavajn, vakajn, akvajn
kroataj, kataroj, karatoj, torakaj
vakaj, akvaj, kavaj
normalaj, moralajn, alarmojn
lontanaj, altanojn, lantanoj
platonaj, palatojn, platanoj
salatojn, atlasojn, santaloj
avalojn, valonaj, ovalajn
amantojn, manatojn, monatajn
maratonoj, amatorojn, amorantoj
ornamaj, romaajn, amorajn, aromajn
amasojn, osmanaj, samoajn
manatoj, monataj, maatojn, amatojn, amantoj, atomajn
aromaj, amoraj, romaaj
atomaj, amatoj, maatoj
aspraj, rajpas, raspaj
lakonan, alkanon, kanalon
alkano, lakona, kanalo
salakvo, slovaka, alvokas
kantanto, kantaton, kontanta
akrano, arakon, akaron, arkano
narkotas, taskaron, rakontas, antrakso
karaton, kataron, kroatan, torakan
atakon, akanto, konata
knara, akran, karan
skanas, naskas, saksan
vakan, kavan, akvan
kataro, toraka, kroata, karato
kava, akva, vaka
normala, moralan, alarmon
lontana, altanon, lantano
platano, platona, palaton
santalo, salaton, atlason
ovalan, valona, avalon
amanton, monatan, manaton
maratono, amoranto, amatoron
amoran, ornama, romaan, aroman
amason, osmana, samoan
amanto, manato, monata, amaton, maaton, atoman
amora, romaa, aroma
amato, atoma, maato
brandoj, bardojn, bordajn
bardon, brando, bordan
boardus, absurdo, adsorbu
ireblajn, liberajn, ribelajn
ireblaj, liberaj, ribelaj
liberan, ireblan, ribelan
ribela, libera, irebla
abelojn, balenoj, nobelaj
ebonaj, obeajn, banejo
barejno, rabejon, rabenoj
nobela, abelon, baleno
obtenas, betonas, enbatos
bestaro, rabetos, rebatos
buteras, subtera, rebatus, rabetus
rebatu, butera, rabetu
blagojn, balgojn, gablojn, globajn
gabloj, blagoj, globaj, balgoj
blagon, gablon, balgon, globan
blago, gablo, balgo, globa
albitojn, talibojn, batilojn
albitoj, taliboj, batiloj
kalibrus, lubrikas, alskribu
bankrotis, skribanto, skribonta, brokantis
labion, albino, libano
albiton, talibon, batilon
silabo, lobias, abolis
albito, batilo, baloti, talibo
obstinas, basiston, bastonis, abstinos
bastoni, obstina, absinto
rabisto, rabotis, abortis, brosita
orbita, raboti, borita, aborti
biras, baris, rabis
klabojn, blankoj, kablojn
banlokoj, bokalojn, balkonoj
kabojn, bankoj, knaboj
bonkoraj, karobojn, barokojn, karbonoj
bankrotoj, oktobrajn, korbatojn
barkojn, brakojn, karbojn, bronkaj, brankoj
brakoj, barkoj, karboj
ombrajn, nombraj, ambrojn, bramojn
ombraj, ambroj, bramoj
bonajn, banojn, nabojn
bonsonaj, bonsanoj, bonsajon
naboj, banoj, bonaj
barojn, arbojn, branoj, rabojn
batojn, bajton, bantoj
brunaj, urbajn, bruajn
baroj, raboj, arboj
kablon, blanko, klabon
balkono, banloko, bokalon
knabo, banko, kabon
karbono, bonkora, karobon, barokon
bankrotos, brokantos, boksarton
bankroto, korbaton, oktobran
brakon, branko, karbon, barkon, bronka
brokantus, bankrotus, skorbutan
barko, karbo, brako
sablo, bolas, slabo
ombran, nombra, bramon, ambron
ombra, bramo, ambro
nabon, banon, bonan
nabo, bano, bona
brano, baron, arbon, rabon
banos, bosna, bason
urban, bruan, bruna
arbo, rabo, baro
baros, boras, rabos, sobra, sabro
rabotus, obturas, arbusto, abortus
batos, stabo, basto
barus, bruas, rabus
urba, rabu, baru, brua
patrinecoj, interpacoj, partiecojn
lekcias, akcelis, silkeca
partiecon, patrineco, interpaco
kornecajn, koncernaj, kancerojn
karecojn, kornecaj, kanceroj
placentoj, placetojn, platecojn
altecojn, lotecajn, lancetoj
kornecan, koncerna, kanceron
korneca, kancero, karecon
akcentos, sekcanto, sankteco
platecon, placeton, placento
lanceto, altecon, lotecan
nacion, cianon, anonci
ofendajn, fadenojn, fandejon
fandejo, fadenoj, ofendaj
gradientoj, tragediojn, integradoj
gradiento, integrado, tragedion
grande, garden, graden
dektriajn, tridekajn, kreditajn
kreditaj, tridekaj, dektriaj
senditaroj, adresitojn, steroidajn
kreditan, dektrian, tridekan
diskreta, redaktis, direktas, kreditas
kredita, trideka, dektria, redakti
adresiton, senditaro, steroidan
deturniĝas, ĝustadiren, entrudiĝas
steroida, adresito, editoras
derivas, diversa, revidas
deklarojn, rakledojn, kardelojn
rakledoj, kardeloj, deklaroj
kreadojn, rakedojn, jardekon
kreadoj, rakedoj, jardeko
pedalojn, peladojn, planedoj, paledojn, padelojn
paledoj, peladoj, padeloj, pedaloj
ordemajn, meandroj, modernaj, moderajn
metodajn, metadojn, tandemoj
dentarojn, tendarojn, trejnadon
atendojn, tenadojn, datenojn
ranedoj, ardeojn, ardejon
trejnado, radetojn, dentaroj, tendaroj
atendoj, tenadoj, datenoj
deklaron, rakledon, kardelon
kardelo, deklaro, rakledo
eksudas, deskuas, duseksa
peladon, padelon, paledon, pedalon, planedo
padelo, pedalo, pelado, paledo
moderan, moderna, meandro, ordeman
metodan, metadon, tandemo
tenadon, atendon, datenon
penados, posedan, deponas, pensado
adreson, redonas, ordenas
dentaro, radeton, tendaro
tenado, dateno, atendo
ardigi, ridiga, rigida
rondigas, singardo, dronigas
gardojn, grandoj, gradojn
grando, gardon, gradon
dragus, gardus, gurdas, gudras
priridas, pridiras, drapiris
kardilojn, kloridajn, kirladojn
kardiloj, kirladoj, kloridaj
mikadojn, mokindaj, kadmiojn
kardiojn, akridojn, kardinoj, radikojn
trinkadoj, trikadojn, trodikajn
radikoj, kardioj, akridoj
indaj, jidan, diajn
nadirojn, dinarojn, ranidojn
donitajn, notindaj, diantojn
divanojn, viandojn, invadojn
sonrapidoj, rapsodiojn, diasporojn
rapidojn, praidojn, apridojn
nadiroj, iradojn, ranidoj, idarojn, radiojn, dinaroj
viandoj, divanoj, vadiojn, invadoj, avidojn
sidajn, disajn, sindaj
rapidoj, praidoj, apridoj
iradoj, radioj, idaroj
kirladon, kardilon, kloridan
kardilo, kirlado, klorida
komandi, mokinda, mikadon, kadmion
mikado, mokadi, kadmio
kardino, akridon, kardion, radikon
trikadon, trinkado, trodikan
akordi, kardio, radiko, akrido
implodas, plasmido, diplomas
aldonis, islando, solidan
minado, dinamo, admoni, nomadi
admonis, dominas, nomadis
dinaron, nadiron, ranidon
donitan, dianton, notinda
invadon, divanon, viandon
sonrapido, diasporon, rapsodion
praidon, apridon, ponardi, rapidon, pardoni
pardonis, ponardis, spiradon
nadiro, dinaro, iradon, ranido, idaron, radion
avidon, viando, invado, vadion, divano
indas, sinda, sidan, disan
rapsodio, parodios, diasporo
rapido, aprido, praido
irado, idaro, radio, adori
radios, irados, adoris
diras, ardis, ridas
kodajn, kandoj, dankoj
akordojn, kronadoj, korodajn
kradojn, drakojn, kardojn, kadrojn
drakoj, kardoj, kadroj, kradoj
oldajn, aldojn, ladojn, nadloj, landoj
aludojn, dualojn, luadojn
oldaj, aldoj, ladoj
luadoj, dualoj, aludoj
admonojn, dajmonon, monadojn, nomadojn, domajnon, domanojn
damnoj, damojn, mondaj
domajno, admonoj, dajmono, nomadoj, monadoj, domanoj
vomadojn, novmodaj, movadojn
mardojn, mordajn, dramojn
dramoj, mardoj, mordaj
randojn, rondajn, dornajn, nordajn
ondaj, danoj, jadon
radonoj, odorajn, ordonaj, adorojn
rondaj, jardon, dornaj, ardojn, randoj, nordaj, ordajn, radojn
duajn, judan, nudaj
radoj, ordaj, jardo, ardoj
kodan, danko, kando
kronado, akordon, korodan
kradon, drakon, kadron, kardon
krado, kadro, drako, kardo
kurado, akordu, karduo
nadlo, lando, aldon, oldan, ladon
luadon, dualon, aludon, aldonu
olda, aldo, lado
luado, aludo, dualo
nomadon, admonon, monadon, domanon
monda, damon, damno
monado, domano, nomado, admono
movadon, novmoda, vomadon
mordan, mardon, dramon
ondumas, admonus, nomadus
morda, mardo, dramo
rondan, randon, dornan, nordan
rapsodon, ponardos, pardonos
odoran, adoron, radono, ordona
dorna, ardon, ronda, norda, rando, ordan, radon
dronas, randos, dorsan
donas, nodas, ondas
ardo, rado, orda
dorsa, ardos, rodas
eternajn, entjeran, tenerajn
entjera, eterajn, teneraj, eternaj
elektas, selekta, skeleta
tenera, eterna, eteran
gefratojn, fortegajn, fregatojn, fergantoj
gefratoj, fregatoj, fortegaj
fortegan, gefraton, fregaton, ferganto
fortega, fregato, gefrato
ferias, serifa, fieras
foresta, ofertas, fetoras
integralis, interligas, sangeltiri
kolegiajn, angelikoj, nelogikaj
gerilanoj, realigojn, galeriojn, nargileoj, alergiojn
alergioj, galerioj, realigoj
angeliko, kolegian, nelogika
egalismon, mansegilo, lamenigos
alergion, nargileo, realigon, gerilano, galerion
alergio, galerio, realigo
nigreta, grateni, integra
enigas, neigas, sanige
sentigas, estingas, ingestas
spiregas, aspergis, presigas
gelatojn, tangeloj, legantoj, lagetojn, legatojn
lagetoj, legatoj, gelatoj
negaj, egajn, gejan
regantojn, grajneton, grenatojn
grajneto, regatojn, grenatoj, regantoj, troegajn
novegaj, veganoj, geavojn
tangelo, legaton, leganto, gelaton, lageton
lageto, gelato, legato
nega, agen, egan
regaton, grenato, reganto, troegan
geavon, vegano, novega
avertilojn, liverantoj, intervaloj
inertajn, interajn, internaj
trairejon, terariojn, arteriojn
arterioj, terarioj, trairejo
senkirla, nekirlas, elkranis
enmiksas, senmiksa, nemiksas
enpaki, kapnei, epikan
kapneis, enpakis, penikas
kateni, etikan, kineta
kapeis, eskapi, ekipas
liveranto, intervalo, alivorten, avertilon
literan, rilaten, alterni
nielas, senila, enlasi
ensalti, altenis, silenta
eltiras, resalti, sterila, elstari
rivelas, liveras, servila
emanis, mesian, mienas
interna, interan, inertan
asterion, orientas, setarion
paneis, pasien, sepian
ripetas, apretis, apertis, presita
ripeta, apreti, aperti
entajlojn, najletojn, tenajlojn
najletoj, entajloj, tenajloj
lakeojn, alkenoj, kaneloj
eskalojn, sekalojn, akselojn
selaktojn, lateksojn, kastelojn
akseloj, eskaloj, sekaloj
kasteloj, selaktoj, lateksoj
ekranojn, ankrejon, karenojn
konsentaj, sanktejon, sekantojn, sektanojn
tektonajn, kontentaj, kantetojn
karpenoj, karpeojn, parkejon
petankoj, kapetojn, paketojn, pekantoj
ankrejo, karenoj, ekranoj, akreojn, kareojn, koreajn, arekojn, arkeojn, kajeron
trakeojn, nektaroj, keratojn, raketojn, ekartojn
sektanoj, kasetojn, sekantoj, saketojn, asketojn, sanktejo
kantetoj, katetojn, tektonaj
arkeoj, akreoj, koreaj, kareoj, arekoj, kajero
ekartoj, keratoj, raketoj, trakeoj
saketoj, kasetoj, asketoj
amelojn, emajlon, maleojn, lamenoj
metalojn, manteloj, malnetoj
maleoj, ameloj, emajlo
plantejon, pelantojn, platenojn
entajlon, najleton, tenajlon
nevolajn, vanelojn, alvenojn
oleajn, alenoj, aleojn
paleojn, paeljon, paneloj
spatelojn, tasplenoj, pastelojn
apletojn, petalojn, patelojn, pelantoj, platenoj, petolajn, plantejo
realojn, orelajn, relajon, alerojn
serajlon, relajson, laserojn
solventaj, vestalojn, stajvelon
tenajlo, entajlo, najleto, alteojn
alvenoj, vaneloj, lavejon, nevolaj, avelojn
apletoj, pateloj, petolaj, petaloj
realoj, aleroj, orelaj, relajo
laseroj, serajlo, relajso
armenojn, enormajn, renomajn
senmonaj, semajnon, sennomaj, jasmenon
matenojn, mentonaj, metanojn
armenoj, renomaj, armejon, enormaj, armeojn
sameojn, semajno, jasmeno
matenoj, metanoj, teamojn
neaj, enaj, jena
jenan, neajn, enajn
arsenojn, anserojn, resonajn, seranojn
satenojn, estonajn, senatojn
etanojn, antenoj, tanejon, anetojn
atentojn, tenantoj, tetanojn
operajn, aperojn, paneroj
paserojn, separojn, personaj
pasternoj, pastrejon, espartojn
sapeojn, paseojn, pasejon
petantoj, patentoj, tapetojn
arenoj, aerojn, eraojn, areojn
arsenoj, seranoj, resonaj, anseroj
terasojn, setarojn, asertojn, asterojn, arestojn
retanoj, erotajn, anteroj
teatrojn, tetraojn, torentaj
vartejon, tavernoj, avertojn
estonaj, osetajn, senatoj, satenoj
estontaj, tetasojn, atestojn
anetoj, etanoj, tanejo
atentoj, tetanoj, etatojn
trajne, rajten, terajn, retajn
revajn, nervaj, verajn
etnaj, etajn, netaj
sapeoj, paseoj, pasejo
areoj, eraoj, aeroj
arestoj, asteroj, setaroj, terasoj, asertoj
rajte, teraj, retaj
alkenon, lakonen, kanelon
kanelo, alkeno, lakeon, lakone
akselon, kanelos, sekalon, eskalon
latekson, selakton, kastelon
eskalo, sekalo, akselo
latekso, kastelo, selakto
sekanton, konsenta, sektanon
kontante, kontenta, kanteton, tektonan
kapneos, eskapon, enpakos
paketon, petanko, kapeton, pekanto
arekon, kareon, akreon, korean, kareno, arkeon, ekrano
rekonas, kareson, senkora, ekranos
raketon, keraton, ekarton, nektaro, trakeon
asketon, kaseton, sekanto, katenos, saketon, sektano
kanteto, kateton, tektona
sekuran, sukeran, ekranus
repakos, kaperos, parseko
akreo, kareo, areko, korea, arkeo
trakeo, kerato, raketo, ekarto
asketo, kaseto, saketo
sukera, karesu, sekura
verkas, kveras, krevas
eksa, seka, ekas
maleon, lameno, amelon
mantelo, malneto, metalon
alvenon, vanelon, nevolan
aleon, olean, aleno
nepalo, paleon, panelo
psalteron, replantos, salpetron
pastelon, taspleno, spatelon
petolan, plateno, patelon, pelanto, apleton, petalon
realon, orelan, aleron
ventolas, vestalon, solventa
alvenos, senvola, slovena
vanelo, avelon, nevola, alveno
ensaltu, tunelas, altenus
ploretas, psaltero, elportas, salpetro
spatelo, pastelo, petolas
patelo, petalo, petola, apleto
orela, realo, alero
armenon, enorman, renoman
metanon, matenon, mentona
renoma, armeno, enorma, armeon
teamon, mateno, metano
sumeran, numeras, resuman
resonan, seranon, anseron, arsenon
estonan, senaton, satenon
aneton, anteno, etanon
atenton, tetanon, tenanto
operan, aperon, panero
paseron, separon, persona
esparton, pasterno, enportas
sapeon, paneos, paseon
poentas, stepano, pensota
tapeton, patento, petanto
areno, aeron, eraon, areon
resona, serano, arseno, ansero
setaron, areston, asteron, terason, aserton
erotan, antero, retano
torenta, tetraon, teatron
sateno, estona, osetan, senato
estonta, atentos, tetason, ateston
atento, etaton, tetano
presan, persan, prenas
pensa, sepan, pasen, penas
revan, nerva, veran
etan, etna, neta
pasero, separo, aperos
esparto, apretos, apertos
erao, aero, areo
aserto, teraso, setaro, astero, aresto
erpas, peras, persa, presa
eruptas, superta, apretus, apertus
supera, separu, aperus
grafikisto, gratifikos, fortikigas, faktorigis
faringojn, grafinojn, friganojn
faringoj, friganoj, grafinoj
friganon, grafinon, faringon
faringo, frigano, grafino
farigos, forigas, orfigas
infarktoj, fortikajn, trafikojn
ratifojn, farintoj, trifojan, fratinoj, tarifojn
trifoja, ratifoj, tarifoj
frisaj, frajis, fajris
trafikon, fortikan, infarkto
fakiro, fiakro, afriko
fikas, faksi, fiksa, fiska
ratifon, tarifon, fratino, farinto
ratifos, tarifos, faristo
fritas, fartis, trafis
flakojn, flankoj, falkojn
alfojn, folajn, flanoj, falojn, lafojn
folaj, alfoj, faloj, lafoj
framojn, formajn, farmojn
framoj, farmoj, formaj
frajon, farojn, forajn, fajron
frajton, fratojn, trafojn, fortajn
naftoj, oftajn, fatojn, fantoj, aftojn
frajo, foraj, fajro, faroj
farsoj, fajros, frajos
fratoj, trafoj, fortaj, frajto
fatoj, oftaj, aftoj
fruaj, fajru, fraju, rufaj
flakon, flanko, falkon
malfruos, florumas, formulas
lafon, flano, alfon, falon, folan
falo, fola, lafo, alfo
sufloras, surfalos, forlasus
fluas, falus, fulas, falsu
framon, forman, farmon
framo, farmo, forma
trafon, fraton, fortan
faston, softan, fontas
oftan, faton, fanto, afton, nafto
trafos, frosta, frotas, fartos
trafo, forta, frato
fotas, softa, fasto
fato, afto, ofta
frua, faru, rufa
maltroigojn, logaritmojn, algoritmojn
algoritmoj, logaritmoj, maltroigoj
imagojn, magiojn, ignamoj
rajtigon, gitarojn, granitoj
asignoj, sanigoj, jonigas
skaligus, laksigus, sulkigas
aksingo, agnoski, konigas
kunigas, kunagis, naskigu
maltroigon, algoritmon, logaritmon
logaritmo, algoritmo, maltroigo
maltigus, glatumis, multigas
angilo, anglio, galion
magion, imagon, ignamo
ignoras, signaro, sangrio
sanigo, onigas, asigno
sanigos, asignos, sonigas
navigos, vanigos, angviso
garni, ringa, rangi, nigra
gapi, pagi, piga
longajn, glanojn, langojn, anglojn
lanugojn, lagunojn, angulojn
gajlon, longaj, lagojn, galojn, angloj, glanoj, langoj, aglojn, algojn
garolojn, orgojlan, granoloj
grajlon, lagrojn, glorajn
anguloj, anglujo, lagunoj, lanugoj
agloj, gajlo, lagoj, galoj, algoj
grajlo, lagroj, gloraj
magojn, gnomaj, mangoj, gamojn
rangoj, agrojn, grajno
sangoj, gajnos, gasojn, sagojn
stagnoj, stangoj, gastojn
gasujon, saguojn, sagujon
tangoj, gantoj, tagojn, gotajn, tajgon
gajos, gasoj, sagoj
saguoj, gasujo, sagujo
gotaj, tajgo, tagoj
anglon, longan, langon, glanon
lanugon, angulon, lagunon
lango, galon, algon, glano, aglon, anglo, longa, lagon
angulo, lanugo, laguno
lago, galo, aglo, algo
gapulo, galopu, lupago
mango, gamon, magon, gnoma
rangos, grason, garnos
sagon, gason, sango
tangos, stagno, stango, gaston
ganto, gotan, tango, tagon
agos, sago, gaso
homarojn, harmonoj, hormonaj
hormona, homaron, harmono
hantos, hontas, haston
mastiki, miksita, mistika
limiĝas, lamiĝis, maliĝis
tiratis, tiritas, striita
laikojn, kaliojn, kialojn, alkinoj
kaloriojn, kariolojn, klarionoj, kariljono
skaniloj, konsilaj, salikojn
kialoj, kalioj, laikoj
akronimojn, monakirojn, romanikojn, monarkiojn
monarkioj, romanikoj, akronimoj, monakiroj
pistakojn, pakistojn, konstipaj, psitakojn
kranioj, kariojn, arnikoj, akirojn
kanistroj, arkistojn, kristanoj
rakitojn, kitarojn, karitojn, artikojn
taksisojn, sintaksoj, kasistojn, konsistaj
naskitoj, stoikajn, taksiojn
kantistoj, aktistojn, statikojn
psitakoj, pistakoj, pakistoj
karitoj, artikoj, kitaroj, rakitoj
miljaron, armilojn, jarmilon
armiloj, jarmilo, miljaro
tanilojn, nitnajlo, intajlon
pilarojn, aprilojn, pralinoj
raspilojn, spalirojn, spiralojn
parulinoj, paruliojn, palinuroj
latirojn, rilatojn, latrinoj, altirojn
tialojn, taniloj, taliojn, italojn, intajlo, antiloj
violajn, vilaojn, valinoj, vaniloj
raspiloj, spaliroj, spiraloj
altiroj, latiroj, rilatoj, tajlori
italoj, tialoj, talioj
aminojn, maniojn, animojn, amniojn, minaojn
minaoj, amnioj, aminoj, manioj, iomajn, animoj
amoristojn, ornamistoj, romanistoj
artismojn, maristojn, mastrinoj
niaj, inaj, iajn
trionajn, tiranojn, natriojn
tirantojn, tirontajn, nitratojn
piastrojn, pastrinoj, spartiojn
triopajn, partiojn, tiparojn, patrinoj, tapirojn, piratojn, patriojn
triasojn, sitarojn, satirojn, aristojn
tiarojn, trionaj, natrioj, tiranoj
tiratojn, tirantoj, nitratoj, tirontaj, tirotajn
avinjo, aviojn, avinoj
vitrajn, vintraj, virtajn
iĉajn, ĉinaj, ĉiajn
triopaj, partioj, tapiroj, tiparoj, patrioj, piratoj
sitaroj, triasoj, aristoj, satiroj
tiraj, rajti, triaj
lika, laki, kial
alkino, kialon, laikon, kalion
kalorion, kariolon, klariono
konsila, skanilo, salikon
knalis, klinas, silkan
laiko, kalio, kialo
kariolo, kalorio, orakoli
skali, likas, silka, lakis
romanikon, akronimon, monarkion, monakiron
akronimo, romaniko, monarkio, monakiro
marki, krima, kimra
pakiston, psitakon, pistakon, konstipa
akiron, kranio, arniko, karion
kanistro, arkiston, narkotis, kristano, rakontis
kastriton, kontrasti, tranoktis
narkoti, artikon, kariton, kitaron, rakiton, rakonti
sintakso, konsista, kasiston, taksison
stoikan, naskito, taksion
aktiston, statikon, konstati, kantisto
ankri, krian, knari
riskan, ankris, knaris
trinasku, turkisan, kuntiras, rustikan
naski, skani, sikan
sinkas, naskis, skanis
psitako, pistako, pakisto
akiro, aroki, irako, kario
kiraso, akiros, arokis
aktoris, arkisto, artikos
artiko, karito, kitaro, aktori, rakito
stoika, taksio, koitas
skrapi, krispa, parkis
riska, krias, sarki, sakri
sakris, sarkis, riskas
turkisa, rustika, artikus
akirus, kirasu, kuiras
ŝrikas, ŝakris, kraŝis
lami, lima, mila
moliĝas, maliĝos, lamiĝos
psalmi, simpla, sampli
maliĝus, lamiĝus, lumiĝas
pilaron, pralino, aprilon
spaliron, spiralon, raspilon
palinuro, parulion, parulino
latiron, altiron, rilaton, latrino
tanilo, italon, tialon, latino, talion
violan, valino, vilaon, vanilo, novali
priparolos, proparolis, porparolis
aprilo, pilaro, paroli
parolis, raspilo, spaliro, spiralo
satplori, pilastro, alportis, patrolis
patroli, alporti, atriplo
rastilo, altiros, rilatos
altiro, latiro, rilato
italo, tialo, talio
litova, volita, latvio
plisas, plasis, spilas, lispas
altirus, ilustra, rilatus
vila, liva, lavi
iam, mia, ami
aminon, minaon, animon, amnion, manion
manio, animo, amnio, minao, amino, ioman
monitoras, ornamisto, romanisto, amoriston
minora, ramion, ornami
mastrino, artismon, mariston
amori, aromi, ramio
armis, rimas, miras
ŝirmas, ŝmiras, marŝis
misa, amis, sami
mita, tiam, tima
ian, ina, nia
natrion, trionan, tiranon
tirontan, tiranton, nitraton
spartion, piastron, patronis, pastrino
patroni, partion, patrion, patrino, tapiron, triopan, piraton, tiparon
triason, tiranos, ariston, satiron, sitaron
tirontas, transito, artiston
natrio, tiaron, tirano, triona
tiraton, tiranto, tironta, tirotan, nitrato
vitran, vintra, virtan
nitas, tanis, stani
ĉina, iĉan, ĉian
piastro, spartio, piratos
pirato, tiparo, patrio, tapiro, partio, triopa
sitaro, satiro, triaso, aristo
artisto, tiratos, tirotas, trosati
staris, strias, stiras, rastis
stria, rasti, stari, tiras
titras, trista, starti
trivas, vitras, vartis
virta, vitra, varti
krakojn, kankroj, krankoj
lakmusojn, majusklon, muskolajn
lakmusoj, majusklo, muskolaj
lakunojn, kanulojn, lukanojn
knaloj, kalojn, alkojn, klanoj, lokajn, lakojn
kolorajn, karolojn, koralojn, lokarojn
vokalojn, alkovojn, alvokojn, konvaloj
plankoj, plakojn, klapojn
lunarkoj, karulojn, karnuloj
klasojn, laksojn, skalojn, skolajn
kanuloj, lukanoj, okulajn, lakunoj
lakoj, lokaj, kaloj, alkoj
koloraj, koraloj, lokaroj, karoloj
vokaloj, alkovoj, alvokoj
laksoj, skolaj, klasoj, skaloj
trakomojn, nomkartoj, markotojn
kromajn, karmojn, markojn
karmoj, markoj, kromaj
rakontojn, kartonojn, kantorojn
katjonon, oktanojn, konatojn, kantonoj, kanotojn
karnojn, ankrojn, kranojn, knarojn
kontajn, noktajn, tankojn, kantojn
okajn, kajon, aknoj, jakon, kanoj
karoojn, krajono, arokojn
rakontoj, kantoroj, karotojn, tarokojn, torakojn, kartonoj, aktorojn
oktanoj, katjono, konatoj, kanotoj
kaprojn, karpojn, korpajn, parkojn
koptajn, paktojn, kaptojn
karnoj, ankroj, rakojn, korajn, okrajn, arkojn, knaroj, rokajn, kranoj
ŝankroj, kraŝojn, ŝrankoj, ŝarkojn
sakojn, aksojn, kasojn, naskoj
kastojn, stakojn, kostajn, toksajn, taksojn, skotajn, taskojn
kajton, kontaj, noktaj, kantoj, tankoj, aktojn, katojn, kotajn
katunoj, tukanoj, kajuton
jakvon, kavojn, akvojn
tjurkan, kurtajn, krutajn, turkajn
okaj, jako, kajo
aktoroj, torakoj, karotoj, tarokoj
korpaj, parkoj, karpoj, kaproj
kaptoj, koptaj, paktoj
rakoj, okraj, rokaj, arkoj, koraj
kasoj, sakoj, aksoj
skotaj, kastoj, stakoj, toksaj, kostaj, taksoj, taskoj
aktoj, kajto, kotaj, katoj
kavoj, akvoj, jakvo
kurtaj, tjurka, turkaj, krutaj
lamojn, malojn, molajn
molaj, maloj, lamoj
najlon, lanojn, alnojn
lanoj, alnoj, alojn, ajlon, najlo
tajloron, rolantoj, latronoj
atolojn, tonaloj, talonoj
alpojn, polajn, lapojn, planoj, pajlon
talpojn, paltojn, platojn, plantoj
sojlan, najlos, salojn, solajn
salvojn, valsojn, slavojn
tolajn, latojn, altojn
najlu, nulaj, lunaj
lapoj, alpoj, pajlo, polaj
paltoj, platoj, talpoj
solaj, sojla, saloj
staloj, tajlos, saltoj
slavoj, valsoj, salvoj
latoj, altoj, tolaj
manojn, monajn, nomajn
nomarojn, ornamojn, maronojn, romanojn
normajn, mornajn, ramnojn
nomaj, monaj, majon, manoj, amojn
majoron, nomaroj, amorojn, aromojn, omarojn, maronoj, romaojn, romanoj, ornamoj
normaj, mornaj, marojn, armojn, ramnoj, romajn, ramojn
mastrojn, majstron, monstraj
mortajn, montraj, tramojn, mantroj, martojn
montaj, mantoj, matojn
omaroj, amoroj, romaoj, majoro, aromoj
armoj, romaj, maroj, ramoj
mortaj, tramoj, martoj
anojn, nanoj, jonan
panojn, panjon, napojn
nasojn, sonajn, sanojn, ansojn
navojn, vanjon, novajn
opajn, panoj, poajn, napoj, apojn, panjo
aprojn, porajn, parojn, rapojn
sapojn, spanoj, jaspon, pasojn
spontaj, pastojn, postajn, spotajn
rajon, ranoj, arojn, jaron, orajn
natroj, artojn, tarojn, ratojn, rajton, ortajn, trajno, troajn
ansoj, nasoj, sonaj, sanoj, asojn
tasojn, stanoj, ostajn, stajon, satojn
tajon, tonaj, taojn
ŝtonaj, ŝatojn, taŝojn
ŭatojn, naŭtoj, aŭtojn
vanjo, novaj, navoj, avojn
trupajn, turpajn, putrajn
runaj, nuraj, juran
opaj, apoj, poaj
rapoj, paroj, poraj, aproj
rajpos, sparoj, spajro
sapoj, jaspo, pasoj
postaj, spotaj, pastoj, tajpos
rajo, aroj, oraj, jaro
tarsoj, rajtos, astroj
troaj, ratoj, taroj, rajto, ortaj, artoj
tasoj, ostaj, stajo, satoj
prusaj, rajpus, supraj
turpaj, putraj, trupaj
klukas, kalkus, klakus
krakon, kankro, kranko
korkas, krakos, kokras
makulos, lokumas, lakmuso, muskola
kanulon, lukanon, lakunon
kalon, lakon, knalo, alkon, lokan, klano
karolon, koloran, lokaron, koralon
konvalo, alkovon, vokalon, alvokon
planko, klapon, plakon
karnulo, lunarko, karulon
klason, klonas, lakson, skolan, skalon, knalos
okulan, lakuno, lukano, kanulo
loka, kalo, lako, alko
kolora, lokaro, koralo, karolo
vokalo, alkovo, alvoko
lokas, klaso, lakso, skola, lakos, skalo
kuplas, plukas, plakus
luktas, laktus, kultas
lakus, skalu, luksa
markoton, trakomon, nomkarto
markon, karmon, kroman
mankos, maskon, kosman
marko, karmo, kroma
masko, mokas, kosma
kantoron, rakonton, kartonon
kanoton, konaton, kantono, oktanon
ankron, kranon, knaron, karnon
kontan, tankon, noktan, kanton
okan, kano, akno
kastoron, rakontos, narkotos
tarokon, torakon, aktoron, rakonto, kantoro, karoton, kartono
konato, oktano, kanoto
parkon, kapron, karpon, korpan
kapton, pakton, koptan
karno, okran, krano, koran, rokan, knaro, arkon, ankro, rakon
knaros, ronkas, ankros, sakron, kronas
konturas, rakontus, narkotus
rakontu, kuranto, narkotu
kraŝon, ŝranko, ŝarkon, ŝankro
konas, sakon, kason, nasko, akson
skanos, naskos, sakson
skotan, toksan, kostan, taskon, kantos, takson, kaston, stakon, noktas
konta, kotan, nokta, tanko, kanto, katon, akton
turkan, krutan, kurtan
sukan, nasku, skanu
karoto, torako, taroko, aktoro
kapro, parko, karpo, korpa
parkos, skarpo, sparko
kopta, pakto, kapto
arko, kora, rako, okra, roka
trako, karto, arkto
kaso, sako, akso
stokas, kostas, toksas, taksos
stako, tasko, kosta, kasto, takso, kotas, takos, toksa, skota
vakos, kovas, vokas, vakso, vasko
kato, kota, akto
akuzo, okazu, ukazo
skrapu, kupras, parkus
krusta, kastru, ruktas
sakru, sarku, kuras
kurta, kruta, turka
skutas, taksus, stukas
malon, lamon, molan
lamo, mola, malo
lano, alno, alon
talono, atolon, tonalo
alpon, lapon, plano, polan
plaston, staplon, plantos
planto, platon, talpon, palton
slavon, valson, salvon
tolan, laton, alton
pluan, lupan, planu
lapo, pola, alpo
patrolus, alportus, satploru
pulsaro, parolus, poluras
parulo, praulo, parolu
palto, talpo, plato
lotas, salto, stalo, altos
valso, volas, lavos, salvo, slavo
alto, tola, lato
pluas, plasu, supla
saltu, lutas, altus
salu, lasu, luas
luvas, lavus, valsu
noman, monan, manon
ornamon, maronon, nomaron, romanon
ramnon, mornan, norman
mona, amon, mano, noma
amoron, aromon, romano, ornamo, romaon, marono, nomaro, omaron
ramon, morna, roman, ramno, armon, norma, maron
monstra, montras, mastron
marton, tramon, mortan, mantro, montra
mason, samon, nomas
monta, maton, manto
romao, amoro, aromo, omaro
armo, roma, maro, ramo
orumas, amorus, aromus, muaros
marto, morta, tramo
maso, samo, amos
nason, anson, sonan, sanon
onanus, anuson, usonan
pastoron, rostpano, patronos
apon, napo, poan, opan, pano
poran, apron, rapon, paron
pason, sapon, spano
sponta, paston, spotan, postan
aron, oran, rano
astron, tarson, tronas, tornas
raton, troan, ortan, arton, natro, taron
sano, onas, anso, naso, sona, ason
saton, ostan, stano, tason, notas, tanos
sonĝa, saĝon, naĝos
ŝtona, ŝaton, taŝon
naŭto, ŭaton, aŭton
avon, nova, navo
putran, turpan, trupan
ranĝu, urĝan, ruĝan
opa, poa, apo
pora, apro, paro, rapo
portas, sporta, pastro
posta, spota, pasto
spavo, povas, pavos
oras, rosa, raso
rastos, straso, staros, rostas
strato, starto, trotas
ovras, ravos, voras
rato, orta, taro, troa, arto
osta, taso, sato
toastu, tatuos, statuo, atutos
vatos, votas, svato
prusa, raspu, supra
turpa, trupa, putra
rastus, rustas, starus
rastu, truas, staru
tuŝas, ŝutas, ŝatus
brido, birdo, brodi
rugbeojn, urbegojn, bruegojn
urbegoj, bruegoj, rugbeoj
urbegon, rugbeon, bruegon
bruego, rugbeo, urbego
liberojn, berilojn, librejon, ribelojn
librejo, liberoj, ribeloj, beriloj
erbiojn, ebriojn, bierojn, iberojn
iberoj, bieroj, ebrioj, erbioj
berilon, ribelon, liberon
berilo, libero, ribelo
iberon, bieron, erbion, ebrion
obtenis, bestino, betonis
erbio, ibero, biero, ebrio
bemolojn, embolojn, blenomoj
buleojn, bulenoj, nebuloj
buterojn, urbetojn, tuberojn, buretojn
brunejo, rubejon, eburojn, rubenoj, bureojn
subtenoj, subetnoj, busetojn
tuberoj, urbetoj, buteroj, buretoj
rubejo, bureoj, eburoj
bemolon, embolon, blenomo
noble, belon, eblon
buleno, buleon, nebulo
subetnon, bontenus, subtenon
bureton, tuberon, buteron, urbeton
rubeno, eburon, bureon
subetno, subteno, obtenus, betonus, buseton
obtenu, buteon, betonu
suben, busen, benus
bureto, tubero, butero, urbeto
sube, buse, beus
obligus, buligos, boligus
biros, sorbi, boris, brosi
buklojn, bulkojn, klubojn
kluboj, bulkoj, bukloj
bronkoj, korbojn, kobrojn
bovlojn, blovojn, volbojn
blovoj, bovloj, volboj
rombojn, bromojn, ombrojn, nombroj
bromoj, romboj, ombroj
robojn, orbojn, borojn
urbojn, bruojn, rubojn, brunoj
roboj, boroj, orboj
ruboj, urboj, bruoj
klubon, buklon, bulkon
bloku, buklo, bulko, klubo
bronko, kobron, korbon
volbon, bovlon, blovon
bovlo, blovo, volbo
bluo, bolu, bulo
nombro, ombron, bromon, rombon
ombro, bromo, rombo
robon, orbon, boron
rubon, bruon, bruno, urbon
orbo, boro, robo
boros, broso, borso
sorbu, borus, brosu, bruos
bruo, rubo, urbo, boru
dusekcis, dissekcu, sukcedis
decojn, cendoj, cedojn
cedon, cendo, decon
senecojn, esencojn, scenejon, necesojn
scenejo, esencoj, necesoj, senecoj
senecon, neceson, esencon
neceso, esenco, seneco
picejon, piceojn, piecojn
cervinoj, virecojn, ricevojn
piceoj, picejo, piecoj
cervino, ricevon, virecon
sencojn, scenojn, censojn
cepojn, pecojn, pencoj
scenoj, censoj, sencoj
sencon, censon, scenon
penco, pecon, cepon
censo, sceno, senco
delogen, degelon, legendo
dekreti, direkte, kredite
idente, etendi, deteni
detenojn, tendenoj, tendejon, etendojn
detenoj, etendoj, tendejo
detenon, tendeno, etendon
desfilu, defluis, defilus
demisiojn, ideismojn, dimensioj
ideismon, dimensio, demision
derivis, diversi, revidis
limedojn, mendiloj, dilemojn
delirojn, eldirojn, dreniloj
videojn, videjon, deviojn, envidoj, divenoj
videoj, videjo, devioj
kreditus, direktus, reduktis
direktu, redukti, kreditu
eksidus, deskuis, eksudis
deskui, eksidu, edukis, eksudi
mendilo, limedon, dilemon
dilemo, limedo, modeli
eldiron, deliron, drenilo
dormeti, dermito, mordeti
indentos, destinon, senditon
nediros, ordenis, redonis
envido, videon, devion, diveno
revidos, derivos, diservo
disertu, ridetus, detruis
revidus, diversu, derivus
eskudojn, sekundoj, eksudojn
modelojn, dolmenoj, medolojn
duelojn, ludejon, nudeloj
domenojn, monedojn, demonojn
monedoj, domenoj, demonoj
deportojn, pordetojn, torpedojn
detruojn, entrudoj, redutojn
dentoj, tedojn, tendoj
deportoj, torpedoj, pordetoj
eskudon, eksudon, sekundo
eskudo, eksudo, edukos
edukus, eksudu, deskuu
dolmeno, medolon, modelon
duelon, nudelo, eldonu
demonon, monedon, domenon
monde, mendo, medon
monedo, domeno, demono
domestro, mordetos, dormetos
trudemo, dutermo, mordetu, dormetu
deporton, torpedon, pordeton
deponos, posedon, spondeo
redonos, ordenos, senordo
detruon, entrudo, reduton
testudon, tondetus, studento
tedon, tendo, dento
pordeto, torpedo, deporto
solidigi, idoligis, disigilo
sidigi, diigis, disigi
sidigu, disigu, diigus, duigis
digojn, dingoj, dignoj
digon, digno, dingo
gurdojn, grundoj, gudrojn
gurdon, grondu, grundo, gudron
diojn, indoj, idojn
kondutis, diskontu, induktos, diskuton
ondumis, dominus, nudismo
dominu, numido, ondumi
indo, idon, nodi, doni, dion, ondi
diron, ridon, droni
diurno, durion, ordinu
sondi, donis, nodis, ondis, indos
rodi, diro, rido
diros, ridos, rodis
distru, stridu, trudis
kordonoj, kondoroj, korodojn
modlurojn, nordlumoj, ruldomojn
domojn, mondoj, modojn
ondojn, donojn, nodojn
nordojn, dornojn, rondojn
nodoj, jodon, odojn, ondoj, donoj
rondoj, nordoj, ordojn, rodojn, dornoj
trudojn, turdojn, tundroj
kordono, korodon, kondoro
nordlumo, ruldomon, modluron
domon, mondo, modon
murdos, mordus, dormus
murdo, mordu, dormu
nodon, donon, ondon
nordon, rondon, dornon
odon, nodo, ondo, dono
dorno, ordon, rondo, nordo, rodon
dronos, dorson, droson
sodon, nodos, donos, ondos
trudon, turdon, tundro, tondru
sudon, donus, ondus, sondu, nodus
nodu, ondu, duno, donu
droso, dorso, rodos
turdo, trudo, tordu
koleregu, kulerego, kruelego
ermitejon, emeritojn, mejtnerio
enveni, envien, veneni
sekretojn, eksterojn, sterkejon
sekretoj, eksteroj, sterkejo
entreojn, terenojn, entjeron, eternojn
entreoj, terenoj, retejon, eternoj, eterojn, entjero
koleren, krenelo, kelnero
elektos, skeleto, selekto
permeson, enpremos, senrompe
terenon, eternon, entreon
eterno, eteron, tereno, entreo
frizejon, freziojn, zefirojn
frezioj, zefiroj, frizejo
serifo, ferios, oferis, fieros
foresti, ofertis, fetoris
suferi, fierus, ferius
florenoj, forneloj, ferolojn
fuelojn, funeloj, fluejon
feojn, fojen, fenoj
orfejon, oferojn, freonoj
fetorojn, torfejon, trofeojn, ofertojn
ofertoj, fetoroj, torfejo, trofeoj
ferolon, fornelo, floreno
oferton, trofeon, fetoron
trefon, forten, freton
fetoros, foresto, ofertos
trofeo, fetoro, oferto
fetorus, refutos, forestu, ofertus
freto, trefo, forte
ofertu, refuto, fetoru
sekigi, eksigi, ekigis
estingis, sentigis, ingestis
estingi, sentigi, ingesti
eligojn, lignejo, ligeojn, legiojn
teologiojn, etnologioj, etologiojn
ligneroj, gerilojn, regilojn
ligeoj, eligoj, legioj
meringoj, miregojn, migrenoj
enigojn, gineojn, gejinon, geniojn
gejino, enigoj, genioj, gineoj
ekigos, eksigo, sekigo
sekigu, ekigus, eksigu
ligeon, legion, eligon
etnologio, etologion, teologion
regilon, gerilon, lignero
legio, ligeo, eligo
sigelo, segilo, eligos
migreno, meringo, miregon
genion, gineon, enigon
enigo, gineo, genio
enigos, neigos, senigo
sentigos, ingestos, segiston, estingos
estingus, sentigus, ingestus
ingestu, estingu, sentigu, engutis
neigus, enigus, genuis
neigu, genui, enigu
lentugoj, glutenoj, glutejon, gluteojn
regnojn, genrojn, grenojn
genroj, grenoj, regnoj
getojn, gentoj, tegojn
logen, legon, longe
gluteon, lentugo, gluteno
grenon, genron, regnon
regno, greno, genro
tegon, geton, gento
regos, geros, greso
tegos, stego, gesto
gestu, tegus, guste
premiis, esprimi, impresi
teniĝis, sentiĝi, nestiĝi
sketilojn, teksilojn, kelistojn
tekilojn, kitelojn, klientoj
kelistoj, sketiloj, teksiloj
ekinoj, ekiojn, kinejo
kreitojn, kreintoj, trinkejo, ikterojn
limeojn, elimojn, mielojn
elimoj, limeoj, mieloj
lienoj, ileojn, lineoj
preniloj, erpilojn, perilojn
silentoj, sitelojn, sentiloj
etilojn, teniloj, elitojn
premisojn, impresojn, esprimojn, prisemojn
impetojn, pimentoj, tempiojn
merinoj, rimenoj, emirojn
terminoj, ermitojn, meritojn
mizerojn, merizojn, remizojn
prisemoj, premisoj, esprimoj, impresoj
mizeroj, merizoj, remizoj
tenisojn, tensiojn, sintenoj
tineojn, teniojn, etinojn
sepiojn, penisoj, pensioj
renioj, eniroj, irejon
serinoj, seriojn, sirenoj
inversoj, versiojn, vernisoj
jetion, tineoj, tenioj, etinoj
ekkrion, konkeri, kikeron
ksileno, ilekson, nikelos
sketilon, keliston, teksilon
kitelon, kliento, tekilon
teksilo, kelisto, sketilo
skoveli, elkovis, elvokis
eklipsu, spekuli, kupelis
eskviron, konservi, konversi
kreiton, kreinto, ikteron
revokis, eskviro, vekrios
verkis, krevis, kveris
kveri, krevi, verki
limeon, elimon, mielon
elimo, limeo, mielo
lieno, lineo, ileon
perilon, erpilon, prenilo
silento, sitelon, sentilo
eliton, etilon, tenilo
presilo, esplori, elspiro
elporti, ploreti, reptilo
toleris, listero, eltiros
rivelos, liveros, servilo
litero, toleri, elitro
elviŝos, ŝovelis, elŝovis
promenis, premison, prisemon, esprimon, impreson
impeton, pimento, tempion
merino, rimeno, renomi, emiron
meriton, termino, ermiton
remizon, merizon, mizeron
premios, esprimo, premiso, prisemo, promesi, impreso
promesis, esprimos, impresos
remizo, merizo, mizero
impresu, esprimu, premius
surmeti, meritus, muestri, retumis
emis, mise, semi
tenison, sinteno, tension
tineon, tenion, etinon
spireon, enspiro, sopiren
enporti, ripeton, triopen
peniso, sepion, pensio
poentis, spineto, posteni
eniros, sireno, serino, serion, resoni
version, verniso, inverso
tineo, tenio, etino
ternis, sterni, trenis
trien, tiren, terni, inter, treni
nesti, tenis, senti
sentiĝu, nestiĝu, teniĝus
terpiro, piretro, reporti
sopire, spireo, opresi, persio
evitos, vetois, stevio
peris, presi, erpis
servi, revis, versi
kleojn, kelojn, kejlon
kejlo, keloj, kleoj
kenoj, ekojn, kenjo
skoterojn, korsetojn, sektorojn, eskortojn
korvetojn, kovertojn, vektorojn, konvertoj
kernoj, rekojn, kerojn, kreojn, krenoj
strekojn, sterkojn, krestojn
terskuojn, ternuksoj, etruskojn
kestojn, sektojn, stekojn
korsetoj, skoteroj, eskortoj, sektoroj
vektoroj, korvetoj, kovertoj
rekoj, keroj, kreoj
strekoj, krestoj, sterkoj
sektoj, stekoj, kestoj
mjelon, mejlon, lemojn, lemnoj, melojn
mejlo, mjelo, lemoj, meloj
pletorojn, petrolojn, protelojn, proletojn
lornetoj, troleojn, tolerojn
leptojn, pletojn, peltojn
rentuloj, ruletojn, telurojn
levojn, velojn, vjelon
proteloj, petroloj, pletoroj, proletoj
pletoj, peltoj, leptoj
veloj, vjelo, levoj
omometrojn, monotremoj, metronomoj
monerojn, morenojn, renomojn
morenoj, moneroj, renomoj
montetoj, totemojn, motetojn
sternumoj, muestrojn, menstruoj
sumerojn, resumojn, serumojn
tremojn, termojn, metrojn
mensoj, semojn, mesojn
sumeroj, serumoj, resumoj
tremoj, metroj, termoj
neojn, enojn, jenon
tensojn, nestojn, sentojn
etnojn, entojn, tenojn, netojn
venojn, nevojn, vejnon
ejon, neoj, jeno, enoj
peronoj, poreojn, operojn
sonetoj, estonoj, ostejon, eostojn, etosojn
presojn, persojn, serpojn, repsojn
stepojn, septojn, pestojn
restojn, estrojn, trejnos
terojn, ternoj, retojn, rentoj
verojn, nervoj, revojn
nestoj, sentoj, estojn, tensoj
netoj, jeton, tenoj, teojn, etnoj, entoj
venoj, nevoj, veojn, vejno
ĝenoj, neĝoj, ĝojen, eĝojn
ostejo, eostoj, etosoj
serpoj, persoj, repsoj, presoj
septoj, stepoj, pestoj
konkerus, konsekru, konkurse
kreolon, koleron, koloren
kolore, kreolo, kolero
elkovos, skovelo, elvokos
skovelu, elvokus, elkovus
kunmetos, musketon, komentus
renkontus, konsternu, kuntrenos, ternukson
renkontu, kurtenon, kurenton
kunsento, konsentu, kuntenos
oken, keno, ekon
eskorton, sektoron, korseton, skoteron
konverto, korveton, koverton, vektoron
korpen, perkon, krepon
keron, kreno, kreon, rekon, kerno
sterkon, kreston, strekon
etruskon, ternukso, terskuon
sukeron, rekonus, snukero
sekton, keston, stekon
eskorto, korseto, sektoro, skotero
vektoro, koverto, korveto
korpe, perko, krepo
kero, kreo, reko
sterko, kresto, streko
etrusko, kuretos, terskuo, eskortu
verkos, krevos, kveros
seksto, sketos, teksos
steko, kesto, sekto
verkus, kverus, krevus
verku, krevu, kveru
lemno, melon, lemon
mustelo, lumetos, molestu
pletoron, proleton, petrolon, protelon
troleon, lorneto, toleron
pelton, pleton, lepton
rentulo, ruleton, teluron
selon, lenso, solen
volen, levon, velon
pletoro, protelo, proleto, petrolo
elportus, ploretus, spertulo
lepto, pleto, pelto
teluro, toleru, ruleto
velo, levo, vole
renomon, morenon, moneron
sentumon, nemuntos, enmuntos
moreno, renomo, monero
moteton, totemon, monteto
sternumo, muestron, menstruo
renomus, sumeron, numeros, resumon, serumon
tremon, metron, termon
renomu, reumon, numero
semon, meson, menso
sumero, serumo, resumo
tremo, termo, metro
semo, meso, emos
surmetu, muestru, retumus
semu, emus, sume
senton, neston, tenson
neton, etnon, enton, tenon
nevon, noven, venon
poreon, perono, operon
estono, eoston, soneto, etoson
person, repson, serpon, preson, prenos
peson, penos, penso
pentos, posten, septon, peston, stepon
estron, trenos, ternos, reston
terno, reton, rento, teron, troen
torentu, trueton, tureton
revon, nervo, veron
nestos, sentos, seston
sento, tenos, tenso, nesto, eston
ĝenos, seĝon, neĝos
teon, neto, etno, ento, teno
veno, veon, nevo, nove
eĝon, neĝo, ĝeno
trenus, sternu, ternus
sentu, nestu, tenus
serpo, perso, preso, erpos, peros, repso
poste, pesto, septo, petos, stepo
servo, verso, revos
tero, troe, reto
supre, perus, super, erpus, presu
servu, revus, versu
grifojn, fingroj, fringoj
fringo, grifon, fingro
forigus, orfigus, figuros
figuro, forigu, orfigu
foliojn, lofiojn, fiolojn
fioloj, folioj, lofioj
morfinoj, informoj, formiojn
nifojn, finnoj, finojn
fiojn, finoj, nifoj
lofion, folion, fiolon
fiolo, folio, lofio
flosi, lofis, silfo
flustri, filtrus, flirtus
flusi, fluis, fulis
morfino, informo, formion, fornomi
nifon, finon, finno
fino, nifo, fion
tifon, finto, fonti
frosti, fritos, firsto, frotis
fonoj, fojno, fojon
frostojn, strofojn, forstojn
torfojn, frotojn, fortojn, frontoj
oftojn, tofojn, fontoj, fotojn
tufojn, funtoj, futojn
strofoj, forstoj, frostoj
fortoj, frotoj, torfoj
fotoj, tofoj, oftoj
fluso, lofus, flosu, fluos, fulos
flusu, fluus, fulus
froston, forston, strofon
forton, froton, fronto, torfon
stofon, fontos, foston
tofon, fonto, ofton, foton
fontu, futon, tufon, funto
strofo, forsto, frotos, frosto
froto, forto, torfo
stofo, fotos, fosto
tofo, foto, ofto
tufo, futo, fotu
iglojn, lignoj, ligojn
ringoj, griojn, nigroj
mugilo, moligu, lumigo
ligno, ligon, iglon
iglo, ligo, logi
gliro, glori, grilo
siglo, logis, ligos
glisu, ligus, gluis
ringo, grion, nigro
logojn, golojn, longoj
jugon, ungoj, gnuoj
golon, logon, longo
gulo, logu, gluo
togon, tongo, goton
simiojn, inismoj, misiojn
nitritoj, tirintoj, tiritojn, tritiojn
konsilio, silikono, koloniis
kivion, invoki, vikion
stimuli, mutilis, militus
spili, plisi, lispi, lipis
lispis, spilis, plisis, splisi
simion, inismo, mision
nitrito, tirinto, tiriton, trition
spirito, riposti, postiri
tiris, stiri, strii
likojn, kilojn, linkoj
klipojn, pilkojn, plikojn
pilkoj, plikoj, klipoj
kuntirojn, trinkujon, kurtinojn
kiojn, kinoj, inkoj
kriptonoj, tropikojn, portikojn
oriksojn, sirokojn, sorikojn, skoriojn
psikojn, skipojn, spikojn
urtikojn, kurtinoj, kuntiroj, trinkujo
sikojn, niksoj, kisojn, skiojn
tikojn, tinkoj, iktojn
skorioj, sorikoj, sirokoj, oriksoj
skipoj, spikoj, psikoj
skioj, kisoj, sikoj
musliojn, muslinoj, misulojn
piulojn, lupinoj, puliojn
tuliojn, utilojn, liutojn
liutoj, utiloj, tulioj
mitrojn, mirtojn, ritmojn
mitroj, mirtoj, ritmoj
ripozojn, prizonoj, pirozojn
tirontoj, tirotojn, tritonoj
tirojn, triojn, ritojn
vintroj, virtojn, vitrojn
nitoj, tinoj, tiojn
ĉiojn, niĉoj, iĉojn, ĉinoj
tiroj, ritoj, trioj
korki, kokri, kirko, kriko
kilon, linko, likon, kloni
rikolton, kontroli, klitoron
loksion, konsilo, konsoli
plikon, klipon, pilkon
klonis, silkon, klinos
sukilon, kulison, linukso, konsilu
loki, kilo, liko
klipo, pilko, pliko
likos, lokis, silko
kuliso, okulis, sukilo, oskuli
pluki, kupli, kulpi
kultis, luktis, tiklus
lukti, tiklu, kulti
kino, kion, inko, koni
tropikon, portikon, kriptono
skorion, sirokon, sorikon, orikson
psikon, spikon, skipon
kroni, ronki, krion
ronkis, kronis, riskon
turkison, konstrui, konturis, kuntiros, kuriston
kurtino, konturi, kuntiro, urtikon
konis, sikon, nikso, kison, skion
tinko, ikton, nokti, tikon
orikso, soriko, skorio, siroko
postkuri, koruptis, kupristo
pikos, spiko, skipo, psiko
trikos, kristo, striko
kiso, siko, skio
toksis, skisto, stokis, stikos, kostis
kosti, kotis, stoki, toksi
vokis, visko, kovis
ikto, koti, tiko
voki, kovi, kivo
striku, ruktis, trikus
risku, krius, kuris
stukis, skutis, stikus
kisus, skuis, skius
skuti, stuki, stiku
skiu, skui, kisu
muslino, muslion, misulon
stimulo, mutilos, mulisto, lotumis
timulo, lotumi, mitulo
piulon, pulion, lupino
utilon, tulion, liuton
violo, ovoli, olivo
pilo, lipo, poli
slipo, lipos, polis
spilos, lispos, plisos
piulo, pulio, polui
liro, orli, roli, rilo
lotis, stilo, listo
utilo, liuto, tulio
splisu, plisus, spilus, lispus, pulsis
spilu, lipus, pulsi, lispu, plisu, pluis
ritmon, mitron, montri, mirton
nomis, mison, minos
rimos, miros, rismo, morsi
morti, ritmo, mitro, mirto
tiom, mito, timo
oni, ino, ion
prizono, ripozon, pirozon
tritono, tironto, tiroton
piron, proni, ripon
sproni, spiron, pronis
spriton, sprinto, printos
strion, tornis, tronis
trion, tiron, riton, torni, troni
vintro, virton, vitron
onis, sino, soni
noti, tion, tino, nito
iĉon, ĉion, niĉo, ĉino
sprintu, pruntis, printus
nutris, sintru, turnis
ripostus, stuporis, postirus
sprito, sporti, portis
ripostu, postiru, puristo, stupori
spitos, pistos, stopis
piŝto, ŝtipo, ŝtopi
pizo, pozi, zipo
strios, rostis, stiros
rosti, tiros, strio
tristo, titros, trotis
tirotus, turisto, tirutos
trovis, vitros, trivos
trio, rito, tiro
titro, trito, troti
vitro, trovi, virto
viro, ovri, vori
spitus, pistus, sputis
pistu, spitu, sputi
stirus, rustis, strius
truis, tirus, rusti, stiru, striu
moluskojn, muskolojn, moskulojn
muskoloj, moluskoj, moskuloj
lokojn, klonoj, kojlon, onkloj, kolojn
kuplojn, kulpojn, plukojn
luksojn, usklojn, klusojn, sulkojn
lokoj, koloj, kojlo
plukoj, kuploj, kulpoj
luksoj, klusoj, sulkoj, uskloj
kojoton, kotoojn, kotonoj
kropojn, korpojn, koprojn, porkojn
rokojn, kornoj, kronoj, orkojn, korojn, okrojn
oksojn, sokojn, sonkoj
kostojn, toksojn, stokojn, skotojn
oktojn, kontoj, kotojn, noktoj
trunkoj, trukojn, kutrojn, ruktojn, turkojn
nuksoj, skunoj, skuojn, sukojn
nukoj, jukon, junko
porkoj, korpoj, kropoj, koproj
okroj, koroj, rokoj, orkoj
toksoj, skotoj, stokoj, kostoj
ruktoj, trukoj, kutroj, turkoj
skuoj, sukoj, jukos
ulmojn, mulojn, lumojn
ulmoj, lumoj, muloj
lornoj, orlojn, rolojn
pulvojn, vulpojn, pluvojn
ulnoj, lunoj, ulojn
pulvoj, pluvoj, vulpoj
nomoj, monoj, omojn
onojn, onjon, jonon
jono, onjo, onoj
sorpojn, spronoj, sporojn
pontoj, topojn, potojn
ojstron, ostrojn, sortojn, torsojn
torojn, ortojn, rotojn, tronoj
tonoj, notoj, joton
suprojn, prusojn, spurojn
trupojn, putrojn, pruntoj
prujno, prunoj, pruojn
putojn, nuptoj, puntoj
ursojn, surojn, rusojn
jurton, turojn, truojn, turnoj
juron, urojn, urnoj, runoj
junto, tunoj, juton
sortoj, torsoj, ojstro, ostroj
rotoj, ortoj, toroj
spuroj, suproj, prusoj
suroj, rusoj, ursoj
truoj, turoj, jurto
konkuros, konkurso, krokuson
moluskon, moskulon, muskolon
lokumos, moskulo, muskolo, molusko
kolon, onklo, klono, lokon
skolon, soklon, klonos
plukon, kulpon, kuplon
kluson, klonus, sulkon, lukson, usklon
kulon, lukon, klonu
soklo, lokos, skolo
kuplo, pluko, kulpo
lokus, usklo, kluso, sulko, lukso
luko, kulo, loku
mosko, mokos, kosmo
kopron, kropon, korpon, porkon
rokon, orkon, krono, koron, korno, okron
ronkos, korson, kronos
sokon, sonko, okson, konos
tokson, noktos, stokon, koston, skoton
nokto, koton, okton, konto
kurson, ronkus, kronus
trunko, trukon, kutron, turkon, rukton
kuron, kronu, ronku
skuno, nukso, konus, skuon, sukon
kropo, porko, korpo, kopro
roko, okro, koro, orko
stokos, toksos, kostos
skoto, kosto, kotos, stoko, tokso
turko, kutro, truko, rukto
stukos, toksus, skutos, kostus, stokus
stoku, stuko, toksu, kotus, kostu
kuvo, voku, kovu
mulon, ulmon, lumon
lumo, ulmo, mulo
lorno, rolon, orlon
vulpon, pulvon, pluvon
ulno, nulo, ulon, luno
pluso, pulso, polus, pluos
pulo, lupo, polu
vulpo, pulvo, pluvo
orlus, rolus, rulos
rolu, orlu, rulo
solvu, volus, luvos
tulo, lotu, luto
mono, nomo, omon
nomus, muson, sumon
sporon, pronos, sprono, sorpon
ponto, poton, topon
ostron, torson, sorton, tronos, tornos
toron, orton, roton, trono
pruson, spuron, pronus, spronu, supron
trupon, prunto, putron
pruno, pruon, pronu
supon, punos, puson
punto, puton, nupto
tronus, ruston, tornus, sturno, turnos, nutros
urson, ruson, suron
truon, tronu, turno, turon, tornu
uron, urno, runo
suon, suno, sonu, onus
portos, sporto, sproto
torso, sorto, ostro
toro, orto, roto
votos, vosto, stovo
stupro, sportu, portus, putros
supro, spuro, pruso
trupo, putro, portu
struto, trotus, trusto
truos, rusto, rostu
ruso, urso, suro, ruos, orus
trotu, truto, turto

Statistiko

sys 2024-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan