Anagramo aro
stabila, balasti, batalis
abakojn, kanaboj, kabanoj
boatajn, tabanoj, abatojn
abakon, kabano, kanabo
balotas, batalos, balasto
boatan, abaton, tabano
rabotas, abortas, rabatos
malmoderajn, marmeladojn, malmodernaj, malordemajn
malordemaj, marmeladoj, malmoderaj
marmeladon, malmoderna, malmoderan, malordeman
malordema, malmodera, marmelado
amorindajn, romanidajn, mandarinoj
romanidan, mandarino, amorindan
kardanoj, drakonaj, arkadojn, akordajn
laŭdanoj, landaŭoj, alaŭdojn
damaĝojn, domaĝajn, manĝadoj
damaskon, maskadon, komandas
mokadas, maskado, damasko
drakona, arkadon, kardano, akordan
saladon, sandalo, aldonas
alaŭdon, landaŭo, laŭdano
domaĝan, damaĝon, manĝado
sporadan, ponardas, pardonas
apartenis, siaparten, senpartia
parietan, aparteni, terapian
saletajn, elastajn, najletas
latentaj, talentaj, atletajn
teraplano, petalaron, parolante
etanalo, oleanta, etanola
saletan, altenas, elastan
atletan, talenta, latenta
frakasis, frikasas, skarifas
anglaj, langaj, galajn
sangaj, gajnas, gasajn
galan, langa, angla
rangas, garnas, grasan
manartikoj, tamarikojn, romantikaj
kanariojn, irakanojn, anarkiojn
anarkioj, irakanoj, kanarioj
latinaj, najlita, italajn, tialajn
antinomaj, amatinojn, amantinoj
starpianojn, aspirantojn, sopirantajn
sopirantaj, aspirantoj, starpianoj
nitrataj, tirantaj, tiratajn
romantika, manartiko, tamarikon
kanarion, irakanon, anarkion
irakano, kanario, anarkio
malsami, malamis, samlima
polarizan, paralizon, nazparoli
tialan, latina, italan
tralasi, altiras, rilatas
antinoma, amatinon, amantino
starpianon, aspiranton, sopirantan
sopiranta, starpiano, aspiranto
tiratan, nitrata, tiranta
kakaojn, kanakoj, kajakon
alkanojn, kanajlon, kanalojn, lakonajn
lakonaj, kanajlo, alkanoj, kanaloj
kantantoj, kantatojn, kontantaj
arkanoj, akranoj, akarojn, arakojn
kroatajn, torakajn, karatojn, katarojn
konataj, atakojn, akantoj
kavajn, akvajn, vakajn
torakaj, karatoj, kroataj, kataroj
vakaj, akvaj, kavaj
normalaj, moralajn, alarmojn
altanojn, lontanaj, lantanoj
palatojn, platonaj, platanoj
salatojn, atlasojn, santaloj
avalojn, ovalajn, valonaj
amantojn, manatojn, monatajn
amorantoj, maratonoj, amatorojn
aromajn, romaajn, ornamaj, amorajn
samoajn, amasojn, osmanaj
amantoj, monataj, maatojn, atomajn, amatojn, manatoj
romaaj, amoraj, aromaj
atomaj, maatoj, amatoj
rajpas, raspaj, aspraj
kanalon, lakonan, alkanon
alkano, lakona, kanalo
alvokas, slovaka, salakvo
kantanto, kontanta, kantaton
arakon, akaron, arkano, akrano
narkotas, taskaron, rakontas, antrakso
torakan, kataron, karaton, kroatan
akanto, atakon, konata
skanas, saksan, naskas
akvan, kavan, vakan
toraka, kroata, kataro, karato
akva, kava, vaka
normala, moralan, alarmon
lantano, altanon, lontana
platona, palaton, platano
salaton, atlason, santalo
ovalan, avalon, valona
monatan, manaton, amanton
amoranto, amatoron, maratono
romaan, amoran, ornama, aroman
osmana, samoan, amason
amanto, atoman, maaton, monata, amaton, manato
amora, romaa, aroma
amato, maato, atoma
bordajn, bardojn, brandoj
bordan, bardon, brando
boardus, adsorbu, absurdo
ribelajn, liberajn, ireblajn
ireblaj, ribelaj, liberaj
liberan, ribelan, ireblan
irebla, libera, ribela
nobelaj, balenoj, abelojn
ebonaj, obeajn, banejo
rabejon, rabenoj, barejno
abelon, baleno, nobela
betonas, obtenas, enbatos
bestaro, rabetos, rebatos
buteras, rebatus, rabetus, subtera
butera, rebatu, rabetu
gablojn, globajn, blagojn, balgojn
balgoj, blagoj, globaj, gabloj
blagon, globan, balgon, gablon
gablo, blago, globa, balgo
albitojn, talibojn, batilojn
albitoj, batiloj, taliboj
alskribu, kalibrus, lubrikas
skribanto, bankrotis, skribonta, brokantis
libano, albino, labion
albiton, batilon, talibon
lobias, silabo, abolis
batilo, baloti, albito, talibo
obstinas, abstinos, basiston, bastonis
absinto, obstina, bastoni
rabisto, rabotis, abortis
orbita, raboti, borita, aborti
rabis, baris, biras
blankoj, kablojn, klabojn
banlokoj, bokalojn, balkonoj
knaboj, bankoj, kabojn
bonkoraj, karobojn, karbonoj, barokojn
oktobrajn, korbatojn, bankrotoj
karbojn, brankoj, brakojn, barkojn, bronkaj
karboj, brakoj, barkoj
ambrojn, ombrajn, bramojn, nombraj
ambroj, ombraj, bramoj
banojn, bonajn, nabojn
bonsanoj, bonsonaj, bonsajon
naboj, banoj, bonaj
branoj, barojn, arbojn, rabojn
batojn, bajton, bantoj
brunaj, bruajn, urbajn
raboj, baroj, arboj
klabon, blanko, kablon
bokalon, banloko, balkono
knabo, kabon, banko
barokon, karobon, bonkora, karbono
brokantos, boksarton, bankrotos
bankroto, oktobran, korbaton
barkon, bronka, brakon, karbon, branko
skorbutan, brokantus, bankrotus
brako, karbo, barko, krabo
bolas, sablo, slabo
bramon, ambron, ombran, nombra
bramo, ambro, ombra
banon, nabon, bonan
bano, bona, nabo
baron, arbon, brano, rabon
branto, barton, trabon
banos, bason, bosna
bruan, bruna, urban
arbo, rabo, baro
rabos, sabro, baros, sobra, boras
obturas, rabotus, arbusto, abortus
rabotu, abortu, arbuto
stabo, batos, basto
bruas, rabus, barus
urba, rabu, baru, brua
celado, dacelo, alcedo
reakcioj, akrecioj, erikacoj
partiecojn, patrinecoj, interpacoj
akcelis, silkeca, lekcias
interpaco, patrineco, partiecon
kancerojn, kornecajn, koncernaj
karecojn, kanceroj, kornecaj
placetojn, platecojn, placentoj
altecojn, lotecajn, lancetoj
kanceron, kornecan, koncerna
kancero, korneca, karecon
sankteco, sekcanto, akcentos
platecon, placento, placeton
lotecan, altecon, lanceto
nacion, anonci, cianon
fadenojn, ofendajn, fandejon
fandejo, ofendaj, fadenoj
tragediojn, integradoj, gradientoj
integrado, gradiento, tragedion
graden, garden, grande
tridekajn, kreditajn, dektriajn
tridekaj, dektriaj, kreditaj
idealojn, laniedoj, anelidoj
steroidajn, senditaroj, adresitojn
tridekan, kreditan, dektrian
diskreta, kreditas, direktas, redaktis
redakti, trideka, dektria, kredita
senditaro, adresiton, steroidan
entrudiĝas, ĝustadiren, deturniĝas
adresito, editoras, steroida
diversa, derivas, revidas
kardelojn, deklarojn, rakledojn
rakledoj, deklaroj, kardeloj
rakedojn, jardekon, kreadojn
rakedoj, jardeko, kreadoj
peladojn, paledojn, planedoj, padelojn, pedalojn
pedaloj, padeloj, peladoj, paledoj
moderajn, modernaj, ordemajn, meandroj
tandemoj, metodajn, metadojn, mantedoj
dentarojn, trejnadon, tendarojn
tenadojn, atendojn, datenojn
ardejon, ardeojn, ranedoj
radetojn, dentaroj, trejnado, tendaroj
datenoj, tenadoj, atendoj
rakledon, deklaron, kardelon
deklaro, rakledo, kardelo
eksudas, deskuas, duseksa
planedo, paledon, pedalon, padelon, peladon
pedalo, pelado, paledo, padelo
meandro, moderna, moderan, ordeman
metadon, tandemo, metodan
tenadon, atendon, datenon
posedan, penados, pensado, deponas
redonas, ordenas, adreson
dentaro, radeton, tendaro
atendo, dateno, tenado
rigida, ridiga, ardigi
singardo, dronigas, rondigas
gardojn, gradojn, grandoj
gardon, grando, gradon
gurdas, dragus, gudras, gardus
drapiris, priridas, pridiras
kardilojn, kloridajn, kirladojn
kardiloj, kloridaj, kirladoj
kadmiojn, mikadojn, mokindaj
kardiojn, akridojn, radikojn, kardinoj
trodikajn, trinkadoj, trikadojn
kardioj, akridoj, radikoj
jidan, indaj, diajn
ranidojn, nadirojn, dinarojn
notindaj, donitajn, diantojn
invadojn, divanojn, viandojn
sonrapidoj, diasporojn, rapsodiojn
praidojn, rapidojn, apridojn
idarojn, nadiroj, radiojn, ranidoj, dinaroj, iradojn
divanoj, avidojn, vadiojn, viandoj, invadoj
disajn, sindaj, sidajn
rapidoj, praidoj, apridoj
radioj, idaroj, iradoj
kardilon, kirladon, kloridan
klorida, kirlado, kardilo
mikadon, komandi, kadmion, mokinda
mokadi, mikado, kadmio
kardino, kardion, akridon, radikon
tridakno, trikadon, trinkado, trodikan
akordi, akrido, radiko, kardio
diplomas, plasmido, implodas
solidan, aldonis, islando
dinamo, admoni, minado, nomadi
admonis, dominas, nomadis
dinaron, nadiron, ranidon
notinda, donitan, dianton
divanon, invadon, viandon
diasporon, rapsodion, sonrapido
rapidon, apridon, pardoni, praidon, ponardi
spiradon, ponardis, pardonis
ranido, dinaro, nadiro, idaron, radion, iradon
avidon, viando, invado, vadion, divano
disan, indas, sinda, sidan
rapsodio, parodios, diasporo
praido, rapido, aprido
adori, radio, irado, idaro
radios, irados, adoris
diras, ridas, ardis
kodajn, kandoj, dankoj
kronadoj, korodajn, akordojn
kradojn, kadrojn, drakojn, kardojn
kadroj, kardoj, drakoj, kradoj
ladojn, landoj, oldajn, aldojn, nadloj
aludojn, luadojn, dualojn
oldaj, aldoj, ladoj
dualoj, aludoj, luadoj
domanojn, nomadojn, monadojn, domajnon, dajmonon, admonojn
mondaj, damojn, damnoj
domanoj, nomadoj, domajno, monadoj, admonoj, dajmono
novmodaj, movadojn, vomadojn
mordajn, mardojn, dramojn
mardoj, dramoj, mordaj
rondajn, randojn, nordajn, dornajn
danoj, ondaj, jadon
adorojn, odorajn, ordonaj, radonoj
ardojn, dornaj, nordaj, jardon, randoj, ordajn, rondaj, radojn
nudaj, judan, duajn
radoj, ardoj, jardo, ordaj
kodan, kando, danko
akordon, korodan, kardono, kronado
kardon, kradon, kadron, drakon
kadro, krado, drako, kardo
kurado, karduo, akordu
ladon, nadlo, lando, aldon, oldan
dualon, luadon, aludon, aldonu
olda, lado, aldo
luado, dualo, aludo
monadon, domanon, admonon, nomadon
damno, monda, damon
domano, admono, monado, nomado
movadon, novmoda, vomadon
mardon, dramon, mordan
admonus, nomadus, ondumas
morda, mardo, dramo
rondan, dornan, nordan, randon
pardonos, ponardos, rapsodon
odoran, adoron, ordona, radono
rando, ronda, norda, radon, ordan, ardon, dorna
randos, dorsan, dronas
truadon, nutrado, daturon
nodas, ondas, donas
ardo, orda, rado
dorsa, ardos, rodas, sardo
entjeran, tenerajn, eternajn
eternaj, entjera, teneraj, eterajn
elektas, skeleta, selekta
eteran, eterna, tenera
gefratojn, fergantoj, fortegajn, fregatojn
gefratoj, fortegaj, fregatoj
ferganto, gefraton, fortegan, fregaton
fortega, fregato, gefrato
ferias, fieras, serifa
foresta, fetoras, ofertas
interligas, integralis, sangeltiri
angelikoj, nelogikaj, kolegiajn
galeriojn, alergiojn, realigojn, nargileoj, gerilanoj
galerioj, alergioj, realigoj
angeliko, nelogika, kolegian
mansegilo, egalismon, lamenigos
realigon, alergion, gerilano, nargileo, galerion
alergio, realigo, galerio
nigreta, grateni, integra
enigas, sanige, neigas
estingas, sentigas, ingestas
aspergis, presigas, spiregas
legantoj, tangeloj, gnetaloj, legatojn, gelatojn, lagetojn
lagetoj, legatoj, gelatoj
negaj, egajn, gejan
regantojn, grajneton, grenatojn
troegajn, regatojn, grenatoj, regantoj, grajneto
novegaj, geavojn, veganoj
leganto, legaton, gelaton, tangelo, lageton
legato, gelato, lageto
agen, nega, egan
regaton, reganto, troegan, grenato
vegano, novega, geavon
intervaloj, avertilojn, liverantoj
interajn, internaj, inertajn
terariojn, trairejon, arteriojn
trairejo, arterioj, terarioj
senkirla, elkranis, nekirlas
nemiksas, enmiksas, senmiksa
epikan, kapnei, enpaki
kapneis, enpakis, penikas
kineta, kateni, etikan
kapeis, eskapi, ekipas
avertilon, alivorten, liveranto, intervalo
alterni, literan, rilaten
enlasi, senila, nielas
altenis, ensalti, silenta
resalti, elstari, eltiras, sterila
servila, rivelas, liveras
emanis, mesian, mienas
interan, interna, inertan
setarion, orientas, asterion
sepian, paneis, pasien
presita, apertis, ripetas, apretis
aperti, ripeta, apreti
tenajlojn, entajlojn, najletojn
najletoj, entajloj, tenajloj
lakeojn, kaneloj, alkenoj
eskalojn, sekalojn, akselojn
kastelojn, selaktojn, lateksojn
akseloj, eskaloj, sekaloj
selaktoj, lateksoj, kasteloj
ekranojn, ankrejon, karenojn
konsentaj, sektanojn, sanktejon, sekantojn
kantetojn, tektonajn, kontentaj
karpeojn, parkejon, karpenoj
pekantoj, paketojn, petankoj, kapetojn
ankrejo, koreajn, kareojn, ekranoj, arkeojn, arekojn, kajeron, karenoj, akreojn
keratojn, nektaroj, ekartojn, trakeojn, raketojn
kasetojn, sektanoj, sanktejo, saketojn, asketojn, sekantoj
kantetoj, katetojn, tektonaj
kajero, arekoj, kareoj, arkeoj, akreoj, koreaj
raketoj, keratoj, trakeoj, ekartoj
kasetoj, saketoj, asketoj
emajlon, amelojn, maleojn, lamenoj
metalojn, manteloj, malnetoj
emajlo, ameloj, maleoj
pelantojn, plantejon, platenojn
najleton, entajlon, tenajlon
alvenojn, vanelojn, nevolajn
oleajn, aleojn, alenoj
paleojn, paeljon, paneloj
tasplenoj, spatelojn, pastelojn
platenoj, petalojn, patelojn, apletojn, plantejo, pelantoj, petolajn
realojn, alerojn, orelajn, relajon
serajlon, relajson, laserojn
stajvelon, vestalojn, solventaj
entajlo, najleto, alteojn, tenajlo
avelojn, nevolaj, alvenoj, lavejon, vaneloj
petaloj, apletoj, pateloj, petolaj
orelaj, realoj, relajo, aleroj
laseroj, relajso, serajlo
renomajn, armenojn, enormajn
senmonaj, jasmenon, semajnon, sennomaj
matenojn, metanojn, mentonaj
enormaj, armejon, armenoj, renomaj, armeojn
jasmeno, semajno, sameojn
metanoj, matenoj, teamojn
enaj, neaj, jena
jenan, neajn, enajn
anserojn, arsenojn, resonajn, seranojn
satenojn, senatojn, estonajn
antenoj, anetojn, tanejon, etanojn
tetanojn, tenantoj, atentojn
operajn, aperojn, paneroj
personaj, paserojn, separojn
pastrejon, espartojn, pasternoj
paseojn, pasejon, sapeojn
petantoj, patentoj, tapetojn
eraojn, arenoj, aerojn, areojn
anseroj, resonaj, seranoj, arsenoj
terasojn, setarojn, arestojn, asertojn, asterojn
retanoj, anteroj, erotajn
tetraojn, torentaj, teatrojn
tavernoj, vartejon, avertojn
osetajn, satenoj, senatoj, estonaj
atestojn, estontaj, tetasojn
anetoj, etanoj, tanejo
tetanoj, atentoj, etatojn
terajn, rajten, retajn, trajne
verajn, revajn, nervaj
netaj, etajn, etnaj
pasejo, sapeoj, paseoj
aeroj, areoj, eraoj
asteroj, setaroj, asertoj, arestoj, terasoj
teraj, rajte, retaj
areknukso, sukerkano, kansukero
lakonen, alkenon, kanelon
alkeno, kanelo, lakeon, lakone
sekalon, eskalon, kanelos, akselon
kastelon, latekson, selakton
sekalo, eskalo, akselo
kastelo, selakto, latekso
sektanon, sekanton, konsenta
kontenta, kanteton, kontante, tektonan
enpakos, eskapon, kapneos
paketon, petanko, pekanto, kapeton
arekon, korean, ekrano, akreon, kareon, arkeon, kareno
senkora, ekranos, rekonas, kareson
nektaro, keraton, trakeon, raketon, ekarton
katenos, kaseton, saketon, sekanto, sektano, asketon
kanteto, kateton, tektona
sekuran, ekranus, sukeran
kaperos, parseko, repakos
areko, arkeo, akreo, korea, kareo
kareto, kerato, trakeo, raketo, ekarto
asketo, kaseto, saketo
sekura, sukera, karesu
verkas, kveras, krevas
ekas, eksa, seka
maleon, amelon, lameno
mantelo, metalon, malneto
nevolan, alvenon, vanelon
aleon, olean, aleno
paleon, nepalo, panelo
salpetron, psalteron, replantos
pastelon, taspleno, spatelon
plateno, apleton, patelon, petolan, petalon, pelanto
orelan, aleron, realon
solventa, vestalon, ventolas
slovena, senvola, alvenos
vanelo, nevola, alveno, avelon
tunelas, altenus, ensaltu
elportas, psaltero, ploretas, salpetro
pastelo, petolas, spatelo
patelo, petola, petalo, apleto
orela, alero, realo
latero, elatro, talero
armenon, enorman, renoman
metanon, mentona, matenon
renoma, armeno, armeon, enorma
mateno, teamon, metano
numeras, resuman, sumeran
anseron, arsenon, resonan, seranon
satenon, senaton, estonan
etanon, aneton, enanto, anteno
tenanto, tetanon, atenton
aperon, panero, operan
separon, paseron, persona
esparton, pasterno, enportas
paseon, sapeon, paneos
stepano, poentas, pensota
patento, petanto, tapeton
eraon, aeron, areno, areon
resona, arseno, serano, ansero
aserton, terason, asteron, areston, setaron
erotan, antero, retano
torenta, tetraon, teatron
osetan, estona, senato, sateno
ateston, tetason, atentos, estonta
tetano, atento, etaton
persan, presan, prenas
pensa, pasen, sepan, penas
veran, nerva, revan
etan, neta, etna
pasero, aperos, separo
esparto, apretos, apertos
erao, areo, aero
setaro, aserto, astero, teraso, aresto
peras, presa, erpas, persa
superta, eruptas, apretus, apertus
supera, aperus, separu
fortikigas, faktorigis, grafikisto, gratifikos
grafinojn, faringojn, friganojn
grafinoj, friganoj, faringoj
grafinon, faringon, friganon
faringo, grafino, frigano
farigos, forigas, orfigas
fortikajn, infarktoj, trafikojn
farintoj, trifojan, fratinoj, ratifojn, tarifojn
tarifoj, ratifoj, trifoja
fajris, frajis, frisaj
fortikan, trafikon, infarkto
afriko, fakiro, fiakro
faksi, fiksa, fiska, fikas
fratino, ratifon, farinto, tarifon
ratifos, faristo, tarifos
fritas, fartis, trafis
falkojn, flankoj, flakojn
falojn, lafojn, folajn, alfojn, flanoj
faloj, alfoj, folaj, lafoj
framojn, farmojn, formajn
formaj, framoj, farmoj
forajn, fajron, farojn, frajon
fortajn, trafojn, frajton, fratojn
oftajn, fatojn, fantoj, naftoj, aftojn
frajo, faroj, foraj, fajro
farsoj, frajos, fajros
trafoj, fratoj, fortaj, frajto
aftoj, oftaj, fatoj
rufaj, fruaj, fajru, fraju
flakon, flanko, falkon
formulas, florumas, malfruos
flano, alfon, falon, lafon, folan
lafo, falo, alfo, fola
surfalos, forlasus, sufloras
falus, fluas, fulas, falsu
farmon, framon, forman
forma, framo, farmo
fortan, trafon, fraton
fontas, faston, softan
fanto, oftan, afton, faton, nafto
trafos, frosta, frotas, fartos
forta, frato, trafo
fasto, softa, fotas
fato, ofta, afto
rufa, faru, frua
logaritmojn, maltroigojn, algoritmojn
maltroigoj, logaritmoj, algoritmoj
ignamoj, magiojn, imagojn
granitoj, gitarojn, rajtigon
jonigas, asignoj, sanigoj
skaligus, laksigus, sulkigas
aksingo, agnoski, konigas
kunigas, naskigu, kunagis
maltroigon, logaritmon, algoritmon
algoritmo, logaritmo, maltroigo
multigas, maltigus, glatumis
angilo, anglio, galion
ignamo, imagon, magion
ignoras, signaro, sangrio
sanigo, onigas, asigno
sanigos, asignos, sonigas
navigos, angviso, vanigos
igvano, vagino, ogivan
garni, rangi, ringa, nigra
piga, gapi, pagi
langojn, longajn, anglojn, glanojn
lanugojn, lagunojn, angulojn
algojn, langoj, longaj, galojn, glanoj, lagojn, angloj, gajlon, aglojn
garolojn, orgojlan, granoloj
grajlon, lagrojn, glorajn
anglujo, anguloj, lanugoj, lagunoj
galoj, agloj, lagoj, algoj, gajlo
gloraj, grajlo, lagroj
gnomaj, gamojn, mangoj, magojn
agrojn, rangoj, grajno
gasojn, gajnos, sagojn, sangoj
stangoj, gastojn, stagnoj
sagujon, saguojn, gasujon
tagojn, tangoj, gantoj, tajgon, gotajn
gasoj, sagoj, gajos
gasujo, sagujo, saguoj
gotaj, tagoj, tajgo
glanon, anglon, langon, longan
lanugon, lagunon, angulon
lango, longa, galon, glano, algon, aglon, lagon, anglo
angulo, lanugo, laguno
lago, galo, aglo, algo
lupago, galopu, gapulo
gamon, mango, magon, gnoma
rangos, garnos, grason
sango, sagon, gason
stango, gaston, tangos, stagno
tango, tagon, gotan, ganto
gaso, agos, sago
hormonaj, homarojn, harmonoj
hormona, homaron, harmono
hontas, hantos, haston
mistika, mastiki, miksita
limiĝas, lamiĝis, maliĝis
striita, tiratis, tiritas
laikojn, alkinoj, kaliojn, kialojn
kaloriojn, kariolojn, kariljono, klarionoj
skaniloj, konsilaj, salikojn
kialoj, laikoj, kalioj
monakirojn, monarkiojn, romanikojn, akronimojn
romanikoj, monakiroj, monarkioj, akronimoj
konstipaj, pakistojn, psitakojn, pistakojn
kariojn, kranioj, arnikoj, akirojn
kanistroj, kristanoj, arkistojn
rakitojn, kitarojn, artikojn, karitojn
konsistaj, kasistojn, taksisojn, sintaksoj
stoikajn, naskitoj, taksiojn
aktistojn, kantistoj, statikojn
pistakoj, psitakoj, pakistoj
akiroj, karioj, arkioj
rakitoj, kitaroj, artikoj, karitoj
armilojn, miljaron, jarmilon
armiloj, miljaro, jarmilo
mirtaloj, mitrajlo, mitraloj
intajlon, tanilojn, nitnajlo
pilarojn, aprilojn, pralinoj
raspilojn, spiralojn, spalirojn
palinuroj, parulinoj, paruliojn
latirojn, latrinoj, altirojn, rilatojn
intajlo, taliojn, tialojn, italojn, antiloj, taniloj
vilaojn, vaniloj, violajn, valinoj
raspiloj, spaliroj, spiraloj
rilatoj, latiroj, tajlori, altiroj
talioj, tialoj, italoj
volitaj, vitaloj, litovaj
maniojn, aminojn, minaojn, amniojn, animojn
iomajn, amnioj, aminoj, animoj, manioj, minaoj
amoristojn, ornamistoj, romanistoj
maristojn, mastrinoj, artismojn
rompitaj, importaj, primatoj
iajn, inaj, niaj
natriojn, tiranojn, trionajn
nitratojn, tirontajn, tirantojn
spartiojn, pastrinoj, piastrojn
partiojn, patrinoj, patriojn, piratojn, tapirojn, triopajn, tiparojn
satirojn, sitarojn, triasojn, aristojn
trionaj, tiranoj, natrioj, tiarojn
nitratoj, tiratojn, tirantoj, tirontaj, tirotajn
aviojn, avinjo, avinoj
virtajn, vitrajn, vintraj
ĉiajn, iĉajn, ĉinaj
patrioj, piratoj, tapiroj, partioj, tiparoj, triopaj
sitaroj, satiroj, aristoj, triasoj
rajti, tiraj, triaj
lika, laki, kial
laikon, kalion, kialon, alkino
klariono, kariolon, kalorion
skanilo, konsila, salikon
klinas, silkan, knalis
kialo, laiko, kalio
kalorio, kariolo, orakoli
likas, skali, silka, lakis
romanikon, akronimon, monakiron, monarkion
monakiro, monarkio, akronimo, romaniko
kimra, krima, marki
pakiston, konstipa, pistakon, psitakon
karion, kranio, akiron, arniko
rakontis, kanistro, arkiston, kristano, narkotis
tranoktis, kastriton, kontrasti
rakonti, narkoti, kariton, kitaron, rakiton, artikon
kasion, kaniso, anksio
sintakso, kasiston, taksison, konsista
taksion, stoikan, naskito, ksantio
konstati, statikon, aktiston, kantisto
ankri, krian, knari
ankris, riskan, knaris
rustikan, trinasku, turkisan, kuntiras
sikan, skani, naski
skanis, sinkas, naskis
psitako, pakisto, pistako
akiro, aroki, kario, irako
arokis, akiros, kiraso
arkisto, artikos, stirako, aktoris
kitaro, rakito, aktori, artiko, karito
variko, karvio, arkivo
stoika, koitas, taksio
krispa, parkis, skrapi
sakri, krias, riska, sarki
sarkis, riskas, sakris
turkisa, rustika, artikus
kirasu, akirus, kuiras
ŝrikas, ŝakris, kraŝis
mila, lami, lima
lamiĝos, moliĝas, maliĝos
simpla, psalmi, sampli
maliĝus, lamiĝus, lumiĝas
pralino, aprilon, pilaron
spaliron, spiralon, raspilon
parulion, parulino, palinuro
latiron, rilaton, latrino, altiron
tialon, talion, latino, tanilo, italon
violan, vilaon, vanilo, novali, valino
porparolis, proparolis, priparolos
pilaro, aprilo, paroli
spaliro, raspilo, parolis, spiralo
alportis, satplori, pilastro, patrolis
atriplo, alporti, patroli
altiros, rilatos, rastilo
rilato, latiro, altiro
tialo, talio, italo
volita, latvio, litova
lispas, plisas, plasis, spilas
altirus, ilustra, rilatus
liva, vila, lavi
ami, mia, iam
manion, aminon, animon, amnion, minaon
amnio, amino, minao, manio, animo, ioman
monitoras, amoriston, ornamisto, romanisto
minora, ramion, ornami
mastrino, mariston, artismon
amori, ramio, aromi
rimas, armis, miras
marŝis, ŝirmas, ŝmiras
misa, amis, sami
mita, tiam, tima
nia, ian, ina
tiranon, natrion, trionan
tiranton, nitraton, tirontan
spartion, pastrino, patronis, piastron
piraton, tiparon, patroni, patrino, partion, triopan, patrion, tapiron
satiron, triason, tiranos, ariston, sitaron
tirontas, artiston, transito
natrio, triona, tiaron, tirano
nitrato, tiraton, tironta, tirotan, tiranto
virtan, vitran, vintra
tanis, stani, nitas
ĉian, ĉina, iĉan
piratos, spartio, piastro
tapiro, patrio, partio, tiparo, triopa, pirato
triaso, sitaro, aristo, satiro
tiratos, artisto, tirotas, trosati
rastis, staris, stiras, strias
stria, stari, tiras, rasti
titras, trista, starti
vitras, vartis, trivas
vitra, virta, varti
krakojn, krankoj, kankroj
muskolajn, majusklon, lakmusojn
lakmusoj, muskolaj, majusklo
lakunojn, lukanojn, kanulojn
kalojn, knaloj, alkojn, klanoj, lakojn, lokajn
kolorajn, lokarojn, koralojn, karolojn
alvokojn, konvaloj, alkovojn, vokalojn
plankoj, plakojn, klapojn
karnuloj, karulojn, lunarkoj
laksojn, skalojn, klasojn, skolajn
okulajn, lukanoj, lakunoj, kanuloj
kaloj, lakoj, lokaj, alkoj
karoloj, koraloj, lokaroj, koloraj
alkovoj, alvokoj, vokaloj
skolaj, klasoj, skaloj, laksoj
nomkartoj, trakomojn, markotojn
markojn, karmojn, kromajn
kromaj, markoj, karmoj
rakontojn, kartonojn, kantorojn
kantonoj, oktanojn, kanotojn, katjonon, konatojn
knarojn, ankrojn, kranojn, karnojn
kontajn, tankojn, kantojn, noktajn
jakon, aknoj, okajn, kajon, kanoj
arokojn, krajono, karoojn
kartonoj, torakojn, aktorojn, karotojn, tarokojn, rakontoj, kantoroj
katjono, konatoj, kanotoj, oktanoj
karpojn, korpajn, parkojn, kaprojn
paktojn, koptajn, kaptojn
ankroj, rokajn, kranoj, knaroj, rakojn, karnoj, arkojn, korajn, okrajn
ŝrankoj, kraŝojn, ŝarkojn, ŝankroj
kasojn, aksojn, naskoj, sakojn
taksojn, toksajn, kastojn, skotajn, kostajn, stakojn, taskojn
kajton, kantoj, aktojn, kotajn, kontaj, katojn, noktaj, tankoj
kajuton, katunoj, tukanoj
kavojn, jakvon, akvojn
kurtajn, krutajn, tjurkan, turkajn
jako, kajo, okaj
torakoj, tarokoj, aktoroj, karotoj
korpaj, kaproj, parkoj, karpoj
kaptoj, paktoj, koptaj
arkoj, rakoj, koraj, okraj, rokaj
aksoj, kasoj, sakoj
kastoj, toksaj, stakoj, taksoj, taskoj, kostaj, skotaj
kajto, aktoj, katoj, kotaj
kavoj, jakvo, akvoj
turkaj, krutaj, tjurka, kurtaj
lamojn, molajn, malojn
maloj, molaj, lamoj
alnojn, najlon, lanojn
ajlon, alnoj, lanoj, najlo, alojn
tajloron, rolantoj, latronoj
atolojn, talonoj, tonaloj
polajn, alpojn, lapojn, pajlon, planoj
plantoj, paltojn, talpojn, platojn
solajn, sojlan, najlos, salojn
slavojn, salvojn, valsojn
tolajn, latojn, altojn
nulaj, lunaj, najlu
polaj, lapoj, pajlo, alpoj
paltoj, talpoj, platoj
sojla, saloj, solaj
tajlos, staloj, saltoj
slavoj, salvoj, valsoj
altoj, latoj, tolaj
manojn, nomajn, monajn
romanojn, maronojn, nomarojn, ornamojn
ramnojn, mornajn, normajn
manoj, monaj, nomaj, amojn, majon
omarojn, romanoj, nomaroj, maronoj, romaojn, ornamoj, majoron, amorojn, aromojn
ramnoj, romajn, mornaj, normaj, marojn, ramojn, armojn
majstron, mastrojn, monstraj
montraj, tramojn, martojn, mantroj, mortajn
mantoj, matojn, montaj
aromoj, amoroj, omaroj, romaoj, majoro
armoj, maroj, romaj, ramoj
martoj, mortaj, tramoj
jonan, anojn, nanoj
panojn, napojn, panjon
ansojn, sanojn, nasojn, sonajn
vanjon, navojn, novajn
panjo, opajn, apojn, panoj, poajn, napoj
rapojn, aprojn, parojn, porajn
spanoj, jaspon, pasojn, sapojn
spontaj, postajn, pastojn, spotajn
jaron, ranoj, orajn, rajon, arojn
ratojn, trajno, tarojn, troajn, rajton, artojn, natroj, ortajn
ansoj, nasoj, sanoj, asojn, sonaj
stajon, stanoj, tasojn, satojn, ostajn
tonaj, taojn, tajon
ŝtonaj, taŝojn, ŝatojn
ŭatojn, naŭtoj, aŭtojn
navoj, novaj, avojn, vanjo
putrajn, trupajn, turpajn
nuraj, juran, runaj
poaj, opaj, apoj
poraj, paroj, rapoj, aproj
spajro, rajpos, sparoj
pasoj, jaspo, sapoj
spotaj, tajpos, pastoj, postaj
jaro, oraj, aroj, rajo
astroj, rajtos, tarsoj
taroj, troaj, ortaj, rajto, artoj, ratoj
stajo, ostaj, tasoj, satoj
supraj, rajpus, prusaj
trupaj, putraj, turpaj
klukas, klakus, kalkus
kankro, kranko, krakon
krakos, kokras, korkas
makulos, muskola, lokumas, lakmuso
lakunon, lukanon, kanulon
kalon, alkon, lakon, lokan, knalo, klano
koralon, karolon, lokaron, koloran
alkovon, alvokon, konvalo, vokalon
planko, klapon, plakon
lunarko, karnulo, karulon
skalon, lakson, klonas, klason, knalos, skolan
okulan, kanulo, lukano, lakuno
lako, loka, alko, kalo
lokaro, koralo, karolo, kolora
alvoko, vokalo, alkovo
skalo, lakso, lakos, klaso, skola, lokas
plukas, plakus, kuplas
kultas, luktas, laktus
luksa, skalu, lakus
trakomon, nomkarto, markoton
kroman, karmon, markon
kosman, maskon, mankos
karmo, marko, kroma
kosma, mokas, masko
kartonon, kantoron, rakonton
kanoton, oktanon, kantono, konaton
karnon, knaron, kranon, ankron
tankon, kontan, kanton, noktan
kano, okan, akno
kastoron, rakontos, narkotos
torakon, kantoro, karoton, tarokon, aktoron, rakonto, kartono
kanoto, konato, oktano
karpon, kapron, parkon, korpan
koptan, pakton, kapton
arkon, koran, okran, krano, rokan, knaro, ankro, karno, rakon
ankros, ronkas, knaros, kronas, sakron
konturas, rakontus, narkotus
kuranto, rakontu, narkotu
ŝranko, ŝarkon, ŝankro, kraŝon
kason, sakon, konas, nasko, akson
sakson, naskos, skanos
kantos, stakon, kaston, kostan, takson, taskon, noktas, toksan, skotan
nokta, kanto, konta, kotan, akton, katon, tanko
turkan, krutan, kurtan
skanu, nasku, sukan
aktoro, torako, karoto, taroko
karpo, kapro, parko, korpa
skarpo, parkos, sparko
pakto, kopta, kapto
roka, okra, kora, rako, arko
karto, trako, arkto
kaso, sako, akso
toksas, stokas, taksos, kostas
stako, kotas, takos, kosta, tasko, takso, skota, toksa, kasto
vakos, kovas, vasko, vokas, vakso
akto, kato, kota
okazu, ukazo, akuzo
skrapu, parkus, kupras
krusta, ruktas, kastru
kuras, sakru, sarku
turka, kruta, kurta
skutas, stukas, taksus
malon, lamon, molan
lamo, malo, mola
lano, alon, alno
latrono, rolanto, loranto
talono, tonalo, atolon
plano, lapon, alpon, polan
staplon, plaston, plantos
planto, talpon, platon, palton
valson, salvon, slavon
alton, tolan, laton
pluan, lupan, planu
alpo, pola, lapo
patrolus, alportus, satploru
poluras, pulsaro, parolus
praulo, parolu, parulo
palto, talpo, plato
salto, stalo, altos, lotas
salvo, valso, volas, lavos, slavo
tola, alto, lato
plasu, supla, pluas
lutas, saltu, altus
salu, lasu, luas
valsu, lavus, luvas
noman, monan, manon
nomaron, ornamon, romanon, maronon
norman, ramnon, mornan
mona, amon, mano, noma
amoron, ornamo, marono, romaon, aromon, romano, nomaro, omaron
roman, armon, norma, maron, morna, ramno, ramon
monstra, mastron, montras
mantro, marton, montra, mortan, tramon
samon, nomas, mason
monta, manto, maton
omaro, aromo, romao, amoro
armo, maro, ramo, roma
orumas, muaros, amorus, aromus
morta, marto, tramo
samo, maso, amos
sanon, nason, anson, sonan
onanus, usonan, anuson
pastoron, rostpano, patronos
napo, pano, poan, opan, apon
rapon, poran, paron, apron
spano, sapon, pason
paston, postan, spotan, sponta
aron, rano, oran
tornas, tarson, astron, tronas
raton, natro, arton, ortan, troan, taron
sona, sano, ason, anso, onas, naso
ostan, tanos, stano, tason, notas, saton
sonĝa, naĝos, saĝon
taŝon, ŝaton, ŝtona
naŭto, aŭton, ŭaton
navo, avon, nova
putran, turpan, trupan
ranĝu, urĝan, ruĝan
poa, apo, opa
paro, apro, pora, rapo
sporta, portas, pastro
spato, posta, pasto, spota
spavo, pavos, povas
oras, rosa, raso
rastos, rostas, straso, staros
strato, starto, trotas
voras, ovras, ravos
rato, taro, troa, orta, arto
taso, sato, osta
atutos, tatuos, statuo, toastu
votas, svato, vatos
supra, prusa, raspu
turpa, trupa, putra
starus, rastus, rustas
rastu, staru, truas
ŝutas, ŝatus, tuŝas
birdo, brido, brodi
urbegojn, rugbeojn, bruegojn
urbegoj, bruegoj, rugbeoj
urbegon, rugbeon, bruegon
urbego, bruego, rugbeo
ribelojn, liberojn, berilojn, librejon
librejo, liberoj, beriloj, ribeloj
bierojn, erbiojn, iberojn, ebriojn
erbioj, iberoj, ebrioj, bieroj
berilon, ribelon, liberon
ribelo, berilo, libero
bieron, erbion, ebrion, iberon
obtenis, betonis, bestino
erbio, biero, ebrio, ibero
bemolojn, blenomoj, embolojn
bulenoj, buleojn, nebuloj
tuberojn, buterojn, buretojn, urbetojn
rubenoj, brunejo, eburojn, rubejon, bureojn
subtenoj, subetnoj, busetojn
tuberoj, urbetoj, buretoj, buteroj
bureoj, rubejo, eburoj
blenomo, bemolon, embolon
eblon, noble, belon
buleno, nebulo, buleon
subetnon, bontenus, subtenon
urbeton, bureton, tuberon, buteron
eburon, bureon, rubeno
subetno, subteno, buseton, obtenus, betonus
betonu, obtenu, buteon
suben, benus, busen
butero, urbeto, tubero, bureto
sube, beus, buse
buligos, obligus, boligus
biros, brosi, boris, sorbi
bulkojn, klubojn, buklojn
bukloj, bulkoj, kluboj
kobrojn, korbojn, bronkoj
volbojn, bovlojn, blovojn
bovloj, volboj, blovoj
bromojn, ombrojn, nombroj, rombojn
romboj, bromoj, ombroj
robojn, borojn, orbojn
brunoj, bruojn, rubojn, urbojn
roboj, boroj, orboj
bruoj, ruboj, urboj
bulkon, buklon, klubon
klubo, bloku, buklo, bulko
korbon, bronko, kobron
boksu, bukos, bukso
volbon, blovon, bovlon
bovlo, blovo, volbo
bluo, bulo, bolu
ombron, bromon, nombro, rombon
rombo, ombro, bromo
boron, robon, orbon
bruon, bruno, urbon, rubon
orbo, boro, robo
boros, borso, broso
borus, brosu, sorbu, bruos
bruo, boru, rubo, urbo
dissekcu, sukcedis, dusekcis
decojn, cendoj, cedojn
cendo, decon, cedon
esencojn, scenejon, senecojn, necesojn
necesoj, scenejo, senecoj, esencoj
neceson, esencon, senecon
esenco, seneco, neceso
piecojn, picejon, piceojn
cervinoj, ricevojn, virecojn
piceoj, piecoj, picejo
virecon, ricevon, cervino
censojn, scenojn, sencojn
pencoj, pecojn, cepojn
censoj, scenoj, sencoj
sencon, scenon, censon
pecon, cepon, penco
sceno, senco, censo
delogen, degelon, legendo
direkte, kredite, dekreti
idente, etendi, deteni
tendenoj, etendojn, detenojn, tendejon
tendejo, etendoj, detenoj
tendeno, etendon, detenon
defilus, defluis, desfilu
ideismojn, demisiojn, dimensioj
dimensio, ideismon, demision
revidis, derivis, diversi
limedojn, mendiloj, dilemojn
dreniloj, eldirojn, delirojn
envidoj, videjon, deviojn, videojn, divenoj
videjo, videoj, devioj
kreditus, reduktis, direktus
direktu, redukti, kreditu
deskuis, eksudis, eksidus
edukis, deskui, eksidu, eksudi
limedon, mendilo, dilemon
dilemo, modeli, limedo
deliron, drenilo, eldiron
dermito, mordeti, dormeti
senditon, destinon, indentos
ordenis, redonis, nediros
devion, envido, diveno, videon
diservo, derivos, revidos
detruis, disertu, ridetus
revidus, diversu, derivus
sekundoj, eskudojn, eksudojn
modelojn, medolojn, dolmenoj
nudeloj, ludejon, duelojn
domenojn, demonojn, monedojn
monedoj, domenoj, demonoj
torpedojn, pordetojn, deportojn
detruojn, entrudoj, redutojn
tedojn, tendoj, dentoj
pordetoj, torpedoj, deportoj
sekundo, eksudon, eskudon
eskudo, edukos, eksudo
deskuu, eksudu, edukus
medolon, dolmeno, modelon
eldonu, duelon, nudelo
monedon, demonon, domenon
monde, mendo, medon
demono, domeno, monedo
domestro, mordetos, dormetos
mordetu, trudemo, dutermo, dormetu
deporton, torpedon, pordeton
deponos, spondeo, posedon
senordo, redonos, ordenos
entrudo, reduton, detruon
tondetus, studento, testudon
dento, tedon, tendo
deporto, torpedo, pordeto
idoligis, disigilo, solidigi
sidigi, disigi, diigis
duigis, disigu, sidigu, diigus
dignoj, dingoj, digojn
digno, digon, dingo
grundoj, gurdojn, gudrojn
gurdon, grondu, gudron, grundo
nuklidoj, kniduloj, dikulojn
indoj, idojn, diojn
diskuton, diskontu, kondutis, induktos
nudismo, ondumis, dominus
ondumi, dominu, numido
doni, dion, ondi, nodi, indo, idon
ridon, diron, droni
diurno, ordinu, durion
nodis, indos, ondis, sondi, donis
rido, diro, rodi
diros, ridos, rodis
distru, trudis, stridu
korodojn, kondoroj, kordonoj
modlurojn, ruldomojn, nordlumoj
modojn, mondoj, domojn
ondojn, nodojn, donojn
dornojn, rondojn, nordojn
nodoj, odojn, ondoj, jodon, donoj
rodojn, dornoj, ordojn, rondoj, nordoj
trudojn, turdojn, tundroj
kordono, korodon, kondoro
nordlumo, modluron, ruldomon
mondo, modon, domon
murdos, mordus, dormus
murdo, mordu, dormu
donon, ondon, nodon
dornon, nordon, rondon
odon, ondo, dono, nodo
nordo, rodon, ordon, rondo, dorno
dorson, dronos, droson
donos, sodon, ondos, nodos
tondru, trudon, tundro, turdon
sudon, ondus, sondu, nodus, donus
donu, duno, nodu, ondu
rodos, dorso, droso
trudo, turdo, tordu
kulerego, kruelego, koleregu
ermitejon, mejtnerio, emeritojn
enveni, veneni, envien
sterkejon, sekretojn, eksterojn
sekretoj, eksteroj, sterkejo
entjeron, eternojn, entreojn, terenojn
retejon, entreoj, eterojn, terenoj, entjero, eternoj
krenelo, koleren, kelnero
skeleto, elektos, selekto
enpremos, permeson, senrompe
entreon, eternon, terenon
tereno, eterno, entreo, eteron
freziojn, zefirojn, frizejon
frezioj, zefiroj, frizejo
fieros, ferios, oferis, serifo
ofertis, foresti, fetoris
ferius, suferi, fierus
florenoj, ferolojn, forneloj
funeloj, fluejon, fuelojn
fenoj, fojen, feojn
oferojn, freonoj, orfejon
fetorojn, torfejon, trofeojn, ofertojn
fetoroj, ofertoj, trofeoj, torfejo
ferolon, floreno, fornelo
oferton, trofeon, fetoron
trefon, freton, forten
foresto, ofertos, fetoros
oferto, fetoro, trofeo
refutos, forestu, ofertus, fetorus
freto, trefo, forte
refuto, ofertu, fetoru
eksigi, sekigi, ekigis
ingestis, estingis, sentigis
sentigi, estingi, ingesti
eligojn, ligeojn, legiojn, lignejo
etologiojn, etnologioj, teologiojn
ligneroj, regilojn, gerilojn
legioj, ligeoj, eligoj
miregojn, meringoj, migrenoj
geniojn, enigojn, gineojn, gejinon
gineoj, enigoj, gejino, genioj
ekigos, eksigo, sekigo
eksigu, ekigus, sekigu
legion, ligeon, eligon, nigelo
teologion, etnologio, etologion
gerilon, regilon, lignero
legio, ligeo, eligo
eligos, segilo, sigelo
migreno, miregon, meringo
genion, gineon, enigon
gineo, enigo, genio
enigos, neigos, senigo
estingos, ingestos, segiston, sentigos
estingus, ingestus, sentigus
estingu, sentigu, ingestu, engutis
genuis, neigus, enigus
neigu, genui, enigu
glutejon, glutenoj, lentugoj, gluteojn
grenojn, genrojn, regnojn
regnoj, genroj, grenoj
getojn, tegojn, gentoj
legon, longe, logen
gluteno, lentugo, gluteon
genron, grenon, regnon
greno, regno, genro
tegon, geton, gento, gneto
greso, regos, geros
stego, tegos, gesto
gestu, guste, tegus
premiis, esprimi, impresi
sentiĝi, nestiĝi, teniĝis
sketilojn, teksilojn, kelistojn
tekilojn, kitelojn, klientoj
kelistoj, teksiloj, sketiloj
kinejo, ekiojn, ekinoj
ikterojn, kreintoj, trinkejo, kreitojn
limeojn, elimojn, mielojn
limeoj, mieloj, elimoj
ileojn, lienoj, lineoj
perilojn, erpilojn, preniloj
sentiloj, sitelojn, silentoj
teniloj, etilojn, elitojn
esprimojn, premisojn, impresojn, prisemojn
pimentoj, impetojn, tempiojn
rimenoj, merinoj, emirojn
ermitojn, meritojn, terminoj
remizojn, mizerojn, merizojn
prisemoj, esprimoj, impresoj, premisoj
remizoj, mizeroj, merizoj
tenisojn, tensiojn, sintenoj
teniojn, etinojn, tineojn
sepiojn, pensioj, penisoj
renioj, irejon, eniroj
sirenoj, seriojn, serinoj
inversoj, versiojn, vernisoj
tineoj, tenioj, jetion, etinoj
konkeri, kikeron, ekkrion
ilekson, nikelos, ksileno
keliston, sketilon, teksilon
kitelon, kliento, tekilon
sketilo, teksilo, kelisto
elkovis, elvokis, skoveli
spekuli, eklipsu, kupelis
eskviron, konservi, konversi
kreiton, kreinto, ikteron
vekrios, revokis, eskviro
krevis, verkis, kveris
krevi, verki, kveri
limeon, elimon, mielon
limeo, mielo, elimo
lineo, ileon, lieno
perilon, erpilon, prenilo
silento, sentilo, sitelon
eliton, tenilo, etilon
esplori, elspiro, presilo
elporti, reptilo, ploreti
listero, eltiros, toleris
servilo, liveros, rivelos
litero, toleri, elitro
ŝovelis, elviŝos, elŝovis
promenis, esprimon, prisemon, premison, impreson
pimento, tempion, impeton
rimeno, renomi, emiron, merino
termino, meriton, ermiton
merizon, mizeron, remizon
impreso, esprimo, premiso, promesi, premios, prisemo
esprimos, impresos, promesis
remizo, mizero, merizo
esprimu, premius, impresu
surmeti, meritus, retumis, muestri
mise, emis, semi
tenison, sinteno, tension
etinon, tenion, tineon
spireon, enspiro, sopiren
enporti, triopen, ripeton
peniso, pensio, sepion
posteni, poentis, spineto
renio, nerio, eniro
serion, eniros, sireno, resoni, serino
inverso, version, verniso
tenio, tineo, etino
sterni, ternis, trenis
treni, trien, tiren, inter, terni
senti, nesti, tenis
nestiĝu, sentiĝu, teniĝus
terpiro, piretro, reporti
opresi, sopire, persio, spireo
stevio, evitos, vetois
presi, erpis, peris
versi, revis, servi
kleojn, kelojn, kejlon
kleoj, keloj, kejlo
kenoj, kenjo, ekojn
skoterojn, eskortojn, korsetojn, sektorojn
kovertojn, vektorojn, konvertoj, korvetojn
kernoj, krenoj, kreojn, kerojn, rekojn
strekojn, krestojn, sterkojn
terskuojn, ternuksoj, etruskojn
stekojn, sektojn, kestojn
korsetoj, eskortoj, skoteroj, sektoroj
vektoroj, kovertoj, korvetoj
rekoj, keroj, kreoj
krestoj, strekoj, sterkoj
stekoj, sektoj, kestoj
mjelon, lemnoj, mejlon, lemojn, melojn
mjelo, mejlo, meloj, lemoj
pletorojn, petrolojn, proletojn, protelojn
tolerojn, troleojn, lornetoj
pletojn, leptojn, peltojn
rentuloj, ruletojn, telurojn
levojn, velojn, vjelon
proletoj, pletoroj, proteloj, petroloj
pletoj, leptoj, peltoj
levoj, vjelo, veloj
omometrojn, metronomoj, monotremoj
renomojn, monerojn, morenojn
moneroj, renomoj, morenoj
totemojn, montetoj, motetojn
menstruoj, muestrojn, sternumoj
sumerojn, resumojn, serumojn
termojn, metrojn, tremojn
mensoj, semojn, mesojn
serumoj, resumoj, sumeroj
metroj, tremoj, termoj
neojn, jenon, enojn
sentojn, nestojn, tensojn
etnojn, entojn, tenojn, netojn
nevojn, venojn, vejnon
neoj, ejon, jeno, enoj
poreojn, peronoj, operojn
etosojn, ostejon, estonoj, sonetoj, eostojn
repsojn, serpojn, persojn, presojn
stepojn, pestojn, septojn
trejnos, restojn, estrojn
ternoj, rentoj, retojn, terojn
revojn, nervoj, verojn
tensoj, sentoj, nestoj, estojn
jeton, netoj, teojn, entoj, tenoj, etnoj
veojn, venoj, nevoj, vejno
ĝojen, ĝenoj, neĝoj, eĝojn
eostoj, etosoj, ostejo
serpoj, persoj, presoj, repsoj
septoj, stepoj, pestoj
konsekru, konkurse, konkerus
kreolon, koloren, koleron
kolero, kreolo, kolore
skovelo, elvokos, elkovos
skovelu, elkovus, elvokus
kunmetos, komentus, musketon
kuntrenos, konsternu, renkontus, ternukson
renkontu, kurenton, kurtenon
kunsento, kuntenos, konsentu
keno, oken, ekon
korseton, sektoron, eskorton, skoteron
koverton, vektoron, korveton, konverto
korpen, perkon, krepon
kreno, kerno, rekon, keron, kreon
sterkon, strekon, kreston
terskuon, etruskon, ternukso
snukero, rekonus, sukeron
sekton, keston, stekon
sektoro, eskorto, skotero, korseto
vektoro, korveto, koverto
perko, korpe, krepo
kero, kreo, reko
sterko, kresto, streko
etrusko, eskortu, terskuo, kuretos
verkos, kveros, krevos
seksto, sketos, teksos
steko, sekto, kesto
kverus, verkus, krevus
krevu, kveru, verku
lemon, lemno, melon
mustelo, molestu, lumetos
protelon, pletoron, proleton, petrolon
lorneto, troleon, toleron
pelton, pleton, lepton
rentulo, teluron, ruleton
selon, solen, lenso
levon, volen, velon
proleto, pletoro, petrolo, protelo
spertulo, elportus, ploretus
pelto, lepto, pleto
ruleto, teluro, toleru
levo, velo, vole
morenon, moneron, renomon
sentumon, nemuntos, enmuntos
moreno, monero, renomo
moteton, monteto, totemon
muestron, menstruo, sternumo
renomus, serumon, numeros, sumeron, resumon
tremon, metron, termon
menuro, reumon, rumeno, mureno, renomu, numero
meson, semon, menso
resumo, sumero, serumo
tremo, metro, termo
meso, semo, emos
surmetu, muestru, retumus
emus, semu, sume
neston, senton, tenson
neton, tenon, enton, etnon
venon, noven, nevon
operon, poreon, perono
soneto, etoson, eoston, estono
serpon, repson, person, prenos, preson
peson, penos, penso
stepon, posten, peston, septon, pentos
trenos, ternos, estron, reston
teron, troen, rento, reton, terno
tureton, trueton, torentu
nervo, revon, veron
nestos, sentos, seston
nesto, tenos, tenso, eston, sento
ĝenos, neĝos, seĝon
neto, teno, etno, teon, ento
veon, nevo, nove, veno
ĝeno, neĝo, eĝon
sternu, trenus, ternus
sentu, tenus, nestu
perso, peros, erpos, repso, preso, serpo
septo, pesto, poste, petos, stepo
verso, revos, servo
troe, reto, tero
presu, perus, super, erpus, supre
servu, revus, versu
fingroj, grifojn, fringoj
fingro, grifon, fringo
orfigus, forigus, figuros
figuro, orfigu, forigu
foliojn, fiolojn, lofiojn
lofioj, fioloj, folioj
informoj, formiojn, morfinoj
nifojn, finnoj, finojn
nifoj, fiojn, finoj
fuksio, fikuso, sufoki
fiolon, lofion, folion
fiolo, lofio, folio
lofis, silfo, flosi
flustri, flirtus, filtrus
fulis, fluis, flusi
fornomi, informo, morfino, formion
finon, nifon, finno
nifo, fino, fion
fonti, finto, tifon
firsto, frosti, frotis, fritos
fojno, fojon, fonoj
frostojn, strofojn, forstojn
torfojn, frotojn, fortojn, frontoj
oftojn, tofojn, fontoj, fotojn
tufojn, funtoj, futojn
forstoj, frostoj, strofoj
fortoj, frotoj, torfoj
tofoj, fotoj, oftoj
flosu, fulos, fluos, lofus, fluso
fluus, flusu, fulus
forston, froston, strofon
fronto, forton, froton, torfon
fontos, stofon, foston
foton, tofon, ofton, fonto
funto, tufon, fontu, futon
frotos, forsto, frosto, strofo
torfo, forto, froto
fotos, fosto, stofo
foto, ofto, tofo
tufo, futo, fotu
ligojn, iglojn, lignoj
nigroj, griojn, ringoj
lumigo, mugilo, moligu
iglon, ligno, ligon
ligo, logi, iglo
grilo, gliro, glori
ligos, logis, siglo
gluis, glisu, ligus
nigro, grion, ringo
logojn, golojn, longoj
jugon, ungoj, gnuoj
longo, logon, golon
gluo, logu, gulo
tongo, goton, togon
inismoj, misiojn, simiojn
tirintoj, nitritoj, tiritojn, tritiojn
konsilio, silikono, koloniis
vikion, kivion, invoki
stimuli, militus, mutilis
lispi, lipis, plisi, spili
spilis, plisis, splisi, lispis
inismo, simion, mision
nitrito, tirinto, trition, tiriton
spirito, riposti, postiri
tiris, strii, stiri
linkoj, kilojn, likojn
pilkojn, plikojn, klipojn
pilkoj, klipoj, plikoj
trinkujon, kurtinojn, kuntirojn
inkoj, kinoj, kiojn
kriptonoj, tropikojn, portikojn
sirokojn, sorikojn, oriksojn, skoriojn
psikojn, skipojn, spikojn
kurtinoj, kuntiroj, urtikojn, trinkujo
kisojn, niksoj, skiojn, sikojn
iktojn, tikojn, tinkoj
oriksoj, sorikoj, skorioj, sirokoj
spikoj, psikoj, skipoj
kisoj, sikoj, skioj
misulojn, musliojn, muslinoj
lupinoj, piulojn, puliojn
utilojn, tuliojn, liutojn
liutoj, utiloj, tulioj
mirtojn, ritmojn, mitrojn
mitroj, mirtoj, ritmoj
pirozojn, ripozojn, prizonoj
tritonoj, tirotojn, tirontoj
triojn, ritojn, tirojn
virtojn, vitrojn, vintroj
tinoj, tiojn, nitoj
iĉojn, niĉoj, ĉinoj, ĉiojn
trioj, tiroj, ritoj
kirko, kriko, korki, kokri
likon, kloni, linko, kilon
kontroli, rikolton, klitoron
loksion, konsilo, konsoli
pilkon, klipon, plikon
silkon, klinos, klonis
linukso, konsilu, sukilon, kulison
loki, kilo, liko
pliko, pilko, klipo
silko, lokis, likos
sukilo, okulis, oskuli, kuliso
kulpi, pluki, kupli
luktis, tiklus, kultis
kulti, lukti, tiklu
inko, koni, kion, kino
portikon, tropikon, kriptono
sorikon, sirokon, orikson, skorion
psikon, skipon, spikon
kroni, ronki, krion
riskon, ronkis, kronis
turkison, konturis, kuntiros, kuriston, konstrui
konturi, kurtino, kuntiro, urtikon
sikon, kison, konis, nikso, skion
nokti, tikon, ikton, tinko
soriko, skorio, orikso, siroko
koruptis, postkuri, kupristo
pikos, psiko, spiko, skipo
striko, kristo, trikos
skio, kiso, siko
kostis, toksis, stokis, skisto, stikos
stoki, kosti, toksi, kotis
vokis, kovis, visko
ikto, koti, tiko
voki, kivo, kovi
striku, ruktis, trikus
kuris, risku, krius
skutis, stukis, stikus
kisus, skius, skuis
skuti, stiku, stuki
skiu, skui, kisu
muslion, muslino, misulon
mutilos, stimulo, lotumis, mulisto
timulo, lotumi, mitulo
piulon, lupino, pulion
utilon, liuton, tulion
olivo, ovoli, violo
lipo, poli, pilo
polis, slipo, lipos
lispos, spilos, plisos
pulio, piulo, polui
rilo, roli, orli, liro
stilo, lotis, listo
utilo, tulio, liuto
pulsis, splisu, lispus, spilus, plisus
pluis, plisu, spilu, pulsi, lipus, lispu
ritmon, mitron, montri, mirton
mison, nomis, minos
rismo, morsi, rimos, miros
mitro, morti, mirto, ritmo
timo, tiom, mito
ion, ino, oni
ripozon, pirozon, prizono
tritono, tironto, tiroton
ripon, piron, proni
sproni, pronis, spiron
sprinto, printos, spriton
tronis, tornis, strion
torni, trion, tiron, riton, troni
virton, vintro, vitron
sino, soni, onis
tinuso, situon, suiton
tino, nito, tion, noti
iĉon, ĉino, niĉo, ĉion
printus, pruntis, sprintu
turnis, nutris, sintru
postirus, ripostus, stuporis
sporti, portis, sprito
postiru, puristo, stupori, ripostu
spitos, stopis, pistos
piŝto, ŝtopi, ŝtipo
pizo, pozi, zipo
stiros, strios, rostis
strio, rosti, tiros
tristo, titros, trotis
turisto, tirotus, tirutos
vitros, trovis, trivos
tiro, trio, rito
titro, trito, troti
vitro, trovi, virto
ovri, vori, viro
spitus, pistus, sputis
sputi, pistu, spitu
stirus, rustis, strius
rusti, stiru, striu, truis, tirus
muskolojn, moskulojn, moluskojn
moskuloj, muskoloj, moluskoj
kolojn, klonoj, kojlon, onkloj, lokojn
kuplojn, kulpojn, plukojn
sulkojn, luksojn, usklojn, klusojn
lokoj, koloj, kojlo
kuploj, plukoj, kulpoj
uskloj, klusoj, sulkoj, luksoj
kojoton, kotonoj, kotoojn
kropojn, korpojn, porkojn, koprojn
rokojn, orkojn, okrojn, kronoj, kornoj, korojn
sonkoj, sokojn, oksojn
kostojn, stokojn, skotojn, toksojn
kotojn, noktoj, kontoj, oktojn
ruktojn, trunkoj, trukojn, turkojn, kutrojn
skuojn, sukojn, nuksoj, skunoj
nukoj, junko, jukon
porkoj, kropoj, korpoj, koproj
okroj, rokoj, koroj, orkoj
stokoj, skotoj, toksoj, kostoj
turkoj, kutroj, trukoj, ruktoj
sukoj, skuoj, jukos
mulojn, lumojn, ulmojn
lumoj, ulmoj, muloj
orlojn, rolojn, lornoj
pluvojn, pulvojn, vulpojn
ulnoj, lunoj, ulojn
pulvoj, pluvoj, vulpoj
nomoj, omojn, monoj
onjon, onojn, jonon
onoj, jono, onjo
sorpojn, spronoj, sporojn
potojn, topojn, pontoj
torsojn, ostrojn, sortojn, ojstron
ortojn, tronoj, torojn, rotojn
tonoj, notoj, joton
spurojn, suprojn, prusojn
putrojn, trupojn, pruntoj
prujno, pruojn, prunoj
nuptoj, putojn, puntoj
surojn, ursojn, rusojn
truojn, jurton, turojn, turnoj
runoj, urojn, urnoj, juron
junto, tunoj, juton
torsoj, ojstro, ostroj, sortoj
rotoj, toroj, ortoj
spuroj, prusoj, suproj
rusoj, suroj, ursoj
truoj, jurto, turoj
krokuson, konkuros, konkurso
muskolon, moluskon, moskulon
lokumos, muskolo, molusko, moskulo
kolon, klono, lokon, onklo
soklon, klonos, skolon
kulpon, plukon, kuplon
sulkon, lukson, klonus, usklon, kluson
lukon, klonu, kulon
soklo, skolo, lokos
kulpo, kuplo, pluko
sulko, lokus, kluso, lukso, usklo
kulo, loku, luko
mosko, kosmo, mokos
kropon, korpon, kopron, porkon
rokon, koron, okron, korno, krono, orkon
kronos, korson, ronkos
okson, sokon, sonko, konos
stokon, noktos, skoton, koston, tokson
koton, nokto, konto, okton
kurson, kronus, ronkus
rukton, trunko, turkon, trukon, kutron
ronku, kronu, kuron
skuon, skuno, sukon, nukso, konus
kropo, kopro, korpo, porko
okro, roko, koro, orko
kostos, toksos, stokos
tokso, skoto, stoko, kotos, kosto
turko, rukto, truko, kutro
toksus, stukos, kostus, skutos, stokus
kostu, stoku, stuko, toksu, kotus
kovu, kuvo, voku
mulon, lumon, ulmon
ulmo, mulo, lumo
rolon, lorno, orlon
pulvon, vulpon, pluvon
nulo, ulon, luno, ulno
pulso, pluso, polus, pluos
polu, lupo, pulo
pulvo, pluvo, vulpo
rolus, rulos, orlus
orlu, rulo, rolu
volus, luvos, solvu
tulo, lotu, luto
mono, nomo, omon
nomus, sumon, muson
sporon, sorpon, sprono, pronos
topon, ponto, poton
ostron, tornos, sorton, tronos, torson
trono, toron, roton, orton
supron, pruson, spuron, pronus, spronu
prunto, trupon, putron
pruno, pronu, pruon
supon, puson, punos
punto, nupto, puton
nutros, turnos, ruston, tronus, sturno, tornus
suron, urson, ruson
truon, tornu, turno, tronu, turon
runo, uron, urno
suon, suno, sonu, onus
sproto, sporto, portos
sorto, ostro, torso
orto, roto, toro
stovo, vosto, votos
stupro, putros, portus, sportu
spuro, supro, pruso
trupo, portu, putro
trusto, struto, trotus
rusto, truos, rostu
orus, suro, ruso, urso, ruos
truto, turto, trotu
truo, turo, ruto

Statistiko

sys 2023-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan