Alphagramo Anagramo aro
aaabcejnr najbareca, arabecajn
aaabjknort akrobatajn, karbonataj
aaabjln albanaj, banalaj
aaabjlnn albanajn, banalajn
aaabjlnnooprtt porbatalantojn, probatalantojn
aaabjlnooprtt porbatalantoj, probatalantoj
aaabjlnoĵ balaaĵojn, banalaĵoj
aaabjnr najbara, arabajn
aaabknort karbonata, akrobatan
aaabln albana, banala
aaablnn banalan, albanan
aaablnnooprtt porbatalanton, probatalanton
aaablnooprtt probatalanto, porbatalanto
aaablnoĵ banalaĵo, balaaĵon
aaacgs sagaca, agacas
aaacijlnor racionalaj, araliacojn
aaafknrs frakasan, afrankas
aaagijkls alkajigas, galaksiaj
aaagiklns kanaligas, galaksian
aaahjnv navahaj, havajan
aaaijnprtz parazitajn, partizanaj
aaailmnrĝ malaranĝi, larĝanima
aaainprtz partizana, parazitan
aaajklmnr malakrajn, malkarajn
aaajklmr malakraj, malkaraj
aaajklns kanajlas, alaskajn
aaajklntu katalunaj, aktualajn
aaajknnr arkanajn, kanarajn
aaajknr arkanaj, kanaraj
aaajmnr amarajn, ajmaran
aaajmr ajmara, amaraj
aaajnnotvĝ vojaĝantan, avantaĝojn
aaajnotvĝ vojaĝanta, avantaĝoj
aaaklmnr malakran, malkaran
aaaklmr malakra, malkara
aaaklntu kataluna, aktualan
aaakmrss sarkasma, masakras
aaaknnr kanaran, arkanan
aaaknr arkana, kanara
aaalmms malsama, malamas
aabbjnorr rabarbojn, barbarojn
aabbjorr rabarboj, barbaroj
aabbnorr rabarbon, barbaron
aabborr barbaro, rabarbo
aabcijlno labiacojn, ablaciojn
aabcijlo labiacoj, ablacioj
aabcilns balancis, bilancas
aabdejknor kabaredojn, karabedojn
aabdejkor karabedoj, kabaredoj
aabdelŭ baldaŭe, aŭdebla
aabdjknoort korbatadojn, drakboatojn
aabdjknorr brankardoj, drakarbojn
aabdjkoort drakboatoj, korbatadoj
aabdknoort korbatadon, drakboaton
aabdknorr brankardo, drakarbon
aabdkoort drakboato, korbatado
aabdors rabados, boardas
aabdrsu absurda, rabadus
aabeegilnrs resanigebla, enbareligas
aabefl fabela, afable
aabegillms malbeligas, malebligas
aabeijllnr alireblajn, liberalajn
aabeijllr liberalaj, alireblaj
aabeillnr liberalan, alireblan
aabeillr alirebla, liberala
aabejnorrt arbaretojn, arbetarojn
aabejorrt arbaretoj, arbetaroj
aabenorrt arbareton, arbetaron
aabeorrt arbetaro, arbareto
aaberst rabetas, rebatas
aabgiorst basgitaro, abortigas
aabijllno balailojn, labialojn
aabijllo labialoj, balailoj
aabijnr rabiajn, binaraj
aabillno labialon, balailon
aabillo balailo, labialo
aabils silaba, balais
aabilst balasti, stabila, batalis
aabinr binara, rabian
aabirt rabati, barita
aabjklnoorst tasklaborojn, labortaskojn
aabjkloorst tasklaboroj, labortaskoj
aabjknno kanabojn, kabanojn
aabjkno kanaboj, abakojn, kabanoj
aabjknoort karbonatoj, akrobatojn
aabjknor barokajn, barakojn
aabjkor barakoj, barokaj
aabjlnoorst albatrosojn, astrolabojn
aabjlnrtu brulantaj, brutalajn
aabjloorst astrolaboj, albatrosoj
aabjnnno banjanon, bananojn
aabjnno banjano, bananoj
aabjnopr panarboj, aprobajn
aabjnor najbaro, arabojn
aabjnort Baratojn, rabatojn
aabjnorĵ baraĵojn, rabaĵojn
aabjnot abatojn, boatajn, tabanoj
aabjnr rabajn, arbajn
aabjntu bantuaj, tabuajn
aabjorĵ rabaĵoj, baraĵoj
aabjot boataj, abatoj
aabjr arbaj, rabaj
aabklnoorst tasklaboron, labortaskon
aabkloorst tasklaboro, labortasko
aabknno kanabon, kabanon
aabkno kabano, kanabo, abakon
aabknoort karbonato, akrobaton
aabknor barokan, barakon
aabknorst brokantas, bankrotas
aabkor barako, baroka
aabkrstu subarkta, baraktus
aablnoorst albatroson, astrolabon
aablnrtu brulanta, brutalan
aabloorst albatroso, astrolabo
aablos balaos, abolas
aablost balasto, balotas, batalos
aablstu batalus, balastu
aabnopr panarbo, aproban
aabnort Baraton, rabaton
aabnorĵ baraĵon, rabaĵon
aabnot tabano, abaton, boatan
aabnr arban, raban
aabns banas, basan
aabntu bantua, tabuan
aaborst rabotas, rabatos, abortas
aabort Barato, rabato
aaborĵ baraĵo, rabaĵo
aabot abato, boata
aabr raba, arba
aabrs baras, rabas
aaceijlnps specialajn, alispecajn
aaceijlps specialaj, alispecaj
aaceilnps alispecan, specialan
aaceilps speciala, alispeca
aacfinns fascinan, financas
aacgiinnos asonancigi, nacianigos
aacgijl lacigaj, glaciaj
aacgijln lacigajn, glaciajn
aacgil glacia, laciga
aacgiln lacigan, glacian
aacgos sagaco, agacos
aacijknorst transakcioj, stirakacojn
aacijlmno laminacoj, lamiacojn
aacijlno aliancoj, aliacojn
aaciksŭ aŭkcias, kaŭcias
aacimns sciaman, minacas
aadeflns enfaldas, elfandas
aadejkknrv kvardekajn, dekkvarajn
aadejkkrv dekkvaraj, kvardekaj
aadejknns sendankaj, denaskajn
aadejlmmnor marmeladojn, malmodernaj, malordemajn, malmoderajn
aadejlmmor marmeladoj, malordemaj, malmoderaj
aadejnnpt pendantaj, pedantajn
aadejnnrĝ ĝardenajn, danĝerajn
aadejnrĝ danĝeraj, ĝardenaj
aadekknrv kvardekan, dekkvaran
aadekkrv kvardeka, dekkvara
aadeknns sendanka, denaskan
aadelmmnor malmoderna, malmoderan, marmeladon, malordeman
aadelmmor malmodera, malordema, marmelado
aadelps padelas, pedalas
aadennpt pendanta, pedantan
aadennrĝ danĝeran, ĝardenan
aadenrĝ danĝera, ĝardena
aadfgjlnnor landgrafojn, graflandojn
aadfgjlnor graflandoj, landgrafoj
aadfglnnor landgrafon, graflandon
aadfglnor landgrafo, graflando
aadgijnot agatidojn, agitadojn
aadgijot agatidoj, agitadoj
aadginot agitadon, agatidon
aadgiot agitado, agatido
aadgjnooppr propagadojn, propagandoj
aadgjnort gratadojn, gardantoj
aadgjnr grandaj, gradajn
aadgnooppr propagando, propagadon
aadgnort gardanto, gratadon
aadgnr granda, gradan
aadgrs dragas, gardas
aadijklnor kardinaloj, radikalojn
aadijkmnnor kardaminojn, manradikojn
aadijkmnor kardaminoj, manradikoj
aadijknor arakidojn, diakronaj, akiradojn
aadijknorr radikarojn, karadriojn
aadijknors askaridojn, sakaridojn
aadijkor arakidoj, akiradoj
aadijkorr radikaroj, karadrioj
aadijkors sakaridoj, askaridoj
aadijmnnor amorindajn, romanidajn, mandarinoj
aadijmnnot diamantojn, dominantaj
aadijmnor romanidaj, amorindaj
aadijnnot diatonajn, adiantojn
aadijnnrt ridantajn, dirantajn
aadijnoptt adoptintaj, adoptitajn
aadijnot diatonaj, adiantoj
aadijnov vanadioj, aviadojn
aadijnr aridajn, radiajn
aadijnrt ridantaj, dirantaj
aadijr radiaj, aridaj
aadiklnor kardinalo, radikalon
aadikmnnor manradikon, kardaminon
aadikmnor manradiko, kardamino
aadiknor diakrona, arakidon, akiradon
aadiknorr karadrion, radikaron
aadiknors askaridon, sakaridon
aadikor akirado, arakido
aadikorr radikaro, karadrio
aadikors sakarido, askarido
aadilst distala, dilatas
aadimnnor mandarino, romanidan, amorindan
aadimnnot dominanta, diamanton
aadimnor amorinda, romanida
aadinnot diatonan, adianton
aadinnrt ridantan, dirantan
aadinoptt adoptinta, adoptitan
aadinot diatona, adianto
aadinov vanadio, aviadon
aadinr aridan, radian
aadinrt ridanta, diranta
aadipr paradi, rapida
aadiprs paradis, rapidas
aadir radia, arida
aadirs radias, iradas
aadirstv travadis, travidas
aadistĝ ĝisdata, datiĝas
aadjklnos skandaloj, klasadojn
aadjkmnos maskadojn, damaskojn
aadjkmos damaskoj, maskadoj
aadjknnor drakonajn, kardanojn
aadjknor akordajn, kardanoj, drakonaj, arkadojn
aadjknortv kvadrantoj, kvadratojn
aadjknorv kadavrojn, kovardajn
aadjkor akordaj, arkadoj
aadjkorv kadavroj, kovardaj
aadjlmno modalajn, mandaloj
aadjlnno landanoj, aldonajn
aadjlnnoŭ landaŭojn, laŭdanojn
aadjlnos saladojn, sandaloj
aadjlnot Tajlando, tajladon
aadjlnoŭ alaŭdojn, landaŭoj, laŭdanoj
aadjmno damaojn, nomadaj
aadjmnoĝ damaĝojn, domaĝajn, manĝadoj
aadjmoĝ domaĝaj, damaĝoj
aadjnoĝ adaĝojn, naĝadoj
aadjnr ardajn, randaj
aadjnrttu trudantaj, trudatajn
aadklnos skandalo, klasadon
aadkmnos komandas, maskadon, damaskon
aadkmos damasko, maskado, mokadas
aadknnor kardanon, drakonan
aadknor drakona, kardano, akordan, arkadon
aadknortv kvadranto, kvadraton
aadknorv kadavron, kovardan
aadkor akorda, arkado
aadkors sarkado, akordas
aadkorv kovarda, kadavro
aadlmno mandalo, modalan
aadlnno landano, aldonan
aadlnnoŭ laŭdanon, landaŭon
aadlnos sandalo, saladon, aldonas
aadlnoŭ landaŭo, laŭdano, alaŭdon
aadmno nomada, damaon
aadmnos nomadas, admonas
aadmnoĝ manĝado, domaĝan, damaĝon
aadmosĝ domaĝas, damaĝos
aadmoĝ damaĝo, domaĝa
aadnoprs ponardas, sporadan, pardonas
aadnoĝ naĝado, adaĝon
aadnr randa, ardan
aadnrttu trudanta, trudatan
aadoprs sporada, parados
aadopst adaptos, adoptas
aadrst drasta, dratas
aaeeffgloorstt telefotografas, fototelegrafas
aaeggillnnv anglalingve, gaellingvan
aaeggrs grasega, agregas
aaegijlnor geranialoj, alegoriajn
aaegijnnrt argentinaj, interagajn
aaegilmmnt malmagneti, maltimegan
aaeginnrt argentina, interagan
aaegjl gaelaj, egalaj
aaegjln egalajn, gaelajn
aaegjnrs regajnas, agresajn
aaegl egala, gaela
aaegln egalan, gaelan
aaegrs agresa, reagas
aaehnsv enhavas, nehavas
aaeijlnoprt parietalojn, planetarioj
aaeijmnnt etanimajn, imanentaj
aaeikmnorst komentarias, kameraiston
aaeikmr amerika, kamerai
aaeilnoprt planetario, parietalon
aaeimnnt imanenta, etaniman
aaeimnst anatemis, ateisman
aaeimnt anatemi, etanima
aaeinprst senpartia, apartenis
aaejkklmnort malkonkretaj, malkorektajn
aaejklmnorĵ makleraĵojn, reklamaĵojn
aaejklmorĵ reklamaĵoj, makleraĵoj
aaejklnort oklaterajn, kantareloj
aaejklnorv akvarelojn, karavelojn
aaejklns skalenaj, akselajn
aaejklorv akvareloj, karaveloj
aaejkmnns naskemajn, senmankaj
aaejknnoprt pankreatojn, kaperantojn
aaejknoprt kaperantoj, pankreatoj
aaejllmnp malplejan, malplenaj
aaejlmnnor nenormalaj, lamenarojn
aaejlmnopr parolemajn, malaperojn
aaejlmnt metalajn, malnetaj
aaejlmopr parolemaj, malaperoj
aaejlnnotĝ neloĝatajn, enloĝatajn
aaejlnntt latentajn, talentajn
aaejlnoprt teraplanoj, petalarojn
aaejlnotĝ neloĝataj, enloĝataj
aaejlnst saletajn, elastajn, najletas
aaejlntt talentaj, latentaj, atletajn
aaejlst saletaj, elastaj
aaejmnnrĝ ĝermanajn, marĝenajn
aaejmnrĝ ĝermanaj, marĝenaj
aaejnnopst anapestojn, spontaneaj
aaejnrst sentaraj, terasajn
aaekklmnort malkonkreta, malkorektan
aaeklmnorĵ reklamaĵon, makleraĵon
aaeklmntu makuletan, malkatenu
aaeklmorĵ makleraĵo, reklamaĵo
aaeklmrs makleras, reklamas
aaeklmrsu malsekura, malkaresu
aaeklnort kantarelo, oklateran
aaeklnorv karavelon, akvarelon
aaeklns skalena, akselan, kanelas
aaeklorv akvarelo, karavelo
aaekmnns senmanka, naskeman
aaeknnoprt pankreaton, kaperanton
aaeknoprt pankreato, kaperanto
aaeknps kapneas, enpakas
aaeknst katenas, asketan
aaelmnnor nenormala, lamenaron
aaelmnopr malaperon, paroleman
aaelmnt malneta, metalan
aaelmopr malapero, parolema
aaelmprsu malsupera, malaperus
aaelnnotĝ enloĝatan, neloĝatan
aaelnntt talentan, latentan
aaelnoprt teraplano, parolante, petalaron
aaelnotĝ neloĝata, enloĝata
aaelnrst elstaran, alternas
aaelnst saletan, elastan, altenas
aaelntt talenta, latenta, atletan
aaelrsst elstaras, resaltas
aaelst elasta, saleta
aaemnnrĝ ĝermanan, marĝenan
aaemnrĝ ĝermana, marĝena
aaemns samean, emanas
aaennopst spontanea, anapeston
aaenrst sentara, terasan
aaenstt estanta, atentas
aaeprst apretas, apertas
aaeprt aparte, aperta
aaersst asertas, arestas
aaffijprs fajfspira, prifajfas
aaffinnor fanfaroni, finofaran
aafgirs farigas, agrafis
aafgjlno falangoj, fagalojn
aafiijlmn malfiniaj, familiajn
aafiilmn malfinia, familian
aafijknoprst pafarkistojn, arkpafistojn
aafijkoprst pafarkistoj, arkpafistoj
aafijnn infanaj, afinajn
aafiknoprst arkpafiston, pafarkiston
aafiknr afranki, afrikan
aafikoprst arkpafisto, pafarkisto
aafikrss frakasis, frikasas, skarifas
aafinn infana, afinan
aafirst tarifas, ratifas
aafjknor karafojn, afrankoj
aafjlnost asfaltojn, flosantaj
aafjls falsaj, fajlas
aafjnnoor anaforojn, faraonojn
aafjnoor anaforoj, faraonoj
aafjnopr parafojn, profanaj
aafjnorĵ faraĵojn, fajraĵon
aafjnrt fratajn, trafajn
aafjorĵ fajraĵo, faraĵoj
aafjrs frajas, fajras
aafjrt frataj, trafaj
aafknor afranko, karafon
aafknors afrankos, frakason
aaflmrsu malfruas, malfarus
aaflmru malfrua, malfaru
aaflnost flosanta, asfalton
aafls falsa, falas
aaflstu sulfata, asfaltu
aafmnpru parfuman, manfrapu
aafnnoor faraonon, anaforon
aafnoor anaforo, faraono
aafnopr profana, parafon
aafnrt fratan, trafan
aafrst trafas, fartas
aafrt trafa, frata
aaggiilmrsv malvirgigas, malgravigis
aagiijllnntv itallingvajn, latinlingvaj
aagiillnntv latinlingva, itallingvan
aagijklos galaksioj, alkajigos
aagijknor organikaj, agarikojn
aagijlmn malgajni, malignaj
aagijm imagaj, magiaj
aagijmn magiajn, imagajn
aagijnoprt apartigojn, pitagorajn
aagijnrt rajtigan, granitaj
aagijoprt apartigoj, pitagoraj
aagiklnos galaksion, kanaligos
aagiklss skaligas, laksigas
aagiknor organika, agarikon
aagiknost agnostika, konatigas
aagikrs akrigas, arkigas
aagiksv vakigas, kavigas
aagim imaga, magia
aagimn imagan, magian
aaginoprt pitagoran, apartigon
aaginss sanigas, asignas
aaginsv navigas, vanigas
aagioprt apartigo, pitagora
aagjllmno mallongaj, mallogajn
aagjlmnsu malgajnus, maljungas
aagjln langaj, galajn, anglaj
aagjlnn anglajn, langajn
aagjmnno manganoj, mangaojn
aagjnnor organajn, arganojn
aagjnnorv gvaranojn, varangojn
aagjnop pagajon, paganoj
aagjnor organaj, arganoj
aagjnoru uraganoj, jaguaron
aagjnorv varangoj, gvaranoj
aagjnot agnatoj, agatojn
aagjnov Gvajano, agavojn
aagjns gajnas, gasajn, sangaj
aagjs gajas, gasaj
aagllmno mallonga, mallogan
aagln angla, langa, galan
aaglnn langan, anglan
aagmnno mangano, mangaon
aagnnor organan, arganon
aagnnorv gvaranon, varangon
aagnor argano, organa
aagnorv varango, gvarano
aagnot agnato, agaton
aagnrs garnas, grasan, rangas
aagns sanga, gasan
aagps gapas, pagas
aags gasa, agas
aagsv svaga, vagas
aahnst hastan, hantas
aahst hasta, hatas
aaiijlnrtv rilativajn, trivialajn
aaiijlrtv trivialaj, rilativaj
aaiilnrtv trivialan, rilativan
aaiilrtv triviala, rilativa
aaijklmnnnotu kalumniantojn, malkontinuajn
aaijklmnnotu kalumniantoj, malkontinuaj
aaijkln kanajli, laikajn
aaijklnorst triaklasojn, skarlatinoj
aaijkmnnort manartikojn, romantikajn
aaijkmnors anarkismoj, arkaismojn
aaijkmnort manartikoj, romantikaj, tamarikojn
aaijknnopst Pakistanojn, pastinakojn
aaijknnor anarkiojn, irakanojn, kanariojn
aaijknopst Pakistanoj, pastinakoj
aaijknor Kanarioj, anarkioj, irakanoj
aaijknorv kaviarojn, akvariojn
aaijkntv aktivajn, antikvaj
aaijkorv kaviaroj, akvarioj
aaijlmnno animalojn, nominalaj
aaijlnoprz paralizojn, polarizajn
aaijlnt tialajn, italajn, latinaj
aaijlntv vitalajn, lavitajn
aaijloprz paralizoj, polarizaj
aaijlt tialaj, italaj
aaijltv lavitaj, vitalaj
aaijmnnnot antinomajn, amantinojn
aaijmnnot amatinojn, amantinoj, antinomaj, amanitojn
aaijmnot amatinoj, amanitoj
aaijnnoprst aspirantojn, sopirantajn, starpianojn
aaijnnrt tiranajn, irantajn
aaijnoprst aspirantoj, starpianoj, sopirantaj
aaijnoprtz parazitojn, partizanoj
aaijnprt patrinaj, partiajn
aaijnrt irantaj, tiranaj
aaijnv naivaj, aviajn
aaijnz aziajn, naziaj
aaiklmnnnotu kalumnianton, malkontinuan
aaiklmnnotu malkontinua, kalumnianto
aaiklnorst skarlatino, triaklason
aaikmnnort manartikon, romantikan
aaikmnors anarkismo, arkaismon
aaikmnort romantika, manartiko, tamarikon
aaiknnor anarkion, kanarion, irakanon
aaiknopst pastinako, Pakistano
aaiknor kanario, anarkio, irakano
aaiknortt Antarktio, karitaton
aaiknorv kaviaron, akvarion
aaikntv antikva, aktivan
aaikorv akvario, kaviaro
aailmms malsami, samlima, malamis
aailmnno nominala, animalon
aailmnost talismano, laminatos
aailmns malsani, islaman
aailmnstu simultana, laminatus
aailmsĝ lamiĝas, maliĝas
aailnoprz nazparoli, polarizan, paralizon
aailnt latina, tialan, italan
aailntv lavitan, vitalan
aailoprsz polarizas, paralizos
aailoprz paralizo, polariza
aailrst tralasi, altiras, rilatas
aailt itala, tiala
aailtv vitala, lavita
aaimnnnot amantinon, antinoman
aaimnnot amantino, antinoma, amatinon, amaniton
aaimnot amanito, amatino
aaimssĝ samiĝas, masaĝis
aainnoprst starpianon, aspiranton, sopirantan
aainnrt tiranan, irantan
aainoprst starpiano, aspiranto, sopiranta
aainoprtz partizano, paraziton
aainorstŭ aŭstriano, antaŭiros
aainprt patrina, partian
aainrst satiran, tiranas
aainrt tirana, iranta
aainv naiva, avian
aainz nazia, azian
aaiprst trapasi, piratas
aairsv varias, avaris
aairv varia, avari
aajjkmno Jamajkon, kajmanoj
aajkkno kanakoj, kakaojn, kajakon
aajkko kajako, kakaoj
aajklmnu makulajn, malkunaj
aajklnno kanajlon, kanalojn, alkanojn, lakonajn
aajklno kanajlo, kanaloj, alkanoj, lakonaj
aajklnorv kornvalaj, klavarojn
aajklnosv salakvojn, slovakajn
aajklosv salakvoj, slovakaj
aajkmnopr kamparojn, komparajn
aajkmnot amkantoj, komatajn
aajkmopr kamparoj, komparaj
aajknnnott kantantojn, kontantajn
aajknnoorrv karnovorajn, jarkvaronon
aajknnoort konatarojn, kanonartoj
aajknnor akranojn, arkanojn
aajknnot konatajn, akantojn
aajknnott kantantoj, kantatojn, kontantaj
aajknnrtu kuntarajn, kurantajn
aajknoorrv jarkvarono, karnovoraj
aajknoorttŭ aŭtokratojn, antaŭkortoj
aajknop opakajn, kanapoj
aajknor akarojn, arkanoj, akranoj, arakojn
aajknorst antraksoj, taskarojn
aajknort karatojn, torakajn, katarojn, kroatajn
aajknosv kasavojn, kanvasoj
aajknot atakojn, akantoj, konataj
aajknr akrajn, karajn
aajknrtu kurantaj, kuntaraj
aajknv akvajn, vakajn, kavajn
aajkor akaroj, arakoj
aajkort kroataj, torakaj, kataroj, karatoj
aajkr akraj, karaj
aajkv kavaj, akvaj, vakaj
aajllnos alnajlos, allasojn
aajlm malaj, lamaj
aajlmn malajn, lamajn
aajlmnor moralajn, alarmojn, normalaj
aajlmnos salamojn, malsanoj
aajlmor alarmoj, moralaj
aajlmosĝ malĝojas, malsaĝoj
aajlnnnot lantanojn, lontanajn
aajlnnooopprrt porparolantojn, proparolantojn
aajlnnopt platanojn, platonajn
aajlnnot altanojn, lantanoj, lontanaj
aajlnooopprrt proparolantoj, porparolantoj
aajlnopr polarajn, parolajn
aajlnopt platonaj, platanoj, palatojn
aajlnoptĵ plataĵojn, plantaĵoj
aajlnort talarojn, altarojn
aajlnorv valorajn, narvaloj
aajlnost santaloj, atlasojn, salatojn
aajlnott totalajn, tantaloj
aajlnov ovalajn, valonaj, avalojn
aajlnpt plantaj, platajn
aajlns salajn, najlas
aajlopr polaraj, parolaj
aajlort altaroj, talaroj
aajlost salatoj, atlasoj
aajlov avaloj, ovalaj
aajlst tajlas, lastaj
aajmn manaj, amajn
aajmnnoort maratonojn, amorantojn
aajmnnootŭ antaŭnomoj, aŭtonomajn
aajmnnot monatajn, amantojn, manatojn
aajmnoort maratonoj, amorantoj, amatorojn
aajmnoorĵ ornamaĵoj, aromaĵojn
aajmnor ornamaj, aromajn, amorajn
aajmnorst mastarojn, matrasojn
aajmnorĵ maĵorajn, armaĵojn
aajmnos samoajn, osmanaj, amasojn
aajmnot amantoj, monataj, atomajn, amatojn, manatoj, maatojn
aajmnru muarajn, rumanaj
aajmnrĉ marĉajn, ĉarmajn
aajmor aromaj, amoraj
aajmorst mastaroj, matrasoj
aajmorĵ armaĵoj, maĵoraj
aajmos amasoj, samoaj
aajmot amatoj, maatoj, atomaj
aajmrĉ marĉaj, ĉarmaj
aajnnopst spontanaj, pasantojn
aajnnorĝ aranĝojn, oranĝajn
aajnoprv praavojn, vaporajn
aajnopst pasatojn, pasantoj
aajnor araojn, anaroj
aajnortt tatarojn, tartanoj
aajnorttt tratantoj, tratatojn
aajnorĝ aranĝoj, oranĝaj
aajnpr praajn, parajn
aajnprs raspajn, asprajn
aajnprt patrajn, partajn
aajnrst transaj, astrajn
aajnrt artajn, rajtan
aajoprv vaporaj, praavoj
aajosvĝ sovaĝaj, vojaĝas
aajpr praaj, paraj
aajprs rajpas, aspraj, raspaj
aajprt patraj, partaj
aajrst astraj, rajtas
aajrt rajta, artaj
aakkllsu kalkulas, alklakus
aakkls kalkas, klakas
aakkno kanako, kakaon
aaklmnu malkuna, makulan
aaklmos samloka, aklamos
aaklmosŝ sakŝalmo, malkaŝos
aaklms maskla, klamas
aaklmsu aklamus, makulas
aaklmu makula, aklamu
aaklnno lakonan, kanalon, alkanon
aaklno alkano, kanalo, lakona
aaklnorv kornvala, klavaron
aaklnosv slovakan, salakvon
aaklosv slovaka, salakvo, alvokas
aaklsv sklava, klavas
aakmnopr komparan, kamparon
aakmnot amkanto, komatan
aakmopr kamparo, kompara
aakmorss sarkasmo, masakros
aaknnnott kontantan, kantanton
aaknnoort kanonarto, konataron
aaknnor akranon, arkanon
aaknnortt Antarkton, kantarton
aaknnot konatan, akanton
aaknnott kantanto, kontanta, kantaton
aaknnrtu kurantan, kuntaran
aaknoorttŭ antaŭkorto, aŭtokraton
aaknop kanapo, opakan
aaknor arkano, akrano, akaron, arakon
aaknorsstt kontrastas, sakstraton
aaknorst antrakso, taskaron, rakontas, narkotas
aaknorstt tranoktas, katastron
aaknort Kataron, torakan, karaton, kroatan
aaknortt Antarkto, kantarto
aaknosstt stokastan, konstatas
aaknosv kanvaso, kasavon
aaknot konata, akanto, atakon
aaknr karan, akran
aaknrs ankras, knaras
aaknrtu kuranta, kuntara
aaknss skanas, naskas, saksan
aaknst sankta, kantas
aaknv kavan, vakan, akvan
aakor akaro, arako
aakorst taskaro, aktoras
aakort kataro, toraka, karato, kroata, Kataro
aakost astako, atakos
aakr kara, akra
aakrss sakras, sarkas
aakrsŝ kraŝas, ŝakras
aaksv vaska, vakas
aaktu akuta, ataku
aakv akva, vaka, kava
aalm mala, lama
aalmmsu malamus, malsamu
aalmn malan, laman
aalmnor normala, alarmon, moralan
aalmnos malsano, salamon
aalmor alarmo, morala
aalmors marsalo, alarmos
aalnnnot lantanon, lontanan
aalnnooopprrt proparolanton, porparolanton
aalnnopt platonan, platanon
aalnnot lantano, lontana, altanon
aalnooopprrt proparolanto, porparolanto
aalnopr polaran, parolan
aalnopt platano, platona, palaton
aalnoptĵ plantaĵo, plataĵon
aalnort altaron, talaron
aalnorv narvalo, valoran
aalnost santalo, salaton, atlason
aalnosv novalas, vasalon
aalnott tantalo, totalan
aalnov valona, ovalan, avalon
aalnpt planta, platan
aalopr parola, polara
aaloprst alportas, patrolas
aalort altaro, talaro
aalost salato, atlaso
aalov ovala, avalo
aalss lasas, salas
aalsv slava, lavas
aamn mana, aman
aamnnoort amoranton, maratonon
aamnnootŭ antaŭnomo, aŭtonoman
aamnnot monatan, manaton, amanton
aamnoort amoranto, maratono, amatoron
aamnoorĵ ornamaĵo, aromaĵon
aamnor ornama, aroman, amoran
aamnors marsano, ornamas
aamnorst mastaron, matrason
aamnorĵ armaĵon, maĵoran
aamnos osmana, amason, samoan
aamnot amanto, manato, monata, amaton, maaton, atoman
aamnru rumana, muaran
aamnrĉ ĉarman, marĉan
aamor amora, aroma
aamors aromas, amoras
aamorst matraso, mastaro
aamorĵ armaĵo, maĵora
aamos amaso, samoa
aamosĝ masaĝo, omaĝas
aamot amato, atoma, maato
aamrs marsa, armas
aamrĉ ĉarma, marĉa
aams sama, amas
aannopst spontana, pasanton
aannorĝ aranĝon, oranĝan
aannos anason, onanas
aanoprst patronas, satrapon
aanoprv praavon, vaporan
aanopst pasanto, pasaton
aanor anaro, araon
aanortt tartano, tataron
aanorttt tratanto, trataton
aanorĝ aranĝo, oranĝa
aanpr paran, praan
aanprs raspan, aspran
aanprt patran, partan
aanrst transa, astran
aanst tanas, satan
aanstĉ ĉastan, ĉantas
aansĝ naĝas, saĝan
aantuŭ aŭtuna, antaŭu
aantŭ antaŭ, aŭtan
aaoprrst pastraro, raportas
aaoprv vapora, praavo
aapr para, praa
aaprs aspra, raspa
aaprt patra, parta
aarsst rastas, staras
aasttu atutas, tatuas
aastv vasta, vatas
abbiil babili, biblia
abbjlnoo balboojn, bolbanoj
abblnoo bolbano, balboon
abcijlno bilancoj, bacilojn
abcilno bilanco, bacilon
abcjnoo abocojn, boacojn
abcjoo boacoj, abocoj
abcnoo boacon, abocon
abcoo aboco, boaco
abdeejlno balenedoj, abeledojn
abdejlno albedojn, baledojn
abdejlnoor banderoloj, belodorajn
abdejlo baledoj, albedoj
abdejnoo obeadojn, boaedojn
abdejoo boaedoj, obeadoj
abdelno albedon, baledon
abdelnoor banderolo, belodoran
abdelo albedo, baledo
abdestu debatus, debutas
abdijln blindaj, bildajn
abdijlnoo diabolojn, lobiadojn
abdijlnor bilardojn, bildarojn
abdijloo diaboloj, lobiadoj
abdijlor bildaroj, bilardoj
abdilmors lombardis, malbridos
abdiln blinda, bildan
abdilnoo lobiadon, diabolon
abdilnor bilardon, bildaron
abdiloo lobiado, diabolo
abdilor bildaro, bilardo
abdior boardi, bidaro
abdiors adsorbi, boardis
abdiorss adsorbis, disbaros
abdirssu disbarus, subridas
abdjlnoru bruladojn, ladurbojn
abdjloru ladurboj, bruladoj
abdjnoor bonordaj, boradojn
abdjnor bardojn, brandoj, bordajn
abdjnoru bruadojn, rubandoj
abdjnou budaojn, abundoj
abdjnoŭ daŭbojn, baŭdojn
abdjor bordaj, bardoj
abdjoŭ daŭboj, baŭdoj
abdlnoru bruladon, ladurbon
abdloru brulado, ladurbo
abdnoor bonorda, boradon
abdnor brando, bordan, bardon
abdnoru rubando, bruadon
abdnou abundo, budaon
abdnoŭ baŭdon, daŭbon
abdoors sorbado, boardos
abdor bardo, borda
abdorsu absurdo, boardus, adsorbu
abdoru bruado, boardu
abdoŭ baŭdo, daŭbo
abeeijlmnprs impreseblajn, esprimeblajn
abeeijlmprs impreseblaj, esprimeblaj
abeeilmnprs impreseblan, esprimeblan
abeeilmprs impresebla, esprimebla
abegiillm malbeligi, malebligi
abegiillms malebligis, malbeligis
abegillmos malebligos, malbeligos
abegillmsu malebligus, malbeligus
abegillmu malebligu, malbeligu
abegils ebligas, beligas
abeiillrs liberlasi, alireblis
abeiilrsĝ bareliĝis, liberiĝas
abeijlmnor limearbojn, mirabelojn
abeijlmor limearboj, mirabeloj
abeijlnr liberajn, ireblajn, ribelajn
abeijlr ribelaj, ireblaj, liberaj
abeijnr iberajn, ebriajn
abeijr iberaj, ebriaj
abeillors ellaboris, alireblos
abeillrsu liberlasu, alireblus
abeilmnor limearbon, mirabelon
abeilmor mirabelo, limearbo
abeilnr ribelan, ireblan, liberan
abeilr libera, irebla, ribela
abeilst establi, elbatis
abeinr iberan, ebrian
abeir ebria, ibera
abeirst rabetis, rebatis
abeirt rebati, rabeti
abejjkno kebajojn, bakejojn
abejjko bakejoj, kebajoj
abejjnor Barejnoj, rabejojn
abejkno kebajon, bakejon
abejknort brakteojn, karbetojn
abejko bakejo, kebajo
abejkort brakteoj, karbetoj
abejl belaj, eblaj
abejlmnopr problemajn, rompeblajn
abejlmopr problemaj, rompeblaj
abejln belajn, eblajn
abejlnno balenojn, nobelajn
abejlnnop plejbonan, plebanojn
abejlno nobelaj, balenoj, abelojn
abejlnoor laborejon, nobelaroj
abejlnop plejbona, plebanoj
abejlnos belsonaj, sablejon
abejlnot tabelojn, baletojn
abejlnu nebulaj, buleajn
abejlot baletoj, tabeloj
abejmnor rabemojn, baremojn
abejmor baremoj, rabemoj
abejnno banejon, ebonajn
abejnnor Barejnon, rabenojn
abejnnrruuĝ bruneruĝajn, rubenruĝajn
abejno banejo, ebonaj, obeajn
abejnor Barejno, rabenoj, rabejon
abejnort arbetojn, bretonaj, tearbojn
abejnoz obezajn, bezonaj
abejnrruuĝ rubenruĝaj, bruneruĝaj
abejort tearboj, arbetoj
abeknort karbeton, brakteon
abekort karbeto, brakteo
abel bela, ebla
abelmno malbeno, malbone
abelmnopr rompeblan, probleman
abelmopr rompebla, problema
abeln belan, eblan
abelnno nobelan, balenon
abelno baleno, nobela, abelon
abelnot tabelon, baleton
abelnu nebula, bulean
abelost boletas, elbatos
abelot baleto, tabelo
abelstu establu, elbatus
abemnor baremon, rabemon
abemor baremo, rabemo
abennrruuĝ bruneruĝan, rubenruĝan
abeno ebona, obean
abenort bretona, arbeton, tearbon
abenost betonas, enbatos, obtenas
abenoz bezona, obezan
abenrruuĝ bruneruĝa, rubenruĝa
abeorst bestaro, rabetos, rebatos
abeort arbeto, tearbo
abeprtu abrupte, puberta
aberstu subtera, rabetus, rebatus, buteras
abertu butera, rabetu, rebatu
abfinorst farbiston, bonfartis
abfjnoort bonfartoj, bofratojn
abfnoort bonfarto, bofraton
abgilos boligas, obligas
abgiors abrogis, arbigos
abgjlno balgojn, globajn, blagojn, gablojn
abgjlo globaj, balgoj, blagoj, gabloj
abgjnoor abrogojn, boragojn
abgjoor abrogoj, boragoj
abglno blagon, gablon, balgon, globan
abglo balgo, blago, globa, gablo
abglos blagos, blogas
abgnoor abrogon, boragon
abgoor abrogo, borago
abiijknort Kiribatojn, tibikarnoj
abiijlnnort labirintojn, briliantojn
abiijlnort labirintoj, briliantoj
abiijlnoz baziliojn, bazlinioj
abiiklrs alskribi, kalibris
abiilnnort labirinton, brilianton
abiilnort labirinto, brilianto
abiilnoz bazlinio, bazilion
abiiorst sibarito, boatiris
abijklnor kirlbanoj, kalibrojn
abijknno knabinoj, nikabojn
abijknoortu inkubatoroj, abrikotujon
abijknos banksioj, skabiojn
abijknost bankistoj, bakistojn
abijlnnoo abonilojn, olibanojn
abijlno albinoj, labiojn
abijlnoo aboniloj, olibanoj
abijlnost balistojn, bonstilaj
abijlnot albitojn, talibojn, batilojn
abijlot batiloj, taliboj, albitoj
abijlr brajli, brilaj
abijnnoor barionojn, baroninoj
abijnnost absintojn, obstinajn
abijnor rabiojn, bariojn
abijnos biasojn, basiojn
abijnost absintoj, obstinaj
abijor barioj, rabioj
abijorst rabistoj, tirbojas
abijos basioj, biasoj
abiklnor kirlbano, kalibron
abiklnuĝ blankiĝu, bukliĝan
abiklrsu alskribu, kalibrus, lubrikas
abiknno knabino, nikabon
abiknorst skribanto, bankrotis, brokantis
abiknort bankroti, brokanti
abiknos banksio, skabion
abiknost bankisto, bakiston
abilmnostu sublimaton, malbutonis
abilnnoo olibanon, abonilon
abilno albino, Libano, labion
abilnoo abonilo, olibano
abilnost bonstila, baliston
abilnot batilon, talibon, albiton
abilo aboli, labio
abilor barilo, labori
abilors alsorbi, laboris
abilos silabo, abolis, lobias
abilost balisto, balotis
abilot albito, baloti, batilo, talibo
abils sibla, sabli
abilss siblas, sablis
abinnoor baronino, barionon
abinnost obstinan, absinton
abino aboni, abion
abinor barion, rabion
abinos basion, abonis, biason
abinosst abstinos, obstinas, basiston, bastonis
abinost absinto, obstina, bastoni
abinostt bonstati, batiston
abinstu subitan, abstinu
abinsuĝ baniĝus, nubiĝas
abior bario, rabio
abiorrt trabori, arbitro
abiorst rabisto, abortis, rabotis
abiorstu atribuos, boatirus
abiort aborti, raboti, orbita
abios biaso, basio
abiosst basisto, sabotis
abir bari, rabi
abirs rabis, biras, baris
abirsv vibras, varbis
abirv varbi, vibra
abjklnnoo balkonojn, banlokojn
abjklno klabojn, blankoj, kablojn
abjklnoo banlokoj, balkonoj, bokalojn
abjklnosu baskulojn, buksalojn
abjklo klaboj, kabloj
abjklosu buksaloj, baskuloj
abjknno knabojn, bankojn
abjknnoor karbonojn, bonkorajn
abjknnor bronkajn, brankojn
abjkno bankoj, kabojn, knaboj
abjknoor karbonoj, karobojn, barokojn, bonkoraj
abjknoorrtu arbotrunkoj, burokratojn
abjknoort bankrotoj, oktobrajn
abjknoorĵ brokaĵojn, korbaĵojn
abjknor krabojn, bronkaj, brankoj, barkojn, brakojn, karbojn
abjkoor karoboj, barokoj
abjkoorĵ brokaĵoj, korbaĵoj
abjkor barkoj, kraboj, karboj, brakoj
abjlnnoru alburnojn, laburnojn
abjlno noblaj, balojn
abjlnoo abolojn, balonoj
abjlnoot balotojn, oblatojn
abjlnor brajlon, labrojn
abjlnoru laburnoj, alburnoj
abjlnos sablojn, slabojn
abjlnot blatojn, tablojn
abjloot balotoj, oblatoj
abjlor brajlo, labroj
abjlos slaboj, sabloj
abjlot tabloj, blatoj
abjlru brajlu, brulaj
abjmnor ambrojn, nombraj, ombrajn, bramojn
abjmor bramoj, ambroj, ombraj
abjnnnoos bonsanojn, bonsonajn
abjnno nabojn, bonajn, banojn
abjnnoor barjonon, baronojn
abjnnoos bonsanoj, bonsajon, bonsonaj
abjnnortu turbanojn, bruantojn
abjno bonaj, naboj, banoj
abjnoo boaojn, abonoj
abjnoor barjono, baronoj
abjnoort boratojn, abortojn
abjnor rabojn, branoj, barojn, arbojn
abjnors sabrojn, sobrajn
abjnort bartojn, brantoj, trabojn
abjnortu turbanoj, arbutojn, bruantoj
abjnorĉ branĉoj, barĉojn
abjnorĝ braĝojn, barĝojn
abjnost bastojn, stabojn
abjnot bajton, bantoj, batojn
abjnru urbajn, brunaj, bruajn
abjntu tubajn, buntaj
abjoort boratoj, abortoj
abjor raboj, baroj, arboj
abjors sobraj, sabroj
abjort bartoj, traboj
abjorĝ braĝoj, barĝoj
abjos bojas, basoj
abjost bastoj, staboj
abjot bajto, batoj
abjru bruaj, urbaj
abklnnoo banlokon, balkonon
abklno blanko, klabon, kablon
abklnoo balkono, banloko, bokalon
abklnoruu brunokula, kunlaboru
abklo klabo, kablo
abklors skrablo, krablos
abknno bankon, knabon
abknnoor karbonon, bonkoran
abknnor brankon, bronkan
abkno banko, knabo, kabon
abknoor bonkora, karbono, barokon, karobon
abknoorrtu arbotrunko, burokraton
abknoorst brokantos, bankrotos, boksarton
abknoort bankroto, oktobran
abknoorĵ brokaĵon, korbaĵon
abknor bronka, branko, barkon, brakon, karbon, krabon
abknorstu bankrotus, brokantus, skorbutan
abknortu bankrotu, brokantu
abkoor baroko, karobo
abkoorĵ korbaĵo, brokaĵo
abkor brako, barko, krabo, karbo
abkos basko, bakos
abksu bakus, bukas
abku kuba, baku
ablnnoru alburnon, laburnon
ablno nobla, balon
ablnoo balono, abolon
ablnoosv bonvolas, absolvon
ablnoot baloton, oblaton
ablnoru laburno, alburno
ablnos slabon, sablon
ablnot tablon, blaton
abloot baloto, oblato
ablorsu laborus, alsorbu
ablos sablo, slabo, bolas
ablost stablo, boltas
ablosu basulo, abolus
ablosv blovas, voblas
ablot blato, tablo
ablotu tabulo, balotu
abmnor nombra, ambron, ombran, bramon
abmnors nombras, sombran
abmor ambro, ombra, bramo
abmors sombra, ombras
abnnnoos bonsonan, bonsanon
abnno bonan, nabon, banon
abnnoos bonsano, bonsona
abnnortu turbanon, bruanton
abno nabo, bona, bano
abnoo abono, boaon
abnoort aborton, boraton
abnor brano, arbon, baron, rabon
abnors sabron, sobran
abnort branto, trabon, barton
abnortu turbano, bruanto, arbuton
abnorĉ branĉo, barĉon
abnorĝ barĝon, braĝon
abnos banos, bason
abnosstu subtason, bastonus
abnost stabon, baston
abnot banto, baton
abnotu Butano, tabuon
abnru bruna, urban, bruan
abnsu banus, suban
abntu bunta, tuban
abnu nuba, banu
aboorst abortos, rabotos
aboort borato, aborto
abor arbo, baro, rabo
aborrtu brutaro, traboru
abors sobra, sabro, boras, rabos, baros
aborss brosas, sorbas
aborstu arbusto, abortus, rabotus, obturas
abort barto, trabo
abortu arbuto, rabotu, abortu
aborĝ braĝo, barĝo
abosstu subtaso, sabotus
abost basto, stabo, batos
abrsu barus, bruas, rabus
abru urba, brua, rabu, baru
abstu butas, batus
abtu tuba, batu
acdeejmn demencaj, cedemajn
acdeemn demenca, cedeman
acdeiijmnn menciindaj, medicinajn
acdeiimnn menciinda, medicinan
acdeiirsv ricevadis, recidivas
acdeijknnot okcidentajn, akcidentojn
acdeijknor kernacidoj, redakciojn
acdeijknot akcidentoj, okcidentaj
acdeiknnot akcidenton, okcidentan
acdeiknor kernacido, redakcion
acdeiknot akcidento, okcidenta
acdejlno alcedojn, dacelojn, celadojn
acdejlo celadoj, alcedoj, daceloj
acdekssu sukcedas, dusekcas
acdelno celadon, alcedon, dacelon
acdelo celado, dacelo, alcedo
acdennsu dusencan, denuncas
acdensu dusenca, ascendu
acdes cedas, decas
acdiijno cianidoj, adiciojn
acdiijnort tradiciojn, nitracidoj
acdiino cianido, adicion
acdiinort nitracido, tradicion
acdijnnost distancojn, dancistojn
acdijnost distancoj, dancistoj
acdinnost danciston, distancon
acdino donaci, acidon
acdinos sciadon, donacis
acdinost distanco, dancisto
aceejlnor realecojn, cerealojn
aceejlor cerealoj, realecoj
aceejnns esencajn, necesajn
aceejnrt necertaj, ceterajn
aceejns necesaj, esencaj
aceelnor cerealon, realecon
aceelor realeco, cerealo
aceenns esencan, necesan
aceenrt necerta, ceteran
aceens esenca, necesa
acefijnno infanecoj, afinecojn
acefijnnort fratinecojn, interfacojn
acefijnort interfacoj, fratinecoj
acefinno infaneco, afinecon
acefinnort interfacon, fratinecon
acefinort interfaco, fratineco
acegijlno legaciojn, glaciejon
acegijlo glaciejo, legacioj
acegijnno gencianoj, negaciojn
acegijnnooptt potencigantoj, potencigatojn
aceginno genciano, negacion
aceginnooptt potenciganto, potencigaton
acegjno gajecon, negocaj
aceijkmnor kremaciojn, ceramikojn
aceijkmor ceramikoj, kremacioj
aceijknnoost koncesiatojn, koncesiantoj
aceijknor akreciojn, reakciojn, erikacojn
aceijknotv antikvecoj, aktivecojn
aceijkor erikacoj, akrecioj, reakcioj
aceijnnoprt interpacojn, patrinecojn
aceijnoprt patrinecoj, interpacoj, partiecojn
aceikls silkeca, lekcias, akcelis
aceikmnor kremacion, ceramikon
aceikmor ceramiko, kremacio
aceiknnoost koncesianto, koncesiaton
aceiknor reakcion, akrecion
aceiknotv antikveco, aktivecon
aceikor akrecio, reakcio
aceinnoprt interpacon, patrinecon
aceinoprt patrineco, interpaco, partiecon
acejjnnort jarcentojn, centjarojn
acejjnort jarcentoj, centjaroj
acejknnor kornecajn, kancerojn, koncernaj
acejknnost sekcantojn, sanktecojn
acejknor kornecaj, karecojn, kanceroj
acejknost sanktecoj, sekcantoj
acejknov kavecojn, akvecojn
acejkov akvecoj, kavecoj
acejlnopt platecojn, placentoj, placetojn
acejlnort lacertojn, centraloj
acejlnot lotecajn, lancetoj, altecojn
acejlopt platecoj, placetoj
acejlot lotecaj, altecoj
acejnno cejanon, nanecoj
acejnnort centjaron, jarcenton
acejnnotv centavojn, vantecojn
acejnooprt proteacojn, patronecoj
acejnopr parencoj, parecojn
acejnor acerojn, orecajn
acejnort centjaro, jarcento
acejnot atencoj, teacojn
acejnotv vantecoj, centavoj
acejnrt certajn, centraj
acejor orecaj, aceroj
aceknnor koncerna, kanceron, kornecan
aceknnost sanktecon, sekcanton
aceknor korneca, kancero, karecon
aceknost sankteco, sekcanto, akcentos
aceknov kavecon, akvecon
acekov kaveco, akveco
acelnopt placento, platecon, placeton
acelnort centralo, lacerton
acelnot lanceto, lotecan, altecon
acelopt plateco, placeto
acelot alteco, loteca
acennotv vantecon, centavon
acenopr parenco, parecon
acenopst potencas, spaceton
acenor orecan, aceron
acenost satecon, atencos
acenotv vanteco, centavo
acenrt centra, certan
aceor acero, oreca
acfijnos fasciojn, fascinoj
acfinnos fascinon, financos
acfinor francio, Francio
acfinos fascino, fascion
acfios fascio, oficas
acgiilsuv vicluigas, alvicigus
acgijnor cigarojn, graciojn
acgijor gracioj, cigaroj
acginor cigaron, gracion
acgior cigaro, gracio
aciiinstu iniciatus, intuicias
aciiintu intuicia, iniciatu
aciiksŭ kaŭciis, aŭkciis
aciikŭ aŭkcii, kaŭcii
aciioopsz apozicios, opozicias
acijknnos konsciajn, sankciojn
acijknos sankcioj, konsciaj
acijknoz akcizojn, koncizaj
acijknoŭ aŭkciojn, kaŭciojn
acijkoŭ kaŭcioj, aŭkcioj
acijlmnortu litrumacojn, nulmatricoj
acijlnnoo alcionojn, anonciloj
acijmnno minacojn, cinamojn
acijmno minacoj, cinamoj
acijmnort matricojn, mirtacojn
acijmort mirtacoj, matricoj
acijnno naciojn, cianojn
acijno nacioj, cianoj
acijnoor racionoj, oraciojn
aciknnos sankcion, konscian
aciknos konscia, sankcio
aciknoss sankcios, konscias
aciknoz konciza, akcizon
aciknoŭ kaŭcion, aŭkcion
acikosŭ aŭkcios, kaŭcios
acikoŭ aŭkcio, kaŭcio
acikprsu krucpasi, kapricus
aciksuŭ aŭkcius, kaŭcius
acikuŭ kaŭciu, aŭkciu
acilnnoo anoncilo, alcionon
acimnno minacon, cinamon
acimno cinamo, minaco
acinno anonci, cianon, nacion
acino ciano, nacio
acinoor raciono, oracion
acjjknou junkacoj, kacujojn
acnnosu anoncus, nuancos
acnnou nuanco, anoncu
addeijknort tridaknedoj, direktadojn
addeijnpu nudpiedaj, dupiedajn
addeimno deadmoni, diademon
addeinpu nudpieda, dupiedan
addejknu dekduajn, dudekajn
addejku dudekaj, dekduaj
addeknu dudekan, dekduan
addeku dudeka, dekdua
addiijnotv dividantoj, dividatojn
addiijnovĵ dividaĵojn, vidindaĵoj
addiinotv dividanto, dividaton
addiinovĵ vidindaĵo, dividaĵon
addijnor driadojn, ridadojn
addijor ridadoj, driadoj
addinor driadon, ridadon
addior ridado, driado
addjlmnou damludojn, muldadojn
addjlmou damludoj, muldadoj
addlmnou muldadon, damludon
addlmou muldado, damludo
adeegiinnrsĝ sendanĝerigi, endanĝerigis
adeeginnrsuĝ sendanĝerigu, endanĝerigus
adeegls degelas, delegas
adeeintv evidenta, nevidate
adeejklnot elektadojn, kandeletoj
adeejkmnssu sesdekumajn, deksesumajn
adeejkmssu sesdekumaj, deksesumaj
adeejknss sesdekajn, deksesajn
adeejkss sesdekaj, deksesaj
adeejnnors seranedojn, serenadojn
adeejnors seranedoj, serenadoj
adeeklnot kandeleto, elektadon
adeekmnssu deksesuman, sesdekuman
adeekmssu deksesuma, sesdekuma
adeeknss deksesan, sesdekan
adeekss sesdeka, deksesa
adeenprs deprenas, desperan
adeenst detenas, etendas
adefil defali, fidela
adefiln enfaldi, elfandi, fidelan
adefilns enfaldis, elfandis
adefils defalis, defilas
adefis defias, edifas
adefjlnoos elfosadojn, asfodelojn
adefjloos elfosadoj, asfodeloj
adefjnno fadenojn, fandejon, ofendajn
adefjno fandejo, ofendaj, fadenoj
adeflnoos asfodelon, elfosadon
adeflnos enfaldos, elfandos
adeflnsu enfaldus, elfandus
adeflnu enfaldu, elfandu
adefloos elfosado, asfodelo
adeflors defloras, refaldos
adeflsu defalus, defluas
adefnno fadenon, ofendan
adefno fadeno, ofenda
adegiirssv diversigas, disrevigas
adegijnnort integradojn, gradientojn
adegijnorst grenadistoj, gardistejon
adegijnort integradoj, tragediojn, gradientoj
adegijnov igvanedoj, gaviedojn
adegiknos enkodigas, endokigas
adegilnos eldonigas, enladigos
adeginnort integradon, gradienton
adeginorst grenadisto, detronigas
adeginort gradiento, integrado, tragedion
adeginst digestan, dentigas
adegiorrs reordigas, reagordis
adegiorrst registrado, rigardetos
adegisst digestas, gestadis
adegist digesta, gestadi
adegjlnorv grandveloj, verdalgojn
adegjnor grenadoj, regadojn
adegnopr pogrande, gepardon
adegnor grenado, regadon
adegr grade, garde
adegstu degutas, gestadu
adeijkknnv dekkvinajn, kvindekajn
adeijkknv dekkvinaj, kvindekaj
adeijknoorrt akridoterojn, kortaderiojn
adeijknrt dektriajn, kreditajn, tridekajn
adeijkoorrt akridoteroj, kortaderioj
adeijkrt dektriaj, tridekaj, kreditaj
adeijlmno limaedojn, melodiajn
adeijlmo limaedoj, melodiaj
adeijlnnnnort internlandojn, landinternojn
adeijlnnnort internlandoj, landinternoj
adeijlnno laniedojn, anelidojn
adeijlno laniedoj, anelidoj, idealojn
adeijmnnos manisedojn, sindonemaj
adeijnnostz dezajniston, sintezadojn
adeijnoprt tapiredojn, pediatrojn
adeijnor idearojn, diareojn
adeijnorst adresitojn, senditaroj
adeijnostv investadoj, sedativojn
adeijnostz dezajnisto, sintezadoj
adeijoprt tapiredoj, pediatroj
adeijor diareoj, idearoj
adeikknnv kvindekan, dekkvinan
adeikknv kvindeka, dekkvina
adeiknrt dektrian, tridekan, kreditan
adeikprs deskrapi, predikas
adeikrst diskreta, direktas, kreditas, redaktis
adeikrt redakti, kredita, dektria, trideka
adeilnnnnort internlandon, landinternon
adeilnnnort landinterno, internlando
adeilno anelido, idealon
adeilp padeli, pedali
adeilps padelis, pedalis
adeilrs eldiras, deliras
adeilst desalti, detalis
adeimnr meandri, rideman
adeinor diareon, idearon
adeinorst senditaro, adresiton
adeinostv investado, sedativon
adeinrstuĝ deturniĝas, entrudiĝas
adeint atendi, identa
adeior diareo, idearo
adeiorst adresito, editoras
adeirs adresi, deiras
adeirstuĝ ĝustadire, detruiĝas
adeirsv diversa, revidas, derivas
adeirsz deziras, rezidas
adejjnor ardejojn, rajedojn
adejjor rajedoj, ardejoj
adejkkno okdekajn, dekokajn
adejkko okdekaj, dekokaj
adejklnno kalendojn, kandelojn
adejklnnosu denaskulojn, sendankuloj
adejklno kandeloj, kalendoj
adejklnor deklarojn, rakledojn, kardelojn
adejklor deklaroj, rakledoj, kardeloj
adejknnort kredantojn, dentkarnoj
adejknor jardekon, rakedojn, kreadojn
adejknort kredantoj, katedrojn
adejkor jardeko, kreadoj, rakedoj
adejlmno modelajn, medalojn
adejlmo modelaj, medaloj
adejlnop padelojn, planedoj, peladojn, pedalojn, paledojn
adejlnopt talpedojn, pladetojn
adejlnor laredojn, raledojn, lernadoj
adejlnot dentaloj, detalojn
adejlop paledoj, padeloj, pedaloj, peladoj
adejlopt talpedoj, pladetoj
adejlor laredoj, raledoj
adejmnno enmodajn, amendojn
adejmnnoot nematodojn, metadonojn
adejmnnor meandrojn, modernajn
adejmnnot mantedojn, tandemojn
adejmno amendoj, enmodaj
adejmnoor ordonemaj, omaredojn
adejmnoot nematodoj, metadonoj
adejmnoptu duontempaj, apudmetojn
adejmnor meandroj, moderajn, ordemajn, modernaj
adejmnot mantedoj, metadojn, tandemoj, metodajn
adejmor ordemaj, moderaj
adejmot metadoj, metodaj
adejnnoopst pestodonajn, posedantojn
adejnnoors senodorajn, resonadojn
adejnnort trejnadon, tendarojn, dentarojn
adejnnorĝ danĝerojn, ĝardenojn
adejnnosĵ sendaĵojn, densaĵojn
adejnnot atendojn, datenojn, tenadojn
adejno aedojn, neadoj
adejnoopst posedantoj, pestodonaj
adejnoors senodoraj, resonadoj
adejnoprs sparedojn, respondaj
adejnoprt petardojn, pentradoj
adejnops posedajn, pensadoj
adejnopt pedantoj, adeptojn
adejnor ranedoj, ardejon, ardeojn
adejnorst estradojn, restadojn
adejnort trejnado, radetojn, tendaroj, dentaroj
adejnorv revadojn, verandoj
adejnorĝ danĝeroj, ĝardenoj
adejnosĵ densaĵoj, sendaĵoj
adejnot atendoj, tenadoj, datenoj
adejnotv adventoj, vetadojn
adejnov navedoj, vadejon
adejnt dentaj, tedajn
adejor ardejo, ardeoj
adejorst restadoj, estradoj
adekkno okdekan, dekokan
adekko okdeka, dekoka
adeklnno kandelon, kalendon
adeklnnosu sendankulo, denaskulon
adeklno kalendo, kandelo
adeklnor rakledon, kardelon, deklaron
adeklor deklaro, kardelo, rakledo
adekmors skermado, ekdormas
adekn danke, dekan
adeknnort dentkarno, kredanton
adeknor rakedon, kreadon
adeknort kredanto, katedron
adekor rakedo, kreado
adekors eskadro, dekoras
adekrstu redaktus, reduktas
adekssu duseksa, eksudas, deskuas
adelmno medalon, modelan
adelmo modela, medalo
adelmors smeraldo, elmordas
adelmos modelas, medalos
adelmu ludema, medalu
adelno aldone, elando
adelnop planedo, paledon, peladon, padelon, pedalon
adelnot dentalo, detalon
adelop padelo, pelado, pedalo, paledo
adelops pedalos, padelos
adelpsu padelus, pedalus
adelpu pedalu, padelu
adelstu desaltu, detalus
adelsu duelas, delasu
ademnno enmodan, amendon
ademnnoot metadonon, nematodon
ademnnor meandron, modernan
ademno enmoda, amendo
ademnoot metadono, nematodo
ademnoptu duontempa, apudmeton
ademnor moderna, meandro, moderan, ordeman
ademnot tandemo, metodan, metadon
ademnstu tendumas, studeman
ademor modera, ordema
ademorst dormetas, mordetas
ademot metoda, metado
adennoopst pestodonan, posedanton
adennoors resonadon, senodoran
adennort dentaron, tendaron
adennorĝ ĝardenon, danĝeron
adennosĵ densaĵon, sendaĵon
adennot atendon, tenadon, datenon
adeno neado, aedon
adenoopst posedanto, pestodona
adenoors resonado, senodora
adenoprt pentrado, petardon
adenops pensado, deponas, posedan, penados
adenopt pedanto, adepton
adenor ranedo, ardeon
adenors ordenas, redonas, adreson
adenorst restadon, estradon
adenort tendaro, dentaro, radeton
adenorv verando, revadon
adenorĝ ĝardeno, danĝero
adenosĵ densaĵo, sendaĵo
adenot atendo, dateno, tenado
adenotv advento, vetadon
adensv vendas, svedan
adent denta, tedan
adeors adreso, erodas
adeorst estrado, restado
adeprs perdas, predas
adersu adresu, erudas
adesv sveda, devas
adfilmno malfondi, malfidon
adfilssu disfalus, disfluas
adfinosĝ fandiĝos, fondiĝas
adfinr frandi, fridan
adfinsuĝ ĝisfunda, fandiĝus
adfjjnou dufojajn, fandujoj
adfjno dafnoj, fadojn
adfjnou fandujo, dufojan
adfknnosu kunfandos, kunfondas
adflos foldas, faldos
adfno dafno, fadon
adfnos fondas, fandos
adgiijnn indigajn, indignaj
adgiijnr ridigajn, rigidajn
adgiijr ridigaj, rigidaj
adgiikors akordigis, radikigos
adgiinn indigna, indigan
adgiinr rigidan, ardigin, ridigan
adgiins disigan, indigas
adgiir rigida, ardigi, ridiga
adgiis disiga, diigas
adgiiss disigas, sidigas
adgijlnoor dolorigajn, agordilojn
adgijlnor dragilojn, girlandoj
adgijloor agordiloj, dolorigaj
adgijmnor migradojn, dormigajn
adgijmor migradoj, dormigaj
adgijnnosv sidvangojn, svingadojn
adgijnorr rigardojn, radringoj
adgijnosv sidvangoj, svingadoj
adgilnoor agordilon, dolorigan
adgilnor girlando, dragilon
adgiloor doloriga, agordilo
adgimnor migradon, dormigan
adgimor migrado, dormiga
adgimors dramigos, dormigas
adginnosv svingadon, sidvangon
adginorr radringo, rigardon
adginors singardo, dronigas, rondigas
adginosv sidvango, svingado
adgiors ordigas, agordis
adgir gardi, dragi
adgirs gardis, dragis
adgjnnotu dungatojn, dungantoj
adgjnoor agordojn, dragonoj
adgjnor grandoj, gardojn, gradojn
adgjor gardoj, gradoj
adgnnotu dunganto, dungaton
adgnoor dragono, agordon
adgnor grando, gardon, gradon
adgor grado, gardo
adgors dragos, gardos
adgorsu graduso, agordus
adgrsu gurdas, dragus, gudras, gardus
adgru gardu, dragu
adhijn hidajn, hindaj
adhijnort hidratojn, hidrantoj
adhin hinda, hidan
adhinort hidranto, hidraton
adiijknnot katidinojn, indikantoj
adiijmnt timindaj, timidajn
adiiknnot indikanto, katidinon
adiilsst dissalti, distilas
adiimnt timinda, timidan
adiiprrs drapiris, priridas, pridiras
adiir radii, iradi
adiirs radiis, iradis
adiissĝ sidiĝas, disiĝas
adij jida, diaj
adijklnoo kladonioj, koloidajn
adijkmnnoot komanditojn, kondamnitoj
adijkmno kadmiojn, mikadojn, mokindaj
adijkmo kadmioj, mikadoj
adijknnort trinkadojn, tridaknojn
adijknor kardinoj, kardiojn, akridojn, radikojn
adijknort trikadojn, trodikajn, trinkadoj, tridaknoj
adijknorttu diktaturojn, kuntorditaj
adijkor radikoj, kardioj, akridoj
adijkort trikadoj, trodikaj
adijllmnno landlimojn, limlandojn
adijllmno landlimoj, limlandoj
adijlmnnoo mandolinoj, limonadojn
adijlmnosu dualismojn, simuladojn
adijlmosu simuladoj, dualismoj
adijlnor Irlandoj, ardilojn
adijlnottu altitudojn, latitudojn
adijlottu latitudoj, altitudoj
adijmnno minadojn, dinamojn
adijmno dinamoj, minadoj
adijn indaj, jidan, diajn
adijnnno nandinoj, daninojn
adijnnoprŝ ŝpinradojn, ŝiprandojn
adijnnor dinarojn, nadirojn, ranidojn
adijnnot notindaj, diantojn
adijnnov divanojn, invadojn, viandojn
adijnooprs sonrapidoj, rapsodiojn, diasporojn
adijnopr apridojn, praidojn, rapidojn
adijnoprŝ ŝiprandoj, ŝpinradoj
adijnops apsidojn, aspidojn
adijnor idarojn, radiojn, ranidoj, dinaroj, nadiroj, iradojn
adijnorsu dasiurojn, radiusojn, sunradioj
adijnov divanoj, avidojn, invadoj, vadiojn, viandoj
adijnovĵ vindaĵoj, vidaĵojn
adijns disajn, sidajn, sindaj
adijooprs diasporoj, rapsodioj
adijopr apridoj, praidoj, rapidoj
adijops aspidoj, apsidoj
adijor iradoj, idaroj, radioj
adijorsu dasiuroj, radiusoj
adijov vadioj, avidoj
adijs sidaj, disaj
adiklnoo kladonio, koloidan
adikmnno kondamni, mokindan
adikmnnoot kondamnito, komanditon
adikmno komandi, mokinda, mikadon, kadmion
adikmo mokadi, kadmio, mikado
adikmors ridmokas, mokridas
adikn danki, dikan
adiknnort trinkadon, tridaknon
adiknops spadikon, kidnapos
adiknor kardino, radikon, kardion, akridon
adiknort tridakno, trinkado, trodikan, trikadon
adiknorttu kuntordita, diktaturon
adikns skandi, dankis
adikoorsĝ akordiĝos, korodiĝas
adikor akordi, radiko, akrido, kardio
adikors radikos, akordis
adikort trodika, trikado
adillmnno limlandon, landlimon
adillmno landlimo, limlando
adilmnnoo mandolino, limonadon
adilmnosu dualismon, simuladon
adilmops plasmido, diplomas, implodas
adilmosu dualismo, simulado
adilno aldoni, dalion
adilnor Irlando, ardilon
adilnos Islando, solidan, aldonis
adilnottu altitudon, latitudon
adilost soldati, dilatos
adilottu latitudo, altitudo
adils saldi, idlas
adilstu dilatus, adultis
adilsu diluas, aludis
adiltu adulti, dilatu
adimnno minadon, dinamon
adimno admoni, dinamo, nomadi, minado
adimnos dominas, admonis, nomadis
adimor admiro, marodi
adimors admiros, marodis
adin inda, dian
adinnno nandino, daninon
adinnoprŝ ŝpinradon, ŝiprandon
adinnor nadiron, ranidon, dinaron
adinnot notinda, dianton
adinnov viandon, divanon, invadon
adinooprs sonrapido, rapsodion, diasporon
adinopr pardoni, ponardi, apridon, praidon, rapidon
adinoprs ponardis, spiradon, pardonis
adinoprst pritondas, drapiston
adinoprŝ ŝpinrado, ŝiprando
adinops aspidon, apsidon
adinor ranido, nadiro, dinaro, iradon, idaron, radion
adinorsu sunradio, radiuson, dasiuron
adinosv vindaso, invados
adinov viando, divano, invado, vadion, avidon
adinovĵ vindaĵo, vidaĵon
adins sinda, sidan, indas, disan
adiooprs diasporo, rapsodio, parodios
adiopr rapido, praido, aprido
adioprs spirado, rapidos
adiops apsido, aspido
adior adori, idaro, irado, radio
adiors Sardio, adoris, radios, irados
adiorsu radiuso, dasiuro
adiov avido, vadio
adirs diras, ardis, ridas
adirsst distras, stridas
adirsu radius, iradus
adiru iradu, radiu
adis disa, sida
adisv vadis, vidas
adiv vadi, vida
adjjmnnoo dajmonojn, domajnojn
adjjmnoo domajnoj, dajmonoj
adjjnnooru jarduonojn, duonjarojn
adjjnooru jarduonoj, duonjaroj
adjklnooppr plankpordoj, klappordojn
adjklnortu ludkartojn, kartludojn
adjklnouŝ kaŝludojn, ŝakludojn
adjklortu kartludoj, ludkartoj
adjklouŝ ŝakludoj, kaŝludoj
adjkmnnoo komandojn, kondamnoj
adjkmnoo mokadojn, komandoj
adjknno dankojn, kandojn
adjknnoor kronadojn, kardonojn
adjkno kandoj, dankoj, kodajn
adjknoor kardonoj, akordojn, korodajn, kronadoj
adjknoost toksadojn, stokadojn
adjknoot katodojn, kontadoj
adjknor kardojn, kadrojn, kradojn, drakojn
adjknoru karduojn, kuradojn
adjknotu adjunkto, dukatojn
adjkoor akordoj, korodaj
adjkoost toksadoj, stokadoj
adjkor kradoj, kardoj, drakoj, kadroj
adjkoru kuradoj, karduoj
adjlnno landojn, nadlojn
adjlno oldajn, aldojn, ladojn, nadloj, landoj
adjlnoor dolarojn, dolorajn
adjlnop plandoj, pladojn
adjlnor lardojn, drolajn
adjlnotu ludantoj, adultojn
adjlnou dualojn, aludojn
adjlo oldaj, ladoj, aldoj
adjloor dolaroj, doloraj
adjlor drolaj, lardoj
adjlos jodlas, saldoj
adjlou dualoj, aludoj
adjmnno mondajn, damnojn
adjmnnoo domajnon, nomadojn, monadojn, dajmonon, domanojn, admonojn
adjmno damnoj, damojn, mondaj
adjmnoo domajno, dajmono, monadoj, admonoj, nomadoj, domanoj
adjmnoov vomadojn, movadojn
adjmnooĝ domaĝojn, mondaĝoj
adjmnor dramojn, mardojn, mordajn
adjmoov vomadoj, movadoj
adjmor mardoj, dramoj, mordaj
adjnno ondajn, danojn
adjnnoopr ponardojn, pardonojn
adjnnoor radonojn, ordonajn
adjnnoort ondatrojn, tornadojn
adjnnooru duonjaron, jarduonon
adjnnor randojn, rondajn, nordajn, dornajn
adjnnou Danujon, duonajn
adjno danoj, ondaj, jadon
adjnoopr ponardoj, pardonoj
adjnoor odorajn, radonoj, ordonaj, adorojn
adjnoort tornadoj, ondatroj
adjnooru jarduono, duonjaro
adjnootĵ tondaĵoj, dotaĵojn
adjnop padojn, pandoj
adjnoprtu pruntadoj, putradojn
adjnor ordajn, rondaj, randoj, ardojn, radojn, jardon, nordaj, dornaj
adjnors dorsajn, sardojn
adjnort tordajn, dratojn
adjnorŭ raŭndoj, daŭrojn
adjnot tajdon, datojn
adjnou Danujo, duonaj
adjnoŭ aŭdojn, daŭojn
adjnu nudaj, duajn, judan
adjoor adoroj, odoraj
adjor jardo, ordaj, ardoj, radoj
adjors sardoj, dorsaj, rajdos
adjort tordaj, dratoj
adjot tajdo, datoj
adjoŭ daŭoj, aŭdoj
adjrsu surdaj, rajdus
adjru rajdu, duraj
adju juda, duaj
adklnooppr plankpordo, klappordon
adklnortu ludkarton, kartludon
adklnouŝ kaŝludon, ŝakludon
adklortu kartludo, ludkarto
adklouŝ kaŝludo, ŝakludo
adkmnnoo kondamno, komandon
adkmnoo komando, mokadon
adknno kandon, dankon
adknnoor kardonon, kronadon
adkno kando, danko, kodan
adknoor kronado, kardono, korodan, akordon
adknoost stokadon, toksadon
adknoot kontado, katodon
adknor kadron, kardon, drakon, kradon
adknorstu kuntordas, kustardon
adknoru kuradon, karduon
adknsu skandu, dankus
adkoor akordo, koroda
adkoors korodas, akordos
adkoost stokado, toksado
adkor kardo, krado, drako, kadro
adkors skadro, kadros
adkorstu kustardo, tradukos
adkoru kurado, karduo, akordu
adkrsu kadrus, kudras
adkru kruda, kadru
adlnno landon, nadlon
adlno lando, nadlo, oldan, ladon, aldon
adlnoor dolaron, doloran
adlnop plando, pladon
adlnor drolan, lardon
adlnosu ludonas, aldonus
adlnotu ludanto, adulton
adlnou aldonu, dualon, aludon
adlo aldo, olda, lado
adloor dolaro, dolora
adlor lardo, drola
adlostu soldatu, adultos
adlou aludo, dualo
adlsu ludas, saldu
admnno mondan, damnon
admnnoo monadon, admonon, domanon, nomadon
admno monda, damno, damon
admnoo admono, nomado, domano, monado
admnoos admonos, nomados
admnoov movadon, vomadon
admnooĝ mondaĝo, domaĝon
admnor mardon, dramon, mordan
admnosu nomadus, ondumas, admonus
admnou nomadu, admonu
admoorrst trodormas, tradormos
admoov movado, vomado
admor mardo, dramo, morda
admors dormas, mordas
admorstu mustardo, satdormu
adnno danon, ondan
adnnoopr ponardon, pardonon
adnnoor radonon, ordonan
adnnoort ondatron, tornadon
adnnor rondan, dornan, nordan, randon
adno dano, onda
adnoopr pardono, ponardo
adnooprs ponardos, rapsodon, pardonos
adnoor radono, ordona, adoron, odoran
adnoort tornado, ondatro
adnootĵ tondaĵo, dotaĵon
adnop pando, padon
adnoprsu ponardus, pardonus
adnoprtu pruntado, putradon
adnopru ponardu, pardonu
adnops pondas, spadon
adnor rando, ronda, norda, dorna, ardon, radon, ordan
adnors randos, dorsan, sardon, dronas
adnorst strando, tondras
adnort tordan, draton
adnorŭ raŭndo, daŭron
adnos donas, ondas, nodas
adnost stando, tondas
adnosu Sudano, sudano
adnoŭ aŭdon, daŭon
adnrsu randus, surdan
adnru randu, duran
adnu nuda, duan
adoor adoro, odora
adoors adoros, odoras
adops spado, dopas
ador ardo, rado, orda
adors dorsa, sardo, ardos, rodas
adorst tordas, dratos
adort drato, torda
adost datos, dotas
adoŭ aŭdo, daŭo
adrstu dratus, trudas
adrsu surda, ardus
adru dura, ardu
aeeffgiloorstt fototelegrafis, telefotografis
aeeffgiloortt fototelegrafi, telefotografi
aeeffglooorstt fototelegrafos, telefotografos
aeeffgloorsttu fototelegrafus, telefotografus
aeeffgloorttu fototelegrafu, telefotografu
aeefjlnnot elefantojn, telefonajn
aeefjlnot telefonaj, elefantoj
aeeflnnot telefonan, elefanton
aeeflnot elefanto, telefona
aeegiprs esperiga, pereigas
aeegjlmnort telegramojn, martelegojn
aeegjlmort telegramoj, martelegoj
aeegjnnort generantoj, renegatojn
aeeglmnort martelegon, telegramon
aeeglmort telegramo, martelego
aeegnnort generanto, renegaton
aeeijklntt elektitajn, intelektaj
aeeijmnnt nemetiajn, eminentaj
aeeiklntt intelekta, elektitan
aeeilmnnst malintense, silenteman
aeeimnnt eminenta, nemetian
aeeimprsst persistema, permesatis
aeeimprst permesati, permesita
aeeinprrstt trapenetris, interpretas
aeejklmmnnopt komplementajn, kontemplemajn
aeejklmmnopt komplementaj, kontemplemaj
aeejklnnott lekantetojn, elektantojn
aeejklnott elektantoj, lekantetoj
aeejklnst selektajn, skeletajn
aeejklst selektaj, skeletaj
aeejknrst eksterajn, sekretajn
aeejknrt erektajn, nerektaj
aeejkrst sekretaj, eksteraj
aeejlmnoprs malesperojn, esploremajn
aeejlmnort amleterojn, toleremajn
aeejlmoprs malesperoj, esploremaj
aeejlmort amleteroj, toleremaj
aeejlnr lerneja, reelajn
aeejnnortv venontjare, veteranojn
aeejnnrt eternajn, tenerajn, entjeran
aeejnnrv neverajn, venerajn
aeejnorst arestejon, esoterajn
aeejnrt entjera, teneraj, eternaj, eterajn
aeejnrv veneraj, neveraj
aeejorst arestejo, esoteraj
aeeklmmnnopt komplementan, kontempleman
aeeklmmnopt komplementa, kontemplema
aeeklnnott elektanton, lekanteton
aeeklnott elektanto, lekanteto
aeeklnst skeletan, selektan
aeeklst skeleta, selekta, elektas
aeekmnrst krementas, ekstreman
aeeknrst eksteran, sekretan
aeeknrt nerekta, erektan
aeekrst ekstera, sekreta
aeelmnoprs esploreman, malesperon
aeelmnort amleteron, tolereman
aeelmoprs malespero, esplorema
aeelmort amletero, tolerema
aeemnst sentema, enmetas
aeemnt tenema, matene
aeennrt eternan, teneran
aeennrv neveran, veneran
aeennsv venenas, envenas
aeenprsst sensperta, serpentas
aeenprst serpenta, penetras
aeenrsv severan, revenas
aeenrt tenera, eterna, eteran
aeenrv venera, nevera
aeffknoorss fosforeskan, forkonfesas
aefgjlmno flamengoj, flamegojn
aefgjlnot flegatojn, flagetojn
aefgjlot flegatoj, flagetoj
aefgjnor grafenoj, grafeojn
aefgjnort fortegajn, gefratojn, fergantoj, fregatojn
aefgjort fortegaj, fregatoj, gefratoj
aefglmno flamengo, flamegon
aefglnot flegaton, flageton
aefglot flegato, flageto
aefgnor grafeno, grafeon
aefgnort ferganto, fortegan, fregaton, gefraton
aefgort gefrato, fregato, fortega
aefijnr fierajn, inferaj
aefiklmnost malinfektos, filmkaseton
aefilns enfilas, enfalis
aefinr infera, fieran
aefirs serifa, ferias, fieras
aefjlnor refalojn, elfarojn
aefjlor refaloj, elfaroj
aefjnoprt frapetojn, profetajn
aefjnor feroajn, aferojn
aefjoprt profetaj, frapetoj
aefjor feroaj, aferoj
aefjr fajre, feraj
aefllsu elfluas, elfalus
aeflnor elfaron, refalon
aeflor elfaro, refalo
aeflost falseto, faletos
aefnoprt frapeton, profetan
aefnor aferon, feroan
aefnorst forestan, fortenas
aefoprst profetas, frapetos
aefoprt profeta, frapeto
aefor afero, feroa
aefors serafo, oferas
aeforst foresta, fetoras, ofertas
aefrs sfera, refas
aeggiimnt magnetigi, timegigan
aeggjnnorst regstangojn, gangsterojn
aeggjnorst regstangoj, gangsteroj
aeggnnorst regstangon, gangsteron
aeggnorst gangstero, regstango
aegiiklrssu sakrilegius, sekularigis
aegiiklrsu sekularigi, sakrilegiu
aegiiknps senkapigi, enkapigis
aegiilnrst sangeltiri, integralis, interligas
aegiilr realigi, religia
aegiinrst inertigas, interagis
aegiinstt estingita, atentigis
aegijklnno nelogikajn, angelikojn
aegijklno angelikoj, kolegiajn, nelogikaj
aegijlmnot megalitojn, ligamentoj
aegijlnnor nargileojn, gerilanojn
aegijlnnostv osetlingvajn, estonlingvaj
aegijlnor galeriojn, gerilanoj, realigojn, alergiojn, nargileoj
aegijlnort letargiojn, integraloj
aegijlor galerioj, realigoj, alergioj
aegijmnnor Germaniojn, gramineojn
aegijnnor regionajn, geraniojn
aegijnnrt integrajn, nigretajn
aegijnor regionaj, geranioj
aegijnrs sinregaj, regajnis
aegijnrt integraj, nigretaj
aegiklmsu eklumigas, malsekigu
aegiklnno nelogikan, angelikon
aegiklno nelogika, angeliko, kolegian
aegiknops senkapigo, enkapigos
aegiknoss enkasigos, oksigenas
aegiknpsu enkapigus, senkapigu
aegikss eksigas, sekigas
aegilmnos lamenigos, egalismon
aegilmnot ligamento, megaliton
aegilnnor gerilanon, nargileon
aegilnnostv estonlingva, osetlingvan
aegilnor gerilano, nargileo, galerion, realigon, alergion
aegilnort integralo, letargion
aegilnrstu sangeltiru, integralus
aegilor galerio, alergio, realigo
aegils eligas, egalis
aegilsĝ ĝeligas, leĝigas
aegimnnor Germanion, gramineon
aegimnor Germanio, gramineo
aegimnos emanigos, egoisman
aegims emigas, amegis
aeginnor regionan, geranion
aeginnort Argentino, interagon
aeginnrt nigretan, integran
aeginor regiona, geranio
aeginostt estiganto, atentigos
aeginrst gratenis, integras
aeginrt grateni, nigreta, integra
aeginrĉ ĉagreni, riĉegan
aegins sanige, neigas, enigas
aeginsst sentigas, ingestas, estingas
aegiprs aspergi, repagis
aegiprss presigas, spiregas, aspergis
aegirs agresi, reagis
aegj geja, egaj
aegjllnoor glareolojn, longorelaj
aegjlmno manglejo, gamelojn
aegjlnno galenojn, najlegon
aegjlnnot legantojn, gnetalojn
aegjlno najlego, galenoj
aegjlnor regalojn, galerojn
aegjlnot gnetaloj, legantoj, legatojn, lagetojn, gelatojn
aegjlor galeroj, regaloj
aegjlot legatoj, lagetoj, gelatoj
aegjmnot gametojn, magnetoj
aegjn gejan, negaj, egajn
aegjnnort regantojn, grenatojn, grajneton
aegjnnov veganojn, novegajn
aegjnoprt pargetojn, gepatrojn
aegjnor genaroj, reagojn
aegjnors regajnos, agresojn
aegjnort grajneto, troegajn, regatojn, grenatoj, regantoj
aegjnost sagetojn, gastejon
aegjnot getaojn, agentoj
aegjnov veganoj, novegaj, geavojn
aegjoprt gepatroj, pargetoj
aegjort troegaj, regatoj
aegjost gastejo, sagetoj
aegllnoor longorela, glareolon
aeglnor regalon, galeron
aeglnot leganto, gelaton, legaton, lageton
aeglop elpago, galope
aeglor regalo, galero
aeglost saltego, tegolas
aeglot lageto, gelato, legato
aeglru regula, regalu
aegmnot magneto, gameton
aegn nega, egan
aegnnort grenaton, reganton
aegnnov veganon, novegan
aegnoprt pargeton, gepatron
aegnor genaro, reagon
aegnorst gratenos, tergason
aegnort grenato, reganto, troegan, regaton
aegnot agento, getaon
aegnov novega, vegano, geavon
aegoprt pargeto, gepatro
aegors agreso, reagos
aegort regato, troega
aegprsu repagus, aspergu
aegpsuŝ paŝegus, puŝegas
aegrs geras, regas
aegrsu agresu, reagus
aehinsv enhavis, nehavis
aehinv enhavi, nehavi
aehjjlnot haltejojn, hajletojn
aehjjlot haltejoj, hajletoj
aehjlnot haltejon, hajleton
aehjlot haltejo, hajleto
aehjmmoot Mahometoj, hematomoj
aehjnnost honestajn, senhontaj
aehjnnov havenojn, enhavojn
aehjnopt hepatojn, heptanoj
aehjnov enhavoj, havenoj
aehmmnoot Mahometon, hematomon
aehmmoot hematomo, Mahometo
aehnnost senhonta, honestan
aehnnov havenon, enhavon
aehnopt heptano, hepaton
aehnosv enhavos, nehavos
aehnov haveno, enhavo
aehnsuv enhavus, nehavus
aehnuv nehavu, enhavu
aeiijmnortz artemiziojn, izometriajn
aeiijmnpr empiriajn, imperiajn
aeiijmnrtt intermitaj, merititajn
aeiijmortz artemizioj, izometriaj
aeiijmpr imperiaj, empiriaj
aeiilnstĝ alteniĝis, enlitiĝas
aeiimnortz izometrian, artemizion
aeiimnpr imperian, empirian
aeiimnrtt intermita, merititan
aeiimortz artemizio, izometria
aeiimpr empiria, imperia
aeijkkmnost katekismojn, kosmetikajn
aeijkkmost katekismoj, kosmetikaj
aeijkknortt arkitektojn, korektitajn
aeijkkortt korektitaj, arkitektoj
aeijklmno kameliojn, alkemiojn
aeijklmnorst reklamistojn, makleristojn
aeijklmnost kalistemojn, lemniskatoj
aeijklmo kamelioj, alkemioj
aeijklmorst makleristoj, reklamistoj
aeijklnortv Kartveliojn, vertikalojn, kvinlateroj
aeijkmnorstt taksimetrojn, merkatistojn
aeijkmorstt taksimetroj, merkatistoj
aeijknoortt kinoteatroj, teokratiojn
aeijknoprst pitoreskajn, kaperistojn
aeijknorr reakirojn, karierojn
aeijknort erotikajn, eritakojn
aeijknt etikajn, kinetaj
aeijkoprst pitoreskaj, kaperistoj
aeijkorr reakiroj, karieroj
aeijkort eritakoj, erotikaj
aeijlm emajli, mielaj
aeijlmnnorv vermiljonan, marnivelojn
aeijlmnnot alimentojn, mieltonajn
aeijlmnor armilejon, mineraloj
aeijlmnorv vermiljona, marniveloj
aeijlmnot mieltonaj, alimentoj
aeijlms maljesi, emajlis
aeijlnnortv liverantojn, intervalojn
aeijlnooprrt proletariojn, interparoloj
aeijlnorst realistojn, stelariojn
aeijlnortv liverantoj, intervaloj, avertilojn
aeijlnostt atestilojn, satelitojn
aeijlnst najletis, silentaj
aeijlnt najleti, etilajn
aeijlorst stelarioj, realistoj
aeijlostt satelitoj, atestiloj
aeijmnort materiojn, minaretoj
aeijmnortz izometrajn, izotermajn
aeijmnost amnestioj, ateismojn
aeijmortz izometraj, izotermaj
aeijnnrt internaj, inertajn, interajn
aeijnnst intensaj, tensiajn
aeijnopsst sapeistojn, antisepsoj
aeijnorrt arteriojn, trairejon, terariojn
aeijnorst asteriojn, setariojn
aeijnorstt intestaroj, arestitojn
aeijnort orientaj, teoriajn
aeijnorz azerinoj, eroziajn
aeijnprsst senspritaj, persistajn
aeijnprt ripetajn, prenitaj
aeijnrt inertaj, interaj
aeijntuz jezuitan, neuzitaj
aeijorrt trairejo, arterioj, terarioj
aeijorst asterioj, setarioj
aeikkmnost katekismon, kosmetikan
aeikkmost katekismo, kosmetika
aeikknortt arkitekton, korektitan
aeikkortt arkitekto, korektita
aeiklmnnost malkonsenti, lemniskaton
aeiklmno kamelion, alkemion
aeiklmnorst makleriston, reklamiston
aeiklmnost lemniskato, kalistemon
aeiklmo alkemio, kamelio
aeiklmops eklampsio, polemikas
aeiklmorst makleristo, reklamisto
aeiklmr reklami, makleri
aeiklmrs reklamis, makleris
aeiklnortv kvinlatero, vertikalon
aeiklnrs senkirla, elkranis
aeiklns nikelas, kanelis
aeikloprst ekstrapoli, skrapileto
aeiklortv Kartvelio, vertikalo
aeikmnorstt merkatiston, taksimetron
aeikmnss senmiksa, enmiksas
aeikmorstt taksimetro, merkatisto
aeiknoortt kinoteatro, teokration
aeiknoprst pitoreskan, kaperiston
aeiknorr karieron, reakiron
aeiknort erotikan, eritakon
aeiknp kapnei, enpaki
aeiknps penikas, enpakis, kapneis
aeiknss inseksa, aneksis
aeiknt kineta, kateni, etikan
aeikoprst kaperisto, pitoreska
aeikorr kariero, reakiro
aeikort erotika, eritako
aeikprst krepitas, rekaptis
aeikps eskapi, ekipas, kapeis
aeikrrsstt trastrekis, restriktas
aeikrs karesi, ekiras
aeiksstz ekstazis, ekzistas
aeikssĝ eksiĝas, sekiĝas
aeikstz ekstazi, ekzista
aeilmnnot alimenton, mieltonan
aeilmnot alimento, mieltona
aeilnnortv liveranton, intervalon
aeilnooprrt interparolo, proletarion
aeilnoprst interpolas, psalterion
aeilnorst stelarion, realiston
aeilnortv intervalo, liveranto, avertilon
aeilnostt atestilon, sateliton
aeilnrst sterilan, alternis
aeilnrt alterni, literan
aeilns enlasi, senila, nielas
aeilnsst ensaltis, silentas
aeilnst silenta, ensalti, altenis
aeilnstu senutila, ensaluti
aeilnsv nivelas, alvenis
aeilnt alteni, etilan
aeilorst realisto, stelario
aeilostt atestilo, satelito
aeilrsst resaltis, elstaris
aeilrst resalti, sterila, elstari, eltiras
aeilrsv servila, rivelas, liveras
aeilrt rilate, litera
aeimnno anonime, anemion
aeimnoprrst artprisemon, interrompas
aeimnor Armenio, maniero
aeimnort minareto, materion
aeimnortz izoterman, izometran
aeimnost amnestio, ateismon
aeimns mesian, emanis, mienas
aeimortz izometra, izoterma
aeimprs impresa, premias
aeimprss esprimas, impresas
aeimpst spitema, impetas
aeimrst mistera, meritas
aeimsst sistema, estimas
aeimt ameti, metia
aeinnrt interna, interan, inertan
aeinnst intensa, tensian
aeinopsst antisepso, sapeiston
aeinorrt arterion, terarion
aeinorst orientas, asterion, setarion
aeinorstt intestaro, arestiton
aeinort orienta, teorian
aeinorz azerino, erozian
aeinprss senspira, enspiras
aeinprsst sensprita, persistan
aeinprt prenita, ripetan
aeinps sepian, paneis
aeinrstv travenis, invertas
aeinrt inerta, intera
aeinsstĝ nestiĝas, sentiĝas
aeinstt estinta, atentis
aeioprrstŝ ŝiparestro, retropaŝis
aeiorrt terario, arterio
aeiorst asterio, setario
aeiorsz serioza, erozias
aeiprs separi, aperis
aeiprst presita, apertis, ripetas, apretis
aeiprstĝ prestiĝa, pretiĝas
aeiprt aperti, apreti, ripeta
aeirrs reiras, eraris
aeirrstt restarti, retratis
aeirsst arestis, asertis
aeirst aserti, aresti
aejjknor ankrejoj, kajerojn
aejjlnnot najletojn, tenajlojn, entajlojn
aejjlnors serajlojn, relajsojn
aejjlnot tenajloj, najletoj, entajloj
aejjlors relajsoj, serajloj
aejjmnnos jasmenojn, semajnojn
aejjmnos jasmenoj, semajnoj
aejkknnorsu areknuksojn, kansukerojn, sukerkanojn
aejkknorsu kansukeroj, sukerkanoj, areknuksoj
aejkknort korektajn, konkretaj
aejklmnopt kontemplaj, kompletajn
aejklnno alkenojn, kanelojn
aejklnnpsu sukplenajn, senkulpajn
aejklnnssu senusklajn, senluksajn
aejklno kaneloj, alkenoj, lakeojn
aejklnoopr kapreolojn, rokoplenaj
aejklnoops polensakoj, eskalopojn
aejklnoors senkoloraj, kaserolojn
aejklnor kolerajn, elkorajn
aejklnort kartelojn, klarnetoj
aejklnos sekalojn, akselojn, eskalojn
aejklnost selaktojn, kastelojn, lateksojn
aejklnot lekantoj, takelojn
aejklnoŝ ŝelakojn, kaleŝojn
aejklnpsu senkulpaj, sukplenaj
aejklnssu senluksaj, senusklaj
aejklor elkoraj, koleraj
aejklos eskaloj, akseloj, sekaloj
aejklost lateksoj, selaktoj, kasteloj
aejkloŝ kaleŝoj, ŝelakoj
aejkmnnoort komentarojn, atomkernojn
aejkmno kamenoj, kameojn
aejkmnoort komentaroj, atomkernoj
aejkmnrtu turkmenaj, rektumajn
aejknno akenojn, akneojn
aejknnoort karotenojn, notkajeron
aejknnopt petankojn, pekantojn
aejknnor karenojn, ekranojn, ankrejon
aejknnost sekantojn, konsentaj, sektanojn, sanktejon
aejknnott tektonajn, kantetojn, kontentaj
aejkno akenoj, akneoj
aejknooprttt protektantoj, protektatojn
aejknoort notkajero, karotenoj
aejknoortt rakontetoj, terakotojn
aejknopr parkejon, karpeojn, karpenoj
aejknops eskapojn, kapjeson
aejknopt paketojn, pekantoj, kapetojn, petankoj
aejknor ankrejo, akreojn, ekranoj, kajeron, koreajn, arekojn, arkeojn, karenoj, kareojn
aejknors karesojn, senkoraj
aejknort nektaroj, raketojn, keratojn, trakeojn, ekartojn, karetojn
aejknorv vakerojn, kavernoj
aejknorĉ ĉerokajn, ĉekarojn
aejknos kasejon, sakeojn
aejknost sanktejo, sekantoj, kasetojn, saketojn, asketojn, sektanoj
aejknot jaketon, katenoj
aejknott kantetoj, katetojn, tektonaj
aejknotz ekzotajn, aztekojn
aejknr kreajn, kernaj
aejknrsu sukerajn, sekurajn
aejkns sekajn, eksajn
aejkopr parkejo, karpeoj
aejkoprst eksportaj, projektas
aejkops kapjeso, eskapoj
aejkopt paketoj, kapetoj
aejkor kajero, kareoj, arkeoj, arekoj, akreoj, koreaj
aejkort keratoj, trakeoj, ekartoj, raketoj, karetoj
aejkorĉ ĉekaroj, ĉerokaj
aejkos kasejo, sakeoj
aejkost asketoj, saketoj, kasetoj
aejkotz aztekoj, ekzotaj
aejkrsu sekuraj, sukeraj
aejks sekaj, eksaj
aejllmnoop palmoleojn, olelampojn
aejllmoop olelampoj, palmoleoj
aejllnootvv elvolvantoj, elvolvatojn
aejlmnnoops pleonasmojn, neoplasmojn
aejlmnnot mantelojn, malnetojn
aejlmno amelojn, lamenoj, maleojn, emajlon
aejlmnooprt perlamotojn, temporalojn
aejlmnoops neoplasmoj, pleonasmoj
aejlmnot manteloj, metalojn, malnetoj
aejlmnotu amuletojn, alumetojn
aejlmo emajlo, ameloj, maleoj
aejlmooprt temporaloj, perlamotoj
aejlmos melasoj, emajlos
aejlmotu amuletoj, alumetoj
aejlmsu emajlus, maljesu
aejlnnnort lanternojn, lernantojn
aejlnnop Nepalojn, panelojn
aejlnnopt plantejon, pelantojn, platenojn
aejlnnort lanternoj, lernantoj
aejlnnos enlasojn, solenajn
aejlnnosv senvolajn, slovenajn
aejlnnot tenajlon, najleton, entajlon
aejlnnov vanelojn, alvenojn, nevolajn
aejlno oleajn, alenoj, aleojn
aejlnop Nepaloj, paleojn, paeljon, paneloj
aejlnoprst psalterojn, salpetrojn
aejlnoprt paletrojn, prelatojn
aejlnopst tasplenoj, pastelojn, spatelojn
aejlnopt plantejo, petalojn, platenoj, petolajn, patelojn, pelantoj
aejlnor realojn, relajon, orelajn
aejlnors laserojn, serajlon, relajson
aejlnort laterojn, elatrojn, talerojn
aejlnortĵ lertaĵojn, ĵartelojn
aejlnos enlasoj, solenaj
aejlnostv stajvelon, solventaj, vestalojn
aejlnosv slovenaj, senvolaj
aejlnot najleto, entajlo, tenajlo, alteojn
aejlnott talentoj, atletojn
aejlnotv valetojn, valentoj
aejlnov nevolaj, lavejon, vaneloj, alvenoj, avelojn
aejlnp plejan, plenaj
aejlnpr perlajn, leprajn
aejlo aleoj, oleaj
aejlop paeljo, paleoj
aejloprst salpetroj, psalteroj
aejloprt prelatoj, paletroj
aejlopst pasteloj, spateloj
aejlopt pateloj, petaloj, petolaj
aejlor relajo, orelaj, realoj
aejlors serajlo, relajso, laseroj
aejlort elatroj, lateroj, taleroj
aejlortĵ ĵarteloj, lertaĵoj
aejlostv stajvelo, vestaloj
aejlov lavejo, aveloj
aejlpr lepraj, perlaj
aejmmnot mametojn, momentaj
aejmnnnos sennomajn, senmonajn
aejmnnor armenojn, enormajn, renomajn
aejmnnorĝ ĝermanojn, marĝenojn
aejmnnos semajnon, sennomaj, senmonaj, jasmenon
aejmnnot matenojn, metanojn, mentonaj
aejmnnotv Vjetnamon, vantemojn
aejmnor enormaj, armeojn, renomaj, armenoj, armejon
aejmnorst senmortaj, martesojn
aejmnorĝ ĝermanoj, marĝenoj
aejmnos semajno, jasmeno, sameojn
aejmnost stamenoj, majeston
aejmnot teamojn, matenoj, metanoj
aejmnotv Vjetnamo, vantemoj
aejmnrsu sumerajn, resumajn
aejmnrt metrajn, termajn
aejmor armejo, armeoj
aejmrsu sumeraj, resumaj
aejmrt metraj, termaj
aejn jena, enaj, neaj
aejnn neajn, enajn, jenan
aejnnnot antenojn, enantojn
aejnnooprt poentarojn, aerpontojn
aejnnoprt panterojn, perantojn
aejnnoptt patentojn, petantojn
aejnnors arsenojn, resonajn, seranojn, anserojn
aejnnort anterojn, retanojn
aejnnortĉ entranĉoj, tranĉeojn
aejnnost satenojn, senatojn, estonajn
aejnnot anetojn, tanejon, antenoj, etanojn, enantoj
aejnnott atentojn, tetanojn, tenantoj
aejnnt etnajn, netajn
aejnnu nejuna, enuajn
aejnooprt aerpontoj, poentaroj
aejnoppr paperojn, pranepoj
aejnopr operajn, aperojn, paneroj
aejnoprrsu superjaron, superarojn
aejnoprrt parterojn, partneroj
aejnoprrtt terpartojn, pentrartoj
aejnoprrtu aperturojn, apreturojn
aejnoprs separojn, personaj, paserojn
aejnoprst espartojn, pastrejon
aejnoprt panteroj, perantoj
aejnops pasejon, paseojn, sapeojn
aejnopt panetoj, etapojn
aejnoptt tapetojn, patentoj, petantoj
aejnor aerojn, areojn, arenoj, eraojn
aejnorrst estrarojn, restarojn
aejnors anseroj, arsenoj, resonaj, seranoj
aejnorst asertojn, arestojn, setarojn, asterojn, terasojn
aejnorstu satureojn, estuarojn
aejnorstĵ restaĵojn, sternaĵoj
aejnort retanoj, erotajn, anteroj
aejnortt torentaj, tetraojn, teatrojn
aejnortv avertojn, vartejon, tavernoj
aejnortĉ ĉaretojn, tranĉeoj
aejnortĵ trenaĵoj, retaĵojn
aejnorz azerojn, razenoj
aejnost osetajn, satenoj, senatoj, estonaj
aejnostt atestojn, estontaj, tetasojn
aejnostĵ sentaĵoj, estaĵojn
aejnot tanejo, etanoj, anetoj
aejnott atentoj, tetanoj, etatojn
aejnpr nepraj, perajn
aejnprs presajn, persajn
aejnprsu superajn, suprenaj
aejnps sepajn, pensaj
aejnrrtu terurajn, uretrajn
aejnrt trajne, terajn, retajn
aejnrv verajn, revajn, nervaj
aejnss sesajn, sensaj
aejnt etajn, netaj, etnaj
aejnĝ ĝenaj, eĝajn
aejopr aperoj, operaj
aejoprrsu superjaro, superaroj
aejoprrtu apreturoj, aperturoj
aejoprs paseroj, separoj
aejoprst pastrejo, espartoj
aejops pasejo, sapeoj, paseoj
aejor aeroj, areoj, eraoj
aejorrst estraroj, restaroj
aejorst asertoj, arestoj, setaroj, terasoj, asteroj
aejorstu estuaroj, satureoj
aejortt tetraoj, teatroj
aejortv vartejo, avertoj
aejostt atestoj, tetasoj
aejprs persaj, presaj
aejrrtu uretraj, teruraj
aejrt rajte, retaj, teraj
aejrv revaj, veraj
aejss jesas, sesaj
aekknnorsu kansukeron, sukerkanon, areknukson
aekknorsu kansukero, sukerkano, areknukso
aekknort konkreta, korektan
aekknos koneksa, ekkonas
aekkorst korektas, kraketos
aeklmnopt kontempla, kompletan
aeklmors makleros, reklamos
aeklmrsu maklerus, reklamus
aeklmru reklamu, makleru
aeklnno kanelon, alkenon
aeklnnpsu sukplenan, senkulpan
aeklnnssu senluksan, senusklan
aeklno alkeno, kanelo, lakone, lakeon
aeklnoopr rokoplena, kapreolon
aeklnoops polensako, eskalopon
aeklnoors senkolora, kaserolon
aeklnor koleran, elkoran
aeklnort klarneto, kartelon
aeklnos eskalon, kanelos, akselon, sekalon
aeklnost kastelon, selakton, latekson
aeklnot lekanto, takelon
aeklnoŝ kaleŝon, ŝelakon
aeklnpsu senkulpa, sukplena
aeklnru elkranu, kruelan
aeklnssu senluksa, senuskla
aeklnsu neluksa, kanelus
aeklnu nuklea, kanelu
aeklor kolera, elkora
aeklos akselo, eskalo, sekalo
aeklost kastelo, latekso, selakto
aeklosv elkovas, elvokas
aekloŝ kaleŝo, ŝelako
aeklpsu kupelas, elpakus
aeklr klare, klera
aeklsv sklave, velkas
aekmnnoort atomkernon, komentaron
aekmno kameno, kameon
aekmnoort atomkerno, komentaro
aekmnrtu turkmena, rektuman
aekms skema, mekas
aeknno akenon, akneon
aeknnopt pekanton, petankon
aeknnor karenon, ekranon
aeknnorst konsterna, renkontas
aeknnosst senkostan, konsentas
aeknnost konsenta, sektanon, sekanton
aeknnott kontenta, kontante, kanteton, tektonan
aekno akeno, akneo
aeknooprttt protektanto, protektaton
aeknoortt rakonteto, terakoton
aeknopr karpeno, karpeon
aeknops kapneos, eskapon, enpakos
aeknopst aspekton, enkaptos
aeknopt pekanto, petanko, paketon, kapeton
aeknor ekrano, kareno, arekon, korean, arkeon, akreon, kareon
aeknors senkora, kareson, rekonas, ekranos
aeknorssv konversas, konservas
aeknorstv vestarkon, konvertas
aeknort nektaro, keraton, kareton, ekarton, raketon, trakeon
aeknorv kaverno, vakeron
aeknorĉ ĉekaron, ĉerokan
aeknosstt sekstanto, kontestas
aeknost sektano, sekanto, saketon, katenos, asketon, kaseton
aeknott kanteto, tektona, kateton
aeknotz ekzotan, aztekon
aeknpsu enpakus, kapneus
aeknpu enpaku, kapneu
aeknr kerna, krean
aeknrsu sekuran, ekranus, sukeran
aekns eksan, sekan
aeknssu sensuka, aneksus
aeknsv sekvan, venkas
aekoprs parseko, kaperos
aekoprst eksporta, rekaptos
aekops eskapo, kapeos
aekopt kapeto, paketo
aekor akreo, kareo, korea, arkeo, areko
aekorsst eskortas, ekstaros
aekort ekarto, raketo, kerato, trakeo, kareto
aekorĉ ĉekaro, ĉeroka
aekos sakeo, kaose
aekost saketo, asketo, kaseto
aekotz ekzota, azteko
aekoz okaze, kazeo
aekprstu rekaptus, perkutas
aekpsstu suspekta, aspektus
aekpsu kapeus, eskapu
aekrsst sterkas, strekas
aekrssu sukeras, karesus
aekrstu kuretas, ekstaru
aekrsu sukera, sekura, karesu
aekrsv krevas, kveras, verkas
aeks eksa, seka, ekas
aeksst teksas, sketas
aeksv sekva, vekas
aellmnoop olelampon, palmoleon
aellmnpu lumplena, malplenu
aellmoop olelampo, palmoleo
aellnootvv elvolvanto, elvolvaton
aellstu elsaltu, luletas
aelmnnoops pleonasmon, neoplasmon
aelmnnot mantelon, malneton
aelmno lameno, maleon, amelon
aelmnooprt temporalon, perlamoton
aelmnoops pleonasmo, neoplasmo
aelmnorst marstelon, elmontras
aelmnot mantelo, malneto, metalon
aelmnotu alumeton, amuleton
aelmo amelo, maleo
aelmooprt temporalo, perlamoto
aelmorst marstelo, martelos
aelmosst malestos, molestas
aelmotu alumeto, amuleto
aelmstu lumetas, malestu
aelnnnort lanternon, lernanton
aelnnop Nepalon, panelon
aelnnopst enplantos, tasplenon
aelnnopt platenon, pelanton
aelnnort lernanto, lanterno
aelnnos solenan, enlason
aelnnosv slovenan, senvolan
aelnnov alvenon, nevolan, vanelon
aelno aleno, aleon, olean
aelnop panelo, Nepalo, paleon
aelnoprs esploran, alprenos
aelnoprst replantos, salpetron, psalteron
aelnoprt paletron, prelaton
aelnopst taspleno, spatelon, pastelon
aelnopt plateno, pelanto, petalon, petolan, patelon
aelnor orelan, realon
aelnorst alternos, stelaron
aelnort lateron, taleron, elatron
aelnortĵ lertaĵon, ĵartelon
aelnos solena, enlaso
aelnoss solenas, enlasos
aelnostv solventa, ventolas, vestalon
aelnosv slovena, senvola, alvenos
aelnott talento, atleton
aelnotv valento, valeton
aelnov alveno, vanelo, nevola, avelon
aelnpr lepran, perlan
aelnprsu alprenus, luprenas
aelnstu altenus, tunelas, ensaltu
aelo aleo, olea
aeloprst salpetro, psaltero, ploretas, elportas
aeloprt prelato, paletro
aelopst pastelo, spatelo, petolas
aelopt petola, patelo, petalo
aelor orela, realo
aelorsst elstaros, resaltos
aelorst stelaro, toleras
aelort talero, latero, elatro
aelortĵ lertaĵo, ĵartelo
aelosvŝ elŝovas, ŝovelas
aelpr lepra, perla
aelpsstu elsputas, sepultas
aelpsuŝ elpuŝas, elpaŝus
aelrsstu elstarus, resaltus
aelrstu elstaru, resaltu
aelst stela, laste
aelsuz eluzas, alezus
aemmnot momenta, mameton
aemnnnos senmonan, sennoman
aemnnor armenon, renoman, enorman
aemnnorĝ ĝermanon, marĝenon
aemnnos sennoma, senmona
aemnnot mentona, matenon, metanon
aemnoprs senrompa, promenas
aemnor enorma, armeno, renoma, armeon
aemnorst senmorta, marteson
aemnorĝ marĝeno, ĝermano
aemnos sameon, emanos
aemnost stameno, samtone
aemnot metano, mateno, teamon
aemnrsttu transmetu, turmentas
aemnrsu sumeran, resuman, numeras
aemnrt terman, metran
aemrsu sumera, resuma
aemrt metra, terma
aems same, emas
aemst temas, metas
aen ena, nea
aenn enan, nean
aennnot antenon, enanton
aennooprt poentaron, aerponton
aennoprt panteron, peranton
aennoptt patenton, petanton
aennors resonan, arsenon, seranon, anseron
aennort retanon, anteron
aennortĉ entranĉo, tranĉeon
aennost estonan, senaton, satenon
aennot anteno, enanto, aneton, etanon
aennott tenanto, atenton, tetanon
aennt netan, etnan
aenooprt aerponto, poentaro
aenoppr pranepo, paperon
aenopr panero, operan, aperon
aenoprrt partnero, parteron
aenoprrtt pentrarto, terparton
aenoprrtu aperturon, apreturon
aenoprs persona, paseron, separon
aenoprst enportas, esparton
aenoprt peranto, pantero
aenops sapeon, paneos, paseon
aenopst stepano, poentas
aenopt paneto, etapon
aenoptt patento, petanto, tapeton
aenor areno, aeron, areon, eraon
aenorrst estraron, restaron
aenors ansero, arseno, resona, serano
aenorss sensora, resonas
aenorst areston, aserton, asteron, setaron, terason
aenorstu satureon, estuaron
aenorstĵ sternaĵo, restaĵon
aenort antero, retano, erotan
aenortt torenta, tetraon, teatron
aenortv taverno, averton
aenortĉ tranĉeo, ĉareton
aenortĵ trenaĵo, retaĵon
aenorz razeno, azeron
aenost senato, estona, sateno, osetan
aenostt estonta, atentos, ateston, tetason
aenostĵ sentaĵo, estaĵon
aenot etano, aneto
aenott atento, tetano, etaton
aenpr nepra, peran
aenprs prenas, persan, presan
aenprst pentras, spertan
aenprsu suprena, superan
aenps pensa, sepan, penas
aenpss pensas, sepsan
aenpst pentas, pestan
aenrrtu uretran, teruran
aenrst ternas, trenas
aenrt retan, teran
aenrv nerva, veran, revan
aens sane, neas
aenss sensa, sesan
aensst nestas, sentas
aenst senta, tenas
aensĝ ĝenas, neĝas
aent etna, neta, etan
aenĝ ĝena, eĝan
aeopprrs prospera, preparos
aeopr apero, opera
aeoprrst presarto, reportas
aeoprrtu aperturo, apreturo
aeoprs pasero, separo, aperos
aeoprss opresas, separos
aeoprst esparto, apretos, apertos
aeops paseo, sapeo
aeor aero, areo, erao
aeorrsstt stertoras, restartos
aeorrst estraro, restaro
aeorrstt stertora, retratos
aeorsst arestos, asertos
aeorst teraso, aresto, aserto, astero, setaro
aeorsttt strateto, trotetas
aeorstu estuaro, satureo
aeortt teatro, tetrao
aeostt atesto, tetaso
aeostv soveta, vetoas
aeprs persa, presa, peras, erpas
aeprssu separus, superas
aeprstu apretus, eruptas, apertus
aeprsu supera, aperus, separu
aeprt parte, preta
aeprtu apertu, apretu
aeps sepa, pase
aepss sepsa, pesas
aepst pesta, petas
aerrssttu restartus, surtretas
aerrsttu retratus, restartu
aerrstu surtera, teruras
aerrtu terura, uretra
aersst estras, restas
aersstu asertus, arestus
aerssv versas, servas
aerstt streta, tretas
aerstu arestu, asertu
aerstuv avertus, veturas
aert tera, reta
aerv vera, reva
aesttuŝ ŝutetas, tuŝetas
aestv vaste, vetas
afgiikorst grafikisto, fortikigas, faktorigis, gratifikos
afgiikort gratifiko, faktorigi
afgiils filigas, faligis
afgiins signifa, finigas
afgijnnor grafinojn, faringojn, friganojn
afgijnor friganoj, faringoj, grafinoj
afgijru fajrigu, figuraj
afgilmsu flagumis, flamigus
afgilmu flagumi, flamigu
afgilsu faligus, fluigas
afgimsu famigus, fumigas
afginnor grafinon, friganon, faringon
afginor grafino, faringo, frigano
afgiors farigos, orfigas, forigas
afgirsu farigus, figuras
afgiru figura, farigu
afgjjnoru fragujojn, grafujojn
afgjjoru grafujoj, fragujoj
afgjno fagojn, gafojn
afgjnor fragojn, grafojn
afgjnoru fragujon, grafujon
afgjo gafoj, fagoj
afgjor fragoj, grafoj
afgjoru grafujo, fragujo
afglsu flugas, flagus
afglu fluga, flagu
afgno gafon, fagon
afgnor grafon, fragon
afgo fago, gafo
afgor grafo, frago
afiijklnoor kalifornioj, kariofilojn
afiijknort ratifikojn, artifikojn
afiijkort artifikoj, ratifikoj
afiijlmno familiojn, malfinioj
afiiklnoor kalifornio, kariofilon
afiiknort ratifikon, artifikon
afiikort artifiko, ratifiko
afiikrs frikasi, skarifi
afiikrss skarifis, frikasis
afiilmno malfinio, familion
afiilmrsuĝ malfruiĝis, alfirmiĝus
afiilmruĝ malfruiĝi, alfirmiĝu
afiirst ratifis, tarifis
afiirt ratifi, tarifi
afijknor fiakrojn, fakirojn
afijknort trafikojn, infarktoj, fortikajn
afijknos fiaskojn, afiksojn
afijkns fiksajn, fiskajn
afijkor Afrikoj, fakiroj, fiakroj
afijkort fortikaj, trafikoj
afijkos afiksoj, fiaskoj
afijks fiskaj, fiksaj
afijllno fajlilon, falilojn
afijllo fajlilo, faliloj
afijlnop pilafojn, pafilojn
afijlop pafiloj, pilafoj
afijmnnoort informantoj, animfortojn
afijn finaj, fiajn
afijnn finajn, finnaj
afijnnort fratinojn, farintojn
afijnnoĉ ĉifonajn, fianĉojn
afijnort ratifojn, fratinoj, trifojan, farintoj, tarifojn
afijnorĝ fariĝojn, ĝirafojn
afijnostŝ ŝafistojn, faŝistojn
afijnoĉ ĉifonaj, fianĉoj
afijnoŝ ŝafinoj, afiŝojn
afijort trifoja, tarifoj, ratifoj
afijorĝ ĝirafoj, fariĝoj
afijostŝ faŝistoj, ŝafistoj
afijr fajri, fraji
afijrs frisaj, frajis, fajris
afiklmsu kamuflis, malfiksu
afiknor Afrikon, fakiron, fiakron
afiknort infarkto, trafikon, fortikan
afiknos afikson, fiaskon
afiknost konfitas, fakiston
afikns fiksan, fiskan
afikor Afriko, fiakro, fakiro
afikorss skarifos, frikasos
afikort fortika, trafiko
afikos fiasko, afikso
afikrssu frikasus, skarifus
afikrsu skarifu, frikasu
afiks fiska, faksi, fiksa, fikas
afikss faksis, fiksas
afilm flami, limfa
afilms filmas, flamis
afilnop pilafon, pafilon
afilop pafilo, pilafo
afilrst filtras, flirtas
afils falsi, falis
afimnnoort informanto, animforton
afimnors misfaron, informas
afimorst farmisto, formatis
afimr firma, farmi
afin fina, fian
afinn finna, finan
afinnort fratinon, farinton
afinnoĉ ĉifonan, fianĉon
afinopr profani, fripona
afinoprs friponas, profanis
afinors safiron, rafinos
afinort fratino, farinto, ratifon, tarifon
afinorĝ ĝirafon, fariĝon
afinos fasoni, soifan
afinoss fasonis, sifonas
afinostŝ ŝafiston, faŝiston
afinoĉ fianĉo, ĉifona
afinoŝ ŝafino, afiŝon
afinrsu farunis, rafinus
afinru faruni, rafinu
afioprss prifosas, forpasis
afiorst faristo, tarifos, ratifos
afiorsĝ foriĝas, fariĝos
afiort tarifo, ratifo
afiorĝ fariĝo, ĝirafo
afiostŝ ŝafisto, faŝisto
afirs frisa, faris
afirst trafis, fartis, fritas
afirstu ratifus, tarifus
afirsuĝ fariĝus, rifuĝas
afirsĉ ĉifras, farĉis
afirt trafi, farti
afirtu tarifu, ratifu
afjjnor fajrojn, frajojn
afjjor frajoj, fajroj
afjklno flakojn, falkojn, flankoj
afjklo falkoj, flakoj
afjkmnoor konformaj, kamforojn
afjknnoorrtu forkurantojn, furorkantojn
afjkno fakojn, kafojn
afjknoorrtu furorkantoj, forkurantoj
afjknor frankoj, frakojn
afjknos faskojn, faksojn
afjko fakoj, kafoj
afjkos faksoj, faskoj
afjlno falojn, alfojn, flanoj, lafojn, folajn
afjlnor florajn, flarojn
afjlnorŭ fraŭlojn, flaŭrojn
afjlnov vaflojn, flavojn
afjlo alfoj, faloj, folaj, lafoj
afjlor floraj, flaroj
afjlorŭ fraŭloj, flaŭroj
afjlov vafloj, flavoj
afjlu fluaj, fajlu
afjmnor formajn, farmojn, framojn
afjmor formaj, framoj, farmoj
afjnnot fantojn, naftojn
afjnor fajron, frajon, farojn, forajn
afjnort frajton, trafojn, fratojn, fortajn
afjnost fastojn, softajn
afjnot aftojn, naftoj, oftajn, fatojn, fantoj
afjnotŝ ŝaftojn, ŝtofajn
afjnru rufajn, fruajn
afjor fajro, frajo, foraj, faroj
afjors farsoj, fajros, frajos
afjorst frostaj, frajtos
afjort frajto, trafoj, fratoj, fortaj
afjost softaj, fastoj
afjot oftaj, fatoj, aftoj
afjotŝ ŝtofaj, ŝaftoj
afjrsu fajrus, frajus
afjru fajru, fraju, fruaj, rufaj
afklmosu lumfasko, kamuflos
afklno flanko, flakon, falkon
afklo falko, flako
afkmnoor konforma, kamforon
afknnoorrtu forkuranton, furorkanton
afkno kafon, fakon
afknoorrtu furorkanto, forkuranto
afknor franko, frakon
afknos faskon, fakson
afko fako, kafo
afkos fasko, fakso
aflmorsu formulas, malfruos, florumas
aflmsu fulmas, flamus
aflno flano, lafon, folan, falon, alfon
aflnor flaron, floran
aflnortu trafluon, alfrontu
aflnorŭ fraŭlon, flaŭron
aflnov flavon, vaflon
aflo falo, lafo, alfo, fola
aflor flora, flaro
aflors floras, flaros
aflorssu forlasus, surfalos, sufloras
aflorstu trafluos, forsaltu
aflorŭ fraŭlo, flaŭro
aflos lofas, falos
afloss flosas, falsos
aflov vaflo, flavo
aflssu flusas, falsus
aflstu flutas, flatus
aflsu fulas, falus, fluas, falsu
aflu flua, falu
afmnor farmon, forman, framon
afmnotu fumanto, fantomu
afmor framo, farmo, forma
afmors formas, farmos
afnnot nafton, fanton
afnoprsu sunfrapo, profanus
afnor faron, foran
afnort trafon, fortan, fraton
afnost faston, fontas, softan
afnot fanto, nafto, afton, oftan, faton
afnotŝ ŝtofan, ŝafton
afnru rufan, fruan
afor faro, fora
afors farso, faros
aforst frosta, frotas, fartos, trafos
afort forta, frato, trafo
afost fasto, softa, fotas
afot afto, fato, ofta
afotŝ ŝafto, ŝtofa
afpu pufa, pafu
afrstu trafus, fartus
afrsu fruas, farus
afrtu trafu, fartu
afru frua, rufa, faru
afsstu stufas, fastus
aggiis gasigi, agigis
aggijos gajigos, gasigoj
aggios gasigo, agigos
aggisstu gustigas, gastigus
aggisu gasigu, agigus
agiijmnnoz mizoginajn, gimnaziojn
agiijmnoz gimnazioj, mizoginaj
agiikls skaligi, laksigi
agiiklss skaligis, laksigis
agiiklsv sklavigi, likvigas
agiiknss naskigis, sinkigas
agiikr akrigi, arkigi
agiikrs arkigis, akrigis
agiiksv kavigis, vakigis
agiikv kavigi, vakigi
agiillsuĝ alligiĝus, algluiĝis
agiilluĝ algluiĝi, alligiĝu
agiilnost gilotinas, latinigos
agiilnstu latinigus, aglutinis
agiilntu aglutini, latinigu
agiilsst stiligas, listigas
agiilt altigi, ligita
agiimnnoz gimnazion, mizoginan
agiimnoz gimnazio, mizogina
agiimst matigis, timigas
agiimt matigi, timiga
agiinprtu purigitan, patrinigu
agiinrst transigi, intrigas
agiins asigni, sanigi
agiinss asignis, sanigis
agiinsv vanigis, navigis
agiinv navigi, vanigi
agiiostĝ ostaĝigi, agitiĝos
agiirs arigis, irigas
agiirstv gravitis, vitrigas
agiist satigi, agitis
agijklnnrtuv tjurklingvan, turklingvajn
agijklnrtuv tjurklingva, turklingvaj
agijkmnooprt piktogramojn, kriptogamojn
agijkmooprt kriptogamoj, piktogramoj
agijlmnoo magnolioj, miogalojn
agijlmnoort logaritmojn, maltroigojn, algoritmojn
agijlmnu maljungi, lumigajn
agijlmoort algoritmoj, maltroigoj, logaritmoj
agijlnno Angliojn, angilojn
agijlnnotu luigantojn, nuligantoj
agijlno angiloj, galiojn
agijlnooopt patologiojn, topologiajn
agijlnor laringoj, argilojn
agijlnortu ligaturojn, trianguloj
agijlnoĵ ligaĵojn, lignaĵoj
agijlnv viglajn, lingvaj
agijlooopt topologiaj, patologioj
agijmnnost sintagmojn, gimnastojn
agijmno ignamoj, imagojn, magiojn
agijmnort mortigajn, migrantoj
agijmnost gimnastoj, sintagmoj
agijmo imagoj, magioj
agijnnoorz organizojn, garnizonoj
agijnnors sangriojn, signarojn
agijnnos asignojn, sanigojn
agijnnov vaginojn, igvanojn
agijnnr ringajn, nigrajn
agijnors sangrioj, signaroj
agijnort rajtigon, gitarojn, granitoj
agijnorĵ griaĵojn, nigraĵoj
agijnos sanigoj, asignoj, jonigas
agijnov vaginoj, ogivajn, igvanoj
agijnr nigraj, ringaj
agijns signaj, gajnis
agijort rajtigo, gitaroj
agikloss laksigos, skaligos
agiklssu sulkigas, laksigus, skaligus
agiklsu skaligu, laksigu
agikmnooprt kriptogamon, piktogramon
agikmooprt kriptogamo, piktogramo
agiknos agnoski, aksingo, konigas
agiknoss agnoskis, naskigos
agiknsu kunagis, naskigu, kunigas
agiknu kuniga, kunagi
agikors akrigos, arkigos
agikosv vakigos, kavigos
agikrsu akrigus, arkigus
agikru arkigu, akrigu
agiksuv kavigus, vakigus
agiksuŝ kuŝigas, ŝakigus
agikuv kavigu, vakigu
agillmos malligos, mallogis
agillmsu malgluis, malligus
agillmu malglui, malligu
agillo allogi, alligo
agillos alligos, allogis
agillsu algluis, alligus
agillu alglui, alligu
agilmnoo magnolio, miogalon
agilmnoort algoritmon, maltroigon, logaritmon
agilmoort algoritmo, logaritmo, maltroigo
agilmstu maltigus, glatumis, multigas
agilmtu glatumi, maltigu
agilnno Anglion, angilon
agilnnotu nuliganto, luiganton
agilno Anglio, angilo, galion
agilnooopt patologion, topologian
agilnor laringo, argilon
agilnortu triangulo, ligaturon
agilnoĵ lignaĵo, ligaĵon
agilnsu signalu, nuligas
agilnv lingva, viglan
agilooopt patologio, topologia
agilsu luigas, aligus
agimnnost sintagmon, gimnaston
agimno ignamo, magion, imagon
agimnoors organismo, romanigos
agimnort migranto, mortigan
agimnos mingaso, monigas
agimnost gimnasto, sintagmo
agimo magio, imago
agimorst magistro, mortigas
agimstu mutigas, matigus
aginnoorz garnizono, organizon
aginnors signaron, sangrion
aginnos asignon, sanigon
aginnov igvanon, vaginon
aginnr nigran, ringan
aginors signaro, sangrio, ignoras
aginort granito, gitaron
aginorĵ nigraĵo, griaĵon
aginos asigno, sanigo, onigas
aginoss sonigas, asignos, sanigos
aginosv angviso, navigos, vanigos
aginov vagino, igvano, ogivan
aginr garni, nigra, rangi, ringa
aginrs rangis, garnis
agins sangi, signa
aginss signas, sangis
aginssu sanigus, asignus
aginst stagni, tangis
aginsu asignu, sanigu
aginsuv navigus, vanigus
aginuv navigu, vanigu
agioprst partigos, tropagis
agiors arigos, arogis
agiorstv vortigas, gravitos
agip piga, gapi, pagi
agiprstu partigus, putrigas
agiprsu purigas, parigus
agips pagis, gapis
agirs rigas, giras
agirsttu startigu, tragutis
agirsuĝ ruĝigas, urĝigas
agis agis, igas
agistu agitus, satigu
agistuĝ ĝustiga, tagiĝus
agjjnosu gasujojn, sagujojn
agjjosu sagujoj, gasujoj
agjklnnoou okangulojn, ungolakojn
agjklnoou okanguloj, ungolakoj
agjlmnotu taglumojn, lumtagojn
agjlmotu lumtagoj, taglumoj
agjlnno longajn, langojn, glanojn, anglojn
agjlnnoo longanoj, galonojn
agjlnnoru rangulojn, granulojn
agjlnnou angulojn, lagunojn, lanugojn
agjlno gajlon, glanoj, longaj, angloj, lagojn, galojn, langoj, aglojn, algojn
agjlnoop galopojn, lagopojn
agjlnoor garolojn, granoloj, orgojlan
agjlnopu gapulojn, lupagojn
agjlnor glorajn, lagrojn, grajlon
agjlnoru ranguloj, granuloj
agjlnos glasojn, slangoj
agjlnou Anglujo, lanugoj, anguloj, lagunoj
agjlo gajlo, algoj, agloj, galoj, lagoj
agjloop galopoj, lagopoj
agjloor orgojla, garoloj
agjlopu gapuloj, lupagoj
agjlor grajlo, lagroj, gloraj
agjmnno gnomajn, mangojn
agjmno gamojn, magojn, mangoj, gnomaj
agjmo magoj, gamoj
agjnnoor organojn, argonojn
agjnnor grajnon, rangojn
agjnnost stangojn, stagnojn
agjnnot tangojn, gantojn
agjno gajno, agojn
agjnoor argonoj, organoj
agjnoortz zorgantoj, zorgatojn
agjnor grajno, rangoj, agrojn
agjnos sagojn, sangoj, gajnos, gasojn
agjnost stagnoj, gastojn, stangoj
agjnosu sagujon, saguojn, gasujon
agjnot gantoj, tangoj, tajgon, gotajn, tagojn
agjnsu jungas, gajnus
agjos gasoj, gajos, sagoj
agjosu sagujo, gasujo, saguoj
agjot tajgo, tagoj, gotaj
agjsu gajus, jugas
agklnnoou okangulon, ungolakon
agklnoou okangulo, ungolako
agknosu agnosku, kunagos
agllmosu malgluos, mallogus
agllosu algluos, allogus
aglmnotu taglumon, lumtagon
aglmotu taglumo, lumtago
aglnno glanon, langon, anglon, longan
aglnnoo longano, galonon
aglnnoru granulon, rangulon
aglnnou lagunon, angulon, lanugon
aglno lango, longa, anglo, glano, aglon, algon, lagon, galon
aglnoo Angolo, galono
aglnoop galopon, lagopon
aglnoor granolo, garolon
aglnopu lupagon, gapulon
aglnor gloran, lagron
aglnorstu strangulo, strangolu
aglnoru granulo, rangulo
aglnos slango, glason
aglnou angulo, laguno, lanugo
aglo algo, aglo, lago, galo
agloop galopo, lagopo
aglopu lupago, gapulo, galopu
aglor lagro, glora
aglos glaso, logas
aglpsu plagus, plugas
agmnno mangon, gnoman
agmno mango, gnoma, magon, gamon
agmo gamo, mago
agnnoor argonon, organon
agnnost stangon, stagnon
agnnot ganton, tangon
agnoor argono, organo
agnoortz zorganto, zorgaton
agnor rango, agron
agnors rangos, garnos, grason
agnos sango, sagon, gason
agnost stango, stagno, gaston, tangos
agnot tango, ganto, gotan, tagon
agnrsu rangus, garnus
agnru garnu, rangu
agnstu tangus, stagnu
agops pagos, gapos
agoru raguo, arogu
agos sago, gaso, agos
agot tago, gota
agpsu gapus, pagus
agpu pagu, gapu
agsstu gastus, gustas
agstu gutas, gastu
ahist hasti, hatis
ahjkno hakojn, hajkon
ahjko hajko, hakoj
ahjlno halojn, hajlon
ahjlo hajlo, haloj
ahjlos hojlas, hajlos
ahjmnoor homarojn, harmonoj
ahjnoorr hororajn, horarojn
ahjoorr hororaj, horaroj
ahkos hakos, hokas
ahmnoor harmono, homaron
ahnoorr horaron, hororan
ahnost hantos, hontas, haston
ahoorr horaro, horora
ahorsu husaro, huraos
ahost hasto, hatos
ahstu hastu, hatus
aiiiklrstĝ kristaliĝi, tralikiĝis
aiijkllmnopttu multiplikatojn, multiplikantoj
aiijkmnst mistikajn, miksitajn
aiijkmst miksitaj, mistikaj
aiijknnorstt trinaskitojn, antikristojn
aiijknorstt trinaskitoj, antikristoj
aiijln liniaj, iliajn
aiijlnot Italiojn, litanioj
aiijmnnot timianojn, tiaminojn
aiijmnot timianoj, tiaminoj
aiikllmnopttu multiplikanto, multiplikaton
aiiklmnu kalumnii, likimuna
aiiklnsuvz vulkanizis, inkluzivas
aiiklnuvz vulkanizi, inkluziva
aiiklrstuĝ tralikiĝus, kristaliĝu
aiikmnst mistikan, miksitan
aiikmst mastiki, mistika, miksita
aiiknnorstt antikriston, trinaskiton
aiiknorstt antikristo, trinaskito
aiikrs kirasi, akiris
aiilmsĝ limiĝas, maliĝis, lamiĝis
aiilmĝ maliĝi, lamiĝi
aiiln linia, ilian
aiiloprsz pirolizas, polarizis
aiilpsĝ pliiĝas, paliĝis
aiilrst rilatis, altiris
aiilrt altiri, rilati
aiimnnot timianon, tiaminon
aiimnot tiamino, timiano
aiinoprs aspirino, pioniras
aiiprst spirita, piratis
aijjlmnor jarmilojn, miljarojn
aijjlmor jarmiloj, miljaroj
aijjlnnot nitnajloj, intajlojn
aijkklno kalikojn, klonikaj
aijkklnoot kalikotojn, katolikojn
aijkkloot katolikoj, kalikotoj
aijkknnoo kokainojn, kanonikoj
aijkknor karikojn, kronikaj
aijkllnooorv olivkolorajn, violkolorajn
aijkllooorv olivkoloraj, violkoloraj
aijklmnoortu komutilarojn, romantikuloj
aijklmnor markilojn, miraklojn
aijklmor mirakloj, markiloj
aijklnnoor kariljonon, klarionojn
aijklnnop paniklojn, pinaklojn
aijklnnos konsilajn, skanilojn
aijklno laikojn, alkinoj, kaliojn, kialojn
aijklnoor kariljono, kaloriojn, klarionoj, kariolojn
aijklnop pinakloj, panikloj
aijklnoprs skrapilojn, sparkilojn
aijklnoprtu kuirplatojn, partikulojn
aijklnor larikojn, knariloj
aijklnos skaniloj, salikojn, konsilaj
aijklnotv kvalitojn, kvantiloj
aijklo kialoj, kalioj, laikoj
aijkloor kalorioj, karioloj
aijkloprs sparkiloj, skrapiloj
aijkloprtu partikuloj, kuirplatoj
aijkmnnoo kamionojn, maniokojn
aijkmnnoor romanikojn, monarkiojn, monakirojn, akronimojn
aijkmno manikoj, amikojn
aijkmnoo kamionoj, maniokoj
aijkmnoor romanikoj, monakiroj, akronimoj, monarkioj
aijkmnr krimajn, kimrajn
aijkmr kimraj, krimaj
aijknnopr kipranojn, kaprinojn
aijknnor kraniojn, arnikojn
aijknnorst kristanojn, kanistrojn
aijknnosst konsistajn, sintaksojn
aijknnost ksantiojn, ksantinoj, naskitojn
aijknnot katinojn, kantinoj
aijknooprt kopirajton, antikorpoj
aijknoort Kroatiojn, aktorinoj
aijknopr kaprinoj, kipranoj
aijknoprt pintarkoj, tropikajn
aijknopst psitakojn, konstipaj, pistakojn, pakistojn
aijknor akirojn, arkiojn, kranioj, arnikoj, kariojn
aijknorst kanistroj, kristanoj, arkistojn, stirakojn
aijknorstu Kristanujo, surikatojn
aijknort artikojn, kitarojn, karitojn, rakitojn
aijknortĵ trinkaĵoj, trikaĵojn
aijknorv karviojn, arkivojn, varikojn
aijknos kasiojn, kanisoj
aijknosst konsistaj, sintaksoj, taksisojn, kasistojn
aijknost naskitoj, ksantioj, taksiojn, stoikajn
aijknostt statikojn, aktistojn, kantistoj
aijknotuz akuzitojn, akuzintoj
aijknrstu rustikajn, turkisajn
aijkopst pistakoj, pakistoj, psitakoj
aijkor arkioj, karioj, akiroj
aijkorst stirakoj, arkistoj
aijkort kitaroj, karitoj, artikoj, rakitoj
aijkorv arkivoj, karvioj, varikoj
aijkosst taksisoj, kasistoj
aijkost stoikaj, taksioj
aijkostt aktistoj, statikoj
aijkrstu rustikaj, turkisaj
aijlmnnoop lampionojn, polinomajn
aijlmnoop polinomaj, lampionoj
aijlmnor jarmilon, armilojn, miljaron
aijlmnort mirtalojn, mitrajlon, mitralojn
aijlmnos minsaloj, islamojn
aijlmnou aliumojn, aluminoj
aijlmor jarmilo, miljaro, armiloj
aijlmort mitrajlo, mirtaloj, mitraloj
aijln najli, liajn
aijlnno laniojn, lianojn
aijlnnoost staniolojn, santolinoj
aijlnnopru parulinojn, palinurojn
aijlnnot nitnajlo, intajlon, tanilojn
aijlnnov vanilojn, valinojn
aijlno lanioj, lianoj
aijlnoop Laponioj, pianoloj
aijlnooprst parolistojn, panrostiloj
aijlnoorv raviolojn, variolojn
aijlnopr pilarojn, aprilojn, pralinoj
aijlnoprs spalirojn, spiralojn, raspilojn
aijlnopru parulinoj, palinuroj
aijlnops palisojn, lapisojn
aijlnor ilarojn, alirojn
aijlnorstuĵ ĵurnalistoj, ilustraĵojn
aijlnort latirojn, rilatojn, altirojn, latrinoj
aijlnos saniloj, liasojn
aijlnosv salviojn, salivojn
aijlnot Antiloj, intajlo, italojn, taniloj, taliojn, tialojn
aijlnotv litovajn, vitalojn
aijlnouv aluviojn, naivuloj
aijlnov vilaojn, violajn, vaniloj, valinoj
aijlnv livajn, vilajn
aijloorv ravioloj, varioloj
aijlopr pilaroj, apriloj
aijloprs spaliroj, spiraloj, raspiloj
aijlops lapisoj, palisoj
aijlor aliroj, ilaroj
aijlorst rastiloj, tajloris
aijlort tajlori, latiroj, altiroj, rilatoj
aijlosv salvioj, salivoj
aijlot talioj, italoj, tialoj
aijlotv vitaloj, litovaj
aijlov violaj, vilaoj
aijlv livaj, vilaj
aijmmnos monismaj, miasmojn
aijmnnnoot antonimojn, antimonojn
aijmnno maniojn, animojn, aminojn, minaojn, amniojn
aijmnnoopĉ ĉampinjono, ĉampionojn
aijmnnoor romianojn, manorinoj
aijmnnoorst romanistojn, ornamistojn
aijmnnoot antonimoj, antimonoj
aijmno aminoj, minaoj, manioj, amnioj, animoj, iomajn
aijmnoor romianoj, maoriojn
aijmnoorst romanistoj, amoristojn, ornamistoj
aijmnop imponaj, miopajn
aijmnoprt rompitajn, primatojn, importajn
aijmnopst impostajn, mapistojn
aijmnorst maristojn, mastrinoj, artismojn
aijmnt mitajn, timajn
aijmoprt primatoj, importaj, rompitaj
aijmopst impostaj, mapistoj
aijmorst artismoj, maristoj
aijmt timaj, mitaj
aijn iajn, niaj, inaj
aijnn inajn, niajn
aijnnopst pasintojn, panistojn
aijnnort natriojn, trionajn, tiranojn
aijnnoruĵ ĵurianojn, ruinaĵojn
aijnnorv nirvanoj, ravinojn
aijnnov avinojn, avinjon
aijnnoz naziojn, anizojn
aijnop apiojn, pianoj
aijnoprr riparojn, rapirojn
aijnoprs aspirojn, sopirajn
aijnoprst piastrojn, spartiojn
aijnoprt patrinoj, triopajn, piratojn, tapirojn, partiojn, patriojn, tiparojn
aijnops sinapoj, pasiojn
aijnopst panistoj, pasintoj
aijnor Iranoj, ariojn
aijnorrst risortajn, transiroj
aijnorst sitarojn, triasojn, satirojn, aristojn
aijnorstt transitoj, artistojn
aijnort natrioj, tiarojn, trionaj, tiranoj
aijnoruĵ ruinaĵoj, ĵurianoj
aijnosz asizojn, jonizas
aijnov avinjo, avinoj, aviojn
aijnoz Aziojn, nazioj, anizoj
aijnoĝ aniĝoj, aĝiojn
aijnpt pintaj, tipajn
aijnptu punitaj, tupiajn
aijnrtv virtajn, vitrajn, vintraj
aijnĉ iĉajn, ĉiajn, ĉinaj
aijnŝ ŝajni, ŝiajn
aijoprr rapiroj, riparoj
aijoprs aspiroj, sopiraj
aijoprst spartioj, piastroj
aijoprt tiparoj, piratoj, tapiroj, patrioj, partioj, triopaj
aijorst satiroj, sitaroj, triasoj, aristoj
aijprs spiraj, rajpis
aijpt tajpi, tipaj
aijrst rajtis, striaj
aijrt rajti, triaj
aijrtv virtaj, vitraj
aijĉ iĉaj, ĉiaj
aikkl klaki, kalki
aikklno klonika, kalikon
aikklnoot katolikon, kalikoton
aikkloot katoliko, kalikoto
aikkls kalkis, klakis
aikknnoo kanoniko, kokainon
aikknor kronika, karikon
aikknott kontakti, taktikon
aikks kikas, kakis
aikksv kvakis, kvikas
aikl kial, laki, lika
aikllnooorv violkoloran, olivkoloran
aikllooorv olivkolora, violkolora
aiklmnoortu romantikulo, komutilaron
aiklmnor markilon, miraklon
aiklmnsu minuskla, kulminas
aiklmor miraklo, markilo
aikln knali, likan
aiklnnop pinaklon, paniklon
aiklnnos skanilon, konsilan
aiklno alkino, laikon, kalion, kialon
aiklnoor klariono, kalorion, kariolon
aiklnop paniklo, pinaklo
aiklnoprs skrapilon, sparkilon
aiklnoprtu partikulon, kuirplaton
aiklnor knarilo, larikon
aiklnors Srilanko, sarkilon
aiklnorst transloki, kristalon
aiklnos skanilo, konsila, salikon
aiklnotv kvantilo, kvaliton
aiklns klinas, silkan, knalis
aiklo kalio, kialo, laiko
aikloor kariolo, kalorio, orakoli
aikloprs sparkilo, skrapilo
aikloprtu kuirplato, partikulo
aiklops kolapsi, aplikos
aiklorst kristalo, rikoltas
aikls silka, skali, likas, lakis
aiklst tiklas, laktis
aiklsv klivas, klavis
aiklt tikla, lakti
aiklv klavi, likva
aikmnnoo kamionon, maniokon
aikmnnoor monarkion, akronimon, romanikon, monakiron
aikmno maniko, amikon
aikmnoo kamiono, manioko
aikmnoor monarkio, monakiro, akronimo, romaniko
aikmnr kimran, kriman
aikmns miksan, mankis
aikmooprss paroksismo, aproksimos
aikmoprs proksima, komparis
aikmosst kastismo, mastikos
aikmr marki, kimra, krima
aikmrs markis, krimas
aikms maski, miksa
aikmss miksas, maskis
aikmstu kutimas, mastiku
aiknnopr kaprinon, kipranon
aiknnor kranion, arnikon
aiknnorst kristanon, kanistron
aiknnosst sintakson, konsistan
aiknnost ksantino, naskiton, ksantion
aiknnot kantino, katinon
aiknopr kiprano, kaprino
aiknoprst prikantos, kapriston
aiknoprt pintarko, tropikan
aiknopst konstipa, psitakon, pistakon, pakiston
aiknor kranio, arniko, karion, akiron
aiknors kirason, rikanos
aiknorst kristano, kanistro, narkotis, rakontis, arkiston, stirakon
aiknorstt kontrasti, kastriton, tranoktis
aiknort narkoti, rakonti, kariton, rakiton, kitaron, artikon
aiknortĵ trinkaĵo, trikaĵon
aiknorv karvion, varikon, arkivon
aiknos kaniso, kasion
aiknosst sintakso, konsista, kasiston, taksison
aiknost ksantio, naskito, stoikan, taksion
aiknostt konstati, kantisto, statikon, aktiston
aiknostĝ noktiĝas, kontaĝis
aiknosĝ naskiĝo, koniĝas
aiknotuz akuzinto, akuziton
aiknotĝ kontaĝi, taĝikon
aiknr knari, ankri, krian
aiknrs knaris, ankris, riskan
aiknrstu rustikan, turkisan, kuntiras
aiknrsu kuniras, rikanus
aikns naski, skani
aiknss sinkas, skanis, naskis
aiknsuĝ naskiĝu, kuniĝas
aikoprst kapristo, trapikos
aikopst pistako, psitako, pakisto
aikor akiro, aroki, Irako, kario
aikors kiraso, akiros, arokis
aikorst arkisto, stirako, aktoris, artikos
aikort aktori, artiko, karito, rakito, kitaro
aikorv arkivo, karvio, variko
aikosst kasisto, taksiso
aikost taksio, stoika, koitas
aikostt statiko, aktisto
aikostz katizos, kotizas
aikp pika, paki
aikpr kipra, parki
aikprs skrapi, krispa, parkis
aikps pikas, pakis
aikrs sakri, riska, sarki, krias
aikrss sarkis, sakris, riskas
aikrsst strikas, kastris
aikrst kastri, trikas
aikrstt strikta, traktis
aikrstu turkisa, rustika, artikus
aikrsu kirasu, akirus, kuiras
aikrsĉ kraĉis, kriĉas
aikrsŝ ŝrikas, kraŝis, ŝakris
aikrŝ ŝakri, kraŝi
aikss skias, kisas
aiksst stikas, taksis
aikst taksi, takis
aiksuĝŝ kuŝiĝas, kaŝiĝus
aiksv vaksi, vakis
aikŝ ŝika, kaŝi
ail ial, lia
ailm lami, lima
ailmnnoop polinoman, lampionon
ailmnoop lampiono, polinoma
ailmnopsu palisumon, manipulos
ailmnos minsalo, islamon
ailmnou alumino, aliumon
ailmo Malio, lamio
ailmorst mistralo, mitralos
ailmosĝ maliĝos, lamiĝos, moliĝas
ailmps simpla, psalmi
ailmpsu impulsa, pliamus
ailms limas, lamis
ailmstuĝ malĝusti, multiĝas
ailmsuĝ lumiĝas, lamiĝus, maliĝus
ailmuĝ lamiĝu, maliĝu
ailnno lanion, lianon
ailnnoop Laponion, pianolon
ailnnoost santolino, staniolon
ailnnopru palinuron, parulinon
ailnnot Latinon, tanilon
ailnnov vanilon, valinon
ailno lanio, liano
ailnoop pianolo, Laponio
ailnooprst panrostilo, paroliston
ailnopr pralino, aprilon, pilaron
ailnoprs spiralon, spaliron, raspilon
ailnopru palinuro, parulino
ailnops palison, lapison
ailnor aliron, ilaron
ailnorstuĵ ĵurnalisto, ilustraĵon
ailnort latrino, latiron, altiron, rilaton
ailnos sanilo, liason
ailnosv salvion, novalis, salivon
ailnot Latino, tanilo, tialon, talion, italon
ailnotv Latvion, litovan
ailnouv naivulo, aluvion
ailnov valino, vanilo, novali, violan, vilaon
ailnp plani, plian
ailnsstu instalus, insultas
ailnstu insulta, instalu
ailnsĉ lanĉis, linĉas
ailnv vilan, livan
ailopr pilaro, aprilo, paroli
ailoprs spaliro, spiralo, raspilo, parolis
ailoprst pilastro, satplori, patrolis, alportis
ailoprt alporti, patroli, atriplo
ailops paliso, lapiso
ailor aliro, ilaro
ailorst rastilo, altiros, rilatos
ailort rilato, altiro, latiro
ailorv rivalo, valori
ailosv salivo, salvio
ailot talio, italo, tialo
ailotv Latvio, litova
ailov viola, vilao
ailps plasi, lipas
ailpss spilas, lispas, plasis, plisas
ailrsstu sursalti, ilustras
ailrstu ilustra, rilatus, altirus
ailrtu altiru, rilatu
ails sali, lasi
ailss salis, lasis
ailstu saluti, utilas
ailsuv salivu, vualis
ailsv valsi, lavis
ailv lavi, liva, vila
ailĉ ĉial, laĉi
aim ami, iam, mia
aimmnos monisma, miasmon
aimnnnoot antonimon, antimonon
aimnno aminon, manion, amnion, animon, minaon
aimnnoor manorino, romianon
aimnnoorst ornamiston, romaniston
aimnnoot antimono, antonimo
aimno amino, amnio, animo, manio, minao, ioman
aimnoor romiano, maorion
aimnoorst romanisto, ornamisto, monitoras, amoriston
aimnop impona, miopan
aimnoprt rompitan, importan
aimnopst impostan, mapiston
aimnor ornami, minora
aimnors marinos, ornamis
aimnorst mastrino, artismon, mariston
aimnos masoni, maniso
aimns minas, misan
aimnt timan, mitan
aimoorstz amortizos, motorizas
aimoprt rompita, importa
aimopsst spamisto, impostas
aimopst imposta, mapisto
aimor amori, aromi
aimors amoris, aromis
aimorst maristo, artismo
aimorĝ maĝori, miraĝo
aimpr rampi, prima
aimpstu imputas, amputis
aimpsuv pavumis, pavimus
aimpuv pavumi, pavimu
aimrs armis, miras, rimas
aimrsŝ ŝirmas, marŝis, ŝmiras
aimrŝ marŝi, ŝmira
aims sami, misa, amis
aimss sisma, samis
aimt mita, tiam, tima
aimĉ maĉi, ĉiam
ain ina, nia, ian
ainn inan, nian
ainnopst paniston, pasinton
ainnort tiranon, trionan, natrion
ainnoruĵ ruinaĵon, ĵurianon
ainnorv nirvano, ravinon
ainnoz nazion, anizon
ainop piano, apion
ainoprr riparon, rapiron
ainoprs sopiran, aspiron
ainoprst spartion, patronis, piastron
ainoprt patroni, patrino, partion, piraton, tiparon, patrion, tapiron, triopan
ainops sinapo, pasion
ainopst panisto, pasinto
ainor Irano, arion
ainorrst transiro, risortan
ainorst sitaron, triason, ariston, tiranos, satiron
ainorstt transito, artiston
ainort tirano, natrio, triona, tiaron
ainoruĵ ĵuriano, ruinaĵo
ainov avino, avion
ainoz nazio, anizo
ainoĝ aniĝo, aĝion
ainprst printas, spritan
ainps pansi, spina
ainpt pinta, tipan
ainptu punita, tupian
ainrstu instrua, tiranus
ainrsu rusian, urinas
ainrtu rutina, tiranu
ainrtv vintra, vitran, virtan
ains sani, sian
ainst stani, nitas, tanis
aint tani, tian
ainĉ ĉina, iĉan, ĉian
ainĝ naĝi, ĝian
aioprr rapiro, riparo
aioprs aspiro, sopira
aioprss sopiras, aspiros
aioprsst ripostas, postiras
aioprst piastro, spartio, piratos
aioprstĝ pastriĝo, portiĝas
aioprt tiparo, pirato, partio, tapiro, triopa, patrio
aiopstĝŝ paŝtiĝos, ŝtopiĝas
aiorrst risorta, trairos
aiorst satiro, aristo, sitaro, triaso
aiorstt artisto, trosati
aiorstvĝ troviĝas, vortiĝas
aiorstŭ Aŭstrio, aŭtoris
aiosstĝ ĝisosta, ostiĝas
aiprs raspi, spira
aiprss raspis, spiras
aiprsst spritas, pastris
aiprst sprita, pastri
aipss pisas, pasis
aipsst pistas, spitas
aipsv vipas, pavis
aipsz zipas, zapis
aipsŝ ŝipas, paŝis
aipŝ paŝi, ŝipa
airsst staris, stiras, rastis, strias
airsstuĝ rustiĝas, stariĝus
airst stari, rasti, stria, tiras
airstt starti, trista
airstv trivas, vitras, vartis
airsuv virusa, varius
airtv varti, virta, vitra
airv ravi, vira
aisstu situas, asistu
aisstv svatis, stivas
aissv svisa, savis
aisttu atutis, tatuis
aistv svati, vatis
aittu tatui, atuti
aiĉ ĉia, iĉa
ajjkno jakojn, kajojn
ajjknouv akvujojn, jakvujon
ajjko jakoj, kajoj
ajjkouv jakvujo, akvujoj
ajjlno najloj, ajlojn
ajjnor jarojn, rajojn
ajjnort rajtojn, trajnoj
ajjor rajoj, jaroj
ajkklno kalkojn, klakojn
ajkklnoouv okulkavojn, okulakvojn
ajkklo kalkoj, klakoj
ajkkloouv okulakvoj, okulkavoj
ajkknnor kankrojn, krankojn
ajkknoo konjako, kokaojn
ajkknoptu patkukojn, kaptukojn
ajkknor krankoj, kankroj, krakojn
ajkkoptu patkukoj, kaptukoj
ajklmnoopr kolrompajn, proklamojn
ajklmnosu lakmusojn, majusklon, muskolajn
ajklmoopr proklamoj, kolrompaj
ajklmosu majusklo, lakmusoj, muskolaj
ajklnno knalojn, klanojn
ajklnnoru lunarkojn, karnulojn
ajklnnostu sanktulojn, konsultajn
ajklnnou lukanojn, kanulojn, lakunojn
ajklno lokajn, klanoj, knaloj, kalojn, alkojn, lakojn
ajklnoo kolaojn, koalojn
ajklnooor orakolojn, kolonaroj
ajklnoops skapolojn, kolapsojn
ajklnoor lokarojn, kolorajn, koralojn, karolojn
ajklnoos kalsonoj, kolosajn
ajklnoov konvaloj, alvokojn, alkovojn, vokalojn
ajklnop plakojn, plankoj, klapojn
ajklnoru karulojn, karnuloj, lunarkoj
ajklnos skalojn, laksojn, klasojn, skolajn
ajklnostu konsultaj, sanktuloj
ajklnot laktojn, talkojn
ajklnou okulajn, lukanoj, kanuloj, lakunoj
ajklo lokaj, lakoj, kaloj, alkoj
ajkloo koaloj, kolaoj
ajkloops skapoloj, kolapsoj
ajkloor lokaroj, koloraj, koraloj, karoloj
ajkloov alkovoj, vokaloj, alvokoj
ajklop plakoj, klapoj
ajklos klasoj, skaloj, skolaj, laksoj
ajklot laktoj, talkoj
ajkmno mankoj, kamojn
ajkmnoopr komparojn, makropojn
ajkmnoort nomkartoj, trakomojn, markotojn
ajkmnor markojn, kromajn, karmojn
ajkmnos kosmajn, maskojn
ajkmnotu mantukoj, komutajn
ajkmnou komunaj, okumajn
ajkmoopr makropoj, komparoj
ajkmoort markotoj, trakomoj
ajkmor kromaj, karmoj, markoj
ajkmos kosmaj, maskoj
ajknnnoo kanonojn, kanjonon
ajknno aknojn, kanojn
ajknnoo kanjono, kanonoj
ajknnoor Koranojn, krajonon
ajknnoorr kornarojn, rankorojn
ajknnoort rakontojn, kantorojn, kartonojn
ajknnoot konatojn, oktanojn, kanotojn, katjonon, kantonoj
ajknnoott oktantojn, kontantoj
ajknnor ankrojn, kranojn, karnojn, knarojn
ajknnorŝ ŝankrojn, ŝrankojn
ajknnot noktajn, tankojn, kantojn, kontajn
ajknnotu katunojn, tukanojn
ajkno okajn, kajon, aknoj, jakon, kanoj
ajknoor krajono, karoojn, arokojn
ajknoorr kornaroj, rankoroj
ajknoort kantoroj, karotojn, aktorojn, tarokojn, torakojn, kartonoj, rakontoj
ajknoot katjono, kanotoj, konatoj, oktanoj
ajknoott tokatojn, oktantoj
ajknop pakojn, kapojn
ajknopr korpajn, karpojn, kaprojn, parkojn
ajknoprs sparkojn, skarpojn
ajknoprtu koruptajn, kapturnoj
ajknops Paskojn, skapojn
ajknopt koptajn, paktojn, kaptojn
ajknor arkojn, korajn, kranoj, rakojn, rokajn, karnoj, okrajn, ankroj, knaroj
ajknorst karstojn, kastrojn
ajknorsu kursanoj, sakurojn
ajknort Arktojn, kartojn, trakojn
ajknorŝ ŝrankoj, kraŝojn, ŝarkojn, ŝankroj
ajknos aksojn, naskoj, kasojn, sakojn
ajknost toksajn, skotajn, taskojn, taksojn, stakojn, kastojn, kostajn
ajknosv vaskojn, vaksojn
ajknot kontaj, kotajn, noktaj, katojn, tankoj, kantoj, aktojn, kajton
ajknotu katunoj, kajuton, tukanoj
ajknouv vakuojn, akvujon
ajknouz akuzojn, ukazojn
ajknov akvojn, kavojn, jakvon
ajknoŝ ŝokajn, ŝakojn
ajknrtu turkajn, kurtajn, krutajn, tjurkan
ajknu jukan, kunaj
ajko kajo, jako, okaj
ajkoor arokoj, karooj
ajkoort karotoj, tarokoj, aktoroj, torakoj
ajkop pakoj, kapoj
ajkopr kaproj, parkoj, karpoj, korpaj
ajkoprs skarpoj, sparkoj
ajkops Paskoj, skapoj
ajkopt koptaj, paktoj, kaptoj
ajkor rakoj, koraj, okraj, rokaj, arkoj
ajkorst karstoj, kastroj
ajkort kartoj, trakoj
ajkorŝ kraŝoj, ŝarkoj
ajkos sakoj, kasoj, aksoj
ajkost stakoj, taksoj, kastoj, toksaj, taskoj, skotaj, kostaj
ajkosv vaskoj, vaksoj
ajkot kajto, kotaj, katoj, aktoj
ajkouv akvujo, vakuoj
ajkouz ukazoj, akuzoj
ajkov jakvo, kavoj, akvoj
ajkoŝ ŝokaj, ŝakoj
ajkrtu tjurka, krutaj, kurtaj, turkaj
ajksu sukaj, jukas
ajlmno malojn, lamojn, molajn
ajlmnoor moralojn, molarojn
ajlmnop palmojn, lampojn
ajlmnopru plumarojn, rampulojn
ajlmnops plasmojn, psalmojn
ajlmo molaj, maloj, lamoj
ajlmoor moraloj, molaroj
ajlmop palmoj, lampoj
ajlmopru rampuloj, plumaroj
ajlmops plasmoj, psalmoj
ajlnno alnojn, najlon, lanojn
ajlnnoopttŝ platŝtonojn, ŝtonplatojn
ajlnnoort rolantojn, latronojn
ajlnnoos salonojn, solanojn
ajlnnoostŝ ŝtonsalojn, salŝtonojn
ajlnnoot tonalojn, talonojn
ajlnnotu latunojn, luantojn
ajlnnu nulajn, lunajn
ajlno najlo, ajlon, alnoj, lanoj, alojn
ajlnoo alojon, aloojn
ajlnooopprst postparolojn, sporoplantoj
ajlnoop laponoj, opalojn, poalojn
ajlnooprt patrolojn, portalojn
ajlnoopttŝ platŝtonoj, ŝtonplatoj
ajlnoort latronoj, tajloron, rolantoj
ajlnoos solanoj, salonoj
ajlnoostŝ salŝtonoj, ŝtonsaloj
ajlnoot atolojn, talonoj, tonaloj
ajlnootv volontaj, tavolojn
ajlnootĵ lotaĵojn, tolaĵojn
ajlnoov ovalojn, novaloj
ajlnop planoj, pajlon, alpojn, polajn, lapojn
ajlnopru praulojn, parulojn
ajlnopst staplojn, plastojn
ajlnopt plantoj, platojn, talpojn, paltojn
ajlnor ralojn, larojn
ajlnoruĵ ĵurnaloj, rulaĵojn
ajlnos salojn, sojlan, najlos, solajn
ajlnost saltojn, stalojn
ajlnostu salutojn, sultanoj
ajlnosv salvojn, valsojn, slavojn
ajlnot tolajn, latojn, altojn
ajlnotu luantoj, latunoj
ajlnotuv Latvujon, valutojn
ajlnouv vualojn, lavujon
ajlnov volajn, valojn
ajlnoz lazojn, lozajn
ajlnpu pluajn, lupajn
ajlnu najlu, nulaj, lunaj
ajlo ajlo, aloj
ajloo alojo, alooj
ajloop poaloj, opaloj
ajlooprt patroloj, portaloj
ajlootĵ tolaĵoj, lotaĵoj
ajlop pajlo, lapoj, alpoj, polaj
ajlopru prauloj, paruloj
ajlopst plastoj, staploj
ajlopt paltoj, talpoj, platoj
ajlor laroj, raloj
ajlos sojla, solaj, saloj
ajlost staloj, tajlos, saltoj
ajlosuĝ saĝuloj, aljuĝos
ajlosv slavoj, valsoj, salvoj
ajlot altoj, tolaj, latoj
ajlotuv Latvujo, valutoj
ajlouv lavujo, vualoj
ajlov volaj, valoj
ajloz lazoj, lozaj
ajlpu pluaj, lupaj
ajmmnou umamojn, manumoj
ajmnno manojn, nomajn, monajn
ajmnnooot otomanojn, monotonaj
ajmnnoor nomarojn, romanojn, ornamojn, maronojn
ajmnnoort matronojn, montarojn
ajmnnor normajn, ramnojn, mornajn
ajmnnort montrajn, mantrojn
ajmnnot montajn, mantojn
ajmno majon, manoj, nomaj, amojn, monaj
ajmnoo Omanoj, moaojn
ajmnoor nomaroj, omarojn, aromojn, amorojn, romaojn, ornamoj, romanoj, majoron, maronoj
ajmnoort matronoj, montaroj
ajmnoos Samoojn, mojosan
ajmnoot monatoj, atomojn
ajmnopp pompajn, pampojn
ajmnopr prajmon, pramojn
ajmnoprt trampojn, trompajn
ajmnor romajn, normaj, marojn, ramnoj, armojn, mornaj, ramojn
ajmnorst monstraj, majstron, mastrojn
ajmnorsttu sturmantoj, stratumojn
ajmnort mortajn, montraj, tramojn, martojn, mantroj
ajmnorĉ marĉojn, ĉarmojn
ajmnos masojn, samojn
ajmnost mastojn, astmojn
ajmnot mantoj, montaj, matojn
ajmnouz amuzojn, nazumoj
ajmnouĝ manĝujo, ĝuamojn
ajmnoĉ maĉojn, ĉamojn
ajmnoŝ ŝamojn, maŝojn
ajmo majo, amoj
ajmoor majoro, amoroj, aromoj, romaoj, omaroj
ajmopp pompaj, pampoj
ajmopr prajmo, pramoj
ajmoprt trompaj, trampoj
ajmor ramoj, romaj, armoj, maroj
ajmorst majstro, mastroj
ajmort tramoj, mortaj, martoj
ajmorĉ ĉarmoj, marĉoj
ajmos samoj, masoj
ajmost mastoj, astmoj
ajmoĉ ĉamoj, maĉoj
ajmoŝ ŝamoj, maŝoj
ajnno jonan, nanoj, anojn
ajnnooprst transponoj, rostpanojn
ajnnooprt patronojn, antropojn
ajnnoors sonorajn, sonarojn
ajnnoort antornoj, ornatojn
ajnnoost sonantoj, sonatojn
ajnnop panojn, napojn, panjon
ajnnort natrojn, trajnon
ajnnoru Naurojn, anurojn
ajnnos sanojn, ansojn, sonajn, nasojn
ajnnosu anusojn, usonajn
ajnnov vanjon, navojn, novajn
ajnnoĉ anĉojn, ĉanojn
ajnnru runajn, nurajn
ajnnu nunaj, junan
ajno jona, anoj
ajnooprs sopranoj, saporojn
ajnooprst pastorojn, rostpanoj
ajnooprt antropoj, patronoj
ajnoopst potasojn, patosojn
ajnooptĵŝ poŝtaĵojn, ŝtopaĵojn
ajnoors sonaroj, sonoraj
ajnoort ornatoj, aortojn
ajnoovĵ ovaĵojn, novaĵoj
ajnop panjo, opajn, napoj, poajn, apojn, panoj
ajnopr aprojn, rapojn, parojn
ajnoprs sparojn, spajron
ajnoprst pastrojn, sportajn
ajnoprt partojn, patrojn
ajnoprtuĵ putraĵojn, pruntaĵoj
ajnoprv provajn, varpojn
ajnops pasojn, spanoj, jaspon, sapojn
ajnopst postajn, spatojn, pastojn, spontaj
ajnoptŝ poŝtajn, ŝpatojn
ajnopv pavojn, povajn
ajnopĉ ĉapojn, paĉjon
ajnor arojn, orajn, ranoj, jaron, rajon
ajnors rosajn, rasojn
ajnorst tarsojn, astrojn
ajnorstt stratojn, startojn
ajnort trajno, ratojn, artojn, rajton, ortajn, natroj, troajn, tarojn
ajnortt tratojn, trajton
ajnortĉ tranĉoj, ĉartojn
ajnoruĝĵ ruĝaĵojn, urĝaĵojn
ajnorĉ arĉojn, ĉarojn
ajnos nasoj, asojn, sonaj, sanoj, ansoj
ajnost ostajn, stajon, satojn, tasojn, stanoj
ajnosu anusoj, usonaj
ajnosĝ sonĝaj, saĝojn
ajnot tajon, tonaj, taojn
ajnottu tatuojn, atutojn
ajnotv vatojn, vantoj
ajnotŝ ŝatojn, ŝtonaj, taŝojn
ajnotŭ naŭtoj, aŭtojn, ŭatojn
ajnov vanjo, novaj, navoj, avojn
ajnovĉ voĉajn, avĉjon
ajnoĉ ĉanoj, anĉoj
ajnoĝ aĝojn, ĝojan
ajnprsu suprajn, prusajn
ajnprtu trupajn, putrajn, turpajn
ajnrtu nutraj, truajn
ajnru runaj, juran, nuraj
ajnruĝ urĝajn, ruĝajn
ajnstu justan, juntas
ajoopst potasoj, patosoj
ajooptĵŝ poŝtaĵoj, ŝtopaĵoj
ajop apoj, opaj, poaj
ajopr rapoj, paroj, aproj
ajoprs spajro, sparoj, rajpos
ajoprst sportaj, pastroj
ajoprt partoj, patroj
ajoprv provaj, varpoj
ajops jaspo, sapoj, pasoj
ajopst pastoj, spatoj, tajpos, postaj
ajoptŝ poŝtaj, ŝpatoj
ajopv pavoj, povaj
ajopĉ paĉjo, ĉapoj
ajor jaro, rajo, aroj, oraj
ajors rasoj, rosaj
ajorst astroj, tarsoj, rajtos
ajorstt stratoj, startoj
ajort rajto, ratoj, troaj, artoj, taroj, ortaj
ajortt trajto, tratoj
ajoruĝĵ urĝaĵoj, ruĝaĵoj
ajorĉ arĉoj, ĉaroj
ajost stajo, ostaj, satoj, tasoj
ajosv savoj, vojas
ajosĝ ĝojas, saĝoj
ajot tajo, taoj
ajottu atutoj, tatuoj
ajotŝ taŝoj, ŝatoj
ajotŭ aŭtoj, ŭatoj
ajov Javo, avoj
ajovĉ avĉjo, voĉaj
ajoĝ ĝoja, aĝoj
ajprsu prusaj, rajpus, supraj
ajprtu trupaj, putraj, turpaj
ajpru rajpu, puraj
ajrtu rajtu, truaj
ajruĝ urĝaj, ruĝaj
akklmosu musklako, kalkumos
akklno kalkon, klakon
akklnoouv okulkavon, okulakvon
akklo kalko, klako
akkloouv okulkavo, okulakvo
akklos kalkos, klakos
akklsu kalkus, klakus, klukas
akklu klaku, kalku
akknnor kankron, krankon
akknoptu patkukon, kaptukon
akknor kranko, kankro, krakon
akkoptu patkuko, kaptuko
akkors krakos, kokras, korkas
akkos kasko, kakos
aklmnoopr proklamon, kolrompan
aklmnosu muskolan, lakmuson
aklmoopr proklamo, kolrompa
aklmopru parklumo, proklamu
aklmos masklo, klamos
aklmosu muskola, lakmuso, makulos, lokumas
aklmosuu okulumas, akumulos
aklmsuu kumulas, makulus
aklnno knalon, klanon
aklnnoru lunarkon, karnulon
aklnnostu konsultan, sanktulon
aklnnou lukanon, lakunon, kanulon
aklno klano, knalo, kalon, alkon, lokan, lakon
aklnoo kolaon, koalon
aklnooor kolonaro, orakolon
aklnoops skapolon, kolapson
aklnoor koloran, karolon, koralon, lokaron
aklnoos kalsono, kolosan
aklnoov konvalo, alvokon, alkovon, vokalon
aklnop planko, klapon, plakon
aklnoru lunarko, karnulo, karulon
aklnos klason, lakson, klonas, skolan, knalos, skalon
aklnostu sanktulo, konsulta
aklnot lakton, talkon
aklnou lakuno, kanulo, lukano, okulan
aklnsu luksan, knalus
aklo lako, alko, loka, kalo
akloo koalo, kolao
akloops skapolo, kolapso
akloor kolora, karolo, lokaro, koralo
akloors roksalo, koloras
akloosv slovako, alvokos
akloov alkovo, vokalo, alvoko
aklop klapo, plako
aklops skalpo, plakos
aklopsu kapsulo, kolapsu, kopulas
aklos lakso, klaso, skola, skalo, lokas, lakos
aklosu kulaso, okulas
aklosuv vaskulo, alvokus
aklosv sklavo, klavos
aklot talko, lakto
aklpsu plakus, kuplas, plukas
aklpu kulpa, plaku
aklstu kultas, laktus, luktas
aklsu luksa, skalu, lakus
aklsuĉ kluĉas, klaĉus
akmno manko, kamon
akmnoopr makropon, komparon
akmnoops komponas, kompason
akmnoor Marokon, makroon
akmnoort nomkarto, markoton, trakomon
akmnor markon, kroman, karmon
akmnos maskon, mankos, kosman
akmnotu mantuko, komutan
akmnou komuna, okuman
akmnu mukan, manku
akmoopr komparo, makropo
akmoor makroo, Maroko
akmoort markoto, trakomo
akmoprsu parkumos, komparus
akmopstu komputas, kompatus
akmor kroma, marko, karmo
akmos masko, kosma, mokas
akmostu muskato, komutas
aknno aknon, kanon
aknnoorr kornaron, rankoron
aknnoort rakonton, kartonon, kantoron
aknnoot kantono, oktanon, kanoton, konaton
aknnoott kontanto, oktanton
aknnor kranon, ankron, karnon, knaron
aknnorŝ ŝrankon, ŝankron
aknnot noktan, kanton, tankon, kontan
aknnotu tukanon, katunon
akno kano, akno, okan
aknoor Korano, karoon, arokon
aknoorr kornaro, rankoro
aknoorst narkotos, rakontos, kastoron
aknoorstt kontrasto, tranoktos
aknoort rakonto, kantoro, kartono, torakon, karoton, aktoron, tarokon
aknoosstt stokaston, konstatos
aknoot kanoto, oktano, konato
aknoott oktanto, tokaton
aknop kapon, pakon
aknopr korpan, karpon, kapron, parkon
aknoprs sparkon, skarpon
aknoprtu kapturno, koruptan
aknopt pakton, kapton, koptan
aknor knaro, karno, krano, ankro, koran, arkon, rakon, okran, rokan
aknors ankros, knaros, kronas, sakron, ronkas
aknorst kastron, karston
aknorsttu kontrastu, tranoktus
aknorstu narkotus, konturas, rakontus
aknorsu kursano, sakuron
aknort karton, trakon
aknortu kuranto, rakontu, narkotu
aknorŝ ŝankro, ŝranko, ŝarkon, kraŝon
aknos nasko, sakon, akson, konas, kason
aknoss sakson, naskos, skanos
aknost stakon, toksan, kostan, takson, kaston, taskon, kantos, skotan, noktas
aknosv vakson, vaskon
aknot tanko, kanto, konta, nokta, akton, kotan, katon
aknotu katuno, tukano
aknouz akuzon, ukazon
aknov akvon, kavon
aknoŝ ŝokan, ŝakon
aknrstu trunkas, krustan
aknrsu knarus, ankrus
aknrtu krutan, turkan, kurtan
aknru knaru, ankru
aknssu skanus, naskus
aknsu sukan, skanu, nasku
akoor aroko, karoo
akoorst kastoro, aktoros
akoort aktoro, karoto, torako, taroko
akop kapo, pako
akopr parko, korpa, kapro, karpo
akoprs skarpo, sparko, parkos
akops skapo, Pasko, pakos
akopt pakto, kapto, kopta
akor arko, okra, rako, roka, kora
akorss sakros, sarkos
akorst kastro, karsto
akorsu sakuro, arokus
akorsv skvaro, kovras
akorsĉ kroĉas, kraĉos
akorsŝ ŝakros, kraŝos
akort karto, trako, Arkto
akorŝ ŝarko, kraŝo
akos akso, kaso, sako
akosst toksas, kostas, taksos, stokas
akost stako, kasto, tasko, kosta, takso, skota, toksa, takos, kotas
akosuz akuzos, okazus
akosv vakso, vasko, kovas, vokas, vakos
akosŝ kaŝos, ŝokas
akot akto, kota, kato
akouz ukazo, akuzo, okazu
akov akvo, kavo
akoŝ ŝako, ŝoka
akprsu parkus, skrapu, kupras
akpru kupra, parku
akrssu sarkus, sakrus
akrstu krusta, kastru, ruktas
akrsu kuras, sarku, sakru
akrsuŝ ŝakrus, kraŝus
akrtu kruta, kurta, turka
akruŝ ŝakru, kraŝu
aksstu taksus, stukas, skutas
akstu taksu, takus
aksuv vakus, vaksu
aksuŝ kaŝus, kuŝas
akuŝ kuŝa, kaŝu
al al, la
almno malon, molan, lamon
almnoor moralon, molaron
almnop palmon, lampon
almnops plasmon, psalmon
almo lamo, malo, mola
almoor moralo, molaro
almop lampo, palmo
almops plasmo, psalmo
almos salmo, lamos
almosuv lavumos, almovus
almot Malto, malto
almsu lumas, lamus
almu luma, lamu
alnno alnon, lanon
alnnoopttŝ ŝtonplaton, platŝtonon
alnnoort rolanton, latronon
alnnoos salonon, solanon
alnnoostŝ ŝtonsalon, salŝtonon
alnnoot tonalon, talonon
alnnotu latunon, luanton
alnnu nulan, lunan
alno alno, lano, alon
alnooopprst sporoplanto, postparolon
alnoop lapono, opalon
alnooprt patrolon, portalon
alnoopttŝ ŝtonplato, platŝtono
alnoort rolanto, latrono
alnoos salono, solano
alnoostv solvanto, volontas
alnoostŝ ŝtonsalo, salŝtono
alnoot talono, tonalo, atolon
alnootv volonta, tavolon
alnootĵ tolaĵon, lotaĵon
alnoov novalo, ovalon
alnop plano, polan, alpon, lapon
alnopru praulon, parulon
alnopst plaston, plantos, staplon
alnopt planto, palton, talpon, platon
alnor ralon, laron
alnoruĵ ĵurnalo, rulaĵon
alnos solan, salon
alnost salton, stalon
alnostu sultano, saluton
alnosv salvon, valson, slavon
alnot alton, tolan, laton
alnotu latuno, luanto
alnouv vualon, novalu
alnov volan, valon
alnoz lazon, lozan
alnpsu planus, suplan
alnpu pluan, planu, lupan
alnsuĉ lunĉas, lanĉus
alnu luna, nula
alooprst alportos, patrolos
alooprt patrolo, portalo
alootĵ lotaĵo, tolaĵo
alop alpo, lapo, pola
aloprstu alportus, satploru, patrolus
aloprsu pulsaro, poluras, parolus
aloprtu alportu, patrolu
alopru praulo, parulo, parolu
alopsstu postulas, postlasu
alopst staplo, plasto
alopsu polusa, poluas
alopt palto, plato, talpo
alor laro, ralo
alors orlas, rolas
alorsuv lavurso, valorus
alos salo, sola
aloss lasos, salos
alossv solvas, valsos
alost stalo, salto, lotas
alosv slavo, valso, salvo, volas, lavos
alot alto, lato, tola
alotuv valuto, Tuvalo
alov valo, vola
aloz lazo, loza
alpssu pulsas, plasus
alpsu supla, pluas, plasu
alpu lupa, plua
alssu salus, lasus
alstu saltu, lutas
alsu lasu, salu, luas
alsuv lavus, valsu, luvas
ammnou manumo, umamon
amnno noman, manon, monan
amnnooot monotona, otomanon
amnnoor ornamon, maronon, romanon, nomaron
amnnoort matronon, montaron
amnnor mornan, norman, ramnon
amnnort mantron, montran
amnnot montan, manton
amno mona, mano, noma, amon
amnoo Omano, moaon
amnoor nomaro, ornamo, romano, marono, aromon, romaon, amoron, omaron
amnoort montaro, matrono
amnoot monato, atomon
amnopp pampon, pompan
amnoprt trampon, trompan
amnor morna, norma, ramno, ramon, roman, armon, maron
amnorst monstra, montras, mastron
amnorsttu sturmanto, stratumon
amnort montra, mantro, tramon, mortan, marton
amnorĉ marĉon, ĉarmon
amnos samon, nomas, mason
amnost astmon, maston
amnosu suoman, masonu
amnot monta, manto, maton
amnouz nazumo, amuzon
amnoĉ ĉamon, maĉon
amnoŝ ŝamon, maŝon
amoor amoro, aromo, omaro, romao
amoors aromos, amoros
amopp pompa, pampo
amoprs rampos, rompas
amoprt trompa, trampo
amops spamo, mapos
amopsst stampos, stompas
amor maro, ramo, armo, roma
amors Marso, armos
amorst mastro, mortas
amorsu aromus, orumas, amorus, muaros
amort marto, tramo, morta
amoru aromu, amoru
amorĉ ĉarmo, marĉo
amos maso, samo, amos
amost astmo, masto
amosv vomas, movas
amouĝ ĝuamo, omaĝu
amoĉ ĉamo, maĉo
amoŝ maŝo, ŝamo
ampstu stumpa, stampu
amrsstu mastrus, sturmas
amsu amus, samu
anno nano, anon
annooprst transpono, rostpanon
annooprt patronon, antropon
annoors sonaron, sonoran
annoort antorno, ornaton
annoost sonanto, sonaton
annop napon, panon
annos sonan, anson, sanon, nason
annosu onanus, anuson, usonan
annov navon, novan
annoĉ anĉon, ĉanon
annru runan, nuran
anooprs soprano, saporon
anooprst rostpano, patronos, pastoron
anooprt antropo, patrono
anoopst potason, patoson
anooptĵŝ poŝtaĵon, ŝtopaĵon
anoors sonora, sonaro
anoort ornato, aorton
anoovĵ novaĵo, ovaĵon
anop napo, pano, opan, apon, poan
anopr rapon, paron, apron
anoprs sparon, pronas
anoprst pastron, sportan
anoprstu stuporan, patronus
anoprt patron, parton
anoprtuĵ pruntaĵo, putraĵon
anoprv varpon, provan
anops spano, sapon, pason
anopst sponta, paston, spaton, postan
anoptŝ ŝpaton, poŝtan
anopv pavon, povan
anor rano, aron, oran
anors rosan, rason
anorst tronas, tarson, astron, tornas
anorstt starton, straton
anorsĝ ronĝas, ranĝos
anort natro, raton, troan, arton, taron, ortan
anortĉ tranĉo, ĉarton
anoru Urano, Nauro
anoruĝĵ ruĝaĵon, urĝaĵon
anorĉ arĉon, ĉaron
anos sona, anso, sano, naso, onas, ason
anoss sanos, sonas
anost stano, tason, ostan, saton, tanos, notas
anostĝ tanĝos, staĝon
anosu usona, anuso
anosĝ sonĝa, naĝos, saĝon
anot tona, taon
anottu atuton, tatuon
anotv vanto, vaton
anotŝ ŝtona, taŝon, ŝaton
anotŭ naŭto, aŭton, ŭaton
anov nova, navo, avon
anoĉ anĉo, ĉano
anprsu supran, prusan
anprtu putran, turpan, trupan
anpsu pansu, punas
anrstu nutras, turnas
anrtu nutra, truan
anru nura, runa
anruĝ ranĝu, ruĝan, urĝan
anstu tanus, stanu
anstuĝ ĝustan, tanĝus
ansu suna, sanu
aoopst patoso, potaso
aooptĵŝ ŝtopaĵo, poŝtaĵo
aop opa, apo, poa
aopr apro, paro, rapo
aoprsst pastros, sportas
aoprst pastro, sporta, portas
aoprt patro, parto
aoprv prova, varpo
aops sapo, paso
aopst pasto, posta, spato
aopstŝ ŝtopas, paŝtos
aopsv spavo, povas, pavos
aopsz pozas, zapos
aoptŝ ŝpato, poŝta
aopv pavo, pova
aor aro, ora
aorrsttu tratruos, torturas
aors raso, rosa, oras
aorsst straso, staros, rastos, rostas
aorssttu stratuso, trosatus
aorst astro, tarso
aorstt strato, starto, trotas
aorsttu staturo, trosatu
aorstv vartos, trovas
aorsv voras, ovras, ravos
aort troa, arto, orta, rato, taro
aoruĝĵ urĝaĵo, ruĝaĵo
aorĉ arĉo, ĉaro
aosstt statos, tostas
aost taso, osta, sato
aosttu statuo, tatuos, atutos, toastu
aostv svato, votas, vatos
aottu tatuo, atuto
aotŝ ŝato, taŝo
aotŭ aŭto, ŭato
aprssu spuras, raspus
aprstu pastru, putras
aprsu prusa, supra, raspu
aprtu putra, turpa, trupa
apssu pusas, pasus
apsuŝ puŝas, paŝus
arsstu rastus, rustas, starus
arsstuu saturus, suturas
arstu rastu, staru, truas
arsu rusa, ruas
arsuz razus, ruzas
aruz ruza, razu
aruĝ ruĝa, urĝa
assuĉ ĉasus, suĉas
asttuu tatuus, atutus
astuv vatus, svatu
astuŝ ŝutas, ŝatus, tuŝas
attuu tatuu, atutu
bceejlno eblecojn, belecojn
bceejlo eblecoj, belecoj
bceelno belecon, eblecon
bceelo beleco, ebleco
bcejlnoo oblecojn, noblecoj
bcejnor brecojn, cerbojn
bcejnoru cerbujon, bucerojn
bcejor brecoj, cerboj
bcejoru cerbujo, buceroj
bcelnoo nobleco, oblecon
bcenor cerbon, brecon
bceor cerbo, breco
bdegiinrssu senbridigus, surbendigis
bdegiinrsu surbendigi, senbridigu
bdejno bedojn, bendoj
bdeno bendo, bedon
bdiijlno libidojn, bindiloj
bdiilno bindilo, libidon
bdijnor bridojn, birdojn
bdijor birdoj, bridoj
bdinor birdon, bridon
bdior birdo, brido, brodi
bdiors brodis, bridos
bdjnou budojn, dubojn
bdjou duboj, budoj
bdnou budon, dubon
bdoru burdo, brodu
bdou dubo, budo
beehjnor herbejon, hebreojn
beehjor herbejo, hebreoj
begiil ebligi, beligi
begiils beligis, ebligis
begijlnor gerbilojn, brilegojn
begijlor brilegoj, gerbiloj
begilnor brilegon, gerbilon
begilnosu nobeligus, nebuligos
begilor brilego, gerbilo
begilos ebligos, beligos
begilsu beligus, ebligus
begilu ebligu, beligu
beginoors seborgion, rebonigos
beginoru gubernio, rebonigu
begjlou Belgujo, belugoj
begjnoru bruegojn, rugbeojn, urbegojn
begjoru rugbeoj, urbegoj, bruegoj
beglo belgo, globe
begnoru rugbeon, urbegon, bruegon
begoru rugbeo, urbego, bruego
beiijlnor Liberiojn, beriliojn
beiilnor Liberion, berilion
beiilor berilio, Liberio
beijklnor bernikloj, ekbrilojn
beijlnoort boriletojn, ilobretojn
beijlnor librejon, berilojn, liberojn, ribelojn
beijlnotu ublietojn, biletujon
beijlnoz Belizojn, zibelojn
beijloort boriletoj, ilobretoj
beijlor librejo, ribeloj, liberoj, beriloj
beijlotu biletujo, ublietoj
beijloz Belizoj, zibeloj
beijnor ebriojn, iberojn, bierojn, erbiojn
beijnort biretojn, terbiojn
beijor erbioj, bieroj, ebrioj, iberoj
beijort biretoj, terbioj
beiklnor berniklo, ekbrilon
beilnoort borileton, ilobreton
beilnor liberon, ribelon, berilon
beilnoz Belizon, zibelon
beiloort borileto, ilobreto
beilor berilo, ribelo, libero
beilost stebilo, boletis
beilot bileto, boleti
beiloz Belizo, zibelo
beilrstu bruletis, briletus
beilrtu bruleti, briletu
beinno Benino, bienon
beinnost bestinon, bontenis
beinor iberon, ebrion, bieron, erbion
beinort bireton, terbion
beinost bestino, obtenis, betonis
beinot obteni, betoni
beior biero, erbio, ebrio, ibero
beiort bireto, terbio
bejjnoru Brunejoj, rubejojn
bejklnoor korbelojn, brelokojn
bejkloor korbeloj, brelokoj
bejkno benkoj, bekojn
bejlmnoo embolojn, blenomoj, bemolojn
bejlmoo emboloj, bemoloj
bejlnnopuŝ buŝplenojn, plenbuŝojn
bejlnnou bulenojn, nebulojn
bejlno eblojn, belojn
bejlnoot boletojn, botelojn
bejlnopuŝ plenbuŝoj, buŝplenoj
bejlnotu betulojn, bultenoj
bejlnou bulenoj, nebuloj, buleojn
bejlo beloj, ebloj
bejloot boletoj, boteloj
bejnnostu subetnojn, subtenojn
bejnoo obeojn, ebonoj
bejnortu buretojn, urbetojn, buterojn, tuberojn
bejnoru Brunejo, bureojn, rubejon, rubenoj, eburojn
bejnost bestojn, stebojn
bejnostu subetnoj, subtenoj
bejortu tuberoj, buteroj, buretoj, urbetoj
bejoru rubejo, bureoj, eburoj
bejost bestoj, steboj
beklnoor korbelon, brelokon
bekloor korbelo, breloko
bekno benko, bekon
belmnoo blenomo, bemolon, embolon
belmoo bemolo, embolo
belnnopuŝ plenbuŝon, buŝplenon
belnnou nebulon, bulenon
belno eblon, belon
belnoot botelon, boleton
belnopuŝ buŝpleno, plenbuŝo
belnotu bulteno, betulon
belnou nebulo, buleno, buleon
belo belo, eblo
beloot botelo, boleto
belotu betulo, boletu
bennostu subtenon, subetnon, bontenus
beno beno, bone
benoo ebono, obeon
benoost obtenos, betonos
benorsu ensorbu, rebuson
benortu bureton, urbeton, buteron, tuberon
benoru rubeno, bureon, eburon
benos sebon, benos
benost stebon, beston
benostu subteno, subetno, obtenus, betonus
benotu buteon, obtenu, betonu
benouz zebuon, bezonu
bensu suben, benus
beortu butero, urbeto, tubero, bureto
beoru eburo, bureo
beos sebo, beos
beost besto, stebo
besu sube, buse, beus
bgiilo boligi, obligi
bgiilos boligis, obligis
bgiilrsu briligus, bruligis
bgiilru bruligi, briligu
bgijnoo gibonoj, gobiojn
bgiloos obligos, boligos
bgilosu boligus, obligus, buligos
bgilou obligu, boligu
bginoo gibono, gobion
bgior brogi, brigo
bgjlnoo blogojn, globojn
bgjloo globoj, blogoj
bglnoo globon, blogon
bgloo blogo, globo
bgorsu bugros, brogus
biikoprrs proskribi, priskribo
biikoprrss proskribis, priskribos
biilo Libio, lobii
bijklmnoo kolimbojn, kombilojn
bijklmoo kombiloj, kolimboj
bijkmnoor mikrobojn, korimbojn
bijkmoor mikroboj, korimboj
bijkoot bojkoti, bitokoj
bijllnoru lunbriloj, brulilojn
bijlmnoor nombriloj, morbilojn
bijlnor brilojn, librojn
bijlnouĝ ĝibulojn, lunĝiboj
bijlor libroj, briloj
bijmnoo biomojn, binomoj
bijnnortu turbinojn, tribunojn
bijnort tribojn, britojn
bijnortu Britujon, tribunoj, turbinoj
bijort triboj, britoj
bijortu Britujo, tirboju
biklmnoo kolimbon, kombilon
biklmoo kombilo, kolimbo
bikmnoor korimbon, mikrobon
bikmnosu kombinus, kubismon
bikmoor mikrobo, korimbo
bikor briko, broki
bikors skribo, brokis
billnoru lunbrilo, brulilon
bilmnoor nombrilo, morbilon
bilmossu simbolus, sublimos
bilmosu sublimo, simbolu
bilnor libron, brilon
bilnouĝ lunĝibo, ĝibulon
bilo boli, bilo
bilor libro, brilo
bilosv voblis, blovis
bilot blito, bolti
bilov blovi, vobli
bilrsu brulis, brilus
bilru bruli, brilu
bimnoo binomo, biomon
bimor Birmo, ombri
bimostu bismuto, bitumos
binnortu turbinon, tribunon
binort briton, tribon
binortu turbino, tribuno
binorz bronzi, brizon
bioprstu busprito, subporti
bior bori, ribo
biors brosi, sorbi, boris, biros
biorss sorbis, brosis
biorsttu brutisto, tributos
biort tribo, brito
birsu bruis, birus
biru brui, biru
bjklnoo blokojn, kolbojn
bjklnou buklojn, bulkojn, klubojn
bjkloo blokoj, kolboj
bjklou bukloj, bulkoj, kluboj
bjknoor kobrojn, korbojn, bronkoj
bjknoos boskojn, boksojn
bjknou Kubojn, bukojn
bjkoor korboj, kobroj
bjkoos boksoj, boskoj
bjkou Kuboj, bukoj
bjlnnoou buljonon, bonulojn
bjlnoo lobojn, oblojn
bjlnoou buljono, bonuloj
bjlnoov volbojn, bovlojn, blovojn
bjlnoru brulojn, rublojn
bjlnou bulojn, bluojn
bjloo loboj, obloj
bjloov volboj, blovoj, bovloj
bjloru rubloj, bruloj
bjlou buloj, bluoj
bjmnoor bromojn, ombrojn, rombojn, nombroj
bjmoor romboj, bromoj, ombroj
bjnnorsuu burnusojn, sunbrunoj
bjnoor orbojn, robojn, borojn
bjnoors borsojn, brosojn
bjnoosu obusojn, bonusoj
bjnorsuu burnusoj, rubusojn
bjnortu brutojn, turbojn
bjnoru bruojn, rubojn, brunoj, urbojn
bjnotu tubojn, tubjon
bjnou nuboj, buojn
bjoor roboj, orboj, boroj
bjoors brosoj, borsoj
bjortu brutoj, turboj
bjoru ruboj, bruoj, urboj
bjosu busoj, bojus
bjotu tubjo, tuboj
bjou buoj, boju
bklnoo blokon, kolbon
bklnou klubon, bulkon, buklon
bkloo bloko, kolbo
bklosu buklos, blokus
bklou buklo, bulko, klubo, bloku
bknoor bronko, korbon, kobron
bknoos boskon, bokson
bknou kubon, bukon
bkoor kobro, korbo
bkoos bokso, bosko
bkoru kurbo, broku
bkosu bukso, boksu, bukos
bkou buko, kubo, Kubo
blmopu plumbo, plombu
blnoo oblon, lobon
blnoov bovlon, volbon, blovon
blnoru rublon, brulon
blnou bluon, bulon
bloo lobo, oblo
bloosv blovos, voblos
bloov bovlo, volbo, blovo
bloru brulo, rublo
blosu bluso, bolus
blosuv voblus, blovus
blou bulo, bluo, bolu
blouv blovu, voblu
bmnoor nombro, ombron, rombon, bromon
bmnoostuu musbutono, butonumos
bmnoru brumon, nombru
bmoor bromo, rombo, ombro
bmoru brumo, ombru
bnnorsuu sunbruno, burnuson
bnoor orbon, robon, boron
bnoors broson, borson
bnoosu bonuso, obuson
bnorsuu burnuso, rubuson
bnortu bruton, turbon
bnoru bruno, bruon, rubon, urbon
bnou nubo, buon
boor boro, orbo, robo
boors broso, borso, boros
boorss sorbos, brosos
borssu brosus, sorbus
borsu borus, sorbu, bruos, brosu
bortu bruto, turbo
boru urbo, rubo, bruo, boru
bostu busto, butos
cdeeinoprss respondecis, dispersecon
cdeejnorv cervedojn, verdecojn
cdeejorv cervedoj, verdecoj
cdegiiipss disspecigi, dispecigis
cdegiipssu disspecigu, dispecigus
cdei cedi, deci
cdeijno indecoj, diecojn
cdeikno koncedi, dikecon
cdeikssu sukcedis, dusekcis, dissekcu
cdeiksu dusekci, sukcedi
cdeino indeco, diecon
cdeis decis, cedis
cdejnnou nudecojn, denuncoj
cdejno cendoj, cedojn, decojn
cdejo cedoj, decoj
cdeknosu koncedus, sukcedon
cdekossu sukcedos, dusekcos
cdekssuu dusekcus, sukcedus
cdeksuu dusekcu, sukcedu
cdennou denunco, nudecon
cdeno cendo, cedon, decon
cdeo cedo, deco
cdeopru prudeco, procedu
cdeos decos, cedos
cdesu decus, cedus
cdeu cedu, decu
cdiijklnoo kodicilojn, cikloidojn
cdiijkloo kodiciloj, cikloidoj
cdiiklnoo cikloidon, kodicilon
cdiikloo cikloido, kodicilo
cdiiossu disocius, suicidos
cdiiosu suicido, disociu
cdijnoorv vicordojn, divorcojn
cdijnor cidrojn, cindroj
cdijoorv vicordoj, divorcoj
cdinoorv divorcon, vicordon
cdinor cindro, cidron
cdioorv divorco, vicordo
ceeens necese, esence
ceehjnnoost senhontecoj, honestecojn
ceehnnoost senhonteco, honestecon
ceejkknoot koketecojn, konektecoj
ceejknoss seksecojn, ekscesojn
ceejkoss ekscesoj, seksecoj
ceejnnos senecojn, esencojn, scenejon, necesojn
ceejnoprt terpecojn, receptojn
ceejnopt pecetojn, tenpecoj
ceejnos scenejo, esencoj, necesoj, senecoj
ceejoprt terpecoj, receptoj
ceekknoot konekteco, koketecon
ceeknoss seksecon, eksceson
ceekoss eksceso, sekseco
ceennos esencon, senecon, neceson
ceenoprt terpecon, recepton
ceenopt tenpeco, peceton
ceenos esenco, neceso, seneco
ceeoprt recepto, terpeco
cegiijlnor glicerinoj, gliceriojn
cegiilnor glicerino, glicerion
ceijlnoop policejon, pliocenoj
ceijlnotu luteciojn, utilecojn
ceijlotu lutecioj, utilecoj
ceijmnoo emociojn, miocenoj
ceijmnoop imponecoj, miopecojn
ceijnnos incensoj, nesciojn
ceijnop piecojn, piceojn, picejon
ceijnoprst spritecojn, tricepsojn
ceijnort recitojn, terciojn
ceijnortv virtecojn, verticojn
ceijnorv cervinoj, virecojn, ricevojn
ceijop picejo, piceoj, piecoj
ceijoprst tricepsoj, spritecoj
ceijort recitoj, tercioj
ceijortv virtecoj, verticoj
ceijorv ricevoj, virecoj
ceikmor krimeco, komerci
ceikssu sukcesi, ekscius
ceilnotu lutecion, utilecon
ceilotu lutecio, utileco
ceimnoo mioceno, emocion
ceimnoop imponeco, miopecon
ceinnos incenso, nescion
ceinnost inceston, intencos
ceinop piecon, piceon
ceinoprst tricepson, spritecon
ceinort reciton, tercion
ceinortv verticon, virtecon
ceinorv cervino, virecon, ricevon
ceiop piceo, pieco
ceioprs cipreso, procesi
ceioprst tricepso, spriteco
ceioprsu erupcios, procesiu
ceiorsv servico, ricevos
ceiort tercio, recito
ceiortv vertico, virteco
ceiorv vireco, ricevo
cejknnoort koncertojn, koncentroj
cejnnoopt potencojn, pocentojn
cejnnos sencojn, censojn, scenojn
cejnoopt pocentoj, potencoj
cejnop pecojn, cepojn, pencoj
cejnoruz ruzecojn, cezurojn
cejnoruĝ ruĝecojn, urĝecojn
cejnos scenoj, censoj, sencoj
cejop pecoj, cepoj
cejoruz cezuroj, ruzecoj
cejoruĝ urĝecoj, ruĝecoj
cekmnou cekumon, komencu
ceknnoort koncentro, koncerton
cennoopt potencon, pocenton
cennos sencon, censon, scenon
cenoopt potenco, pocento
cenop penco, cepon, pecon
cenoruz ruzecon, cezuron
cenoruĝ urĝecon, ruĝecon
cenos censo, sceno, senco
ceop cepo, peco
ceoruz cezuro, ruzeco
ceoruĝ urĝeco, ruĝeco
cfiijkmnnosu misfunkciojn, funkciismojn
cfiijkmnosu misfunkcioj, funkciismoj
cfiijnoor orificojn, oficirojn
cfiijoor oficiroj, orificoj
cfiikmnnosu funkciismon, misfunkcion
cfiikmnosu funkciismo, misfunkcio
cfiinoor orificon, oficiron
cfiioor oficiro, orifico
ciijlmno licimojn, milicojn
ciijlmo licimoj, milicoj
ciijlno liciojn, ciliojn
ciijlo cilioj, licioj
ciijnnopr princinoj, ciprinojn
ciilmno licimon, milicon
ciilmo milico, licimo
ciilno licion, cilion
ciilo cilio, licio
ciinnopr princino, ciprinon
ciinost cistino, incitos
cijnnou unciojn, nuncioj
cijnoop opciojn, pociojn
cijnorsu cirusojn, sciurojn
cijoop pocioj, opcioj
cijorsu sciuroj, cirusoj
ciknopsu punkcios, koncipus
cimooprsu promocius, porciumos
cinnou nuncio, uncion
cinoop opcion, pocion
cinorsu sciuron, ciruson
cinos scion, nocis
cioop opcio, pocio
ciorsu ciruso, sciuro
ciost cisto, citos
cistu stuci, citus
cnou unco, nocu
dddeejknoru dekduedrojn, dudekedrojn
dddeejkoru dudekedroj, dekduedroj
dddeeknoru dudekedron, dekduedron
dddeekoru dekduedro, dudekedro
ddejknou dekduojn, dudekojn
ddejkou dekduoj, dudekoj
ddejnoru duedrojn, redundoj
ddeknou dekduon, dudekon
ddekou dekduo, dudeko
ddeku dekdu, dudek
ddenoru redundo, duedron
ddijnnoos disdonojn, disondojn
ddijnoos disondoj, disdonoj
ddinnoos disdonon, disondon
ddinoos disdono, disondo
deefjnor efedrojn, federojn
deefjor efedroj, federoj
deefnor federon, efedron
deefor federo, efedro
deegijlnot delegitojn, deglitejon
deegijlot deglitejo, delegitoj
deegil degeli, delegi
deegils degelis, delegis
deegjlno legendoj, degelojn
deegjnnot dentegojn, tendegojn
deegjnot tendegoj, dentegoj
deeglno legendo, degelon
deeglo deloge, degelo
deeglos delegos, degelos
deeglsu degelus, delegus
deeglu delegu, degelu
deegnnot dentegon, tendegon
deegnot dentego, tendego
deehjnor hederojn, heredojn
deehjor hederoj, heredoj
deehnor hederon, heredon
deehor heredo, hedero
deeijlnoopprt polipteredojn, lepidopterojn
deeijloopprt lepidopteroj, polipteredoj
deeijmnnort rendimentoj, determinojn
deeikrt dekreti, direkte, kredite
deeimnnort rendimento, determinon
deeinst detenis, etendis
deeint deteni, etendi, idente
deejmnnoru murenedojn, menuredojn
deejmnoru menuredoj, murenedoj
deejnnot tendejon, tendenoj, detenojn, etendojn
deejnnov vendejon, devenojn
deejnot tendejo, detenoj, etendoj
deejnov vendejo, devenoj
deek ekde, deke
deemno endome, edemon
deemost modeste, demetos
deennot tendeno, etendon, detenon
deenoprs deprenos, desperon
deenorss resendos, sesedron
deenost etendos, detenos
deenot deteno, etendo
deenov denove, deveno
deenstu etendus, detenus
deentu etendu, detenu
defii defii, edifi
defiils desfili, defilis
defiis defiis, edifis
defijllnou defluilojn, fidelulojn
defijllou fideluloj, defluiloj
defillnou fidelulon, defluilon
defillou defluilo, fidelulo
defilsu desfilu, defilus, defluis
defilu deflui, defilu
defino ofendi, defion
definoors sferoidon, oferdonis
defios edifos, defios
defisu defius, edifus
defiu edifu, defiu
defnoorsu duonsfero, oferdonus
defnu funde, fendu
degiiirssv disrevigis, diversigis
degiiirsv disrevigi, diversigi
degiikno endokigi, enkodigi
degiiknos endokigis, enkodigis
degiilnsuŝ senŝuldigi, enŝuldigis
degiinort detronigi, dirigento
degiiorssv disrevigos, diversigos
degiirssuv diversigus, disrevigus
degiirsuv disrevigu, diversigu
degijlnor griledojn, gliredojn
degijlor gliredoj, griledoj
degiknoos endokigos, enkodigos
degiknosu endokigus, enkodigus
degiknou endokigu, enkodigu
degilnsuuŝ enŝuldigus, senŝuldigu
deginost digeston, dentigos
degistu digestu, degutis
degjnoo geodojn, ondegoj
degnoo ondego, geodon
deiijmnos demisiojn, ideismojn, dimensioj
deiijmos demisioj, ideismoj
deiijnnostv vendistinoj, divenistojn
deiiklnoss dekonsilis, disleksion
deiikrst direktis, kreditis
deiikrt direkti, krediti
deiilr eldiri, deliri
deiilrs eldiris, deliris
deiimnos dimensio, demision, ideismon
deiimos ideismo, demisio
deiimprs dispremi, deprimis
deiinnostv vendistino, diveniston
deiinrstuĝ deturniĝis, entrudiĝis
deiinrtuĝ entrudiĝi, deturniĝi
deiiprsu repudiis, piedirus
deiipru repudii, piediru
deiirst diserti, ridetis
deiirsv diversi, revidis, derivis
deiirsz rezidis, deziris
deiirv derivi, revidi
deiirz rezidi, deziri
deijknoorrt direktorojn, kreditorojn
deijknoors sorikedojn, konsideroj
deijknop pedikojn, pikedojn
deijknopr krepidojn, predikojn
deijknort direktojn, kreditojn
deijknot deiktojn, ediktojn
deijkoorrt kreditoroj, direktoroj
deijkop pedikoj, pikedoj
deijkopr krepidoj, predikoj
deijkort kreditoj, direktoj
deijkot deiktoj, ediktoj
deijlmno mendiloj, dilemojn, limedojn
deijlmo dilemoj, limedoj
deijlnnosu sendiulojn, seninduloj
deijlnor eldirojn, delirojn, dreniloj
deijlor eldiroj, deliroj
deijnnoopt pitonedojn, piednotojn
deijnnost senditojn, destinojn
deijnnov divenojn, envidojn
deijnoopt pitonedoj, piednotoj
deijnoprt dipterojn, pteridojn
deijnost senditoj, destinoj
deijnov videojn, videjon, divenoj, deviojn, envidoj
deijoprt dipteroj, pteridoj
deijov videjo, devioj, videoj
deiklo dekilo, deloki
deiklot dekolti, delikto
deiknnos kondensi, indekson
deiknooprs korespondi, peroksidon
deiknoorrt kreditoron, direktoron
deiknop pikedon, pedikon
deiknopr krepidon, predikon
deiknort krediton, direkton
deiknot edikton, deikton
deikoorrt kreditoro, direktoro
deikop pediko, pikedo
deikopr prediko, krepido
deikorst direktos, kreditos
deikort kredito, direkto, dektrio
deikot deikto, edikto
deikrstu direktus, kreditus, reduktis
deikrt tridek, dektri
deikrtu redukti, direktu, kreditu
deikssu deskuis, eksudis, eksidus
deiksu eksudi, deskui, eksidu, edukis
deilmno mendilo, limedon, dilemon
deilmo dilemo, limedo, modeli
deilnnosu senindulo, sendiulon
deilnops spindelo, pendolis
deilnor drenilo, eldiron, deliron
deilnos sendilo, eldonis
deilor deliro, eldiro
deilors eldiros, deliros
deilrsu delirus, eldirus
deilru deliru, eldiru
deimorst mordetis, dormetis
deimort dormeti, mordeti, dermito
deimprsu dispremu, deprimus
deinnost senditon, indentos, destinon
deinnov divenon, envidon
deinop deponi, piedon
deinoprss respondis, disperson
deinops dispneo, deponis
deinor redoni, ordeni
deinors redonis, ordenis
deinorstuĝ entrudiĝos, deturniĝos
deinos endosi, dieson
deinost sendito, destino
deinostt dentisto, tondetis
deinosv Svedion, divenos
deinov diveno, envido, devion, videon
deinrstuuĝ entrudiĝus, deturniĝus
deinrtuuĝ entrudiĝu, deturniĝu
deioprt deporti, pterido
deiors erodis, deiros
deiorsst dresisto, disertos
deiorst diserto, ridetos
deiorsv diservo, revidos, derivos
deiorsz deziros, rezidos
deiortu erudito, editoru
deiosv Svedio, devios
deiov devio, video
deipr perdi, predi
deiprs perdis, predis
deiprssu dispersu, desupris
deirstu detruis, disertu, ridetus
deirsu deirus, erudis
deirsuv diversu, revidus, derivus
deirsuz dezirus, rezidus
deirtu detrui, ridetu
deiru erudi, deiru
deiruv derivu, revidu
deiruz deziru, rezidu
dejknoor dekorojn, okedrojn
dejknosu sekundoj, eskudojn, eksudojn
dejknou knedujo, edukojn
dejkoor dekoroj, okedroj
dejkosu eskudoj, eksudoj
dejlmnoo dolmenoj, medolojn, modelojn
dejlmoo modeloj, medoloj
dejlnop plejdon, plendoj
dejlnou ludejon, duelojn, nudeloj
dejlopu deploju, pudeloj
dejlou ludejo, dueloj
dejmnnoo domenojn, monedojn, demonojn
dejmno mendoj, medojn
dejmnoo monedoj, demonoj, domenoj
dejmnoorst domestrojn, demonstroj
dejmnoort dormetojn, mordentoj
dejmnoot metodojn, dometojn
dejmnor merdojn, dermojn
dejmoot dometoj, metodoj
dejmor dermoj, merdoj
dejnnos densojn, sendojn
dejnnot dentojn, tendojn
dejnooprt torpedojn, deportojn, pordetojn
dejnoops posedojn, spondeoj
dejnoor ordenoj, erodojn
dejnopr perdojn, predojn
dejnortu redutojn, entrudoj, detruojn
dejnos densoj, sendoj
dejnosttu testudojn, studentoj
dejnot dentoj, tedojn, tendoj
dejnotu etudojn, duetojn
dejnov vendoj, devojn
dejooprt pordetoj, deportoj, torpedoj
dejopr predoj, perdoj
dejortu redutoj, detruoj
dejotu etudoj, duetoj
deknnosu kondensu, sekundon
deknoor dekoron, okedron
deknosu sekundo, eskudon, eksudon
dekoor okedro, dekoro
dekossu deskuos, eksudos
dekosu eksudo, eskudo, edukos
dekru krude, kredu
dekssuu deskuus, eksudus
deksuu edukus, deskuu, eksudu
delmnoo dolmeno, modelon, medolon
delmoo medolo, modelo
delmou ludemo, modelu
delnopu pendolu, pudelon
delnotu eltondu, tedulon
delnou nudelo, duelon, eldonu
demnnoo domenon, monedon, demonon
demno mendo, monde, medon
demnoo monedo, demono, domeno
demnoorst demonstro, domestron
demnoort mordento, dormeton
demnoot dometon, metodon
demnor dermon, merdon
demoorst domestro, mordetos, dormetos
demoot metodo, dometo
demor dermo, merdo
demorstu mordetus, dormetus
demortu dutermo, mordetu, dormetu
dennos denson, sendon
dennot denton, tendon
denooprt torpedon, deporton, pordeton
denoops spondeo, posedon, deponos
denoor ordeno, erodon
denoors senordo, ordenos, redonos
denopr perdon, predon
denors dorsen, drenos
denorsu ordenus, redonus
denortu entrudo, detruon, reduton
denoru ordenu, redonu
denos sendo, denso
denosttu studento, tondetus, testudon
denosv svedon, vendos
denot dento, tendo, tedon
denotu dueton, etudon
denov vendo, devon
deooprt torpedo, pordeto, deporto
deopr predo, perdo
deoprs perdos, predos
deorsu erodus, erudos
deortu detruo, reduto
deosv svedo, devos
deotu dueto, etudo
deprsu predus, perdus
depru perdu, predu
dfino fondi, fidon
dfjnoor frondoj, fjordon
dfnou fundo, fondu
dgiiijlnov vidigilojn, gvidlinioj
dgiiilnov gvidlinio, vidigilon
dgiiilos solidigi, disigilo, idoligis
dgiiis disigi, sidigi, diigis
dgiiiss sidigis, disigis
dgiijnno indignoj, indigojn
dgiijno indigoj, diigojn
dgiilosu idoligus, solidigu
dgiinno indigno, indigon
dgiino indigo, diigon
dgiinor dronigi, rondigi
dgiinors rondigis, dronigis
dgiinos disigon, indigos
dgiinsu nudigis, indigus
dgiinu nudigi, indigu
dgiiors ordigis, ridigos
dgiios disigo, diigos
dgiioss sidigos, disigos
dgiirsu surdigi, ridigus
dgiissu sidigus, disigus
dgiisu diigus, sidigu, duigis, disigu
dgiiu duigi, diigu
dgijnno dignojn, dingojn
dgijno dingoj, dignoj, digojn
dginno dignon, dingon
dgino digno, dingo, digon
dginoors dronigos, rondigos
dginorsu rondigus, dronigus
dginoru dronigu, rondigu
dgirsu gurdis, gudris
dgiru gurdi, gudri
dgjnoru gudrojn, grundoj, gurdojn
dgjoru gudroj, gurdoj
dgnorsu grondus, grundos
dgnoru grundo, gurdon, grondu, gudron
dgorsu gurdos, gudros
dgoru gurdo, gudro
dgrsuu gudrus, gurdus
dgruu gurdu, gudru
dhijnoru hirundoj, hirudojn
dhijnou Hindujo, hinduoj
dhinoru hirundo, hirudon
diiiprr pridiri, priridi
diiiprrs priridis, pridiris
diiissĝ disiĝis, sidiĝis
diiisĝ disiĝi, sidiĝi
diijkknnoo kokidinojn, kokinidojn
diijkknoo kokinidoj, kokidinoj
diijnno indiojn, diinojn
diijno indioj, diinoj
diikknnoo kokinidon, kokidinon
diikknoo kokidino, kokinido
diikmor mokridi, ridmoki
diikmors mokridis, ridmokis
diiknos sindiko, indikos
diiknost diskonti, distikon
diiknsu kunsidi, indikus
diilmop diplomi, implodi
diilmops diplomis, implodis
diilnnoou duilionon, ondoliniu
diimnos diismon, dominis
diinno indion, diinon
diino indio, diino
diinops disponi, psidion
diioprrs priridos, pridiros
diiossĝ sidiĝos, disiĝos
diiprrsu pridirus, priridus
diiprru pridiru, priridu
diir diri, ridi
diirs ridis, diris
diirsst stridis, distris
diirst distri, stridi
diissuĝ sidiĝus, disiĝus
diisuĝ disiĝu, sidiĝu
dijklnoru kudrilojn, drinkuloj
dijknnou dukinojn, inkudojn
dijknoort doktrinoj, korditojn
dijknoos iksodojn, oksidojn
dijknoost diskontoj, dokistojn
dijknou dukinoj, inkudoj
dijkoos iksodoj, oksidoj
dijlnoos solidojn, sondiloj
dijmnosu nudismoj, judismon
dijnnoos sindonoj, sinodojn
dijnnou judinon, inundoj
dijno idojn, diojn, indoj
dijnor ridojn, dirojn
dijnoru duriojn, diurnoj
dijnov vindoj, vidojn
dijo idoj, dioj
dijor ridoj, diroj
diklnoru drinkulo, kudrilon
dikmoors mokridos, ridmokos
dikmorsu ridmokus, mokridus
dikmoru ridmoku, mokridu
diknnou inkudon, dukinon
diknoort doktrino, korditon
diknoos iksodon, oksidon
diknoost diskonto, dokiston
diknorstu kuntordis, kudriston
diknostu diskontu, induktos, kondutis, diskuton
diknotu konduti, indukto
diknou dukino, inkudo
diko kodi, diko
dikoor korodi, orkido
dikoos oksido, iksodo
dikos disko, kodis
dilmoops diplomos, implodos
dilmopsu diplomus, implodus
dilmopu implodu, diplomu
dilmu muldi, dumil
dilnoos sondilo, solidon
dilnou ludoni, diluon
dilsu idlus, ludis
dilu ludi, idlu
dimnosu nudismo, dominus, ondumis
dimnou numido, ondumi, dominu
dimor dormi, mordi
dimors mordis, dormis
dinnoos sindono, sinodon
dino nodi, ondi, doni, indo, idon, dion
dinooprst pritondos, pordiston
dinoor ordoni, rodion
dinop pindo, pondi
dinor droni, diron, ridon
dinorst tondris, distron
dinort tondri, tindro
dinoru diurno, durion
dinos sondi, nodis, ondis, indos, donis
dinov vindo, vidon
dinsuv vundis, vindus
dinuv vundi, vindu
dio ido, dio
dioor rodio, odori
dior rodi, rido, diro
diors ridos, rodis, diros
diorsst distros, stridos
diorst distro, tordis
dirsstu stridus, distrus
dirstu distru, stridu, trudis
dirsu ridus, dirus
diru diru, ridu
djkmnooo komodojn, kondomoj
djknnooor kordonojn, kondorojn
djknoo kodojn, dokojn
djknooor kondoroj, korodojn, kordonoj
djknouu kuduojn, dukujon
djkoo kodoj, dokoj
djkouu dukujo, kuduoj
djlmnooru ruldomojn, nordlumoj, modlurojn
djlmnoou ludmonoj, modulojn
djlmooru ruldomoj, modluroj
djlnnnoouu duonlunojn, lunduonojn
djlnnoouu duonlunoj, lunduonoj
djlnou ludojn, lundoj
djloos soldoj, jodlos
djlou jodlu, ludoj
djmnoo mondoj, modojn, domojn
djmoo modoj, domoj
djnnoo nodojn, ondojn, donojn
djnnoor dornojn, rondojn, nordojn
djnoo nodoj, jodon, odojn, ondoj, donoj
djnooor ordonoj, odorojn
djnoor dornoj, rodojn, nordoj, rondoj, ordojn
djnoors drosojn, dorsojn
djnoort tordojn, tondroj
djnopru pudrojn, drupojn
djnortu turdojn, trudojn, tundroj
djnou judon, dunoj
djoo jodo, odoj
djoor rodoj, ordoj
djoors drosoj, dorsoj
djopru drupoj, pudroj
djortu turdoj, trudoj
dkmnooo kondomo, komodon
dknnooor kondoron, kordonon
dknoo dokon, kodon
dknooor kondoro, kordono, korodon
dkoo kodo, doko
dkou duko, kodu
dlmnooru nordlumo, modluron, ruldomon
dlmnoou ludmono, modulon
dlmooru ruldomo, modluro
dlmosu modlus, muldos
dlmou muldo, modlu
dlnnnoouu duonlunon, lunduonon
dlnnoouu duonluno, lunduono
dlnosuu ludonus, sudulon
dlnou lundo, ludon
dlnouu nudulo, ludonu
dmnoo mondo, domon, modon
dmnoosu ondumos, moduson
dmoo domo, modo
dmoors dormos, mordos
dmorsu murdos, mordus, dormus
dmoru murdo, dormu, mordu
dnnoo nodon, donon, ondon
dnnoor nordon, dornon, rondon
dnoo nodo, ondo, dono, odon
dnooor ordono, odoron
dnoor rondo, dorno, nordo, ordon, rodon
dnoors droson, dronos, dorson
dnoort tondro, tordon
dnoos donos, ondos, sodon, nodos
dnopru drupon, pudron
dnopu pundo, pondu
dnortu tundro, tondru, turdon, trudon
dnoru rundo, dronu
dnostu studon, tondus
dnosu sudon, donus, sondu, nodus, ondus
dnotu tondu, duton
dnou duno, donu, ondu, nodu
door ordo, rodo
doors dorso, droso, rodos
dopru drupo, pudro
dorstu tordus, trudos
dortu turdo, trudo, tordu
dostu studo, dotus
dotu duto, dotu
douz duzo, dozu
eeekrst ekstere, sekrete
eefijlnnoot telefoniojn, felietonojn
eefijlnoot felietonoj, telefonioj
eefilnnoot telefonion, felietonon
eefilnoot felietono, telefonio
eefjknoprt prefektojn, perfektojn
eefjkoprt prefektoj, perfektoj
eefknoprt perfekton, prefekton
eefkoprt perfekto, prefekto
eeghno Geheno, geheno
eegijnnnort generintojn, rentgeniojn
eegijnnort generintoj, rentgenioj
eeginnnort generinton, rentgenion
eeginnort generinto, rentgenio
eeginor energio, regione
eegjjnors gresejojn, gejserojn
eegjjors gresejoj, gejseroj
eegjklnoru kruelegojn, kuleregojn
eegjkloru kuleregoj, kruelegoj
eegjnors gejseron, gresejon
eegjnort egretojn, regentoj
eegjors gejsero, gresejo
eegklnoru kuleregon, kruelegon
eegkloru kruelego, kulerego, koleregu
eegnort regento, egreton
eeiimnrtt intermeti, intermite
eeijjmnort mejtnerioj, ermitejojn
eeijknotvz ekvizetojn, veziketojn
eeijkotvz ekvizetoj, veziketoj
eeijlmnnotu eminentuloj, nemetiulojn
eeijmnort mejtnerio, emeritojn, ermitejon
eeijmort ermitejo, emeritoj
eeijnoprrtt preteritojn, interpretoj
eeikllnoortt telekontroli, elektroliton
eeiklorst elirkesto, koleretis
eeiklrst elstreki, elektris
eeiklst selekti, elektis
eeiknnnorsttu kurentintenso, interkonsentu
eeiknotvz ekvizeton, veziketon
eeiknsst ekstensi, eksentis
eeiknst eksenti, enketis
eeikotvz veziketo, ekvizeto
eeilmnnotu eminentulo, nemetiulon
eeimnst sentime, enmetis
eeinnsv venenis, envenis
eeinnv veneni, enveni
eeinoprrtt interpreto, preteriton
eeinprst serpenti, penetris
eeinrsv inverse, revenis
eeinrt reteni, intere
eeiprs esperi, pereis
eejjnort entjeroj, retejojn
eejklnnor krenelojn, kelnerojn
eejklnor kelneroj, kreneloj
eejklnost skeletojn, selektojn
eejklost selektoj, skeletoj
eejknoprst respektojn, ekspertojn
eejknorst sekretojn, sterkejon, eksterojn
eejkoprst respektoj, ekspertoj
eejkorst sterkejo, sekretoj, eksteroj
eejlnoopt epoletojn, telopeojn
eejlnor lernejo, reelojn
eejlnort leterojn, telerojn
eejloopt telopeoj, epoletoj
eejlort leteroj, teleroj
eejmnoort teoremojn, meteorojn
eejmoort meteoroj, teoremoj
eejnnoprt penetrojn, terpenojn
eejnnort entjeron, terenojn, eternojn, entreojn
eejnnot etenojn, tenejon
eejnoprs presejon, esperojn
eejnoprt penetroj, terpenoj
eejnoprtĉ terpeĉojn, ĉerpetojn
eejnorrsv verserojn, reversojn
eejnorst estrejon, esterojn
eejnort entjero, eternoj, eterojn, entreoj, retejon, terenoj
eejnostv stevenoj, vestejon
eejnot tenejo, etenoj
eejoprs presejo, esperoj
eejoprtĉ terpeĉoj, ĉerpetoj
eejorrsv reversoj, verseroj
eejorst estrejo, esteroj
eejort retejo, eteroj
eeklmopz ekzemplo, kompleze
eeklnnor krenelon, kelneron
eeklnor krenelo, kelnero
eeklnost selekton, skeleton
eeklorstu eksterulo, koleretus
eeklortu tekulero, koleretu
eeklost skeleto, selekto, elektos
eeklrstu elektrus, elstreku
eeklstu elektus, selektu
eekmnorst krementos, ekstremon
eeknoprst respekton, eksperton
eeknorst sekreton, eksteron
eeknosst senkoste, eksentos
eeknsstu ekstensu, eksentus
eeknstu eksentu, enketus
eekoprst respekto, eksperto
eekorst ekstero, sekreto
eelnoopt telopeon, epoleton
eelnort teleron, leteron
eelnos seleno, solene
eelnov veleno, nevole
eeloopt epoleto, telopeo
eelort letero, telero
eemnoort meteoron, teoremon
eemnoprs senrompe, enpremos, permeson
eemnor enorme, ermeno
eemnost sentemo, enmetos
eemoort meteoro, teoremo
eennoprt penetron, terpenon
eennort eternon, terenon, entreon
eennost neeston, entenos
eennosv envenos, venenos
eennsuv envenus, venenus
eennuv envenu, venenu
eenoprrs reprenos, represon
eenoprs persone, esperon
eenoprst serpento, penetros
eenoprstv vesperton, preventos
eenoprt penetro, terpeno
eenoprtĉ terpeĉon, ĉerpeton
eenorrsv verseron, reverson
eenorst esteron, retenos
eenort tereno, eterno, entreo, eteron
eenprstu penetrus, serpentu
eeoprs espero, pereos
eeoprtĉ terpeĉo, ĉerpeto
eeorrsv reverso, versero
eeprsu esperu, pereus
effknooorss forkonfesos, fosforeskon
efgijlnor fringeloj, grifelojn
efgilnor fringelo, grifelon
efgiors forgesi, gisfero
efiir fieri, ferii
efiirs feriis, fieris
efijklnoors infloreskoj, filokserojn
efijknnoot fonetikojn, konfitejon
efijkno fenikoj, efikojn
efijknoor koniferoj, korifeojn
efijknoot konfitejo, fonetikoj
efijnoor Feroiojn, foirejon
efijnor inferoj, feriojn
efiklnoors infloresko, filokseron
efikno feniko, efikon
efiknos konfesi, fenikso
efilnos felison, enfilos
efilos elfosi, feliso
efimnot fomenti, mefiton
efinor infero, ferion
efinort forteni, nefrito
efinosst festonis, infestos
efinost festoni, infesto
efior oferi, ferio
efiors serifo, ferios, oferis, fieros
efiorst foresti, fetoris, ofertis
efiort fetori, oferti
efirsu suferi, fierus, ferius
efiru feriu, fieru
efjknnoos konfesojn, foksenojn
efjknoos foksenoj, konfesoj
efjlnnoor fornelojn, florenojn
efjlno elfojn, felojn
efjlnoor ferolojn, forneloj, florenoj
efjlnou funeloj, fuelojn, fluejon
efjlo feloj, elfoj
efjlou fluejo, fueloj
efjmnnooor feromonojn, monoferojn
efjmnooor monoferoj, feromonoj
efjno fenoj, feojn
efjnoor freonoj, oferojn, orfejon
efjnoort fetorojn, trofeojn, torfejon, ofertojn
efjnoost ofsetojn, festonoj
efjnor refojn, ferojn
efjnort fretojn, trefojn
efjnoĉ ĉefojn, feĉojn
efjo foje, feoj
efjoor orfejo, oferoj
efjoort torfejo, fetoroj, trofeoj, ofertoj
efjor refoj, feroj
efjort fretoj, trefoj
efjoĉ feĉoj, ĉefoj
efknnoos foksenon, konfeson
efknoos konfeso, fokseno
eflnnoor florenon, fornelon
eflno elfon, felon
eflnoor fornelo, floreno, ferolon
eflnou funelo, fuelon
eflo elfo, felo
eflosu elfosu, fuelos
efmnnooor monoferon, feromonon
efmnooor monofero, feromono
efmortu terfumo, formetu
efno feno, feon
efnoor freono, oferon
efnoorst foreston, fortenos
efnoort fetoron, trofeon, oferton
efnoost festono, ofseton
efnor refon, feron
efnort trefon, freton
efnortu fortenu, refuton
efnostu fusteno, festonu
efnoĉ ĉefon, feĉon
efoorst foresto, fetoros, ofertos
efoort fetoro, trofeo, oferto
efor fero, refo
efors sfero, refos
eforstu refutos, ofertus, forestu, fetorus
eforsu sufero, oferus
efort freto, trefo, forte
efortu refuto, fetoru, ofertu
efost festo, softe
efot feto, ofte
efoĉ feĉo, ĉefo
efru frue, refu
egiijlnnort integrilojn, interligojn
egiijlnooostt etnologiistoj, teologiistojn
egiijlnort integriloj, interligoj
egiiknrsu enkursigi, rekunigis
egiiks sekigi, eksigi, ekigis
egiikss sekigis, eksigis
egiilnnort interligon, integrilon
egiilnooostt etnologiisto, teologiiston
egiilnorst interligos, steriligon
egiilnort interligo, integrilo
egiilnoss ensiligos, solenigis
egiils sigeli, eligis
egiilsĝ ĝeligis, leĝigis
egiilĝ ĝeligi, leĝigi
egiin enigi, neigi
egiinopsŝ enŝipigos, enpoŝigis
egiinor eringio, origine
egiinorsv inversigo, renovigis
egiins enigis, neigis
egiinsst ingestis, estingis, sentigis
egiinst ingesti, estingi, sentigi
egiiprs spiregi, presigi
egiiprss spiregis, presigis
egiirst restigi, tiregis
egiist estigi, etigis
egijknnnoott kontentigojn, kontingentoj
egijkor Grekioj, kriegoj
egijlnno lignejon, nigelojn
egijlno lignejo, eligojn, ligeojn, legiojn, nigeloj
egijlnooot teologiojn, etologiojn, etnologioj
egijlnoootĥ teĥnologioj, oligoĥetojn
egijlnor regilojn, gerilojn, ligneroj
egijlnos sigelojn, segilojn
egijlnot tegilojn, glitejon
egijlo ligeoj, legioj, eligoj
egijlooot teologioj, etologioj
egijlor geriloj, regiloj
egijlos segiloj, sigeloj
egijlot glitejo, tegiloj
egijmnno meningoj, enigmojn
egijmnnor meringojn, migrenojn
egijmnor meringoj, miregojn, migrenoj
egijnno gejinon, gineojn, enigojn, geniojn
egijnnoorv Norvegiojn, renovigojn
egijnnov Gvineojn, ingvenoj
egijno gejino, genioj, enigoj, gineoj
egiknnnoott kontingento, kontentigon
egiknorsu enkursigo, rekunigos
egiknrsuu enkursigu, rekunigus
egikor Grekio, kriego
egikos eksigo, ekigos
egikoss eksigos, sekigos
egikrsu kuregis, kriegus
egikru kuregi, kriegu
egikssu eksigus, sekigus
egiksu eksigu, ekigus, sekigu
egillo ellogi, legilo
egilno nigelo, ligeon, eligon, legion
egilnooot etnologio, teologion, etologion
egilnor lignero, regilon, gerilon
egilnos sigelon, segilon
egilo legio, ligeo, eligo
egilooot teologio, etologio
egilor regilo, gerilo
egilos sigelo, segilo, eligos
egilosĝ leĝigos, ĝeligos
egilot tegilo, tegoli
egilsu sigelu, eligus
egilsuĝ ĝeligus, leĝigus
egiluĝ ĝeligu, leĝigu
egimnno meningo, enigmon
egimnnor migrenon, meringon
egimnoprs premsigno, impregnos
egimnor migreno, meringo, miregon
eginno genion, gineon, enigon
egino genio, gineo, enigo
eginoorv Norvegio, renovigo
eginoprssu supersigno, personigus
eginorst registon, integros
eginos senigo, neigos, enigos
eginosst sentigos, estingos, segiston, ingestos
eginsstu estingus, ingestus, sentigus
eginstu engutis, estingu, ingestu, sentigu
eginsu enigus, neigus, genuis
eginu genui, neigu, enigu
egioprss spiregos, presigos
egiorrstu surterigo, terurigos
egiorst registo, tiregos
egiosst segisto, estigos
egiprssu spiregus, presigus
egiprsu spiregu, presigu
egir regi, geri
egirs geris, regis
egirstu tiregus, restigu
egisstu sugesti, estigus
egist gesti, tegis
egistu etigus, estigu
egjklnoo kolegojn, eklogojn
egjkloo kolegoj, eklogoj
egjlnnotu lentugojn, glutenojn
egjlnooot etnologoj, teologojn
egjlnoor lornegoj, regolojn
egjlnoru ulgenroj, regulojn
egjlnotu lentugoj, glutenoj, gluteojn, glutejon
egjlotu glutejo, gluteoj
egjmnoo genomoj, omegojn
egjnnor regnojn, grenojn, genrojn
egjnnot gentojn, gnetojn
egjno genoj, gejon
egjnor regnoj, grenoj, genroj
egjnors grejson, gresojn
egjnost stegojn, gestojn
egjnot getojn, gnetoj, gentoj, tegojn
egjors grejso, gresoj
egjost stegoj, gestoj
egjot tegoj, getoj
egklnoo eklogon, kolegon
egkloo kolego, eklogo
eglnnotu lentugon, glutenon
eglno longe, legon
eglnooot etnologo, teologon
eglnoor lornego, regolon
eglnoru ulgenro, regulon
eglnotu gluteno, lentugo, gluteon
eglo loge, lego
eglostu elgutos, tegolus
eglotu gluteo, tegolu
egmnoo genomo, omegon
egnnor genron, regnon, grenon
egnnot gneton, genton
egnor genro, regno, greno
egnorsuv sevrugon, guvernos
egnost geston, stegon
egnot gento, gneto, geton, tegon
egors greso, geros, regos
egost gesto, stego, tegos
egot tego, geto
egrsu gerus, regus
egru geru, regu
egstu gestu, tegus
egtu gute, tegu
ehiiorst histerio, historie
ehjmno hejmon, hemojn
ehjmo hejmo, hemoj
ehnoor honore, heroon
eiiijmmnoprs empiriismojn, imperiismojn
eiiijmmoprs imperiismoj, empiriismoj
eiiijmnoprst imperiistojn, empiriistojn
eiiijmoprst empiriistoj, imperiistoj
eiiilnstĝ silentiĝi, enlitiĝis
eiiimmnoprs imperiismon, empiriismon
eiiimmoprs imperiismo, empiriismo
eiiimnoprst imperiiston, empiriiston
eiiimoprst empiriisto, imperiisto
eiijlmnnot melinitojn, linimentoj
eiijmnopr empiriojn, imperiojn
eiijmnorst ministrejo, simetriojn
eiijmopr empirioj, imperioj
eiijnorvz reviziojn, vizierojn
eiijorvz revizioj, vizieroj
eiikmnorsst sinkretismo, intermiksos
eiikssĝ eksiĝis, sekiĝis
eiiksĝ eksiĝi, sekiĝi
eiilmnnot linimento, meliniton
eiilnoprst peristilon, interpolis
eiilnoprt interpoli, reptilion
eiilnstuĝ silentiĝu, enlitiĝus
eiilrsv rivelis, liveris
eiilrv liveri, riveli
eiimnopr imperion, empirion
eiimnorstt sortimenti, intermitos
eiimopr imperio, empirio
eiimprs esprimi, impresi, premiis
eiimprss impresis, esprimis
eiinort orienti, itinero
eiinorvz vizieron, revizion
eiinsstĝ nestiĝis, sentiĝis
eiinstĝ nestiĝi, sentiĝi, teniĝis
eiiorvz viziero, revizio
eiirrstuĝ surteriĝi, retiriĝus
eiistĝ estiĝi, etiĝis
eijjnotv vitejojn, vinjetoj
eijkknor ekkriojn, kikerojn
eijkknot konjekti, teknikoj
eijkkor ekkrioj, kikeroj
eijklmnoort kilometrojn, klinometroj
eijklnno nikelojn, likenojn
eijklno likenoj, nikeloj
eijklnorv relikvojn, verkilojn
eijklnos ileksojn, ksilenoj
eijklnost sketilojn, teksilojn, kelistojn
eijklnot klientoj, kitelojn
eijklorv verkiloj, relikvoj
eijklost sketiloj, teksiloj, kelistoj
eijkmnooprs pensokrimoj, miksoperojn
eijkmnort krimetojn, metrikojn
eijkmort metrikoj, krimetoj
eijknno kinejon, ekinojn
eijknnotv venkitojn, venkintoj
eijkno kinejo, ekinoj, ekiojn
eijknoopt ektopiojn, poetikojn
eijknoort injektoro, koteriojn
eijknort kreintoj, ikterojn
eijknost insektoj, injektos
eijknot injekto, etikojn
eijknotv kvietojn, venkitoj
eijkoopt poetikoj, ektopioj
eijlmmnopt templimojn, limtempojn
eijlmmopt limtempoj, templimoj
eijlmno mielojn, limeojn, elimojn
eijlmnoruz mezurilojn, mizerulojn
eijlmo mieloj, limeoj, elimoj
eijlmoruz mizeruloj, mezuriloj
eijlnno lienojn, lineojn
eijlnnortu internuloj, interulojn
eijlnnost sentilojn, silentojn
eijlno lineoj, lienoj, ileojn
eijlnoort retinoloj, loteriojn
eijlnopr erpilojn, preniloj, perilojn
eijlnoprs elspirojn, presilojn
eijlnops elipsojn, pesilojn
eijlnort elitrojn, literojn
eijlnortuv veturilojn, virulentoj
eijlnorv livreojn, liverojn
eijlnost sentiloj, sitelojn, silentoj
eijlnostt testilojn, stiletojn
eijlnostu senutiloj, siluetojn
eijlnot teniloj, etilojn, elitojn
eijlopr periloj, erpiloj
eijloprs elspiroj, presiloj
eijlops elipsoj, pesiloj
eijlort elitroj, literoj
eijlorv liveroj, livreoj
eijlostt stiletoj, testiloj
eijlot etiloj, elitoj
eijmnno minejon, mienojn
eijmnnor rimenojn, merinojn
eijmno minejo, mienoj
eijmnoopst nepotismoj, impostejon
eijmnoprs prisemojn, premisojn, esprimojn, impresojn
eijmnopt pimentoj, impetojn, tempiojn
eijmnor emirojn, rimenoj, merinoj
eijmnort meritojn, terminoj, ermitojn
eijmnorz mizerojn, remizojn, merizojn
eijmnoss seismojn, simensoj
eijmnost teismojn, estimojn
eijmnot etimojn, metiojn
eijmoprs esprimoj, prisemoj, impresoj, premisoj
eijmopt tempioj, impetoj
eijmort meritoj, ermitoj
eijmorz mizeroj, merizoj, remizoj
eijmost estimoj, teismoj
eijmot etimoj, metioj
eijnnooprt proteinojn, entropiojn
eijnnoort treoninoj, orientojn
eijnnops penisojn, pensiojn
eijnnoptu petuniojn, neptunioj
eijnnor reniojn, neriojn, enirojn
eijnnors serinojn, sirenojn
eijnnorst stirenojn, insertojn
eijnnorsuv suvenirojn, universojn
eijnnorsv vernisojn, inversojn
eijnnort retinojn, internoj
eijnnost tenisojn, sintenoj, tensiojn
eijnnot etinojn, teniojn, tineojn
eijnnotv inventoj, vinjeton
eijnnov enviojn, nevinoj
eijnooprst isopterojn, periostojn
eijnooprt proteinoj, entropioj
eijnoort orientoj, teoriojn
eijnoprrt terpirojn, piretrojn
eijnoprs enspiroj, spireojn
eijnoprsst persistojn, presistojn
eijnoprtu Jupiteron, piruetojn
eijnops pensioj, sepiojn, penisoj
eijnor irejon, renioj, nerioj, eniroj
eijnors sirenoj, serinoj, seriojn
eijnorsstv versistojn, servistojn
eijnorst stirenoj, insertoj
eijnorsuv suveniroj, universoj
eijnorsv vernisoj, inversoj, versiojn
eijnort retinoj, rijeton
eijnorz rizejon, rezinoj
eijnost tenisoj, tensioj
eijnostt intestoj, teistojn
eijnostv investoj, steviojn
eijnot tineoj, tenioj, jetion, etinoj
eijnotv vinjeto, vitejon
eijooprst isopteroj, periostoj
eijoprrt terpiroj, piretroj
eijoprsst presistoj, persistoj
eijoprtu Jupitero, piruetoj
eijorsstv versistoj, servistoj
eik eki, kie
eikknor konkeri, kikeron, ekkrion
eikknors konsekri, konkeris
eikknot tekniko, konekti
eikkor ekkrio, kikero
eikkort kriketo, korekti
eikl leki, kiel
eiklmnoort klinometro, kilometron
eiklmnossu seksumilon, lumineskos
eiklnno likenon, nikelon
eiklno nikelo, likeno
eiklnorst eltrinkos, klisteron
eiklnorv verkilon, relikvon
eiklnos ksileno, nikelos, ilekson
eiklnost sketilon, keliston, teksilon
eiklnot kliento, kitelon
eiklopr perkoli, repliko
eikloprs replikos, perkolis
eiklorv relikvo, verkilo
eiklost sketilo, teksilo, kelisto
eiklosv skoveli, elkovis, elvokis
eiklov elvoki, elkovi
eiklpssu eklipsus, spekulis
eiklpsu spekuli, kupelis, eklipsu
eikmnooprs pensokrimo, miksoperon
eikmnort metrikon, krimeton
eikmort krimeto, metriko
eiknnorst konsterni, renkontis
eiknnort renkonti, kreinton
eiknnost konsenti, insekton
eiknnotv venkinto, venkiton
eiknnstu kunsenti, kuntenis
eikno ekino, ekion
eiknoopt poetikon, ektopion
eiknops eksponi, penikos
eiknor rekoni, erikon
eiknorssv konversis, konservis
eiknorstt tirkeston, trinketos
eiknorstv konvertis, verkiston
eiknorsv konservi, konversi, eskviron
eiknort kreinto, ikteron
eiknortv konverti, verkinto
eiknostt kontesti, testikon
eiknotv venkito, kvieton
eiknv venki, kvine
eikoopt poetiko, ektopio
eikoprsst skipestro, eksportis
eikoprst eksporti, krepitos
eikorsv eskviro, revokis, vekrios
eikorv revoki, kreivo
eikossĝ eksiĝos, sekiĝos
eikprstu perkutis, krepitus
eikprtu perkuti, krepitu
eikrsst sterkis, strekis
eikrst streki, sterki
eikrsu sukeri, ekirus
eikrsv kveris, krevis, verkis
eikrv verki, kveri, krevi
eiks kies, ekis
eiksst teksis, sketis
eikssuĝ eksiĝus, sekiĝus
eikst teksi, sketi
eiksuĝ sekiĝu, eksiĝu
eiksv sekvi, vekis
eilmmnopt limtempon, templimon
eilmmopt templimo, limtempo
eilmno elimon, limeon, mielon
eilmnort elmontri, mirtelon
eilmnoruz mezurilon, mizerulon
eilmo mielo, limeo, elimo
eilmoruz mezurilo, mizerulo
eilmps simple, sepmil
eilnno lienon, lineon
eilnnortu internulo, interulon
eilnnost sentilon, silenton
eilno lieno, lineo, ileon
eilnoort retinolo, loterion
eilnopr prenilo, perilon, erpilon
eilnoprs presilon, elspiron
eilnops pesilon, elipson
eilnort literon, elitron
eilnortuv virulento, veturilon
eilnorv livreon, liveron
eilnos soleni, nielos
eilnoss sensilo, solenis
eilnost silento, sentilo, sitelon
eilnostt testilon, stileton
eilnostu senutilo, silueton
eilnosv nivelos, lesivon
eilnot tenilo, eliton, etilon
eilnstu tunelis, silentu
eilo olei, ileo
eilopr erpilo, perilo
eiloprs esplori, presilo, elspiro
eiloprss esploris, elspiros
eiloprst elportis, ploretis
eiloprt reptilo, elporti, ploreti
eilops elipso, pesilo
eilopst pelisto, petolis
eilorst listero, toleris, eltiros
eilorsv servilo, liveros, rivelos
eilort toleri, litero, elitro
eilorv livero, livreo
eilostt stileto, testilo
eilosvŝ elŝovis, ŝovelis, elviŝos
eilot elito, etilo
eilovŝ ŝoveli, elŝovi
eilp plie, peli
eilpsstu sepultis, elsputis
eilpstu elsputi, sepulti
eilrsuv rivelus, liverus
eilruv liveru, rivelu
eimnno neniom, mienon
eimnnor merinon, rimenon
eimnopr promeni, premion
eimnoprs premison, promenis, esprimon, impreson, prisemon
eimnopt pimento, impeton, tempion
eimnor rimeno, renomi, merino, emiron
eimnors rimeson, renomis
eimnort termino, ermiton, meriton
eimnorz mizeron, merizon, remizon
eimnos mesion, mienos
eimnoss simenso, seismon
eimnost estimon, teismon
eimnot metion, etimon
eimoprs impreso, promesi, esprimo, prisemo, premiso, premios
eimoprss impresos, promesis, esprimos
eimopst septimo, impetos
eimopt tempio, impeto
eimorst mistero, meritos
eimort ermito, merito
eimorz merizo, mizero, remizo
eimosst sistemo, estimos
eimost teismo, estimo
eimot etimo, metio
eimprssu esprimus, impresus
eimprsu impresu, esprimu, premius
eimrstu surmeti, retumis, meritus
eimrsuz mezuris, remizus
eimrtu retumi, meritu
eimruz mezuri, remizu
eims semi, mise, emis
eimst temis, metis
eimt temi, meti
einnooprt proteinon, entropion
einnoort treonino, orienton
einnops penison, pension
einnoptu neptunio, petunion
einnor nerion, renion, eniron
einnors serinon, sirenon
einnorst inserton, stirenon
einnorsuv universon, suveniron
einnorsv vernison, inverson
einnort interno, retinon
einnost sinteno, tenison, tension
einnostv investon, inventos
einnot tineon, etinon, tenion
einnov nevino, envion
einooprt proteino, entropio
einoort oriento, teorion
einoprrt terpiron, piretron
einoprs enspiro, spireon
einoprss responsi, enspiros
einoprsst persiston, presiston
einoprstt pentristo, posttreni
einoprt enporti, ripeton
einops pensio, peniso, sepion
einopsst pensisto, postenis
einopst spineto, posteni, poentis
einor eniro, renio, nerio
einors sireno, resoni, serino, eniros, serion
einorsstv serviston, versiston
einorst inserto, stireno
einorstv siverton, invertos
einorsuv universo, suveniro
einorsv verniso, inverso, version
einortu rutenio, orientu
einorz rezino, rezoni
einosstĝ nestiĝos, sentiĝos
einost teniso, tensio
einostt intesto, teiston
einostv investo, stevion
einostĝ teniĝos, estiĝon
einosĝ eniĝos, sieĝon
einot etino, tineo, tenio
einps pensi, penis
einrst sterni, ternis, trenis
einrstu turneis, insertu
einrt treni, terni, inter
einsst sentis, nestis
einsstuĝ sentiĝus, nestiĝus
einst nesti, senti, tenis
einstuĝ nestiĝu, sentiĝu, teniĝus
einsv sveni, venis
einsĝ neĝis, ĝenis
eint teni, tien
einĝ neĝi, ĝeni
eiopprrss perspiros, prosperis
eiopprst prestipo, propetis
eioprrt terpiro, piretro, reporti
eioprs Persio, opresi, spireo, sopire
eioprsst persisto, presisto
eioprsstt postresti, protestis
eioprstĝ prestiĝo, pretiĝos
eioprt triope, ripeto
eiorsstv servisto, versisto
eiostv stevio, vetois, evitos
eiostĝ estiĝo, etiĝos
eipr erpi, peri
eiprs presi, erpis, peris
eiprstu ripetus, eruptis
eiprtu erupti, ripetu
eipst spite, petis
eipsz spezi, pezis
eirrstu retirus, teruris
eirrtu teruri, retiru
eirsst estris, restis
eirssv servis, versis
eirst estri, resti
eirsv servi, versi, revis
eist esti, ties
eisttuŝ ŝutetis, tuŝetis
eistuĝ etiĝus, estiĝu
eistv vesti, vetis
eisĉ ĉesi, ĉies
eittuŝ ŝuteti, tuŝeti
ejjknorsuu sukerujojn, sukurejojn
ejjkorsuu sukurejoj, sukerujoj
ejjlmno mejlojn, mjelojn
ejjlmo mjeloj, mejloj
ejjno jenoj, ejojn
ejjnotu ujetojn, tenujoj
ejkklnoot koktelojn, kolektojn
ejkkloot kolektoj, kokteloj
ejkknnoot konjekton, konektojn
ejkknoort kroketojn, korektojn
ejkknoot konjekto, konektoj
ejkkoort kroketoj, korektoj
ejkllnouu nukleuloj, ukulelojn
ejklno kejlon, kelojn, kleojn
ejklnoor kreolojn, kolerojn
ejklnoort lektorojn, terkolojn
ejklo kejlo, keloj, kleoj
ejkloor koleroj, kreoloj
ejkloort terkoloj, lektoroj
ejkmnoot komentoj, kometojn
ejkmnortu turkmenoj, rektumojn
ejknno Kenjon, kenojn
ejknnoor korneojn, rekonojn
ejknnoorsv konversojn, konservojn
ejknnoort renkontoj, kornetojn
ejknnoorz konzernoj, nekrozojn
ejknnoott kontentoj, tektonojn
ejknnor krenojn, kernojn
ejknnortu kurtenojn, kurentojn
ejkno Kenjo, ekojn, kenoj
ejknoor korneoj, rekonoj, koreojn
ejknoorst skoterojn, sektorojn, korsetojn, eskortojn
ejknoorstv vojstrekon, kvestorojn
ejknoorsv konservoj, konversoj
ejknoort trokeojn, kornetoj
ejknoortv konvertoj, vektorojn, kovertojn, korvetojn
ejknoott oktetojn, tektonoj
ejknop pekojn, kepojn
ejknopr krepojn, perkojn
ejknor krenoj, kerojn, kernoj, rekojn, kreojn
ejknorst sterkojn, strekojn, krestojn
ejknorsttu krustetojn, teksturojn
ejknorstu terskuojn, etruskojn, ternuksoj
ejknorsuu sukerujon, sukurejon
ejknort rektojn, kretojn
ejknortu kurtenoj, kurentoj
ejknost stekojn, sektojn, kestojn
ejknov ekvojn, venkoj, vekojn
ejkooprst eksportoj, projektos
ejkoorst sektoroj, eskortoj, skoteroj, korsetoj
ejkoorstv vojstreko, kvestoroj
ejkoortv korvetoj, vektoroj, kovertoj
ejkop pekoj, kepoj
ejkopr perkoj, krepoj
ejkor kreoj, rekoj, keroj
ejkorst strekoj, sterkoj, krestoj
ejkorsttu teksturoj, krustetoj
ejkorstu terskuoj, etruskoj
ejkorsuu sukerujo, sukurejo
ejkort kretoj, rektoj
ejkost kestoj, stekoj, sektoj
ejkov ekvoj, vekoj
ejlmno mejlon, lemnoj, lemojn, melojn, mjelon
ejlmnoruĉ merluĉojn, ĉelmurojn
ejlmo mejlo, mjelo, lemoj, meloj
ejlmoruĉ merluĉoj, ĉelmuroj
ejlnnoosv velsonojn, slovenojn
ejlnoo leonoj, oleojn
ejlnooprt proletojn, pletorojn, protelojn, petrolojn
ejlnooprv elprovojn, polverojn
ejlnoopt petolojn, leptonoj
ejlnooptv topvelojn, levpontoj
ejlnoort lornetoj, tolerojn, troleojn
ejlnoos soleojn, solenoj
ejlnoosv velsonoj, slovenoj
ejlnopr leprojn, perlojn
ejlnopru pruneloj, perulojn
ejlnopruv pluverojn, elpruvojn
ejlnopruz plezurojn, luprezojn
ejlnopt leptojn, pletojn, peltojn
ejlnopu lupeojn, lupenoj
ejlnortu rentuloj, telurojn, ruletojn
ejlnos selojn, lensoj
ejlnot telojn, lentoj
ejlnotu tuneloj, etulojn
ejlnov vjelon, velojn, levojn
ejlooprt proteloj, pletoroj, petroloj, proletoj
ejlooprv elprovoj, polveroj
ejloort troleoj, toleroj
ejlopr perloj, leproj
ejlopruv elpruvoj, pluveroj
ejlopruz plezuroj, luprezoj
ejlopt pletoj, peltoj, leptoj
ejlortu ruletoj, teluroj
ejlov vjelo, levoj, veloj
ejmmnnooort monotremojn, metronomojn
ejmmnooort monotremoj, metronomoj, omometrojn
ejmnnoopr promenojn, enrompojn
ejmnnoor renomojn, morenojn, monerojn
ejmnnoot mentonoj, omentojn
ejmnnorstu menstruojn, sternumojn
ejmnnoru numerojn, murenojn, menurojn
ejmnoop poemojn, pomejon
ejmnoopr meropojn, enrompoj, promenoj
ejmnoor renomoj, moneroj, morenoj
ejmnoorst termosojn, restmonoj
ejmnoort metroojn, mentoroj
ejmnoot omentoj, moteojn
ejmnoott montetoj, motetojn, totemojn
ejmnorstu sternumoj, menstruoj, muestrojn
ejmnorsu sumerojn, serumojn, resumojn
ejmnort metrojn, tremojn, termojn
ejmnoru murenoj, reumojn, menuroj, numeroj
ejmnos mensoj, semojn, mesojn
ejmnot temojn, mentoj
ejmnou emuojn, menuoj
ejmoop pomejo, poemoj
ejmoott motetoj, totemoj
ejmorsu serumoj, sumeroj, resumoj
ejmort metroj, termoj, tremoj
ejmos semoj, mesoj
ejnno enojn, neojn, jenon
ejnnoo eonojn, neonoj
ejnnoost estonojn, sonetojn
ejnnop nepojn, penojn
ejnnort rentojn, ternojn
ejnnost tensojn, sentojn, nestojn
ejnnosuv Venusojn, nevusojn
ejnnot etnojn, entojn, netojn, tenojn
ejnnov venojn, vejnon, nevojn
ejnnoĝ neĝojn, ĝenojn
ejno jeno, ejon, enoj, neoj
ejnoopprt propetojn, pteropojn
ejnoopr poreojn, operojn, peronoj
ejnooprt proteojn, poternoj
ejnoopt poentoj, poetojn
ejnoorst nestoroj, oestrojn
ejnoort tenoroj, erotojn
ejnoortz rozetojn, terzonoj
ejnoorĥ ĥoreojn, ĥorejon
ejnoost eostojn, etosojn, sonetoj, estonoj, ostejon
ejnop penoj, nepoj
ejnopr prenoj, repojn
ejnoprs persojn, serpojn, presojn
ejnops pesojn, pensoj
ejnopst pestojn, stepojn, septojn
ejnopt pentoj, petojn
ejnor renoj, erojn
ejnorrtu terurojn, uretrojn
ejnors serojn, rejson
ejnorst restojn, trejnos, estrojn
ejnorsv servojn, versojn
ejnort Terojn, ternoj, rentoj, retojn
ejnorttu truetojn, turetojn
ejnortu uterojn, turneoj
ejnortv vertojn, ventroj
ejnorv verojn, nervoj, revojn
ejnorĝ ĝenroj, reĝojn
ejnost nestoj, tensoj, estojn, sentoj
ejnosuv Venusoj, nevusoj
ejnot jeton, etnoj, netoj, teojn, entoj, tenoj
ejnotu tenujo, ujeton
ejnotv ventoj, vetojn
ejnov vejno, veojn, venoj, nevoj
ejnoĝ eĝojn, ĝenoj, neĝoj
ejoopprt pteropoj, propetoj
ejoopr operoj, poreoj
ejoorĥ ĥorejo, ĥoreoj
ejoost ostejo, etosoj, eostoj
ejoprs presoj, serpoj, persoj
ejopst stepoj, pestoj, septoj
ejorrtu uretroj, teruroj
ejors rejso, seroj
ejorst estroj, restoj
ejorsv versoj, servoj
ejort teroj, retoj
ejorttu truetoj, turetoj
ejorv revoj, veroj
ejost estoj, jetos
ejot jeto, teoj
ejoĝ ĝoje, eĝoj
ejstu juste, jetus
ekklnoot kolekton, koktelon
ekkloot koktelo, kolekto
ekknoort kroketon, korekton
ekknorssu ekskurson, konsekrus
ekknorsu konkurse, konsekru, konkerus
ekknoru konkure, konkeru
ekknosu ekskuon, ekkonus
ekkoort korekto, kroketo
ekllnouu nukleulo, ukulelon
eklno kleon, kelon
eklnoor koleron, kreolon
eklnoort terkolon, lektoron
eklo kelo, kleo
ekloor kreolo, kolero, kolore
ekloort terkolo, lektoro
ekloosv skovelo, elkovos, elvokos
ekloru kulero, koleru
eklosuv elvokus, elkovus, skovelu
eklouv elvoku, elkovu
eklpsuu kupelus, spekulu
ekmnooprs kompreson, komprenos
ekmnoost monkesto, komentos
ekmnoot komento, kometon
ekmnoprsu kunpremos, komprenus
ekmnopru kunpremo, komprenu
ekmnortu turkmeno, rektumon
ekmnostu komentus, kunmetos, musketon
ekmnotu kunmeto, komentu
ekmor krome, kremo
ekmos skemo, mekos
ekmostu musketo, moketus
eknnoor rekonon, korneon
eknnoorst konsterno, renkontos
eknnoorsv konverson, konservon
eknnoort renkonto, korneton
eknnoorz konzerno, nekrozon
eknnoosst konsentos, sonkeston
eknnoott kontento, tektonon
eknnor kernon, krenon
eknnorstu kuntrenos, ternukson, renkontus, konsternu
eknnortu kurenton, kurtenon, renkontu
eknnosstu konsentus, kunsentos
eknnostu kunsento, kuntenos, konsentu
eknnosuv konvenus, kunvenos
eknnouv kunveno, konvenu
eknnstuu kuntenus, kunsentu
ekno keno, ekon
eknoor korneo, rekono, koreon
eknoorssv konversos, konservos
eknoorst eskorton, skoteron, sektoron, korseton
eknoorstv kvestoron, konvertos
eknoorsv konverso, konservo
eknoort korneto, trokeon
eknoortv konverto, vektoron, koverton, korveton
eknoott tektono, okteton
eknop kepon, pekon
eknopr krepon, perkon
eknor kerno, kreno, kreon, keron, rekon
eknorssuv konservus, konversus
eknorst sterkon, strekon, kreston
eknorsttu teksturon, krusteton
eknorstu ternukso, etruskon, terskuon
eknorsu rekonus, sukeron
eknorsuv konversu, konservu
eknort rekton, kreton
eknortu kurento, kurteno
eknortuv konvertu, vetkuron
eknoru rekonu, erukon
eknost stekon, sekton, keston
eknosv sekvon, venkos
eknot nokte, tekon
eknov venko, vekon, ekvon
eko eko, oke
ekoorst sektoro, korseto, skotero, eskorto
ekoortv vektoro, koverto, korveto
ekop peko, kepo
ekopr korpe, krepo, perko
ekoprstu eksportu, perkutos
ekor kero, kreo, reko
ekors kreso, kreos
ekorsst strekos, sterkos
ekorst kresto, streko, sterko
ekorsttu teksturo, krusteto
ekorstu etrusko, terskuo, kuretos, eskortu
ekorsv krevos, verkos, kveros
ekort kreto, rekto
ekortuĉ tekruĉo, kroĉetu
ekoruv veruko, revoku
ekosst seksto, teksos, sketos
ekost sekto, kesto, steko
ekosv sekvo, vekos
ekov ekvo, veko
ekrsstu sterkus, strekus
ekrstu sterku, streku
ekrsuv verkus, kverus, krevus
ekruv kveru, verku, krevu
eksstu sketus, teksus
ekstu sketu, teksu
eksu skue, ekus
eksuv sekvu, vekus
ellostu stelulo, luletos
elmno lemno, lemon, melon
elmnoruĉ merluĉon, ĉelmuron
elmo melo, lemo
elmoruĉ ĉelmuro, merluĉo
elmostu mustelo, lumetos, molestu
elnnoosv slovenon, velsonon
elnoo leono, oleon
elnooprt petrolon, protelon, pletoron, proleton
elnooprv polveron, elprovon
elnoopt leptono, petolon
elnooptv levponto, topvelon
elnoort lorneto, troleon, toleron
elnoos soleno, soleon
elnoosv sloveno, velsono
elnopr perlon, lepron
elnopru prunelo, perulon
elnopruv pluveron, elpruvon
elnopruz plezuron, luprezon
elnopt lepton, pleton, pelton
elnopu lupeno, lupeon
elnortu rentulo, ruleton, teluron
elnos lenso, selon
elnostu tunelos, estulon
elnostuv ventolus, envultos
elnot lento, telon
elnotu tunelo, etulon
elnov levon, velon
elooprst ploretos, elportos
elooprt petrolo, proleto, pletoro, protelo
elooprv polvero, elprovo
eloort tolero, troleo
eloos soleo, oleos
eloosvŝ elŝovos, ŝovelos
elopr perlo, lepro
eloprstu spertulo, ploretus, elportus
eloprtu elportu, ploretu
elopruv elpruvo, pluvero
elopruz plezuro, luprezo
elopsstu sepultos, elsputos
elopstu elsputo, petolus
elopt pelto, pleto, lepto
elortu teluro, ruleto, toleru
elos sole, selo
elosu eluos, oleus
elosuvŝ elŝovus, ŝovelus
elouvŝ ŝovelu, elŝovu
elov velo, levo, vole
elpsstuu elsputus, sepultus
elpstuu elsputu, sepultu
elpu plue, pelu
emmnooort metronomo, omometron
emnnoopr enrompon, promenon
emnnoor moneron, morenon, renomon
emnnoot mentono, omenton
emnnorstu menstruon, sternumon
emnnoru menuron, numeron, murenon
emnnostu sentumon, enmuntos
emno nome, emon
emnoopr promeno, enrompo, meropon
emnooprs promeson, promenos
emnoor monero, renomo, moreno
emnoors renomos, someron
emnoorst restmono, termoson
emnoort mentoro, metroon
emnoot omento, moteon
emnoott monteto, totemon, moteton
emnoprsu promenus, supremon
emnorstu menstruo, sternumo, muestron
emnorsu sumeron, numeros, resumon, serumon, renomus
emnort tremon, termon, metron
emnoru numero, mureno, menuro, renomu, reumon
emnos menso, semon, meson
emnot mento, temon
emnou menuo, emuon
emoott totemo, moteto
emoprs spermo, premos
emoprsu supremo, promesu
emorstu muestro, retumos
emorsu resumo, serumo, sumero
emort metro, termo, tremo
emos semo, meso, emos
emost metos, temos
emrstuu retumus, surmetu
emstu metus, temus
emsu sume, emus, semu
emtu temu, metu
en en, ne
enno neon, enon
ennoo neono, eonon
ennoost soneton, estonon
ennop penon, nepon
ennort renton, ternon
ennost tenson, neston, senton
ennot etnon, tenon, enton, neton
ennov nevon, venon
ennoĝ ĝenon, neĝon
eno eno, neo
enoopprt propeton, pteropon
enoopr perono, operon, poreon
enooprt poterno, proteon
enoopst posteno, poentos
enoopt poento, poeton
enoorst nestoro, oestron
enoort tenoro, eroton
enoortz terzono, rozeton
enoost estono, soneto, eoston, etoson
enop nepo, peno
enopr preno, repon
enoprs serpon, prenos, person, preson
enoprst sperton, pentros
enops penso, peson, penos
enopss sepson, pensos
enopst posten, peston, stepon, septon, pentos
enopstu poentus, postenu
enopt pento, peton
enor reno, eron
enorrtu uretron, teruron
enorst ternos, reston, trenos, estron
enorsv verson, servon
enort rento, terno, teron, reton
enorttu tureton, trueton, torentu
enortu turneo, uteron
enortv ventro, verton
enorv nervo, veron, revon
enorĝ ĝenro, reĝon
enosst seston, sentos, nestos
enost sento, tenso, nesto, tenos, eston
enostt teston, tentos
enosuv Venuso, nevuso
enosv sveno, venos
enosĉ ĉenos, ĉeson
enosĝ seĝon, ĝenos, neĝos
enot ento, etno, teno, neto, teon
enotv vento, veton
enov nevo, veno, nove, veon
enoĝ neĝo, ĝeno, eĝon
enprsu supren, prenus
enprtu prunte, pentru
enpsu penus, pensu
enrstu sternu, ternus, trenus
enrtu trenu, ternu
ensstu sentus, nestus
enstu sentu, tenus, nestu
ensuv venus, svenu
ensuĝ neĝus, ĝenus
enuu unue, enuu
enuĝ neĝu, ĝenu
eoopprt propeto, pteropo
eoopr poreo, opero
eoost etoso, eosto
eoostv soveto, vetoos
eoprs serpo, perso, preso, peros, erpos
eoprssttu postrestu, protestus
eoprssu superos, opresus
eopss sepso, pesos
eopst stepo, poste, septo, pesto, petos
eopsz spezo, pezos
eorrssttu surtretos, stertorus
eorrtu teruro, uretro
eorsst restos, estros
eorssv servos, versos
eorst estro, resto
eorstuv servuto, veturos
eorsv servo, verso, revos
eorsĝ serĝo, reĝos
eort reto, tero, Tero, troe
eorttu tureto, trueto
eorv vero, revo
eosst sesto, estos
eosttuŝ ŝutetos, tuŝetos
eostv vesto, vetos
eprsu supre, super, presu, perus, erpus
epru erpu, peru
epsuz pezus, spezu
ersstu restus, estrus
erssuv servus, versus
erstu estru, restu
ersuv revus, servu, versu
eruĝ urĝe, reĝu
esttuuŝ tuŝetus, ŝutetus
estuv vetus, vestu
ettuuŝ tuŝetu, ŝutetu
ĉe, eĉ
fgiiins signifi, finigis
fgiilorst forglitis, flirtigos
fgiilort triglifo, forgliti
fgiilos flosigi, filigos
fgiilsu fluigis, filigus
fgiilu fluigi, filigu
fgiinos signifo, finigos
fgiinsu signifu, finigus
fgiior forigi, orfigi
fgiiors forigis, orfigis
fgiiorst frostigi, fortigis
fgijnnor fringojn, fingrojn
fgijnoor forigojn, grifonoj
fgijnor grifojn, fingroj, fringoj
fgilorstu forglutis, forglitus
fgilortu forgluti, forglitu
fgilosu fluigos, flosigu
fginnor fingron, fringon
fginoor grifono, forigon
fginor fingro, fringo, grifon
fgioors forigos, orfigos
fgioorst frostigo, fortigos
fgiorstu fortigus, frostigu
fgiorsu orfigus, figuros, forigus
fgioru figuro, orfigu, forigu
fgjlnou flugojn, fulgojn
fgjlou flugoj, fulgoj
fgjnou fungoj, gufojn, fugojn
fgjou gufoj, fugoj
fglnou fulgon, flugon
fglou fulgo, flugo
fgnou fungo, fugon, gufon
fgou fugo, gufo
fiijklno filikojn, fikilojn
fiijklo filikoj, fikiloj
fiijknos infiksoj, ksifiojn
fiijlno filiojn, filinoj
fiijnoĝ Fiĝiojn, finiĝoj
fiiklno fikilon, filikon
fiiklo fikilo, filiko
fiiknos infikso, ksifion
fiiks fiksi, fikis
fiilno filino, filion
fiilnorst filistron, infiltros
fiilo filio, folii
fiilrst filtris, flirtis
fiilrt flirti, filtri
fiinos sifoni, fision
fiios soifi, fisio
fijklnou funikloj, fulikojn
fijkmnoor formikojn, konfirmoj
fijknosu fikusojn, fuksiojn, fuksinoj
fijkosu fikusoj, fuksioj
fijlmno filmojn, limfojn
fijlmo limfoj, filmoj
fijlnoo fiolojn, lofiojn, foliojn
fijlnooor orfoliojn, rinolofoj
fijlnot liftojn, flintoj
fijlnou influoj, fiulojn
fijloo folioj, fioloj, lofioj
fijmnnoor morfinojn, informojn
fijmnoor formiojn, morfinoj, informoj
fijnno nifojn, finojn, finnoj
fijno finoj, fiojn, nifoj
fijnoos sifonoj, soifojn
fijnoosst fosistojn, sofistojn
fijnot fintoj, tifojn
fijoosst sofistoj, fosistoj
fikknossu kunfiksos, konfiskus
fiklnou funiklo, fulikon
fikmnoor konfirmo, konformi, formikon
fikmnoors konfirmos, konformis
fiknosu fuksino, fikuson, fuksion
fikos fisko, fikos
fikossu sufikso, sufokis
fikosu sufoki, fuksio, fikuso
fiksu fikus, fiksu
filmno limfon, filmon
filmo filmo, limfo
filmorsu florumis, formulis
filmoru florumi, formuli
filmsu filmus, fulmis
filmu fulmi, filmu
filnoo lofion, folion, fiolon
filnooor rinolofo, orfolion
filnosu influos, fusilon
filnot flinto, lifton
filnou influo, fiulon
filo filo, lofi
filoo folio, lofio, fiolo
filoos fosilo, folios
filorst filtros, flirtos
filos silfo, flosi, lofis
filosu fusilo, folius
filou fiulo, foliu
filrstu flustri, filtrus, flirtus
filrtu filtru, flirtu
filsu flusi, fluis, fulis
filu flui, fuli
fimnnoor morfinon, informon
fimnoor informo, morfino, fornomi, formion
fimnoors informos, fornomis
fimor formi, firmo
finno finno, finon, nifon
fino nifo, fino, fion
finoos sifono, soifon
finoosst fosiston, sofiston
finost fintos, fontis
finot fonti, finto, tifon
finsu snufi, finus
fioorsvŝ forŝovis, forviŝos
fioorŝ orfiŝo, ŝofori
fioosst fosisto, sofisto
fiorst firsto, frosti, frotis, fritos
fiorsuz rifuzos, foruzis
fiorsuĝ foriĝus, rifuĝos
fiort froti, frito
fioruz foruzi, rifuzo
fiot foti, tifo
firsu surfi, fruis
firsuz furzis, frizus
firuz furzi, frizu
fisuŝ fiŝus, fuŝis
fiuŝ fuŝi, fiŝu
fjjnoo fojnoj, fojojn
fjknoor kofrojn, forkojn
fjknoosu fokusojn, sufokojn
fjknou fukojn, kufojn
fjkoor kofroj, forkoj
fjkoosu sufokoj, fokusoj
fjkou kufoj, fukoj
fjlmnou muflojn, fulmojn
fjlmou mufloj, fulmoj
fjlnoorsu suflorojn, sunfloroj
fjmnooru forumojn, formujon
fjmnou fumojn, mufojn
fjmooru formujo, forumoj
fjmou fumoj, mufoj
fjnnoo fojnon, fonojn
fjnoo fojno, fonoj, fojon
fjnoor fornoj, orfojn
fjnoorst frostojn, forstojn, strofojn
fjnoort torfojn, fortojn, frontoj, frotojn
fjnoortu fuortojn, fortunoj
fjnoost stofojn, fostojn
fjnoot fotojn, fontoj, oftojn, tofojn
fjnortu trufojn, fruntoj
fjnotu futojn, funtoj, tufojn
fjoorst forstoj, frostoj, strofoj
fjoort fortoj, torfoj, frotoj
fjoost stofoj, fostoj
fjoot tofoj, oftoj, fotoj
fjotu futoj, tufoj
fknoor kofron, forkon
fknoosu fokuson, sufokon
fknou kufon, fukon
fkoor forko, kofro
fkoosu sufoko, fokuso
fkou kufo, fuko
flmnou muflon, fulmon
flmoorsu florumos, formulos
flmorsuu florumus, formulus
flmoruu formulu, florumu
flmou fulmo, muflo
flnoorsu sunfloro, sufloron
floos floso, lofos
florsuu sulfuro, sufloru
flossu flosus, flusos
flosu fluso, fluos, flosu, fulos, lofus
flou fluo, lofu
flsuu flusu, fulus, fluus
fluu fluu, fulu
fmnooru forumon, fornomu
fmnou mufon, fumon
fmou fumo, mufo
fnoor forno, orfon
fnoorst strofon, forston, froston
fnoort fronto, froton, forton, torfon
fnoortu fortuno, fuorton
fnoost foston, stofon, fontos
fnoot fonto, ofton, foton, tofon
fnortu frunto, trufon
fnostu fuston, fontus
fnotu funto, futon, fontu, tufon
fooprrstu forputros, forportus
foorst forsto, frosto, strofo, frotos
foort torfo, forto, froto
foost stofo, fosto, fotos
foot foto, ofto, tofo
forstu frotus, frostu
forsu surfo, fruos
fortu trufo, frotu
fostu fusto, fotus
fotu tufo, futo, fotu
frsuu fruus, surfu
giiilnost instigilo, gilotinis
giiilsst listigis, stiligis
giiilst listigi, stiligi
giijklnoost logistikojn, logikistojn
giijklnov likvigojn, lingvikoj
giijkloost logikistoj, logistikoj
giijnnort intrigojn, tigrinojn
giijnort intrigoj, tigrinoj
giiklnoost logikiston, logistikon
giiklnov lingviko, likvigon
giikloost logikisto, logistiko
giiknsu kunigis, sinkigu
giilmo moligi, limigo
giilmos moligis, limigos
giilmsu lumigis, limigus
giilmu lumigi, limigu
giilnostu sugiliton, gilotinus
giilosst stiligos, listigos
giilostu sugilito, utiligos
giilosĝ loĝigis, ligiĝos
giils glisi, ligis
giilsstu listigus, stiligus
giilstu stiligu, listigu
giimrs smirgi, migris
giimstu timigus, mutigis
giimtu mutigi, timigu
giinnort intrigon, tigrinon
giinoors sonorigi, originos
giinors siringo, ignoris
giinorsu originus, ruinigos
giinort intrigo, tigrino
giinoru ruinigo, originu
giinos sonigi, onigis
giinosst gisiston, instigos
giiorstv vortigis, vitrigos
giir giri, rigi
giirs rigis, giris
giirsuĝ urĝigis, ruĝigis
giiruĝ urĝigi, ruĝigi
giis gisi, igis
gijknou konjugi, kunigoj
gijllnou gluilojn, ligulojn
gijllou gluiloj, liguloj
gijlmnou lumigojn, mugilojn
gijlmou lumigoj, mugiloj
gijlno ligojn, lignoj, iglojn
gijlnor grilojn, glirojn
gijlo igloj, ligoj
gijlor gliroj, griloj
gijnnor ringojn, nigrojn
gijnoort troigojn, griotojn
gijnoov ovingoj, ogivojn
gijnopr gripojn, pigrojn
gijnor ringoj, nigroj, griojn
gijoort griotoj, troigoj
gijopr pigroj, gripoj
gikno kogni, ginko
giknosu kunigos, konigus
giknou kunigo, konigu
gillnou ligulon, gluilon
gillou gluilo, ligulo
gilmnou mugilon, lumigon
gilmosu moligus, lumigos
gilmou lumigo, mugilo, moligu
gilno ligno, ligon, iglon
gilnor grilon, gliron
gilo ligo, logi, iglo
gilor glori, gliro, grilo
gilors riglos, gloris
gilos siglo, ligos, logis
gilstu glitus, glutis
gilsu glisu, ligus, gluis
giltu gluti, glitu
gilu glui, ligu
gimnosu signumo, monigus
gimors smirgo, migros
gimrsu smirgu, migrus
gimstuu gustumi, mutigus
ginnor nigron, ringon
ginoort grioton, troigon
ginoov ovingo, ogivon
ginopr pigron, gripon
ginops spongi, gipson
ginor ringo, nigro, grion
ginosu onigus, sonigu
ginrstu gruntis, stringu
gioort grioto, troigo
giopr gripo, pigro
giors giros, rigos
giorsuĝ ruĝigos, urĝigos
giorz zorgi, grizo
girsu rigus, girus
girsuuĝ urĝigus, ruĝigus
giru giru, rigu
giruuĝ urĝigu, ruĝigu
gistu gusti, gutis
gisu gisu, igus
gjknnoo Kongojn, kognojn
gjlnoo logojn, golojn, longoj
gjlnou gulojn, gluojn
gjloo goloj, logoj
gjlou gluoj, guloj
gjnnou ungojn, gnuojn
gjnoo goojn, jogon
gjnoors sorgojn, grosojn
gjnoort grotojn, trogojn
gjnoot Tongoj, gotojn, togojn
gjnopu pugojn, pugnoj
gjnou jugon, ungoj, gnuoj
gjoo jogo, gooj
gjoors sorgoj, grosoj
gjoort grotoj, trogoj
gjoot togoj, gotoj
gknoo Kongo, kogno
glnoo longo, golon, logon
glnou gulon, gluon
gloo logo, golo
gloos gloso, logos
glosu logus, gluos
glou gulo, gluo, logu
gnnou ungon, gnuon
gnoors groson, sorgon
gnoort trogon, groton
gnoot Tongo, goton, togon
gnopu pugno, pugon
gnorstu gruntos, sturgon
gnou ungo, gnuo
goors groso, sorgo
goort trogo, groto
goot goto, togo
goruz gruzo, zorgu
gostu gusto, gutos
gstuu gustu, gutus
hinost hontis, histon
hjlou hojlu, huloj
hopsu hupos, hopus
hopu hupo, hopu
iiilns insili, liniis
iijkllnoort kilolitrojn, rikoltilojn
iijklloort kilolitroj, rikoltiloj
iijklnnoos silikonojn, konsiliojn
iijklnoos konsilioj, silikonoj
iijkmnoos komisiojn, ikonismoj
iijknoopst kopiistojn, sinoptikoj
iijknorstu kuiristojn, skrutinioj
iijknov kiviojn, vikiojn
iijkov kivioj, vikioj
iijlmnot limitojn, militojn
iijlmot militoj, limitoj
iijlnot tiliojn, litiojn
iijlot litioj, tilioj
iijloĉ Ĉilioj, liĉioj
iijmnorst ritismojn, ministroj
iijmnos simiojn, inismoj, misiojn
iijmnot imitojn, timinoj
iijmos misioj, simioj
iijnoprst tripsinoj, spiritojn
iijnortt nitritoj, tritiojn
iijors Sirioj, irisoj
iikllnoort kilolitron, rikoltilon
iiklloort kilolitro, rikoltilo
iiklmops implikos, kompilis
iiklnnoos silikonon, konsilion
iiklnoos konsilio, silikono, koloniis
iiklnos konsili, silikon
iikloosz silikozo, kolizios
iiklort rikolti, trikilo
iikmnoos ikonismo, komision
iikmostuĝ kutimiĝos, komutiĝis
iiknoopst sinoptiko, kopiiston
iiknorstu skrutinio, kuiriston
iiknosst konsisti, skiiston
iiknosv viskion, invokis
iiknov invoki, vikion, kivion
iiknrstu inkrusti, kuntiris
iikov kivio, vikio
iikrs riski, kriis
iikrst striki, trikis
iiks kisi, skii
iikss skiis, kisis
iilmnot militon, limiton
iilmosĝ moliĝis, limiĝos
iilmot milito, limito
iilmssu similus, simulis
iilmstu stimuli, militus, mutilis
iilmsu simuli, similu
iilmsuĝ lumiĝis, limiĝus
iilmtu mutili, militu
iilmuĝ lumiĝi, limiĝu
iilnoov olivino, violoni
iilnot tilion, lition
iilnsu linius, insilu
iilopst pistilo, pilotis
iilot tilio, litio
iiloĉ Ĉilio, liĉio
iilps spili, lispi, plisi, lipis
iilpss splisi, lispis, plisis, spilis
iimnorst ministro, ritismon
iimnos inismo, mision, simion
iimnot timino, imiton
iimoprsuvz provizumis, improvizus
iimopruvz provizumi, improvizu
iimos misio, simio
iimr miri, rimi
iimrs rimis, miris
iimrsŝ ŝirmis, ŝmiris
iimrŝ ŝmiri, ŝirmi
iinoprst tripsino, spiriton
iinortt nitrito, trition
iinostv vinisto, invitos
iinprst sprinti, printis
iioprsst postiris, ripostis
iioprst spirito, postiri, riposti
iiors Sirio, iriso
iiorstvĝ vortiĝis, troviĝis
iiorsz orizis, irizos
iiortvĝ troviĝi, vortiĝi
iipsst pistis, spitis
iipst spiti, pisti
iirsst stiris, striis
iirst stiri, strii, tiris
iirstv vitris, trivis
iirtv trivi, vitri
ijjlnou juliojn, ilujojn
ijjlou julioj, ilujoj
ijkklno klinkoj, klikojn
ijkknnoo kokinojn, konikojn
ijkknnoor kronikojn, kornikojn
ijkknoo konikoj, kokinoj
ijkknoor kornikoj, kronikoj
ijkknor krikojn, kirkojn
ijkkor krikoj, kirkoj
ijklno kilojn, linkoj, likojn
ijklnoort rikoltojn, klitorojn
ijklnoorv likvorojn, kovrilojn
ijklnoos loksiojn, konsiloj
ijklnoov jonkvilo, kovilojn
ijklnop pilkojn, klipojn, plikojn
ijklnor kirlojn, krilojn
ijklnosu sukilojn, kulisojn
ijklnot tiklojn, kiltojn
ijklnov klivojn, likvojn
ijklo kiloj, likoj
ijkloort klitoroj, rikoltoj
ijkloorv kovriloj, likvoroj
ijklop pilkoj, plikoj, klipoj
ijklor kirloj, kriloj
ijklosu sukiloj, kulisoj
ijklot tikloj, kiltoj
ijklov klivoj, likvoj
ijkmnooors sikomorojn, oksimorojn
ijkmnooz komizojn, mikozojn
ijkmnor kimrojn, krimojn
ijkmooors oksimoroj, sikomoroj
ijkmooz mikozoj, komizoj
ijkmor krimoj, kimroj
ijknno kinojn, inkojn
ijknnoo ikonojn, koniojn
ijknnoos oniksojn, oniskojn
ijknnoov kvinoojn, kvinonoj
ijknnortu kurtinojn, kuntirojn, trinkujon
ijknnotv vinktojn, kvintojn
ijkno kinoj, kiojn, inkoj
ijknoo ikonoj, konioj
ijknooprs konspiroj, skorpiojn
ijknooprt kriptonoj, tropikojn, portikojn
ijknoors sorikojn, skoriojn, oriksojn, sirokojn
ijknoos oniskoj, oniksoj
ijknoot tonikoj, koitojn
ijknoov konvoji, kvinooj
ijknops spikojn, skipojn, psikojn
ijknorstu turkisojn, kuristojn
ijknortu trinkujo, urtikojn, kurtinoj, kuntiroj
ijknos kisojn, niksoj, sikojn, skiojn
ijknot iktojn, tinkoj, tikojn
ijknotv kvintoj, vinktoj
ijknov vinkoj, kivojn
ijknoŝ ŝinkoj, kiŝojn
ijkooprt portikoj, tropikoj
ijkoors sorikoj, oriksoj, sirokoj, skorioj
ijkops psikoj, spikoj, skipoj
ijkorst Kristoj, strikoj
ijkorstu kuristoj, turkisoj
ijkortu Turkioj, urtikoj
ijkos kisoj, skioj, sikoj
ijkot iktoj, tikoj
ijku juki, kiuj
ijlmnostu mulistojn, stimulojn
ijlmnosu muslinoj, musliojn, misulojn
ijlmnotu timulojn, mitulojn
ijlmostu mulistoj, stimuloj
ijlmosu muslioj, misuloj
ijlmotu mituloj, timuloj
ijlno linoj, ilojn
ijlnoop Poliojn, pilonoj
ijlnoopp poplinoj, polipojn
ijlnoopr prolinoj, pirolojn
ijlnoort torniloj, ortilojn
ijlnoosst solistojn, sistolojn
ijlnoott titolojn, litotojn
ijlnoov olivojn, violojn
ijlnop pilojn, lipojn
ijlnopu puliojn, piulojn, lupinoj
ijlnopuv pluviojn, vulpinoj
ijlnor rilojn, lirojn
ijlnort trilojn, litrojn
ijlnost stilojn, listojn
ijlnotu liutojn, tuliojn, utilojn
ijlnou ilujon, julion
ijloosst solistoj, sistoloj
ijloott litotoj, titoloj
ijloov olivoj, violoj
ijlop lipoj, piloj
ijlopu pulioj, piuloj
ijlor liroj, riloj
ijlort litroj, triloj
ijlost listoj, stiloj
ijlotu tulioj, liutoj, utiloj
ijlou julio, ilujo
ijmnoprsu primusojn, purismojn
ijmnor mirojn, rimojn
ijmnort mirtojn, ritmojn, mitrojn
ijmnot mitojn, timojn
ijmoprsu purismoj, primusoj
ijmor rimoj, miroj
ijmort mitroj, ritmoj, mirtoj
ijmot mitoj, timoj
ijnnoors rosinojn, sinjoron
ijnnoru urinojn, ruinojn
ijnnot nitojn, tinojn
ijnnotu intuojn, unitojn
ijnnou uniojn, junion
ijnnoĉ niĉojn, ĉinojn
ijno iojn, inoj
ijnoooptz pozitonoj, izotopojn
ijnooprs sopirojn, siropojn
ijnooprsstt poststriojn, sportistojn
ijnooprstt protistojn, portistojn
ijnooprt prinotoj, triopojn
ijnooprz prizonoj, ripozojn, pirozojn
ijnooptu opuntioj, utopiojn
ijnoors sinjoro, rosinoj
ijnoort toriojn, trionoj
ijnoortz rizotojn, triozojn
ijnopr ripojn, pirojn
ijnoprst sprintoj, spritojn
ijnopru rupiojn, pirujon
ijnopt tipojn, pintoj
ijnoptŝ piŝtojn, ŝtipojn
ijnopz zipojn, pizojn
ijnopĉ piĉojn, pinĉoj
ijnopŝ ŝipojn, ŝpinoj
ijnorstu juriston, instruoj
ijnort ritojn, triojn, tirojn
ijnortt titrojn, tritojn
ijnortv vintroj, vitrojn, virtojn
ijnoru urinoj, ruinoj
ijnorĉ riĉojn, ĉirojn
ijnostu tinusoj, suitojn, situojn
ijnot tinoj, nitoj, tiojn
ijnotu intuoj, unitoj
ijnou junio, unioj
ijnoĉ niĉoj, ĉinoj, ĉiojn, iĉojn
ijnoĥ ĥiojn, ĥinoj
ijntu junti, tiujn
ijooprs sopiroj, siropoj
ijooprsstt poststrioj, sportistoj
ijooprstt protistoj, portistoj
ijooprz ripozoj, pirozoj
ijoortz triozoj, rizotoj
ijopr ripoj, piroj
ijopru pirujo, rupioj
ijoptŝ piŝtoj, ŝtipoj
ijopz pizoj, zipoj
ijorsuv virusoj, vojirus
ijort trioj, tiroj, ritoj
ijortt tritoj, titroj
ijortv vitroj, virtoj
ijorĉ riĉoj, ĉiroj
ijostu suitoj, situoj
ijoĉ ĉioj, iĉoj
ikklno klinko, klikon
ikknnoo konikon, kokinon
ikknnoor kronikon, kornikon
ikknoo koniko, kokino
ikknoor korniko, kroniko
ikknor kirkon, krikon
ikknorsu konkursi, konkuris
ikkor kokri, kirko, kriko, korki
ikkors korkis, kokris
iklmnosu minusklo, kulminos
iklmopsu kompulsi, kompilus
iklno kloni, linko, likon, kilon
iklnoort kontroli, klitoron, rikolton
iklnoorv likvoron, kovrilon
iklnoos konsilo, konsoli, loksion
iklnooss konsilos, konsolis
iklnoosu kolonius, inokulos
iklnop klipon, plikon, pilkon
iklnor kirlon, krilon
iklnos silkon, klonis, klinos
iklnostu konsulti, skutilon
iklnosu Linukso, sukilon, konsilu, kulison
iklnosuuv kunvulsio, konvulsiu
iklnot kilton, tiklon
iklnov likvon, klivon
iklo loki, kilo, liko
ikloor kolori, korilo
ikloors krisolo, koloris
ikloort rikolto, klitoro
ikloorv likvoro, kovrilo
iklop klipo, pilko, pliko
iklopu kopuli, kulpio
iklor kirlo, krilo
iklos silko, likos, lokis
iklosu kuliso, oskuli, sukilo, okulis
iklot tiklo, kilto
iklou okuli, kulio
iklov likvo, klivo
iklpsu plukis, kuplis
iklpu pluki, kupli, kulpi
iklrsu kirlus, lukris
iklru lukri, kirlu
iklstu kultis, luktis, tiklus
ikltu kulti, lukti, tiklu
ikmnooors sikomoron, oksimoron
ikmnooz komizon, mikozon
ikmnor kimron, krimon
ikmnosu konsumi, kumison
ikmo moki, kiom
ikmooors oksimoro, sikomoro
ikmooz mikozo, komizo
ikmor krimo, kimro
ikmoss skismo, miksos
ikmostu kutimos, komutis
ikmotu komuti, kutimo
iknno kinon, inkon
iknnoo konion, ikonon
iknnoov kvinono, kvinoon
iknnortu kurtinon, kuntiron
iknnotv vinkton, kvinton
ikno kino, koni, inko, kion
iknoo ikono, konio
iknooprt kriptono, tropikon, portikon
iknoors skorion, orikson, sorikon, sirokon
iknoot toniko, koiton
iknopr Kipron, kripon
iknoprstu kupriston, kunportis
iknops psikon, skipon, spikon
iknopstu sputniko, konstipu
iknor ronki, kroni, krion
iknors kronis, riskon, ronkis
iknorsstu konstruis, inkrustos
iknorst Kriston, strikon, trinkos
iknorstu konstrui, turkison, konturis, kuriston, kuntiros
iknortu konturi, kuntiro, kurtino, urtikon
iknos nikso, kison, konis, skion, sikon
iknosst skiston, stinkos
iknost stinko, noktis
iknosuĝ kuniĝos, koniĝus
iknosz zinkos, skizon
iknot tinko, nokti, ikton, tikon
iknotv kvinto, vinkto
iknov vinko, kivon
iknoŝ ŝinko, kiŝon
iknrstu trunkis, trinkus
iknrstuu inkrustu, kuntirus
iknrtu trunki, trinku
ikooprt portiko, tropiko
ikoopt koopti, optiko
ikoors skorio, soriko, orikso, siroko
ikopr kripo, Kipro
ikoprstu postkuri, kupristo, koruptis
ikops skipo, spiko, psiko, pikos
ikopsu okupis, kopius
ikopu okupi, kopiu
ikors risko, krios
ikorst striko, Kristo, trikos
ikorstu turkiso, kuristo
ikorsz krozis, krizos
ikorsĉ kroĉis, kriĉos
ikortu Turkio, urtiko
ikorz krozi, krizo
ikorĉ kroĉi, kriĉo
ikos siko, skio, kiso
ikoss skios, kisos
ikosst skisto, stokis, toksis, stikos, kostis
ikost kosti, toksi, stoki, kotis
ikosv visko, kovis, vokis
ikot ikto, tiko, koti
ikov kivo, voki, kovi
ikoŝ ŝoki, kiŝo
ikpsu kuspi, pikus
ikrstu trikus, ruktis, striku
ikrsu risku, krius, kuris
ikrsuu sukuri, kuirus
ikrtu rukti, triku
ikru kuri, kriu
iksstu stikus, skutis, stukis
ikssu kisus, skius, skuis
ikstu stuki, skuti, stiku
iksu skui, skiu, kisu
ilmnostu muliston, stimulon
ilmnosu muslino, misulon, muslion
ilmnotu timulon, mitulon
ilmostu stimulo, mulisto, mutilos, lotumis
ilmosu misulo, muslio
ilmosuĝ lumiĝos, moliĝus
ilmotu mitulo, lotumi, timulo
ilmsttuu stultumi, tumultis
ilmstuu mutilus, stimulu
ilmsu limus, lumis
ilmu lumi, limu
ilno lino, ilon
ilnoopp poplino, polipon
ilnoopr prolino, pirolon
ilnoort tornilo, ortilon
ilnoosst sistolon, soliston
ilnoott titolon, litoton
ilnoov olivon, violon
ilnop lipon, pilon
ilnopu lupino, piulon, pulion
ilnopuv vulpino, pluvion
ilnor liron, rilon
ilnort trilon, litron
ilnosstu insultos, stiluson
ilnost liston, stilon
ilnotu utilon, tulion, liuton
ilnsuĉ lunĉis, linĉus
ilnuĉ lunĉi, linĉu
ilo ilo, lio
iloopst pistolo, pilotos
iloosst solisto, sistolo
iloott titolo, litoto
iloov olivo, violo
ilop lipo, pilo, poli
ilops slipo, polis, lipos
ilopss plisos, lispos, spilos
ilopstu postuli, pilotus
iloptu tulipo, pilotu
ilopu polui, piulo, pulio
ilor roli, orli, liro, rilo
ilors orlis, rolis
ilort litro, trilo
ilost stilo, listo, lotis
ilosv solvi, volis
ilot lito, loti
ilotu liuto, tulio, utilo
ilov voli, vilo
ilpssu lispus, spilus, splisu, pulsis, plisus
ilpsu pulsi, pluis, spilu, plisu, lispu, lipus
ilpu plui, lipu
immnou nomumi, mumion
imno nomi, mino
imnoprsu primuson, purismon
imnor rimon, miron
imnort montri, mirton, mitron, ritmon
imnos nomis, minos, mison
imnot timon, miton
imo iom, mio
imopr rompi, primo
imoprs prismo, rompis
imoprstu sportumi, importus
imoprsu primuso, purismo
imopstu impostu, imputos
imor rimo, miro
imors rismo, morsi, rimos, miros
imorsŝ ŝmiros, ŝirmos
imort morti, ritmo, mitro, mirto
imost istmo, timos
imosv vomis, movis
imot mito, timo, tiom
imov movi, vomi
imoĉ ĉiom, ĉimo
imrsu mirus, rimus
imrsuŝ ŝirmus, ŝmirus
imru miru, rimu
imruŝ ŝmiru, ŝirmu
innoru ruinon, urinon
innot tinon, niton
innotu uniton, intuon
innoĉ ĉinon, niĉon
ino ino, oni, nio, ion
inoooptz pozitono, izotopon
inoop oponi, opion
inooprs siropon, sopiron
inooprsstt sportiston, poststrion
inooprstt protiston, portiston
inooprt prinoto, triopon
inooprz prizono, pirozon, ripozon
inoops spiono, oponis
inooptu opuntio, utopion
inoors sonori, rosino
inoort triono, torion
inoortz triozon, rizoton
inopr proni, ripon, piron
inoprs sproni, pronis, spiron
inoprst sprinto, spriton, printos
inopssu spionus, supinos
inopst stipon, pintos
inopsĉ ĉipson, pinĉos
inopt pinto, tipon
inoptŝ ŝtipon, piŝton
inopz zipon, pizon
inopĉ pinĉo, piĉon
inopŝ ŝpino, ŝipon
inorst tronis, strion, tornis
inort torni, troni, riton, tiron, trion
inortt triton, titron
inortv vintro, vitron, virton
inoru urino, ruino
inorĉ riĉon, ĉiron
inorĝ ronĝi, ĝiron
inos sino, soni, onis
inossu sinuso, sinuos
inost nitos, notis
inostu tinuso, situon, suiton
inot noti, tino, nito, tion
inotu unito, intuo
inoz zoni, nizo
inoĉ niĉo, ĉino, iĉon, ĉion
inoĥ ĥino, ĥion
inprstu sprintu, pruntis, printus
inprtu prunti, printu
inrstu turnis, sintru, nutris
inrtu nutri, turni
intu tiun, nitu
iooprs sopiro, siropo
iooprsst ripostos, postiros
iooprsstt sportisto, poststrio
iooprstt protisto, portisto
iooprz ripozo, pirozo
ioorstvĝ troviĝos, vortiĝos
ioortz triozo, rizoto
iopr piro, ripo
ioprsst spritos, sportis
ioprsstu ripostus, stuporis, postirus
ioprssu suspiro, sopirus
ioprst sprito, sporti, portis
ioprstu stupori, puristo, ripostu, postiru
ioprstuĝ portiĝus, putriĝos
ioprt porti, tripo
ioprtuĝ putriĝo, portiĝu
iopsst stopis, pistos, spitos
iopst stipo, stopi
iopsv vipos, povis
iopsz pozis, zipos
iopsĉ ĉipso, poĉis
ioptŝ ŝtopi, ŝtipo, piŝto
iopv povi, vipo
iopz pozi, pizo, zipo
iopĉ poĉi, piĉo
ior ori, iro
iors oris, iros
iorsst strios, stiros, rostis
iorst rosti, strio, tiros
iorstt tristo, trotis
iorstuvĝ vortiĝus, troviĝus
iorstv trovis, vitros, trivos
iorsv voris, ovris
iort rito, trio, tiro
iortt troti, trito, titro
iortuvĝ troviĝu, vortiĝu
iortv trovi, virto, vitro
iorv vori, ovri, viro
iorĉ riĉo, ĉiro
iostu situo, suito
iostv visto, votis
iosvŝ viŝos, ŝovis
iotv voti, vito
ioĉ ĉio, iĉo
iprssu spuris, spirus
iprstu spritu, putris
iprsu spuri, spiru
ipsstu sputis, pistus, spitus
ipssu pusis, pisus
ipstu sputi, pistu, spitu
ipsu pusi, pisu
ipsuŝ ŝipus, puŝis
ipuŝ puŝi, ŝipu
irsstu rustis, stirus, strius
irstu rusti, truis, striu, stiru, tirus
irstuv trivus, vitrus
irsu ruis, irus
irsuĝ urĝis, ĝirus
irtu trui, tiru
irtuv vitru, trivu
iru rui, iru
iruĝ urĝi, ĝiru
istuŝ tuŝis, ŝutis
isuĝ ĝuis, iĝus
ituŝ tuŝi, ŝuti
iuĝ ĝui, iĝu
jjknou junkoj, jukojn
jjnnoo jonojn, onjojn
jjnoo jonoj, onjoj
jjnooprsu sporujojn, sorpujojn
jjnotu tujojn, juntoj, jutojn
jjooprsu sorpujoj, sporujoj
jjotu jutoj, tujoj
jkknoo konkoj, kokojn
jkknoorsu krokusojn, konkursoj
jklmnnooo monoklojn, loknomojn
jklmnooo loknomoj, monokloj
jklmnoosu muskolojn, moluskojn, moskulojn
jklmnoou kolumnoj, kolumojn
jklmoosu moluskoj, moskuloj, muskoloj
jklnnoo klonojn, onklojn
jklnoo kolojn, lokojn, onkloj, kojlon, klonoj
jklnooor kolorojn, korolojn
jklnooos konsoloj, kolosojn
jklnoopu kupolojn, kopulojn
jklnoos skolojn, soklojn
jklnoostu lokustojn, konsultoj
jklnootu kulotojn, kontuloj
jklnopu kulpojn, plukojn, kuplojn
jklnosu klusojn, usklojn, luksojn, sulkojn
jklnotu kultojn, luktojn
jklnou lukojn, kulojn
jkloo kojlo, lokoj, koloj
jklooor koroloj, koloroj
jkloopu kupoloj, kopuloj
jkloos sokloj, skoloj
jklopu kuploj, kulpoj, plukoj
jklosu uskloj, sulkoj, luksoj, klusoj
jklotu luktoj, kultoj
jklou kuloj, lukoj
jkmnoor kormojn, kromojn
jkmnoos moskojn, kosmojn
jkmoor kromoj, kormoj
jkmoos kosmoj, moskoj
jknnoo kojnon, nokojn
jknnooo kojonon, okonojn
jknnoor kornojn, kronojn
jknnoortu konturojn, koturnojn
jknnoot kontojn, noktojn
jknnootuz kontuzojn, zontukojn
jknnosu skunojn, nuksojn
jknnou nukojn, junkon
jknoo kojno, nokoj
jknooo kojono, okonoj
jknooot kotoojn, kotonoj, kojoton
jknoopr porkojn, korpojn, kropojn
jknoopu okupojn, kuponoj
jknoor kronoj, korojn, okrojn, rokojn, orkojn, kornoj
jknoorsu korusojn, kornusoj
jknoortu koturnoj, konturoj
jknoorv kovrojn, korvojn
jknoos oksojn, sokojn
jknoost skotojn, toksojn, kostojn, stokojn
jknoot kotojn, oktojn, noktoj, kontoj
jknootuz kontuzoj, zontukoj
jknootv voktojn, kvotojn
jknooŝ ŝokojn, koŝojn
jknopru krupojn, kuprojn
jknopu kupojn, punkoj
jknortu trunkoj, ruktojn, kutrojn, turkojn, trukojn
jknosu sukojn, skuojn, skunoj, nuksoj
jknou junko, nukoj, jukon
jkooot kojoto, kotooj
jkoopr korpoj, porkoj, kropoj
jkoor rokoj, koroj, okroj, orkoj
jkoorv kovroj, korvoj
jkoos oksoj, sokoj
jkoost kostoj, stokoj, toksoj, skotoj
jkoot oktoj, kotoj
jkootv voktoj, kvotoj
jkooŝ koŝoj, ŝokoj
jkopru krupoj, kuproj
jkortu kutroj, ruktoj, turkoj, trukoj
jkosu skuoj, jukos, sukoj
jlmnopu plumojn, pulmojn
jlmnou ulmojn, mulojn, lumojn
jlmopu plumoj, pulmoj
jlmou ulmoj, lumoj, muloj
jlnnoouv novlunoj, novulojn
jlnnou ulnojn, nulojn, lunojn
jlnoopp polpojn, poplojn
jlnoopu Polujon, poluojn
jlnoor rolojn, orlojn, lornoj
jlnoot tolojn, lotojn
jlnoov volojn, vjolon
jlnopsu plusojn, pulsojn
jlnopu lupojn, pulojn
jlnopuv vulpojn, pluvojn, pulvojn
jlnortu lutrojn, trulojn
jlnotu tulojn, lutojn
jlnou ulnoj, nuloj, lunoj, ulojn
jloopp polpoj, poploj
jloopu Polujo, poluoj
jloor orloj, roloj
jloot toloj, lotoj
jloov vjolo, voloj
jlopsu plusoj, pulsoj
jlopu lupoj, puloj
jlopuv pulvoj, vulpoj, pluvoj
jlortu truloj, lutroj
jlotu tuloj, lutoj
jmnnnoopu monpunojn, punmonojn
jmnnoo nomojn, monojn
jmnnooprtu monpruntoj, mortpunojn
jmnnoopu monpunoj, punmonoj
jmnnoou monujon, muonojn
jmnoo nomoj, monoj, omojn
jmnoor morojn, normoj
jmnoort montroj, mortojn
jmnoosu musonoj, suomojn
jmnoot motojn, montoj
jmnoou monujo, muonoj
jmnoov vomojn, movojn
jmnoru murojn, rumojn
jmnosu sumojn, musojn
jmoov movoj, vomoj
jmoru rumoj, muroj
jmosu musoj, sumoj
jnnoo onojn, jonon, onjon
jnnoot tonojn, notojn
jnnopru prujnon, prunojn
jnnoptu nuptojn, puntojn
jnnoru urnojn, runojn
jnnotu junton, tunojn
jnoo onjo, jono, onoj
jnoooprt toporojn, protonoj
jnooprs sporojn, sorpojn, spronoj
jnooprst sportojn, sprotojn
jnooprsu sporujon, sorpujon
jnoopt potojn, topojn, pontoj
jnoor rojon, orojn
jnoorst ostrojn, sortojn, torsojn, ojstron
jnoort tronoj, torojn, ortojn, rotojn
jnoortv vortojn, trovojn
jnoos sonoj, sojon
jnoostv stovojn, vostojn
jnoot notoj, joton, tonoj
jnoov ovojn, vojon
jnooz zonoj, zoojn
jnoprsu suprojn, spurojn, prusojn
jnoprtu putrojn, trupojn, pruntoj
jnopru prujno, prunoj, pruojn
jnopsu supojn, pusojn
jnoptu nuptoj, puntoj, putojn
jnopu punoj, jupon
jnopuĉ puĉojn, punĉoj
jnorssuu sunursoj, susurojn
jnorsttu strutojn, trustojn
jnorstu sturnoj, rustojn
jnorsu rusojn, ursojn, surojn
jnorttu trutojn, turtojn
jnortu jurton, turojn, truojn, turnoj, rutojn
jnoru urnoj, urojn, juron, runoj
jnoruĵ ĵurojn, ruĵojn
jnoruŝ ruŝojn, ŝnuroj
jnostu juntos, tusojn
jnosu suojn, sunoj
jnotu junto, tunoj, juton, tujon
jooprs sorpoj, sporoj
jooprst sportoj, sprotoj
jooprsu sporujo, sorpujo
joopt topoj, potoj
joor rojo, oroj
joorst ojstro, ostroj, sortoj, torsoj
joort ortoj, toroj, rotoj
joortv vortoj, trovoj
joostv vostoj, stovoj
joov vojo, ovoj
joprsu prusoj, suproj, spuroj
joprtu trupoj, putroj
jopsu pusoj, supoj
jorsttu strutoj, trustoj
jorsu ursoj, suroj, rusoj
jorttu turtoj, trutoj
jortu jurto, turoj, rutoj, truoj
joru juro, uroj
joruĵ ruĵoj, ĵuroj
josuĝ ĝojus, juĝos
jotu juto, tujo
jouv voju, uvoj
jouĝ ĝoju, ĝuoj
kknoo konko, kokon
kknoorsu konkurso, konkuros, krokuson
kknorsuu konkursu, konkurus
kkoors korkos, kokros
kkorsu korkus, kokrus
kkoru korku, kokru
klmnnooo monoklon, loknomon
klmnooo monoklo, loknomo
klmnoosu moskulon, moluskon, muskolon
klmnoou kolumno, kolumon
klmoosu muskolo, molusko, moskulo, lokumos
klmosuu kumulos, lokumus
klmosuuu kumuluso, okulumus
klmouu lukumo, lokumu
klnnoo klonon, onklon
klnoo onklo, klono, kolon, lokon
klnooor korolon, koloron
klnooorst kolostron, kontrolos
klnooos konsolo, koloson
klnoopu kopulon, kupolon
klnoos skolon, klonos, soklon
klnoostu konsulto, lokuston
klnoosu konsulo, konsolu
klnootu kontulo, kuloton
klnopu kulpon, kuplon, plukon
klnosu klonus, usklon, lukson, sulkon, kluson
klnotu kulton, lukton
klnou kulon, lukon, klonu
kloo kolo, loko
klooor koloro, korolo
kloopu kopulo, kupolo
kloos soklo, skolo, lokos
klopsu kuplos, plukos
klopu kulpo, kuplo, pluko
klopuu kupulo, kopulu
klorstuu krustulo, kulturos
klostu kultos, luktos
klosu lukso, sulko, kluso, usklo, lokus
klosuu oskulu, okulus
klotu kulto, lukto
klou luko, kulo, loku
klpsuu plukus, kuplus
klpuu kuplu, pluku
klstuu kultus, luktus
kltuu luktu, kultu
kmnoopsu komponus, pomsukon
kmnoor kormon, kromon
kmnoos kosmon, moskon
kmoopstu komputos, kompostu
kmoor kromo, kormo
kmoos kosmo, mosko, mokos
kmoostu kostumo, komutos
kmou muko, moku
knnoor kornon, kronon
knnoortu konturon, koturnon
knnoot nokton, konton
knnootuz kontuzon, zontukon
knnosu skunon, nukson
knooot kotono, kotoon
knoopr korpon, porkon, kropon
knooprstu postkuron, kunportos
knoopu kupono, okupon
knoor korno, krono, rokon, orkon, koron, okron
knoors kronos, ronkos, korson
knoorstu konstruo, konturos
knoorsu kornuso, koruson
knoortu konturo, koturno
knoorv kovron, korvon
knoos okson, konos, sokon
knoost stokon, koston, skoton, tokson, noktos
knoot nokto, konto, okton, koton
knootuz kontuzo, zontuko
knootv vokton, kvoton
knooŝ koŝon, ŝokon
knopru krupon, kupron
knopu punko, kupon
knorstu kruston, trunkos
knorstuu konturus, konstruu
knorsu ronkus, kurson, kronus
knortu trunko, rukton, turkon, kutron, trukon
knoru kronu, kuron, ronku
knostu noktus, stukon
knosu skuno, nukso, konus, sukon, skuon
knotu tukon, noktu
knou nuko, konu
koopr porko, kropo, korpo
kooprstu postkuro, koruptos
koor koro, orko, okro, roko
koorv korvo, kovro
koos okso, soko
koosst toksos, stokos, kostos
koost kosto, skoto, stoko, tokso, kotos
koosv vokos, kovos
koot koto, okto
kootv kvoto, vokto
kooŝ ŝoko, koŝo
koprstuu koruptus, postkuru
kopru krupo, kupro
korstu krusto, ruktos
korsu kurso, kuros
kortu rukto, turko, kutro, truko
koruz kurzo, krozu
koruĉ kruĉo, kroĉu
kosstu skutos, stukos, kostus, toksus, stokus
kostu stuko, toksu, stoku, kotus, kostu
kosu suko, skuo
kosuv kovus, vokus
kosuŝ ŝokus, kuŝos
kotu tuko, kotu
kouv kuvo, kovu, voku
ksstuu skutus, stukus
kstuu stuku, skutu
lmnopu pulmon, plumon
lmnou mulon, ulmon, lumon
lmopu pulmo, plumo
lmotuu mutulo, lotumu
lmou ulmo, mulo, lumo
lmsttuuu stultumu, tumultus
lnnoouv novluno, novulon
lnnou lunon, ulnon, nulon
lnoopp polpon, poplon
lnoor lorno, orlon, rolon
lnoot loton, tolon
lnootuv volontu, voluton
lnopsu pluson, pulson
lnopu lupon, pulon
lnopuv pulvon, vulpon, pluvon
lnortu trulon, lutron
lnotu tulon, luton
lnou luno, ulno, nulo, ulon
loopp polpo, poplo
loopsu poluso, poluos
loor rolo, orlo
loors rolos, orlos
loost stolo, lotos
loosv solvo, volos
loot tolo, loto
lopstuu pustulo, postulu
lopsu pulso, pluso, polus, pluos
lopsuu lupuso, poluus
lopu pulo, lupo, polu
lopuv vulpo, pluvo, pulvo
lorsu rulos, orlus, rolus
lortu lutro, trulo
loru rulo, rolu, orlu
lostu lutos, lotus
losu sulo, luos
losuv luvos, volus, solvu
lotu luto, tulo, lotu
louvv vulvo, volvu
lpsuu pulsu, pluus
mmnoosu monsumo, nomumos
mnnnoopu monpunon, punmonon
mnnoo nomon, monon
mnnooprtu monprunto, mortpunon
mnnoopu monpuno, punmono
mnoo nomo, mono, omon
mnoor normo, moron
mnoorst monstro, montros
mnoort montro, morton
mnoosu musono, suomon
mnoot monto, moton
mnoov movon, vomon
mnorstu sturmon, montrus
mnoru rumon, muron
mnosu sumon, muson, nomus
mnou nomu, umon
moorsu moruso, orumos
moosv vomos, movos
moov movo, vomo
mopstu stumpo, stompu
morstu sturmo, mortus
moru muro, rumo
mosu sumo, muso
mosuv vomus, movus
mosuz zomus, zumos
mouv movu, vomu
mouz muzo, zomu
nnoot noton, tonon
nnoptu nupton, punton
nnoru runon, urnon
noooprt protono, toporon
nooprs sprono, sorpon, sporon, pronos
nooprst sporton, sproton
noopt ponto, topon, poton
noorst sorton, tronos, ostron, tornos, torson
noort trono, orton, toron, roton
noortv vorton, trovon
noos sono, onos
noost oston, notos
noostv stovon, voston
noot noto, tono
nooz zono, zoon
noprstu pruntos, stupron
noprsu supron, pruson, pronus, spuron, spronu
noprtu prunto, putron, trupon
nopru pruno, pruon, pronu
nopsu punos, supon, puson
noptu punto, nupto, puton
nopuĉ punĉo, puĉon
norssuu sunurso, susuron
norsttu struton, truston
norstu sturno, ruston, tronus, tornus, turnos, nutros
norsu suron, urson, ruson
norttu truton, turton
nortu turno, tronu, tornu, truon, turon, ruton
noru urno, runo, uron
noruĝ ruĝon, ronĝu
noruĵ ĵuron, ruĵon
noruŝ ŝnuro, ruŝon
nostu tuson, notus
nosu suno, onus, sonu, suon
notu tuno, notu
nouz zonu, uzon
nrstuu nutrus, turnus
nrtuu turnu, nutru
ooprs sorpo, sporo
ooprst sporto, sproto, portos
oopsv svopo, povos
oopt poto, topo
oors roso, oros
oorst sorto, torso, ostro
oorsv ovros, voros
oort roto, toro, orto
oortv vorto, trovo
oostv vosto, stovo, votos
opr pro, por
oprstu stupro, putros, sportu, portus
oprsu supro, pruso, spuro
oprsuv pruvos, provus
oprtu trupo, putro, portu
opruv pruvo, provu
opsstu sputos, stopus
opstu stupo, stopu
opsu supo, puso
optuŝ ŝtupo, ŝtopu
opuĉ puĉo, poĉu
orsstu rustos, rostus
orsttu trusto, struto, trotus
orstu rusto, truos, rostu
orsu suro, ruso, urso, orus, ruos
orsuv ovrus, vorus
orsuĉ ĉuros, sorĉu
orttu truto, turto, trotu
ortu truo, turo, ruto
oru uro, oru
oruv ovru, voru
oruĵ ĵuro, ruĵo
ossuŝ ŝusos, ŝosus
ostuŝ ŝutos, tuŝos
rstuu rustu, truus
stuuŝ ŝutus, tuŝus
tuuŝ tuŝu, ŝutu

Statistiko

sys 2019-12-22 16h49

PuzzleMan