Alfagramo Anagramo aro
aaabcejnr najbareca, arabecajn
aaabjknort akrobatajn, karbonataj
aaabjln albanaj, banalaj
aaabjlnn albanajn, banalajn
aaabjlnnooprtt probatalantojn, porbatalantojn
aaabjlnooprtt probatalantoj, porbatalantoj
aaabjlnoĵ banalaĵoj, balaaĵojn
aaabjnr najbara, arabajn
aaabknort karbonata, akrobatan
aaabln albana, banala
aaablnn albanan, banalan
aaablnnooprtt probatalanton, porbatalanton
aaablnooprtt porbatalanto, probatalanto
aaablnoĵ banalaĵo, balaaĵon
aaacgs sagaca, agacas
aaacijlnor racionalaj, araliacojn
aaafknrs frakasan, afrankas
aaagijkls alkajigas, galaksiaj
aaagiklns galaksian, kanaligas
aaahjnv navahaj, havajan
aaaijnprtz partizanaj, parazitajn
aaailmnrĝ larĝanima, malaranĝi
aaainprtz partizana, parazitan
aaajklmnr malakrajn, malkarajn
aaajklmr malkaraj, malakraj
aaajklns alaskajn, kanajlas
aaajklntu katalunaj, aktualajn
aaajknnr arkanajn, kanarajn
aaajknr kanaraj, arkanaj
aaajmnort amarantoj, amatorajn
aaajmnr ajmaran, amarajn
aaajmr ajmara, amaraj
aaajnnotvĝ avantaĝojn, vojaĝantan
aaajnotvĝ vojaĝanta, avantaĝoj
aaaklmnr malkaran, malakran
aaaklmr malakra, malkara
aaaklntu kataluna, aktualan
aaakmrss sarkasma, masakras
aaaknnr kanaran, arkanan
aaaknr arkana, kanara
aaalmms malsama, malamas
aaamnort amaranto, amatoran
aabbjnorr barbarojn, rabarbojn
aabbjorr barbaroj, rabarboj
aabbnorr rabarbon, barbaron
aabborr barbaro, rabarbo
aabcijlno ablaciojn, labiacojn
aabcijlo labiacoj, ablacioj
aabcilns balancis, bilancas
aabdejknor kabaredojn, karabedojn
aabdejkor karabedoj, kabaredoj
aabdelŭ aŭdebla, baldaŭe
aabdjknoort korbatadojn, drakboatojn
aabdjknorr drakarbojn, brankardoj
aabdjkoort korbatadoj, drakboatoj
aabdknoort korbatadon, drakboaton
aabdknorr brankardo, drakarbon
aabdkoort drakboato, korbatado
aabdors boardas, rabados
aabdrsu absurda, rabadus
aabeegilnrs resanigebla, enbareligas
aabefl afable, fabela
aabegillms malebligas, malbeligas
aabeijllnr alireblajn, liberalajn
aabeijllr alireblaj, liberalaj
aabeillnr liberalan, alireblan
aabeillr alirebla, liberala
aabejnorrt arbaretojn, arbetarojn
aabejorrt arbetaroj, arbaretoj
aabenorrt arbetaron, arbareton
aabeorrt arbareto, arbetaro
aaberst rebatas, rabetas
aabgiorst basgitaro, abortigas
aabijllno balailojn, labialojn
aabijllo balailoj, labialoj
aabijlnst stabilajn, siblantaj
aabijnnot abatinojn, abonitajn
aabijnot abatinoj, abonitaj
aabijnr rabiajn, binaraj
aabillno labialon, balailon
aabillo balailo, labialo
aabilnst siblanta, stabilan
aabils silaba, balais
aabilst balasti, stabila, batalis
aabinnot abatinon, abonitan
aabinot abatino, abonita
aabinr binara, rabian
aabiprrs spirraba, prirabas
aabirt barita, rabati
aabjklnoorst tasklaborojn, labortaskojn
aabjkloorst tasklaboroj, labortaskoj
aabjknno kabanojn, kanabojn
aabjkno kabanoj, abakojn, kanaboj
aabjknoort akrobatojn, karbonatoj
aabjknor barakojn, barokajn
aabjkor barakoj, barokaj
aabjlnoorst astrolabojn, albatrosojn
aabjlnrtu brulantaj, brutalajn
aabjloorst albatrosoj, astrolaboj
aabjnnno bananojn, banjanon
aabjnno banjano, bananoj
aabjnopr panarboj, aprobajn
aabjnor najbaro, arabojn
aabjnorĵ rabaĵojn, baraĵojn
aabjnot abatojn, tabanoj, boatajn
aabjnr arbajn, rabajn
aabjntu bantuaj, tabuajn
aabjorĵ baraĵoj, rabaĵoj
aabjot abatoj, boataj
aabjr arbaj, rabaj
aabklnoorst labortaskon, tasklaboron
aabkloorst labortasko, tasklaboro
aabknno kanabon, kabanon
aabkno kabano, kanabo, abakon
aabknoort karbonato, akrobaton
aabknor barakon, barokan
aabknorst brokantas, bankrotas
aabkor barako, baroka
aabkrstu subarkta, baraktus
aablnoorst albatroson, astrolabon
aablnrtu brulanta, brutalan
aabloorst albatroso, astrolabo
aablos abolas, balaos
aablost balasto, balotas, batalos
aablstu batalus, balastu
aabnopr panarbo, aproban
aabnorĵ rabaĵon, baraĵon
aabnot tabano, boatan, abaton
aabnr raban, arban
aabns basan, banas
aabntu bantua, tabuan
aaborst abortas, rabotas, rabatos
aaborĵ baraĵo, rabaĵo
aabot abato, boata
aabr arba, raba
aabrs rabas, baras
aaceijlnps alispecajn, specialajn
aaceijlps alispecaj, specialaj
aaceilnps specialan, alispecan
aaceilps alispeca, speciala
aacfinns financas, fascinan
aacgiinnos asonancigi, nacianigos
aacgijl glaciaj, lacigaj
aacgijln lacigajn, glaciajn
aacgil glacia, laciga
aacgiln glacian, lacigan
aacgos sagaco, agacos
aacijknorst transakcioj, stirakacojn
aacijlmno laminacoj, lamiacojn
aacijlno aliancoj, aliacojn
aaciksŭ kaŭcias, aŭkcias
aacimns minacas, sciaman
aadejkknrv kvardekajn, dekkvarajn
aadejkkrv dekkvaraj, kvardekaj
aadejknns denaskajn, sendankaj
aadejlmmnor malmoderajn, marmeladojn, malordemajn, malmodernaj
aadejlmmor marmeladoj, malmoderaj, malordemaj
aadejnnpt pendantaj, pedantajn
aadejnnrĝ danĝerajn, ĝardenajn
aadejnrĝ danĝeraj, ĝardenaj
aadekknrv dekkvaran, kvardekan
aadekkrv dekkvara, kvardeka
aadeknns sendanka, denaskan
aadelmmnor malmoderna, malmoderan, marmeladon, malordeman
aadelmmor malmodera, malordema, marmelado
aadelps padelas, pedalas
aadennpt pendanta, pedantan
aadennrĝ danĝeran, ĝardenan
aadenrĝ danĝera, ĝardena
aadfgjlnnor landgrafojn, graflandojn
aadfgjlnor landgrafoj, graflandoj
aadfglnnor landgrafon, graflandon
aadfglnor graflando, landgrafo
aadgijnot agatidojn, agitadojn
aadgijot agatidoj, agitadoj
aadginot agitadon, agatidon
aadgiot agatido, agitado
aadgjnooppr propagandoj, propagadojn
aadgjnort gratadojn, gardantoj
aadgjnr grandaj, gradajn
aadgnooppr propagando, propagadon
aadgnort gardanto, gratadon
aadgnr granda, gradan
aadgrs gardas, dragas
aadijklnor radikalojn, kardinaloj
aadijkmnnor manradikojn, kardaminojn
aadijkmnor kardaminoj, manradikoj
aadijknor diakronaj, arakidojn, akiradojn
aadijknorr radikarojn, karadriojn
aadijknors sakaridojn, askaridojn
aadijkor arakidoj, akiradoj
aadijkorr karadrioj, radikaroj
aadijkors sakaridoj, askaridoj
aadijmnnor mandarinoj, amorindajn, romanidajn
aadijmnnot dominantaj, diamantojn
aadijmnor amorindaj, romanidaj
aadijnnot adiantojn, diatonajn
aadijnnrt ridantajn, dirantajn
aadijnoptt adoptintaj, adoptitajn
aadijnot diatonaj, adiantoj
aadijnov aviadojn, vanadioj
aadijnr radiajn, aridajn
aadijnrt ridantaj, dirantaj
aadijr radiaj, aridaj
aadiklnor kardinalo, radikalon
aadikmnnor manradikon, kardaminon
aadikmnor kardamino, manradiko
aadiknor diakrona, akiradon, arakidon
aadiknorr karadrion, radikaron
aadiknors askaridon, sakaridon
aadikor akirado, arakido
aadikorr karadrio, radikaro
aadikors askarido, sakarido
aadilst distala, dilatas
aadimnnor mandarino, romanidan, amorindan
aadimnnot dominanta, diamanton
aadimnor amorinda, romanida
aadinnot diatonan, adianton
aadinnrt dirantan, ridantan
aadinoptt adoptinta, adoptitan
aadinot adianto, diatona
aadinov vanadio, aviadon
aadinr aridan, radian
aadinrt diranta, ridanta
aadipr paradi, rapida
aadiprs paradis, rapidas
aadir arida, radia
aadirs radias, iradas
aadirstv travidas, travadis
aadistĝ ĝisdata, datiĝas
aadjklnos klasadojn, skandaloj
aadjkmnos maskadojn, damaskojn
aadjkmos maskadoj, damaskoj
aadjknnor drakonajn, kardanojn
aadjknor kardanoj, arkadojn, akordajn, drakonaj
aadjknortv kvadrantoj, kvadratojn
aadjknorv kadavrojn, kovardajn
aadjkor arkadoj, akordaj
aadjkorv kadavroj, kovardaj
aadjlmno mandaloj, modalajn
aadjlnno landanoj, aldonajn
aadjlnnoŭ laŭdanojn, landaŭojn
aadjlnos sandaloj, saladojn
aadjlnoŭ alaŭdojn, landaŭoj, laŭdanoj
aadjmno nomadaj, damaojn
aadjmnoĝ manĝadoj, domaĝajn, damaĝojn
aadjmoĝ domaĝaj, damaĝoj
aadjnoort adorantoj, adoratojn
aadjnoĝ naĝadoj, adaĝojn
aadjnr ardajn, randaj
aadjnrttu trudantaj, trudatajn
aadjrs sardaj, rajdas
aadklnos skandalo, klasadon
aadkmnos komandas, damaskon, maskadon
aadkmos damasko, maskado, mokadas
aadknnor kardanon, drakonan
aadknor drakona, kardano, arkadon, akordan
aadknortv kvadranto, kvadraton
aadknorv kadavron, kovardan
aadkor akorda, arkado
aadkors sarkado, akordas
aadkorv kadavro, kovarda
aadlmno mandalo, modalan
aadlnno landano, aldonan
aadlnnoŭ laŭdanon, landaŭon
aadlnos sandalo, aldonas, saladon
aadlnoŭ landaŭo, laŭdano, alaŭdon
aadmno nomada, damaon
aadmnos admonas, nomadas
aadmnoĝ manĝado, damaĝon, domaĝan
aadmosĝ damaĝos, domaĝas
aadmoĝ damaĝo, domaĝa
aadnoort adoranto, adoraton
aadnoprs sporadan, pardonas, ponardas
aadnoĝ naĝado, adaĝon
aadnr randa, ardan
aadnrs sardan, randas
aadnrttu trudanta, trudatan
aadoprs sporada, parados
aadopst adaptos, adoptas
aadrs sarda, ardas
aadrst drasta, dratas
aaeeffgloorstt telefotografas, fototelegrafas
aaefiklmn miaflanke, malefikan
aaeggillnnv anglalingve, gaellingvan
aaeggrs grasega, agregas
aaegijlnor geranialoj, alegoriajn
aaegijnnrt argentinaj, interagajn
aaegilmmnt malmagneti, maltimegan
aaeginnrt argentina, interagan
aaegjl gaelaj, egalaj
aaegjln gaelajn, egalajn
aaegjnrs agresajn, regajnas
aaegl egala, gaela
aaegln egalan, gaelan
aaegrs agresa, reagas
aaehnsv nehavas, enhavas
aaeijlnoprt planetarioj, parietalojn
aaeijmnnt imanentaj, etanimajn
aaeikmnorst kameraiston, komentarias
aaeikmr amerika, kamerai
aaeilnoprt planetario, parietalon
aaeimnnt imanenta, etaniman
aaeimnst anatemis, ateisman
aaeimnt anatemi, etanima
aaeinprst senpartia, apartenis
aaeinprt aparteni, terapian
aaejkklmnort malkorektajn, malkonkretaj
aaejklmnorĵ makleraĵojn, reklamaĵojn
aaejklmorĵ makleraĵoj, reklamaĵoj
aaejklnort kantareloj, oklaterajn
aaejklnorv akvarelojn, karavelojn
aaejklns skalenaj, akselajn
aaejklorv karaveloj, akvareloj
aaejkmnns senmankaj, naskemajn
aaejknnoprt pankreatojn, kaperantojn
aaejknoprt kaperantoj, pankreatoj
aaejllmnp malplenaj, malplejan
aaejlmnnor lamenarojn, nenormalaj
aaejlmnopr malaperojn, parolemajn
aaejlmnt metalajn, malnetaj
aaejlmopr parolemaj, malaperoj
aaejlnnot oleantajn, etanalojn, etanolajn
aaejlnnotĝ enloĝatajn, neloĝatajn
aaejlnntt talentajn, latentajn
aaejlnoprt petalarojn, teraplanoj
aaejlnortt toleratajn, taranteloj
aaejlnot etanaloj, oleantaj, etanolaj
aaejlnotĝ enloĝataj, neloĝataj
aaejlnst elastajn, najletas, saletajn
aaejlntt latentaj, atletajn, talentaj
aaejlst elastaj, saletaj
aaejmnnrĝ ĝermanajn, marĝenajn
aaejmnor arameojn, armeanoj
aaejmnrĝ marĝenaj, ĝermanaj
aaejnnopst spontaneaj, anapestojn
aaejnrst terasajn, sentaraj
aaekklmnort malkonkreta, malkorektan
aaeklmnorĵ reklamaĵon, makleraĵon
aaeklmntu malkatenu, makuletan
aaeklmorĵ makleraĵo, reklamaĵo
aaeklmrs makleras, reklamas
aaeklmrsu malsekura, malkaresu
aaeklnort kantarelo, oklateran
aaeklnorv akvarelon, karavelon
aaeklns skalena, akselan, kanelas
aaeklorv akvarelo, karavelo
aaekmnns senmanka, naskeman
aaeknnoprt kaperanton, pankreaton
aaeknoprt kaperanto, pankreato
aaeknps enpakas, kapneas
aaeknst katenas, asketan
aaelmnnor nenormala, lamenaron
aaelmnopr paroleman, malaperon
aaelmnt malneta, metalan
aaelmopr malapero, parolema
aaelmprsu malsupera, malaperus
aaelnnot etanalon, oleantan, etanolan
aaelnnotĝ neloĝatan, enloĝatan
aaelnntt talentan, latentan
aaelnoprt parolante, teraplano, petalaron
aaelnortt tarantelo, toleratan
aaelnot etanalo, etanola, oleanta
aaelnotĝ enloĝata, neloĝata
aaelnrst elstaran, alternas
aaelnst saletan, altenas, elastan
aaelntt latenta, talenta, atletan
aaelrsst elstaras, resaltas
aaelst elasta, saleta
aaemnnrĝ marĝenan, ĝermanan
aaemnor armeano, arameon
aaemnrĝ marĝena, ĝermana
aaemns emanas, samean
aaennopst spontanea, anapeston
aaenprstu superanta, apartenus
aaenrst sentara, terasan
aaenstt estanta, atentas
aaeprst apretas, apertas
aaeprt aparte, aperta
aaersst asertas, arestas
aaffijprs fajfspira, prifajfas
aaffinnor fanfaroni, finofaran
aafgirs farigas, agrafis
aafgjlno fagalojn, falangoj
aafiijlmn malfiniaj, familiajn
aafiilmn malfinia, familian
aafijknoprst pafarkistojn, arkpafistojn
aafijkoprst pafarkistoj, arkpafistoj
aafijnn afinajn, infanaj
aafiknoprst arkpafiston, pafarkiston
aafiknr afranki, afrikan
aafikoprst arkpafisto, pafarkisto
aafikrss frikasas, frakasis, skarifas
aafinn infana, afinan
aafirst ratifas, tarifas
aafjknor afrankoj, karafojn
aafjlnost asfaltojn, flosantaj
aafjls fajlas, falsaj
aafjnnoor anaforojn, faraonojn
aafjnoor anaforoj, faraonoj
aafjnopr profanaj, parafojn
aafjnorĵ fajraĵon, faraĵojn
aafjnrt fratajn, trafajn
aafjorĵ fajraĵo, faraĵoj
aafjrs frajas, fajras
aafjrt frataj, trafaj
aafknor afranko, karafon
aafknors frakason, afrankos
aaflmrsu malfarus, malfruas
aaflmru malfrua, malfaru
aaflnost flosanta, asfalton
aafls falsa, falas
aaflstu sulfata, asfaltu
aafnnoor faraonon, anaforon
aafnoor anaforo, faraono
aafnopr profana, parafon
aafnrt fratan, trafan
aafrst fartas, trafas
aafrt frata, trafa
aaggiilmrsv malgravigis, malvirgigas
aagiijllnntv itallingvajn, latinlingvaj
aagiillnntv latinlingva, itallingvan
aagijklos galaksioj, alkajigos
aagijknor organikaj, agarikojn
aagijlmn malgajni, malignaj
aagijm imagaj, magiaj
aagijmn magiajn, imagajn
aagijnoprt apartigojn, pitagorajn
aagijnrt granitaj, rajtigan
aagijoprt pitagoraj, apartigoj
aagiklnos galaksion, kanaligos
aagiklss skaligas, laksigas
aagiknor organika, agarikon
aagiknost agnostika, konatigas
aagikrs akrigas, arkigas
aagiksv kavigas, vakigas
aagim imaga, magia
aagimn magian, imagan
aaginoprt pitagoran, apartigon
aaginss sanigas, asignas
aaginsv navigas, vanigas
aagioprt apartigo, pitagora
aagjllmno mallogajn, mallongaj
aagjlmnsu malgajnus, maljungas
aagjln galajn, langaj, anglaj
aagjlnn anglajn, langajn
aagjmnno manganoj, mangaojn
aagjnnor organajn, arganojn
aagjnnorv varangojn, gvaranojn
aagjnop paganoj, pagajon
aagjnor organaj, arganoj
aagjnoru uraganoj, jaguaron
aagjnorv varangoj, gvaranoj
aagjnot agatojn, agnatoj
aagjns sangaj, gasajn, gajnas
aagjs gajas, gasaj
aagllmno mallonga, mallogan
aagln angla, langa, galan
aaglnn langan, anglan
aagmnno mangano, mangaon
aagnnor organan, arganon
aagnnorv varangon, gvaranon
aagnor argano, organa
aagnorv gvarano, varango
aagnot agnato, agaton
aagnrs garnas, grasan, rangas
aagns sanga, gasan
aagps gapas, pagas
aags gasa, agas
aagsv svaga, vagas
aahnst hantas, hastan
aahst hasta, hatas
aaiijlnrtv rilativajn, trivialajn
aaiijlrtv trivialaj, rilativaj
aaiilnrtv trivialan, rilativan
aaiilrtv rilativa, triviala
aaijklmnnnotu kalumniantojn, malkontinuajn
aaijklmnnotu malkontinuaj, kalumniantoj
aaijkln kanajli, laikajn
aaijklnorst triaklasojn, skarlatinoj
aaijkmnnort manartikojn, romantikajn
aaijkmnors arkaismojn, anarkismoj
aaijkmnort tamarikojn, manartikoj, romantikaj
aaijknnor irakanojn, anarkiojn, kanariojn
aaijknor anarkioj, irakanoj, kanarioj
aaijknorv kaviarojn, akvariojn
aaijkntv antikvaj, aktivajn
aaijkorv akvarioj, kaviaroj
aaijlmnno nominalaj, animalojn
aaijlnnt najlitan, latinajn
aaijlnoprz polarizajn, paralizojn
aaijlnt najlita, latinaj, tialajn, italajn
aaijlntv lavitajn, vitalajn
aaijloprz paralizoj, polarizaj
aaijlt italaj, tialaj
aaijltv vitalaj, lavitaj
aaijmnnnot amantinojn, antinomajn
aaijmnnot antinomaj, amantinoj, amatinojn, amanitojn
aaijmnot amanitoj, amatinoj
aaijnnoprst starpianojn, aspirantojn, sopirantajn
aaijnnrt tiranajn, irantajn
aaijnoprst aspirantoj, sopirantaj, starpianoj
aaijnoprtz parazitojn, partizanoj
aaijnprt partiajn, patrinaj
aaijnrt irantaj, tiranaj
aaijnrtt tiratajn, nitrataj
aaijnv aviajn, naivaj
aaijnz naziaj, aziajn
aaiklmnnnotu kalumnianton, malkontinuan
aaiklmnnotu kalumnianto, malkontinua
aaiklnorst skarlatino, triaklason
aaikmnnort romantikan, manartikon
aaikmnors anarkismo, arkaismon
aaikmnort manartiko, romantika, tamarikon
aaiknnor anarkion, irakanon, kanarion
aaiknor anarkio, irakano, kanario
aaiknorv akvarion, kaviaron
aaikntv antikva, aktivan
aaikorv akvario, kaviaro
aailmms malsami, samlima, malamis
aailmnno nominala, animalon
aailmnost talismano, laminatos
aailmns malsani, islaman
aailmnstu simultana, laminatus
aailmsĝ lamiĝas, maliĝas
aailnoprz nazparoli, paralizon, polarizan
aailnt latina, italan, tialan
aailntv vitalan, lavitan
aailoprsz polarizas, paralizos
aailoprz paralizo, polariza
aailrst tralasi, rilatas, altiras
aailt itala, tiala
aailtv lavita, vitala
aaimnnnot amantinon, antinoman
aaimnnot amantino, antinoma, amatinon, amaniton
aaimnot amanito, amatino
aaimssĝ masaĝis, samiĝas
aainnoprst starpianon, aspiranton, sopirantan
aainnrt tiranan, irantan
aainoprst aspiranto, sopiranta, starpiano
aainoprtz partizano, paraziton
aainorstŭ aŭstriano, antaŭiros
aainprt patrina, partian
aainrst tiranas, satiran
aainrt iranta, tirana
aainrtt nitrata, tiratan
aainv naiva, avian
aainz nazia, azian
aaiprst trapasi, piratas
aairsv avaris, varias
aairv avari, varia
aajkkno kanakoj, kakaojn, kajakon
aajkko kajako, kakaoj
aajklmno aklamojn, kalamojn
aajklmnoors samkolorajn, kormalsanoj
aajklmnu malkunaj, makulajn
aajklmo aklamoj, kalamoj
aajklnno kanalojn, kanajlon, lakonajn, alkanojn
aajklno kanajlo, lakonaj, alkanoj, kanaloj
aajklnorv kornvalaj, klavarojn
aajklnosv salakvojn, slovakajn
aajklosv slovakaj, salakvoj
aajkmnopr kamparojn, komparajn
aajkmnot amkantoj, komatajn
aajkmopr kamparoj, komparaj
aajknnnott kontantajn, kantantojn
aajknnoorrv karnovorajn, jarkvaronon
aajknnoort konatarojn, kanonartoj
aajknnor arkanojn, akranojn
aajknnot konatajn, akantojn
aajknnott kontantaj, kantantoj, kantatojn
aajknnrtu kurantajn, kuntarajn
aajknoorrv jarkvarono, karnovoraj
aajknoorttŭ aŭtokratojn, antaŭkortoj
aajknop opakajn, kanapoj
aajknor akranoj, arkanoj, akarojn, arakojn
aajknorst taskarojn, antraksoj
aajknort katarojn, kroatajn, karatojn, torakajn
aajknosv kasavojn, kanvasoj
aajknot konataj, atakojn, akantoj
aajknr karajn, akrajn
aajknrtu kuntaraj, kurantaj
aajknv vakajn, kavajn, akvajn
aajkor akaroj, arakoj
aajkort torakaj, kataroj, karatoj, kroataj
aajkr akraj, karaj
aajkv kavaj, vakaj, akvaj
aajllnos alnajlos, allasojn
aajlm malaj, lamaj
aajlmn malajn, lamajn
aajlmnor alarmojn, normalaj, moralajn
aajlmnos malsanoj, salamojn
aajlmor moralaj, alarmoj
aajlmosĝ malsaĝoj, malĝojas
aajlnnnot lontanajn, lantanojn
aajlnnooopprrt proparolantojn, porparolantojn
aajlnnopt platonajn, platanojn
aajlnnot altanojn, lontanaj, lantanoj
aajlnooopprrt porparolantoj, proparolantoj
aajlnopr polarajn, parolajn
aajlnopt palatojn, platonaj, platanoj
aajlnoptĵ plataĵojn, plantaĵoj
aajlnort altarojn, talarojn
aajlnorv narvaloj, valorajn
aajlnost salatojn, santaloj, atlasojn
aajlnott totalajn, tantaloj
aajlnov valonaj, ovalajn, avalojn
aajlnpt plantaj, platajn
aajlns najlas, salajn
aajlnt altajn, lantaj
aajlopr parolaj, polaraj
aajlort altaroj, talaroj
aajlost atlasoj, salatoj
aajlov ovalaj, avaloj
aajlst lastaj, tajlas
aajmn amajn, manaj
aajmnnoort amorantojn, maratonojn
aajmnnootŭ antaŭnomoj, aŭtonomajn
aajmnnot amantojn, manatojn, monatajn
aajmnoort amorantoj, maratonoj, amatorojn
aajmnoorĵ ornamaĵoj, aromaĵojn
aajmnor ornamaj, aromajn, romaajn, amorajn
aajmnorst mastarojn, matrasojn
aajmnorĵ armaĵojn, maĵorajn
aajmnos samoajn, amasojn, osmanaj
aajmnot amantoj, monataj, atomajn, manatoj, maatojn, amatojn
aajmnru rumanaj, muarajn
aajmnrĉ ĉarmajn, marĉajn
aajmor romaaj, amoraj, aromaj
aajmorst mastaroj, matrasoj
aajmorĵ maĵoraj, armaĵoj
aajmos amasoj, samoaj
aajmot maatoj, atomaj, amatoj
aajmrĉ marĉaj, ĉarmaj
aajnnopst spontanaj, pasantojn
aajnnorĝ oranĝajn, aranĝojn
aajnoprv vaporajn, praavojn
aajnopst pasatojn, pasantoj
aajnor araojn, anaroj
aajnortt tatarojn, tartanoj
aajnorttt tratantoj, tratatojn
aajnorttu tuatarojn, ratatujon
aajnorĝ aranĝoj, oranĝaj
aajnpr parajn, praajn
aajnprs asprajn, raspajn
aajnprt partajn, patrajn
aajnrst transaj, astrajn
aajnrt artajn, rajtan
aajoprv praavoj, vaporaj
aajorttu ratatujo, tuataroj
aajosvĝ vojaĝas, sovaĝaj
aajpr paraj, praaj
aajprs aspraj, raspaj, rajpas
aajprt patraj, partaj
aajrst rajtas, astraj
aajrt rajta, artaj
aakkllsu alklakus, kalkulas
aakkls kalkas, klakas
aakkno kanako, kakaon
aaklmno kalamon, aklamon
aaklmnoors kormalsano, samkoloran
aaklmnu malkuna, makulan
aaklmo aklamo, kalamo
aaklmos samloka, aklamos
aaklmosŝ sakŝalmo, malkaŝos
aaklms maskla, klamas
aaklmsu makulas, aklamus
aaklmu makula, aklamu
aaklnno alkanon, kanalon, lakonan
aaklno alkano, kanalo, lakona
aaklnorv kornvala, klavaron
aaklnosv salakvon, slovakan
aaklosv salakvo, slovaka, alvokas
aaklsv sklava, klavas
aakmnopr kamparon, komparan
aakmnot amkanto, komatan
aakmopr kamparo, kompara
aakmorss sarkasmo, masakros
aaknnnott kontantan, kantanton
aaknnoort kanonarto, konataron
aaknnor arkanon, akranon
aaknnot konatan, akanton
aaknnott kantanto, kontanta, kantaton
aaknnrtu kurantan, kuntaran
aaknoorttŭ antaŭkorto, aŭtokraton
aaknop kanapo, opakan
aaknor akrano, arkano, arakon, akaron
aaknorsstt kontrastas, sakstraton
aaknorst antrakso, taskaron, rakontas, narkotas
aaknorstt tranoktas, katastron
aaknort karaton, kataron, torakan, kroatan
aaknosstt konstatas, stokastan
aaknosv kanvaso, kasavon
aaknot akanto, konata, atakon
aaknr karan, akran
aaknrs ankras, knaras
aaknrtu kuntara, kuranta
aaknss naskas, saksan, skanas
aaknst sankta, kantas
aaknv vakan, kavan, akvan
aakor akaro, arako
aakorst taskaro, aktoras
aakort karato, kataro, kroata, toraka
aakost astako, atakos
aakr akra, kara
aakrss sakras, sarkas
aakrsŝ ŝakras, kraŝas
aaksv vaska, vakas
aaktu akuta, ataku
aakv akva, kava, vaka
aalm lama, mala
aalmmsu malsamu, malamus
aalmn malan, laman
aalmnor normala, alarmon, moralan
aalmnos malsano, salamon
aalmor alarmo, morala
aalmors marsalo, alarmos
aalmpss samplas, psalmas
aalnnnot lantanon, lontanan
aalnnooopprrt porparolanton, proparolanton
aalnnopt platanon, platonan
aalnnot lantano, lontana, altanon
aalnooopprrt porparolanto, proparolanto
aalnopr parolan, polaran
aalnopt platano, platona, palaton
aalnoptĵ plantaĵo, plataĵon
aalnort talaron, altaron
aalnorv narvalo, valoran
aalnost santalo, atlason, salaton
aalnosv novalas, vasalon
aalnott tantalo, totalan
aalnov valona, avalon, ovalan
aalnpt planta, platan
aalnt lanta, altan
aalopr parola, polara
aaloprst alportas, patrolas
aalort altaro, talaro
aalost atlaso, salato
aalov avalo, ovala
aalss salas, lasas
aalsv slava, lavas
aamn mana, aman
aamnnoort amoranton, maratonon
aamnnootŭ antaŭnomo, aŭtonoman
aamnnot amanton, monatan, manaton
aamnoort amoranto, maratono, amatoron
aamnoorĵ ornamaĵo, aromaĵon
aamnor ornama, romaan, aroman, amoran
aamnors marsano, ornamas
aamnorst matrason, mastaron
aamnorĵ armaĵon, maĵoran
aamnos osmana, samoan, amason
aamnot amanto, manato, monata, amaton, maaton, atoman
aamnru rumana, muaran
aamnrĉ marĉan, ĉarman
aamor amora, aroma, romaa
aamors aromas, amoras
aamorst mastaro, matraso
aamorĵ armaĵo, maĵora
aamos amaso, samoa
aamosĝ masaĝo, omaĝas
aamot amato, atoma, maato
aamrs marsa, armas
aamrĉ marĉa, ĉarma
aams sama, amas
aannopst spontana, pasanton
aannorĝ oranĝan, aranĝon
aannos onanas, anason
aanoprst satrapon, patronas
aanoprv praavon, vaporan
aanopst pasanto, pasaton
aanor anaro, araon
aanortt tartano, tataron
aanorttt tratanto, trataton
aanorĝ aranĝo, oranĝa
aanpr praan, paran
aanprs aspran, raspan
aanprt patran, partan
aanrst transa, astran
aanst satan, tanas
aanstĉ ĉastan, ĉantas
aansĝ saĝan, naĝas
aantuŭ aŭtuna, antaŭu
aantŭ antaŭ, aŭtan
aaoprrst pastraro, raportas
aaoprv praavo, vapora
aapr para, praa
aaprs aspra, raspa
aaprt parta, patra
aarsst rastas, staras
aasttu tatuas, atutas
aastv vasta, vatas
abbiil babili, biblia
abbjlnoo bolbanoj, balboojn
abblnoo bolbano, balboon
abcijlno bacilojn, bilancoj
abcilno bilanco, bacilon
abcjnoo boacojn, abocojn
abcjoo boacoj, abocoj
abcnoo boacon, abocon
abcoo aboco, boaco
abdeejlno balenedoj, abeledojn
abdejlno baledojn, albedojn
abdejlnoor belodorajn, banderoloj
abdejlo baledoj, albedoj
abdejnoo boaedojn, obeadojn
abdejoo boaedoj, obeadoj
abdelno baledon, albedon
abdelnoor banderolo, belodoran
abdelo albedo, baledo
abdestu debatus, debutas
abdijln bildajn, blindaj
abdijlnoo lobiadojn, diabolojn
abdijlnor bildarojn, bilardojn
abdijloo lobiadoj, diaboloj
abdijlor bildaroj, bilardoj
abdilmors malbridos, lombardis
abdiln blinda, bildan
abdilnoo diabolon, lobiadon
abdilnor bildaron, bilardon
abdiloo diabolo, lobiado
abdilor bilardo, bildaro
abdior bidaro, boardi
abdiors adsorbi, boardis
abdiorss adsorbis, disbaros
abdirssu disbarus, subridas
abdjlnoru ladurbojn, bruladojn
abdjloru bruladoj, ladurboj
abdjnoor bonordaj, boradojn
abdjnor bardojn, bordajn, brandoj
abdjnoru rubandoj, bruadojn
abdjnou abundoj, budaojn
abdjnoŭ daŭbojn, baŭdojn
abdjor bordaj, bardoj
abdjoŭ baŭdoj, daŭboj
abdlnoru ladurbon, bruladon
abdloru brulado, ladurbo
abdnoor bonorda, boradon
abdnor brando, bordan, bardon
abdnoru rubando, bruadon
abdnou abundo, budaon
abdnoŭ daŭbon, baŭdon
abdoors sorbado, boardos
abdor bardo, borda
abdorsu absurdo, adsorbu, boardus
abdoru bruado, boardu
abdoŭ baŭdo, daŭbo
abeeijlmnprs impreseblajn, esprimeblajn
abeeijlmprs impreseblaj, esprimeblaj
abeeilmnprs impreseblan, esprimeblan
abeeilmprs esprimebla, impresebla
abeelt baltee, beleta
abegiillm malbeligi, malebligi
abegiillms malebligis, malbeligis
abegillmos malebligos, malbeligos
abegillmsu malebligus, malbeligus
abegillmu malebligu, malbeligu
abegils ebligas, beligas
abeiillrs liberlasi, alireblis
abeiilrsĝ liberiĝas, bareliĝis
abeijlmnor mirabelojn, limearbojn
abeijlmor limearboj, mirabeloj
abeijlnr liberajn, ireblajn, ribelajn
abeijlr ireblaj, ribelaj, liberaj
abeijnr ebriajn, iberajn
abeijr iberaj, ebriaj
abeillors alireblos, ellaboris
abeillrsu liberlasu, alireblus
abeilmnor limearbon, mirabelon
abeilmor limearbo, mirabelo
abeilnr liberan, ireblan, ribelan
abeilr irebla, libera, ribela
abeilst establi, elbatis
abeinr iberan, ebrian
abeir ebria, ibera
abeirst rebatis, rabetis
abeirt rabeti, rebati
abejjkno bakejojn, kebajojn
abejjko kebajoj, bakejoj
abejkno bakejon, kebajon
abejknort karbetojn, brakteojn
abejko bakejo, kebajo
abejkort karbetoj, brakteoj
abejl belaj, eblaj
abejlmnopr problemajn, rompeblajn
abejlmopr rompeblaj, problemaj
abejln eblajn, belajn
abejlnno balenojn, nobelajn
abejlnnop plejbonan, plebanojn
abejlno balenoj, nobelaj, abelojn
abejlnoor nobelaroj, laborejon
abejlnop plejbona, plebanoj
abejlnos sablejon, belsonaj
abejlnot baletojn, tabelojn
abejlnu nebulaj, buleajn
abejlot baletoj, tabeloj
abejmnnors senombrajn, sennombraj
abejmnor baremojn, rabemojn
abejmnors sobremajn, senombraj
abejmor rabemoj, baremoj
abejnno banejon, ebonajn
abejnnrruuĝ bruneruĝajn, rubenruĝajn
abejno banejo, obeajn, ebonaj
abejnor rabenoj, rabejon
abejnort tearbojn, arbetojn, bretonaj
abejnoz bezonaj, obezajn
abejnrruuĝ rubenruĝaj, bruneruĝaj
abejort arbetoj, tearboj
abeknort karbeton, brakteon
abekort brakteo, karbeto
abel bela, ebla
abelmno malbeno, malbone
abelmnopr rompeblan, probleman
abelmopr problema, rompebla
abeln eblan, belan
abelnno nobelan, balenon
abelno baleno, nobela, abelon
abelnot baleton, tabelon
abelnu nebula, bulean
abelost elbatos, boletas
abelot baleto, tabelo
abelstu establu, elbatus
abemnnors sennombra, senombran
abemnor baremon, rabemon
abemnors senombra, sobreman
abemor baremo, rabemo
abennrruuĝ bruneruĝan, rubenruĝan
abeno ebona, obean
abenort bretona, arbeton, tearbon
abenost enbatos, betonas, obtenas
abenoz bezona, obezan
abenrruuĝ bruneruĝa, rubenruĝa
abeorst bestaro, rabetos, rebatos
abeort arbeto, tearbo
abeprtu abrupte, puberta
aberstu subtera, rabetus, buteras, rebatus
abertu butera, rebatu, rabetu
abfinorst bonfartis, farbiston
abfjnoort bofratojn, bonfartoj
abfnoort bonfarto, bofraton
abgijno gabiojn, bonigaj
abgilos boligas, obligas
abgino boniga, gabion
abgiors abrogis, arbigos
abgjlno globajn, blagojn, balgojn, gablojn
abgjlnoru brunalgoj, bulgarojn
abgjlo balgoj, globaj, blagoj, gabloj
abgjnoor boragojn, abrogojn
abgjoor boragoj, abrogoj
abglno balgon, globan, gablon, blagon
abglo balgo, blago, gablo, globa
abglos blagos, blogas
abgnoor abrogon, boragon
abgoor abrogo, borago
abiijlnnort briliantojn, labirintojn
abiijlnort labirintoj, briliantoj
abiijlnoz bazlinioj, baziliojn
abiiklrs alskribi, kalibris
abiilnnort labirinton, brilianton
abiilnort brilianto, labirinto
abiilnoz bazlinio, bazilion
abiiorst sibarito, boatiris
abijklnor kirlbanoj, kalibrojn
abijknno nikabojn, knabinoj
abijknoortu inkubatoroj, abrikotujon
abijknos banksioj, skabiojn
abijknost bankistoj, bakistojn
abijlnnoo abonilojn, olibanojn
abijlno albinoj, labiojn
abijlnoo aboniloj, olibanoj
abijlnorr librarojn, jarlibron
abijlnost bonstilaj, balistojn
abijlnot talibojn, batilojn, albitojn
abijlorr jarlibro, libraroj
abijlot taliboj, batiloj, albitoj
abijlr brajli, brilaj
abijnnoor baroninoj, barionojn
abijnnost absintojn, obstinajn
abijnor bariojn, rabiojn
abijnort orbitajn, boritajn
abijnos basiojn, biasojn
abijnost obstinaj, absintoj
abijor barioj, rabioj
abijorst tirbojas, rabistoj
abijort boritaj, orbitaj
abijos basioj, biasoj
abiklnor kirlbano, kalibron
abiklnuĝ blankiĝu, bukliĝan
abiklors kaslibro, kalibros
abiklrsu lubrikas, alskribu, kalibrus
abiknno knabino, nikabon
abiknorst skribanto, brokantis, bankrotis
abiknort bankroti, brokanti
abiknos banksio, skabion
abiknost bankisto, bakiston
abilmnostu malbutonis, sublimaton
abilnnoo olibanon, abonilon
abilno albino, labion
abilnoo abonilo, olibano
abilnost bonstila, baliston
abilnot albiton, batilon, talibon
abilo aboli, labio
abilor barilo, labori
abilors alsorbi, laboris
abilos silabo, lobias, abolis
abilost balisto, balotis
abilot albito, baloti, batilo, talibo
abils sabli, sibla
abilss sablis, siblas
abinnoor baronino, barionon
abinnost absinton, obstinan
abino aboni, abion
abinor rabion, barion
abinort orbitan, boritan
abinos abonis, biason, basion
abinosst abstinos, obstinas, bastonis, basiston
abinost absinto, bastoni, obstina
abinostt bonstati, batiston
abinstu abstinu, subitan
abinsuĝ nubiĝas, baniĝus
abior bario, rabio
abiorrt arbitro, trabori
abiorst rabisto, rabotis, abortis
abiorstu boatirus, atribuos
abiort aborti, borita, orbita, raboti
abios basio, biaso
abiosst basisto, sabotis
abir bari, rabi
abirs rabis, biras, baris
abirsv vibras, varbis
abirv varbi, vibra
abjklnnoo banlokojn, balkonojn
abjklno blankoj, kablojn, klabojn
abjklnoo bokalojn, balkonoj, banlokoj
abjklnosu baskulojn, buksalojn
abjklo kabloj, klaboj
abjklosu buksaloj, baskuloj
abjknno knabojn, bankojn
abjknnoor bonkorajn, karbonojn
abjknnor brankojn, bronkajn
abjkno kabojn, knaboj, bankoj
abjknoor karbonoj, barokojn, karobojn, bonkoraj
abjknoorrtu burokratojn, arbotrunkoj
abjknoort korbatojn, oktobrajn, bankrotoj
abjknoorĵ brokaĵojn, korbaĵojn
abjknor brakojn, krabojn, barkojn, karbojn, brankoj, bronkaj
abjkoor barokoj, karoboj
abjkoort korbatoj, oktobraj
abjkoorĵ korbaĵoj, brokaĵoj
abjkor karboj, barkoj, brakoj, kraboj
abjlnnoru alburnojn, laburnojn
abjlno noblaj, balojn
abjlnoo balonoj, abolojn
abjlnoot oblatojn, balotojn
abjlnor labrojn, brajlon, rablojn
abjlnoru laburnoj, alburnoj
abjlnos slabojn, sablojn
abjlnot tablojn, blatojn
abjloot balotoj, oblatoj
abjlor brajlo, rabloj, labroj
abjlos slaboj, sabloj
abjlot blatoj, tabloj
abjlru brajlu, brulaj
abjmnor nombraj, bramojn, ombrajn, ambrojn
abjmor ambroj, bramoj, ombraj
abjnnnoos bonsanojn, bonsonajn
abjnno banojn, nabojn, bonajn
abjnnoor baronojn, barjonon
abjnnoos bonsonaj, bonsajon, bonsanoj
abjnnortu turbanojn, bruantojn
abjno bonaj, naboj, banoj
abjnoo abonoj, boaojn
abjnoor barjono, baronoj
abjnoort abortojn, boratojn
abjnor rabojn, arbojn, branoj, barojn
abjnors sabrojn, sobrajn
abjnort brantoj, trabojn, bartojn
abjnortu arbutojn, turbanoj, bruantoj
abjnorĉ barĉojn, branĉoj
abjnorĝ barĝojn, braĝojn
abjnos basojn, bosnaj
abjnost bastojn, stabojn
abjnot batojn, bajton, bantoj
abjnru brunaj, urbajn, bruajn
abjntu tubajn, buntaj
abjoort boratoj, abortoj
abjor baroj, raboj, arboj
abjors sabroj, sobraj
abjort traboj, bartoj
abjorĝ braĝoj, barĝoj
abjos bojas, basoj
abjost staboj, bastoj
abjot bajto, batoj
abjru bruaj, urbaj
abklnnoo banlokon, balkonon
abklno blanko, kablon, klabon
abklnoo balkono, banloko, bokalon
abklnoruu brunokula, kunlaboru
abklo kablo, klabo
abklors skrablo, krablos
abknno knabon, bankon
abknnoor karbonon, bonkoran
abknnor brankon, bronkan
abkno banko, knabo, kabon
abknoor bonkora, karbono, barokon, karobon
abknoorrtu arbotrunko, burokraton
abknoorst bankrotos, boksarton, brokantos
abknoort bankroto, oktobran, korbaton
abknoorĵ brokaĵon, korbaĵon
abknor branko, bronka, brakon, krabon, barkon, karbon
abknorstu skorbutan, brokantus, bankrotus
abknortu bankrotu, brokantu
abkoor baroko, karobo
abkoort korbato, oktobra
abkoorĵ brokaĵo, korbaĵo
abkor barko, brako, karbo, krabo
abkos basko, bakos
abksu bakus, bukas
abku kuba, baku
ablnnoru laburnon, alburnon
ablno nobla, balon
ablnoo balono, abolon
ablnoosv bonvolas, absolvon
ablnoot oblaton, baloton
ablnor labron, rablon
ablnoru alburno, laburno
ablnos sablon, slabon
ablnot blaton, tablon
abloot baloto, oblato
ablor labro, rablo
ablorsu laborus, alsorbu
ablos sablo, slabo, bolas
ablost stablo, boltas
ablosu basulo, abolus
ablosv blovas, voblas
ablot blato, tablo
ablotu tabulo, balotu
abmnor nombra, bramon, ambron, ombran
abmnors sombran, nombras
abmor ambro, bramo, ombra
abmors sombra, ombras
abnnnoos bonsonan, bonsanon
abnno banon, bonan, nabon
abnnoos bonsano, bonsona
abnnortu bruanton, turbanon
abno bano, bona, nabo
abnoo abono, boaon
abnoort aborton, boraton
abnor brano, rabon, arbon, baron
abnors sobran, sabron
abnort branto, barton, trabon
abnortu bruanto, turbano, arbuton
abnorĉ branĉo, barĉon
abnorĝ barĝon, braĝon
abnos bosna, bason, banos
abnosstu bastonus, subtason
abnost baston, stabon
abnot banto, baton
abnru bruna, urban, bruan
abnsu banus, suban
abntu bunta, tuban
abnu nuba, banu
aboorst rabotos, abortos
aboort aborto, borato
abor arbo, baro, rabo
aborrtu brutaro, traboru
abors sabro, sobra, baros, rabos, boras
aborss sorbas, brosas
aborstu arbusto, obturas, rabotus, abortus
abort barto, trabo
abortu arbuto, abortu, rabotu
aborĝ barĝo, braĝo
abosstu subtaso, sabotus
abost basto, stabo, batos
abrsu rabus, bruas, barus
abru brua, urba, baru, rabu
abstu butas, batus
abtu tuba, batu
acdeejmn cedemajn, demencaj
acdeemn demenca, cedeman
acdeiijmnn menciindaj, medicinajn
acdeiimnn menciinda, medicinan
acdeiirsv recidivas, ricevadis
acdeijknnot akcidentojn, okcidentajn
acdeijknor redakciojn, kernacidoj
acdeijknot okcidentaj, akcidentoj
acdeiknnot okcidentan, akcidenton
acdeiknor kernacido, redakcion
acdeiknot akcidento, okcidenta
acdejlno celadojn, dacelojn, alcedojn
acdejlo daceloj, celadoj, alcedoj
acdekssu dusekcas, sukcedas
acdelno celadon, dacelon, alcedon
acdelo alcedo, celado, dacelo
acdennsu dusencan, denuncas
acdensu dusenca, ascendu
acdes decas, cedas
acdiijno cianidoj, adiciojn
acdiijnort tradiciojn, nitracidoj
acdiino cianido, adicion
acdiinort nitracido, tradicion
acdijnnost dancistojn, distancojn
acdijnost dancistoj, distancoj
acdinnost distancon, danciston
acdino donaci, acidon
acdinos donacis, sciadon
acdinost dancisto, distanco
aceegjnnort geocentrajn, egocentrajn
aceegjnort geocentraj, egocentraj
aceegnnort geocentran, egocentran
aceegnort egocentra, geocentra
aceejlnor realecojn, cerealojn
aceejlor cerealoj, realecoj
aceejnns esencajn, necesajn
aceejnrt ceterajn, necertaj
aceejns esencaj, necesaj
aceelnor realecon, cerealon
aceelor cerealo, realeco
aceenns necesan, esencan
aceenrt necerta, ceteran
aceens esenca, necesa
acefijnno afinecojn, infanecoj
acefijnnort interfacojn, fratinecojn
acefijnort fratinecoj, interfacoj
acefinno infaneco, afinecon
acefinnort interfacon, fratinecon
acefinort fratineco, interfaco
acegijlno glaciejon, legaciojn
acegijlo glaciejo, legacioj
acegijnno gencianoj, negaciojn
acegijnnooptt potencigatojn, potencigantoj
aceginno genciano, negacion
aceginnooptt potenciganto, potencigaton
acegjno gajecon, negocaj
aceijkmnor kremaciojn, ceramikojn
aceijkmor ceramikoj, kremacioj
aceijknnoost koncesiatojn, koncesiantoj
aceijknor akreciojn, erikacojn, reakciojn
aceijknotv antikvecoj, aktivecojn
aceijkor erikacoj, reakcioj, akrecioj
aceijnnoprt patrinecojn, interpacojn
aceijnoprt interpacoj, partiecojn, patrinecoj
aceikls silkeca, lekcias, akcelis
aceikmnor kremacion, ceramikon
aceikmor ceramiko, kremacio
aceiknnoost koncesianto, koncesiaton
aceiknor reakcion, akrecion
aceiknotv antikveco, aktivecon
aceikor akrecio, reakcio
aceinnoprt interpacon, patrinecon
aceinoprt interpaco, patrineco, partiecon
acejjnnort jarcentojn, centjarojn
acejjnort jarcentoj, centjaroj
acejknnor kancerojn, koncernaj, kornecajn
acejknnost sekcantojn, sanktecojn
acejknor kanceroj, kornecaj, karecojn
acejknost sanktecoj, sekcantoj
acejknov akvecojn, kavecojn
acejkov akvecoj, kavecoj
acejlnopt placentoj, placetojn, platecojn
acejlnort lacertojn, centraloj
acejlnot lancetoj, lotecajn, altecojn
acejlopt placetoj, platecoj
acejlot altecoj, lotecaj
acejnno cejanon, nanecoj
acejnnort centjaron, jarcenton
acejnnotv vantecojn, centavojn
acejnooprt patronecoj, proteacojn
acejnopr parencoj, parecojn
acejnor acerojn, orecajn
acejnort centjaro, jarcento
acejnot teacojn, atencoj
acejnotv vantecoj, centavoj
acejnrt certajn, centraj
acejor orecaj, aceroj
aceknnor koncerna, kornecan, kanceron
aceknnost sanktecon, sekcanton
aceknor kancero, korneca, karecon
aceknost sankteco, sekcanto, akcentos
aceknov akvecon, kavecon
acekov akveco, kaveco
acelnopt placento, platecon, placeton
acelnort centralo, lacerton
acelnot lanceto, altecon, lotecan
acelopt placeto, plateco
acelot alteco, loteca
acennotv centavon, vantecon
acenopr parenco, parecon
acenopst potencas, spaceton
acenor aceron, orecan
acenost satecon, atencos
acenotv centavo, vanteco
acenrt centra, certan
aceor acero, oreca
acfijnos fasciojn, fascinoj
acfinnos fascinon, financos
acfinos fascino, fascion
acfios fascio, oficas
acgiilsuv vicluigas, alvicigus
acgijnor cigarojn, graciojn
acgijor cigaroj, gracioj
acginor cigaron, gracion
acgior cigaro, gracio
aciiinstu intuicias, iniciatus
aciiintu intuicia, iniciatu
aciiksŭ aŭkciis, kaŭciis
aciikŭ aŭkcii, kaŭcii
aciimnnos misanonci, naciismon
aciioopsz opozicias, apozicios
acijknnos konsciajn, sankciojn
acijknos konsciaj, sankcioj
acijknoz akcizojn, koncizaj
acijknoŭ kaŭciojn, aŭkciojn
acijkoŭ kaŭcioj, aŭkcioj
acijlmnortu nulmatricoj, litrumacojn
acijlnnoo alcionojn, anonciloj
acijmnno cinamojn, minacojn
acijmno cinamoj, minacoj
acijmnort matricojn, mirtacojn
acijmort mirtacoj, matricoj
acijnno cianojn, naciojn
acijno nacioj, cianoj
acijnoor racionoj, oraciojn
aciknnos konscian, sankcion
aciknos konscia, sankcio
aciknoss sankcios, konscias
aciknoz konciza, akcizon
aciknoŭ aŭkcion, kaŭcion
acikosŭ aŭkcios, kaŭcios
acikoŭ aŭkcio, kaŭcio
acikprsu krucpasi, kapricus
aciksuŭ kaŭcius, aŭkcius
acikuŭ aŭkciu, kaŭciu
acilnnoo anoncilo, alcionon
acimnno cinamon, minacon
acimno cinamo, minaco
acinno anonci, nacion, cianon
acino ciano, nacio
acinoor raciono, oracion
acjjknou junkacoj, kacujojn
acnnosu nuancos, anoncus
acnnou nuanco, anoncu
addeijknort tridaknedoj, direktadojn
addeijnpu dupiedajn, nudpiedaj
addeimno deadmoni, diademon
addeinpu nudpieda, dupiedan
addejknu dekduajn, dudekajn
addejku dudekaj, dekduaj
addeknu dudekan, dekduan
addeku dekdua, dudeka
addiijnotv dividatojn, dividantoj
addiijnovĵ dividaĵojn, vidindaĵoj
addiinotv dividanto, dividaton
addiinovĵ vidindaĵo, dividaĵon
addijnor ridadojn, driadojn
addijor driadoj, ridadoj
addinor ridadon, driadon
addior driado, ridado
addjlmnou muldadojn, damludojn
addjlmou muldadoj, damludoj
addlmnou muldadon, damludon
addlmou damludo, muldado
adeegiinnrsĝ sendanĝerigi, endanĝerigis
adeeginnrsuĝ sendanĝerigu, endanĝerigus
adeegls degelas, delegas
adeeintv evidenta, nevidate
adeejklnot kandeletoj, elektadojn
adeejkmnssu sesdekumajn, deksesumajn
adeejkmssu sesdekumaj, deksesumaj
adeejknss sesdekajn, deksesajn
adeejkss sesdekaj, deksesaj
adeejnnors serenadojn, seranedojn
adeejnors seranedoj, serenadoj
adeeklnot kandeleto, elektadon
adeekmnssu sesdekuman, deksesuman
adeekmssu deksesuma, sesdekuma
adeeknss sesdekan, deksesan
adeekss deksesa, sesdeka
adeenprs desperan, deprenas
adeenst detenas, etendas
adefil defali, fidela
adefiln elfandi, fidelan
adefils defalis, defilas
adefis edifas, defias
adefjlnoos elfosadojn, asfodelojn
adefjloos asfodeloj, elfosadoj
adefjnno fadenojn, ofendajn, fandejon
adefjno fandejo, ofendaj, fadenoj
adeflnoos asfodelon, elfosadon
adefloos asfodelo, elfosado
adeflors defloras, refaldos
adeflsu defalus, defluas
adefnno ofendan, fadenon
adefno fadeno, ofenda
adegiirssv diversigas, disrevigas
adegijlnnop plenigadojn, dignoplenaj
adegijnnort gradientojn, integradojn
adegijnorst grenadistoj, gardistejon
adegijnort gradientoj, integradoj, tragediojn
adegijnov igvanedoj, gaviedojn
adegiknos enkodigas, endokigas
adegilnnop dignoplena, plenigadon
adegilnos eldonigas, enladigos
adeginnort gradienton, integradon
adeginorst grenadisto, detronigas
adeginort gradiento, integrado, tragedion
adeginst dentigas, digestan
adegiorrs reordigas, reagordis
adegiorrst registrado, rigardetos
adegisst digestas, gestadis
adegist digesta, gestadi
adegjlnorv grandveloj, verdalgojn
adegjnor regadojn, grenadoj
adegnopr pogrande, gepardon
adegnor grenado, regadon
adegr garde, grade
adegstu gestadu, degutas
adeiijnoprt pediatriojn, piedirantoj
adeiinoprt piediranto, pediatrion
adeijkknnv dekkvinajn, kvindekajn
adeijkknv kvindekaj, dekkvinaj
adeijknoorrt akridoterojn, kortaderiojn
adeijknrt kreditajn, dektriajn, tridekajn
adeijkoorrt akridoteroj, kortaderioj
adeijkrt kreditaj, dektriaj, tridekaj
adeijlmno limaedojn, melodiajn
adeijlmo limaedoj, melodiaj
adeijlnnnnort landinternojn, internlandojn
adeijlnnnort internlandoj, landinternoj
adeijlnno laniedojn, anelidojn
adeijlno anelidoj, laniedoj, idealojn
adeijlnopru palinuredoj, paruliedojn
adeijmnnos sindonemaj, manisedojn
adeijnnostz sintezadojn, dezajniston
adeijnoprt tapiredojn, pediatrojn
adeijnor idearojn, diareojn
adeijnorst adresitojn, senditaroj
adeijnostv sedativojn, investadoj
adeijnostz dezajnisto, sintezadoj
adeijoprt tapiredoj, pediatroj
adeijor diareoj, idearoj
adeikknnv kvindekan, dekkvinan
adeikknv dekkvina, kvindeka
adeiknrt tridekan, kreditan, dektrian
adeikprs deskrapi, predikas
adeikrst diskreta, kreditas, direktas, redaktis
adeikrt dektria, kredita, redakti, trideka
adeilnnnnort landinternon, internlandon
adeilnnnort internlando, landinterno
adeilno anelido, idealon
adeilp padeli, pedali
adeilps padelis, pedalis
adeilrs eldiras, deliras
adeilst desalti, detalis
adeimnr meandri, rideman
adeimns semidan, amendis
adeinor idearon, diareon
adeinorst senditaro, adresiton
adeinostv investado, sedativon
adeinrstuĝ deturniĝas, entrudiĝas
adeint atendi, identa
adeior diareo, idearo
adeiorst adresito, editoras
adeirs adresi, deiras
adeirstuĝ ĝustadire, detruiĝas
adeirsv diversa, derivas, revidas
adeirsz rezidas, deziras
adejjnor ardejojn, rajedojn
adejjor rajedoj, ardejoj
adejkkno dekokajn, okdekajn
adejkko dekokaj, okdekaj
adejklnno kandelojn, kalendojn
adejklnnosu denaskulojn, sendankuloj
adejklno kalendoj, kandeloj
adejklnor deklarojn, rakledojn, kardelojn
adejklor deklaroj, kardeloj, rakledoj
adejknnort kredantojn, dentkarnoj
adejknor jardekon, rakedojn, kreadojn
adejknort kredantoj, katedrojn
adejknot adjekton, kadetojn
adejkor jardeko, kreadoj, rakedoj
adejkot adjekto, kadetoj
adejlmno medalojn, modelajn
adejlmo modelaj, medaloj
adejlnop pedalojn, peladojn, paledojn, padelojn, planedoj
adejlnopt pladetojn, talpedojn
adejlnor raledojn, laredojn, lernadoj
adejlnot dentaloj, detalojn
adejlop padeloj, peladoj, paledoj, pedaloj
adejlopt talpedoj, pladetoj
adejlor laredoj, raledoj
adejmnno enmodajn, amendojn
adejmnnoot nematodojn, metadonojn
adejmnnor meandrojn, modernajn
adejmnnot tandemojn, mantedojn
adejmno amendoj, enmodaj
adejmnoor ordonemaj, omaredojn
adejmnoot nematodoj, metadonoj
adejmnoptu apudmetojn, duontempaj
adejmnor moderajn, meandroj, modernaj, ordemajn
adejmnot mantedoj, metodajn, tandemoj, metadojn
adejmor ordemaj, moderaj
adejmot metadoj, metodaj
adejnnoopst posedantojn, pestodonajn
adejnnoors senodorajn, resonadojn
adejnnort dentarojn, tendarojn, trejnadon
adejnnorĝ ĝardenojn, danĝerojn
adejnnosĵ sendaĵojn, densaĵojn
adejnnot datenojn, atendojn, tenadojn
adejno neadoj, aedojn
adejnoopst posedantoj, pestodonaj
adejnoors senodoraj, resonadoj
adejnoprs respondaj, sparedojn
adejnoprt pentradoj, petardojn
adejnops pensadoj, posedajn
adejnopt adeptojn, pedantoj
adejnor ranedoj, ardejon, ardeojn
adejnorst estradojn, restadojn
adejnort trejnado, dentaroj, radetojn, tendaroj
adejnorv verandoj, revadojn
adejnorĝ ĝardenoj, danĝeroj
adejnosĵ densaĵoj, sendaĵoj
adejnot atendoj, tenadoj, datenoj
adejnotv vetadojn, adventoj
adejnov vadejon, navedoj
adejnt tedajn, dentaj
adejor ardejo, ardeoj
adejorst restadoj, estradoj
adekkno okdekan, dekokan
adekko dekoka, okdeka
adeklnno kalendon, kandelon
adeklnnosu sendankulo, denaskulon
adeklno kalendo, kandelo
adeklnor kardelon, deklaron, rakledon
adeklor deklaro, kardelo, rakledo
adekmors skermado, ekdormas
adekn danke, dekan
adeknnort dentkarno, kredanton
adeknor kreadon, rakedon
adeknort kredanto, katedron
adekor kreado, rakedo
adekors eskadro, dekoras
adekrstu reduktas, redaktus
adekssu duseksa, eksudas, deskuas
adelmno modelan, medalon
adelmo medalo, modela
adelmors smeraldo, elmordas
adelmos modelas, medalos
adelmu ludema, medalu
adeln lande, ledan
adelno aldone, elando
adelnop planedo, peladon, padelon, paledon, pedalon
adelnot dentalo, detalon
adelop padelo, paledo, pedalo, pelado
adelops pedalos, padelos
adelpsu padelus, pedalus
adelpu pedalu, padelu
adelstu desaltu, detalus
adelsu duelas, delasu
ademnno enmodan, amendon
ademnnoot metadonon, nematodon
ademnnor meandron, modernan
ademno amendo, enmoda
ademnoot metadono, nematodo
ademnoptu duontempa, apudmeton
ademnor meandro, moderna, moderan, ordeman
ademnot tandemo, metadon, metodan
ademnstu tendumas, studeman
ademor modera, ordema
ademorst dormetas, mordetas
ademot metado, metoda
adennoopst posedanton, pestodonan
adennoors senodoran, resonadon
adennort tendaron, dentaron
adennorĝ danĝeron, ĝardenon
adennosĵ sendaĵon, densaĵon
adennot tenadon, datenon, atendon
adeno neado, aedon
adenoopst pestodona, posedanto
adenoors resonado, senodora
adenoprt pentrado, petardon
adenops pensado, penados, deponas, posedan
adenopt pedanto, adepton
adenor ranedo, ardeon
adenors ordenas, redonas, adreson
adenorst estradon, restadon
adenort dentaro, tendaro, radeton
adenorv verando, revadon
adenorĝ danĝero, ĝardeno
adenosĵ densaĵo, sendaĵo
adenot atendo, dateno, tenado
adenotv advento, vetadon
adensv svedan, vendas
adent denta, tedan
adeors adreso, erodas
adeorst estrado, restado
adeprs predas, perdas
adersu erudas, adresu
adesv sveda, devas
adfiknos fiksadon, konfidas
adfilmno malfondi, malfidon
adfilssu disfluas, disfalus
adfinosĝ fondiĝas, fandiĝos
adfinr frandi, fridan
adfinsuĝ ĝisfunda, fandiĝus
adfjjnou dufojajn, fandujoj
adfjno dafnoj, fadojn
adfjnou fandujo, dufojan
adfknnosu kunfondas, kunfandos
adflos faldos, foldas
adfno dafno, fadon
adfnos fondas, fandos
adgiijnn indignaj, indigajn
adgiijnr rigidajn, ridigajn
adgiijr ridigaj, rigidaj
adgiikors radikigos, akordigis
adgiinn indigna, indigan
adgiinr rigidan, ridigan, ardigin
adgiins indigas, disigan
adgiir ardigi, ridiga, rigida
adgiis disiga, diigas
adgiiss sidigas, disigas
adgijlnoor agordilojn, dolorigajn
adgijlnor dragilojn, girlandoj
adgijloor dolorigaj, agordiloj
adgijmnor migradojn, dormigajn
adgijmor migradoj, dormigaj
adgijnnosv svingadojn, sidvangojn
adgijnorr radringoj, rigardojn
adgijnosv svingadoj, sidvangoj
adgilnoor dolorigan, agordilon
adgilnor girlando, dragilon
adgiloor agordilo, doloriga
adgimnor migradon, dormigan
adgimor dormiga, migrado
adgimors dormigas, dramigos
adginnosv svingadon, sidvangon
adginorr radringo, rigardon
adginors singardo, rondigas, dronigas
adginosv sidvango, svingado
adgiors ordigas, agordis
adgir dragi, gardi
adgirs gardis, dragis
adgjnnotu dungatojn, dungantoj
adgjnoor dragonoj, agordojn
adgjnor grandoj, gardojn, gradojn
adgjor gradoj, gardoj
adgnnotu dunganto, dungaton
adgnoor dragono, agordon
adgnor grando, gardon, gradon
adgor gardo, grado
adgors dragos, gardos
adgorsu graduso, agordus
adgrsu gurdas, gardus, dragus, gudras
adgru gardu, dragu
adhijn hidajn, hindaj
adhijnort hidratojn, hidrantoj
adhin hinda, hidan
adhinort hidranto, hidraton
adiijknnot indikantoj, katidinojn
adiijmnot dinamitoj, imitadojn
adiijmnt timindaj, timidajn
adiiknnot indikanto, katidinon
adiilsst dissalti, distilas
adiimnot dinamito, imitadon
adiimnt timinda, timidan
adiiprrs drapiris, pridiras, priridas
adiir iradi, radii
adiirs iradis, radiis
adiissĝ sidiĝas, disiĝas
adij jida, diaj
adijklnoo kladonioj, koloidajn
adijklnor kardilojn, kloridajn, kirladojn
adijklor kirladoj, kloridaj, kardiloj
adijkmnnoot kondamnitoj, komanditojn
adijkmno kadmiojn, mikadojn, mokindaj
adijkmo kadmioj, mikadoj
adijknnort trinkadojn, tridaknojn
adijknor akridojn, kardinoj, kardiojn, radikojn
adijknort trikadojn, tridaknoj, trinkadoj, trodikajn
adijknorttu diktaturojn, kuntorditaj
adijknos skandioj, skiadojn
adijkor kardioj, akridoj, radikoj
adijkort trodikaj, trikadoj
adijllmnno limlandojn, landlimojn
adijllmno limlandoj, landlimoj
adijlmnnoo limonadojn, mandolinoj
adijlmnosu simuladojn, dualismojn
adijlmosu dualismoj, simuladoj
adijlnottu altitudojn, latitudojn
adijlottu altitudoj, latitudoj
adijmnno dinamojn, minadojn
adijmno minadoj, dinamoj
adijn jidan, indaj, diajn
adijnnno daninojn, nandinoj
adijnnoprŝ ŝpinradojn, ŝiprandojn
adijnnor dinarojn, ranidojn, nadirojn
adijnnot donitajn, notindaj, diantojn
adijnnov invadojn, divanojn, viandojn
adijnooprs rapsodiojn, diasporojn, sonrapidoj
adijnopr apridojn, praidojn, rapidojn
adijnoprŝ ŝpinradoj, ŝiprandoj
adijnops aspidojn, apsidojn
adijnor radiojn, nadiroj, dinaroj, idarojn, iradojn, ranidoj
adijnorsu sunradioj, dasiurojn, radiusojn
adijnot donitaj, diantoj
adijnov avidojn, invadoj, vadiojn, viandoj, divanoj
adijnovĵ vidaĵojn, vindaĵoj
adijns sidajn, disajn, sindaj
adijooprs rapsodioj, diasporoj
adijopr rapidoj, praidoj, apridoj
adijops apsidoj, aspidoj
adijor iradoj, radioj, idaroj
adijorsu dasiuroj, radiusoj
adijov avidoj, vadioj
adijs sidaj, disaj
adiklnoo kladonio, koloidan
adiklnor kardilon, kirladon, kloridan
adiklor kardilo, kirlado, klorida
adikmnno kondamni, mokindan
adikmnnoot kondamnito, komanditon
adikmno komandi, mokinda, mikadon, kadmion
adikmo kadmio, mikado, mokadi
adikmors mokridas, ridmokas
adikn danki, dikan
adiknnort trinkadon, tridaknon
adiknops spadikon, kidnapos
adiknor kardino, radikon, kardion, akridon
adiknort tridakno, trinkado, trodikan, trikadon
adiknorttu kuntordita, diktaturon
adiknos skandio, skiadon
adikns skandi, dankis
adikoorsĝ akordiĝos, korodiĝas
adikor akordi, akrido, kardio, radiko
adikors radikos, akordis
adikort trikado, trodika
adillmnno limlandon, landlimon
adillmno landlimo, limlando
adilmnnoo mandolino, limonadon
adilmno limando, malnodi
adilmnosu dualismon, simuladon
adilmops plasmido, diplomas, implodas
adilmosu dualismo, simulado
adilno aldoni, dalion
adilnos aldonis, solidan
adilnottu latitudon, altitudon
adilost soldati, dilatos
adilottu altitudo, latitudo
adils saldi, idlas
adilstu dilatus, adultis
adilsu diluas, aludis
adiltu adulti, dilatu
adimnno minadon, dinamon
adimno admoni, dinamo, minado, nomadi
adimnos admonis, nomadis, dominas
adimor admiro, marodi
adimors admiros, marodis
adimorst dramisto, satdormi
adin inda, dian
adinnno nandino, daninon
adinnoprŝ ŝpinradon, ŝiprandon
adinnor nadiron, ranidon, dinaron
adinnot notinda, dianton, donitan
adinnov divanon, invadon, viandon
adinooprs sonrapido, rapsodion, diasporon
adinopr pardoni, ponardi, rapidon, apridon, praidon
adinoprs pardonis, spiradon, ponardis
adinoprst drapiston, pritondas
adinoprŝ ŝiprando, ŝpinrado
adinops apsidon, aspidon
adinor dinaro, nadiro, ranido, radion, iradon, idaron
adinorsu sunradio, dasiuron, radiuson
adinosv vindaso, invados
adinot dianto, donita
adinov divano, invado, viando, vadion, avidon
adinovĵ vindaĵo, vidaĵon
adins sinda, indas, sidan, disan
adiooprs diasporo, rapsodio, parodios
adiopr aprido, praido, rapido
adioprs spirado, rapidos
adiops apsido, aspido
adior adori, idaro, irado, radio
adiors radios, adoris, irados
adiorsu dasiuro, radiuso
adiov avido, vadio
adirs ridas, ardis, diras
adirsst stridas, distras
adirsu radius, iradus
adiru iradu, radiu
adis disa, sida
adisv vadis, vidas
adiv vadi, vida
adjjmnnoo dajmonojn, domajnojn
adjjmnoo dajmonoj, domajnoj
adjjnnooru jarduonojn, duonjarojn
adjjnooru duonjaroj, jarduonoj
adjklnooppr plankpordoj, klappordojn
adjklnortu ludkartojn, kartludojn
adjklnouŝ ŝakludojn, kaŝludojn
adjklortu ludkartoj, kartludoj
adjklouŝ ŝakludoj, kaŝludoj
adjkmnnoo kondamnoj, komandojn
adjkmnoo komandoj, mokadojn
adjknno kandojn, dankojn
adjknnoor kronadojn, kardonojn
adjkno dankoj, kodajn, kandoj
adjknoor korodajn, kronadoj, akordojn, kardonoj
adjknoost toksadojn, stokadojn
adjknoot kontadoj, katodojn
adjknor kardojn, kradojn, kadrojn, drakojn
adjknortu tradukojn, kurtondaj
adjknoru kuradojn, karduojn
adjknotu adjunkto, dukatojn
adjkoor akordoj, korodaj
adjkoost toksadoj, stokadoj
adjkor kradoj, kardoj, kadroj, drakoj
adjkoru kuradoj, karduoj
adjlnno landojn, nadlojn
adjlno landoj, nadloj, aldojn, ladojn, oldajn
adjlnoor dolorajn, dolarojn
adjlnoot lotadojn, adoltojn
adjlnop plandoj, pladojn
adjlnor lardojn, drolajn
adjlnotu ludantoj, adultojn
adjlnou aludojn, dualojn
adjlo aldoj, oldaj, ladoj
adjloor dolaroj, doloraj
adjloot lotadoj, adoltoj
adjlor drolaj, lardoj
adjlos saldoj, jodlas
adjlou dualoj, aludoj
adjmnno damnojn, mondajn
adjmnnoo admonojn, domanojn, domajnon, dajmonon, nomadojn, monadojn
adjmno damnoj, damojn, mondaj
adjmnoo dajmono, domajno, domanoj, nomadoj, monadoj, admonoj
adjmnoov movadojn, vomadojn
adjmnooĝ mondaĝoj, domaĝojn
adjmnor mordajn, mardojn, dramojn
adjmoov movadoj, vomadoj
adjmor dramoj, mardoj, mordaj
adjnno danojn, ondajn
adjnnoopr pardonojn, ponardojn
adjnnoor radonojn, ordonajn
adjnnoort ondatrojn, tornadojn
adjnnooru jarduonon, duonjaron
adjnnor randojn, nordajn, rondajn, dornajn
adjno ondaj, danoj, jadon
adjnoopr pardonoj, ponardoj
adjnoor radonoj, odorajn, ordonaj, adorojn
adjnoort tornadoj, ondatroj
adjnooru duonjaro, jarduono
adjnootĵ dotaĵojn, tondaĵoj
adjnop pandoj, padojn
adjnoprtu putradojn, pruntadoj
adjnor ardojn, nordaj, dornaj, radojn, ordajn, rondaj, jardon, randoj
adjnors dorsajn, sardojn
adjnort tordajn, dratojn
adjnortu daturojn, truadojn
adjnorŭ raŭndoj, daŭrojn
adjnot tajdon, datojn
adjnoŭ aŭdojn, daŭojn
adjnu duajn, nudaj, judan
adjoor adoroj, odoraj
adjor jardo, radoj, ordaj, ardoj
adjors dorsaj, rajdos, sardoj
adjort dratoj, tordaj
adjortu daturoj, truadoj
adjot tajdo, datoj
adjoŭ aŭdoj, daŭoj
adjrsu surdaj, rajdus
adjru duraj, rajdu
adju juda, duaj
adklnooppr plankpordo, klappordon
adklnortu kartludon, ludkarton
adklnouŝ ŝakludon, kaŝludon
adklortu kartludo, ludkarto
adklouŝ kaŝludo, ŝakludo
adkmnnoo kondamno, komandon
adkmnoo komando, mokadon
adknno kandon, dankon
adknnoor kronadon, kardonon
adkno danko, kando, kodan
adknoor kardono, kronado, korodan, akordon
adknoost stokadon, toksadon
adknoot kontado, katodon
adknor kradon, kardon, drakon, kadron
adknorstu kuntordas, kustardon
adknortu kurtonda, tradukon
adknoru karduon, kuradon
adknsu skandu, dankus
adkoor akordo, koroda
adkoors akordos, korodas
adkoost stokado, toksado
adkor drako, kadro, kardo, krado
adkors skadro, kadros
adkorstu kustardo, tradukos
adkoru karduo, kurado, akordu
adkrsu kudras, kadrus
adkru kruda, kadru
adlnno landon, nadlon
adlno lando, nadlo, ladon, oldan, aldon
adlnoor doloran, dolaron
adlnoot adolton, lotadon
adlnop plando, pladon
adlnor lardon, drolan
adlnosu ludonas, aldonus
adlnotu ludanto, adulton
adlnou dualon, aludon, aldonu
adlo aldo, lado, olda
adloor dolaro, dolora
adloot adolto, lotado
adlor drola, lardo
adlostu adultos, soldatu
adlou aludo, dualo
adlsu ludas, saldu
admnno damnon, mondan
admnnoo domanon, nomadon, admonon, monadon
admno damno, monda, damon
admnoo admono, domano, monado, nomado
admnoos admonos, nomados
admnoov movadon, vomadon
admnooĝ mondaĝo, domaĝon
admnor mardon, dramon, mordan
admnosu admonus, ondumas, nomadus
admnou nomadu, admonu
admoorrst tradormos, trodormas
admoov movado, vomado
admor dramo, mardo, morda
admors mordas, dormas
admorstu mustardo, satdormu
adnno danon, ondan
adnnoopr ponardon, pardonon
adnnoor radonon, ordonan
adnnoort ondatron, tornadon
adnnor randon, dornan, nordan, rondan
adno dano, onda
adnoopr pardono, ponardo
adnooprs rapsodon, ponardos, pardonos
adnoor ordona, radono, odoran, adoron
adnoort ondatro, tornado
adnootĵ tondaĵo, dotaĵon
adnop pando, padon
adnoprsu pardonus, ponardus
adnoprtu pruntado, putradon
adnopru ponardu, pardonu
adnops spadon, pondas
adnor dorna, norda, rando, ronda, ordan, ardon, radon
adnors randos, sardon, dronas, dorsan
adnorst strando, tondras
adnort tordan, draton
adnortu truadon, daturon
adnorŭ raŭndo, daŭron
adnos donas, ondas, nodas
adnost stando, tondas
adnoŭ aŭdon, daŭon
adnrsu surdan, randus
adnru duran, randu
adnu nuda, duan
adoor adoro, odora
adoors odoras, adoros
adops spado, dopas
ador ardo, orda, rado
adors dorsa, sardo, rodas, ardos
adorst dratos, tordas
adort drato, torda
adortu daturo, truado
adost datos, dotas
adoŭ aŭdo, daŭo
adrstu dratus, trudas
adrsu surda, ardus
adru dura, ardu
aeeffgiloorstt telefotografis, fototelegrafis
aeeffgiloortt fototelegrafi, telefotografi
aeeffglooorstt telefotografos, fototelegrafos
aeeffgloorsttu telefotografus, fototelegrafus
aeeffgloorttu fototelegrafu, telefotografu
aeefjlnnot elefantojn, telefonajn
aeefjlnot elefantoj, telefonaj
aeeflnnot telefonan, elefanton
aeeflnot elefanto, telefona
aeegiprs esperiga, pereigas
aeegjlmnort martelegojn, telegramojn
aeegjlmort telegramoj, martelegoj
aeegjnnort renegatojn, generantoj
aeeglmnort martelegon, telegramon
aeeglmort martelego, telegramo
aeegnnort generanto, renegaton
aeeijklntt intelektaj, elektitajn
aeeijmnnt eminentaj, nemetiajn
aeeiklntt intelekta, elektitan
aeeilmnnst malintense, silenteman
aeeimnnt eminenta, nemetian
aeeimprsst persistema, permesatis
aeeimprst permesati, permesita
aeeinprrstt interpretas, trapenetris
aeejklmmnnopt komplementajn, kontemplemajn
aeejklmmnopt komplementaj, kontemplemaj
aeejklnnott lekantetojn, elektantojn
aeejklnott lekantetoj, elektantoj
aeejklnst skeletajn, selektajn
aeejklst skeletaj, selektaj
aeejknrst sekretajn, eksterajn
aeejknrt nerektaj, erektajn
aeejkrst eksteraj, sekretaj
aeejlmnoprs esploremajn, malesperojn
aeejlmnort toleremajn, amleterojn
aeejlmoprs esploremaj, malesperoj
aeejlmort toleremaj, amleteroj
aeejlnr lerneja, reelajn
aeejnnortv venontjare, veteranojn
aeejnnrt entjeran, eternajn, tenerajn
aeejnnrv neverajn, venerajn
aeejnorst esoterajn, arestejon
aeejnrt entjera, eterajn, eternaj, teneraj
aeejnrv veneraj, neveraj
aeejorst arestejo, esoteraj
aeeklmmnnopt kontempleman, komplementan
aeeklmmnopt komplementa, kontemplema
aeeklnnott lekanteton, elektanton
aeeklnott elektanto, lekanteto
aeeklnst selektan, skeletan
aeeklst selekta, skeleta, elektas
aeekmnrst ekstreman, krementas
aeeknrst sekretan, eksteran
aeeknrt nerekta, erektan
aeekrst ekstera, sekreta
aeelmnoprs malesperon, esploreman
aeelmnort amleteron, tolereman
aeelmoprs esplorema, malespero
aeelmort amletero, tolerema
aeemnst sentema, enmetas
aeemnt matene, tenema
aeennrt teneran, eternan
aeennrv neveran, veneran
aeennsv envenas, venenas
aeenprsst sensperta, serpentas
aeenprst serpenta, penetras
aeenrsv revenas, severan
aeenrt eterna, tenera, eteran
aeenrv nevera, venera
aeffknoorss forkonfesas, fosforeskan
aefgjlmno flamengoj, flamegojn
aefgjlnot flagetojn, flegatojn
aefgjlot flagetoj, flegatoj
aefgjnor grafeojn, grafenoj
aefgjnort fortegajn, gefratojn, fergantoj, fregatojn
aefgjort fortegaj, gefratoj, fregatoj
aefglmno flamengo, flamegon
aefglnot flageton, flegaton
aefglot flageto, flegato
aefgnor grafeno, grafeon
aefgnort ferganto, fortegan, gefraton, fregaton
aefgort fortega, fregato, gefrato
aefijnr fierajn, inferaj
aefiklmnost filmkaseton, malinfektos
aefilns enfilas, enfalis
aefinr infera, fieran
aefirs serifa, ferias, fieras
aefjlnor refalojn, elfarojn
aefjlor refaloj, elfaroj
aefjnoprt profetajn, frapetojn
aefjnor aferojn, feroajn
aefjoprt profetaj, frapetoj
aefjor feroaj, aferoj
aefjr fajre, feraj
aefllsu elfluas, elfalus
aeflnor elfaron, refalon
aeflor elfaro, refalo
aeflost falseto, faletos
aefnoprt frapeton, profetan
aefnor aferon, feroan
aefnorst fortenas, forestan
aefoprst frapetos, profetas
aefoprt frapeto, profeta
aefor afero, feroa
aefors serafo, oferas
aeforst foresta, fetoras, ofertas
aefr fare, fera
aefrs sfera, refas
aeg age, ega
aeggiimnt magnetigi, timegigan
aeggjnnorst gangsterojn, regstangojn
aeggjnorst gangsteroj, regstangoj
aeggnnorst gangsteron, regstangon
aeggnorst gangstero, regstango
aegiiklrssu sekularigis, sakrilegius
aegiiklrsu sekularigi, sakrilegiu
aegiiknps senkapigi, enkapigis
aegiilnrst sangeltiri, integralis, interligas
aegiilr realigi, religia
aegiinrst inertigas, interagis
aegiinstt estingita, atentigis
aegijklnno nelogikajn, angelikojn
aegijklno kolegiajn, angelikoj, nelogikaj
aegijlmnot ligamentoj, megalitojn
aegijlnnor gerilanojn, nargileojn
aegijlnnostv osetlingvajn, estonlingvaj
aegijlnor galeriojn, alergiojn, nargileoj, gerilanoj, realigojn
aegijlnort integraloj, letargiojn
aegijlor galerioj, alergioj, realigoj
aegijnnor regionajn, geraniojn
aegijnnrt nigretajn, integrajn
aegijnor regionaj, geranioj
aegijnrs sinregaj, regajnis
aegijnrt nigretaj, integraj
aegiklmsu malsekigu, eklumigas
aegiklnno angelikon, nelogikan
aegiklno angeliko, nelogika, kolegian
aegiknops senkapigo, enkapigos
aegiknoss oksigenas, enkasigos
aegiknpsu senkapigu, enkapigus
aegiks sekiga, ekigas
aegikss eksigas, sekigas
aegilmnos lamenigos, egalismon
aegilmnot ligamento, megaliton
aegilnnor gerilanon, nargileon
aegilnnostv estonlingva, osetlingvan
aegilnor gerilano, nargileo, alergion, realigon, galerion
aegilnort integralo, letargion
aegilnrstu integralus, sangeltiru
aegilor alergio, galerio, realigo
aegils egalis, eligas
aegilsĝ ĝeligas, leĝigas
aegimnos egoisman, emanigos
aegims emigas, amegis
aeginnor regionan, geranion
aeginnrt integran, nigretan
aeginor geranio, regiona
aeginostt estiganto, atentigos
aeginrst gratenis, integras
aeginrt grateni, integra, nigreta
aeginrĉ ĉagreni, riĉegan
aegins sanige, neigas, enigas
aeginsst ingestas, sentigas, estingas
aegiprs aspergi, repagis
aegiprss aspergis, presigas, spiregas
aegirs agresi, reagis
aegj geja, egaj
aegjllnoor glareolojn, longorelaj
aegjlmno manglejo, gamelojn
aegjlnno galenojn, najlegon
aegjlnnot gnetalojn, legantojn
aegjlno najlego, galenoj
aegjlnor galerojn, regalojn
aegjlnot gnetaloj, lagetojn, legantoj, legatojn, gelatojn
aegjlor regaloj, galeroj
aegjlot gelatoj, legatoj, lagetoj
aegjmnot magnetoj, gametojn
aegjn gejan, negaj, egajn
aegjnnort grajneton, regantojn, grenatojn
aegjnnov veganojn, novegajn
aegjnoprt gepatrojn, pargetojn
aegjnor reagojn, genaroj
aegjnors agresojn, regajnos
aegjnort grajneto, regatojn, regantoj, troegajn, grenatoj
aegjnost sagetojn, gastejon
aegjnot getaojn, agentoj
aegjnov geavojn, veganoj, novegaj
aegjoprt pargetoj, gepatroj
aegjort regatoj, troegaj
aegjost gastejo, sagetoj
aegllnoor longorela, glareolon
aeglnor regalon, galeron
aeglnot leganto, legaton, lageton, gelaton
aeglop elpago, galope
aeglor galero, regalo
aeglost saltego, tegolas
aeglot gelato, lageto, legato
aeglru regula, regalu
aegmnot magneto, gameton
aegn nega, egan
aegnnort grenaton, reganton
aegnnov veganon, novegan
aegnoprt gepatron, pargeton
aegnor genaro, reagon
aegnorst gratenos, tergason
aegnort grenato, reganto, troegan, regaton
aegnot agento, getaon
aegnov novega, vegano, geavon
aegoprt gepatro, pargeto
aegors agreso, reagos
aegort regato, troega
aegprsu aspergu, repagus
aegpsuŝ paŝegus, puŝegas
aegrs geras, regas
aegrsu agresu, reagus
aehinsv nehavis, enhavis
aehinv enhavi, nehavi
aehjjlnot haltejojn, hajletojn
aehjjlot haltejoj, hajletoj
aehjlnot haltejon, hajleton
aehjlot hajleto, haltejo
aehjnnost honestajn, senhontaj
aehjnnov havenojn, enhavojn
aehjnopt hepatojn, heptanoj
aehjnov enhavoj, havenoj
aehnnost senhonta, honestan
aehnnov havenon, enhavon
aehnopt heptano, hepaton
aehnosv enhavos, nehavos
aehnov enhavo, haveno
aehnsuv enhavus, nehavus
aehnuv nehavu, enhavu
aeiijmnortz izometriajn, artemiziojn
aeiijmnpr empiriajn, imperiajn
aeiijmnrtt merititajn, intermitaj
aeiijmortz izometriaj, artemizioj
aeiijmpr imperiaj, empiriaj
aeiilnstĝ enlitiĝas, alteniĝis
aeiimnortz izometrian, artemizion
aeiimnpr imperian, empirian
aeiimnrtt intermita, merititan
aeiimortz artemizio, izometria
aeiimpr empiria, imperia
aeijkkmnost katekismojn, kosmetikajn
aeijkkmost katekismoj, kosmetikaj
aeijkknortt arkitektojn, korektitajn
aeijkkortt korektitaj, arkitektoj
aeijklmno kameliojn, alkemiojn
aeijklmnorst makleristojn, reklamistojn
aeijklmnost kalistemojn, lemniskatoj
aeijklmo kamelioj, alkemioj
aeijklmorst makleristoj, reklamistoj
aeijklnortv kvinlateroj, vertikalojn
aeijkmnorstt merkatistojn, taksimetrojn
aeijkmorstt merkatistoj, taksimetroj
aeijknoortt teokratiojn, kinoteatroj
aeijknoprst kaperistojn, pitoreskajn
aeijknorr reakirojn, karierojn
aeijknort eritakojn, erotikajn
aeijknt kinetaj, etikajn
aeijkoprst kaperistoj, pitoreskaj
aeijkorr reakiroj, karieroj
aeijkort erotikaj, eritakoj
aeijlm emajli, mielaj
aeijlmnnorv vermiljonan, marnivelojn
aeijlmnnot alimentojn, mieltonajn
aeijlmnor armilejon, mineraloj
aeijlmnorv vermiljona, marniveloj
aeijlmnot alimentoj, mieltonaj
aeijlms maljesi, emajlis
aeijlnnortv liverantojn, intervalojn
aeijlnooprrt proletariojn, interparoloj
aeijlnorst realistojn, stelariojn
aeijlnortv liverantoj, avertilojn, intervaloj
aeijlnostt satelitojn, atestilojn
aeijlnst silentaj, najletis
aeijlnt najleti, etilajn
aeijlorst realistoj, stelarioj
aeijlostt satelitoj, atestiloj
aeijmnort minaretoj, materiojn
aeijmnortz izotermajn, izometrajn
aeijmnost ateismojn, amnestioj
aeijmortz izometraj, izotermaj
aeijnnrt inertajn, interajn, internaj
aeijnnst tensiajn, intensaj
aeijnopsst antisepsoj, sapeistojn
aeijnorrt arteriojn, trairejon, terariojn
aeijnorst asteriojn, setariojn
aeijnorstt arestitojn, intestaroj
aeijnort orientaj, teoriajn
aeijnorz azerinoj, eroziajn
aeijnprsst persistajn, senspritaj
aeijnprt ripetajn, prenitaj
aeijnrt interaj, inertaj
aeijntuz neuzitaj, jezuitan
aeijorrt trairejo, terarioj, arterioj
aeijorst setarioj, asterioj
aeikkmnost kosmetikan, katekismon
aeikkmost katekismo, kosmetika
aeikknortt korektitan, arkitekton
aeikkortt arkitekto, korektita
aeiklmnnost malkonsenti, lemniskaton
aeiklmno alkemion, kamelion
aeiklmnorst reklamiston, makleriston
aeiklmnost lemniskato, kalistemon
aeiklmo alkemio, kamelio
aeiklmops eklampsio, polemikas
aeiklmorst makleristo, reklamisto
aeiklmr makleri, reklami
aeiklmrs makleris, reklamis
aeiklnortv kvinlatero, vertikalon
aeiklnrs senkirla, elkranis
aeiklns nikelas, kanelis
aeikloprst ekstrapoli, skrapileto
aeikmnorstt merkatiston, taksimetron
aeikmnss senmiksa, enmiksas
aeikmorstt merkatisto, taksimetro
aeiknoortt kinoteatro, teokration
aeiknoprst kaperiston, pitoreskan
aeiknorr karieron, reakiron
aeiknort erotikan, eritakon
aeiknp enpaki, kapnei, epikan
aeiknps kapneis, enpakis, penikas
aeiknss inseksa, aneksis
aeiknt kateni, kineta, etikan
aeikoprst kaperisto, pitoreska
aeikorr kariero, reakiro
aeikort eritako, erotika
aeikp epika, kapei
aeikprst krepitas, rekaptis
aeikps eskapi, kapeis, ekipas
aeikrrsstt trastrekis, restriktas
aeikrs karesi, ekiras
aeiksstz ekzistas, ekstazis
aeikssĝ sekiĝas, eksiĝas
aeikstz ekstazi, ekzista
aeiktv aktive, kvieta
aeilmnnot mieltonan, alimenton
aeilmnot alimento, mieltona
aeilnnortv liveranton, intervalon
aeilnooprrt interparolo, proletarion
aeilnoprst psalterion, interpolas
aeilnorst realiston, stelarion
aeilnortv intervalo, liveranto, avertilon
aeilnostt atestilon, sateliton
aeilnrst alternis, sterilan
aeilnrt alterni, literan
aeilns enlasi, senila, nielas
aeilnsst silentas, ensaltis
aeilnst ensalti, silenta, altenis
aeilnstu ensaluti, senutila
aeilnsv alvenis, nivelas
aeilnt alteni, etilan
aeilorst realisto, stelario
aeilortv alivorte, avertilo
aeilostt atestilo, satelito
aeilrsst resaltis, elstaris
aeilrst elstari, resalti, sterila, eltiras
aeilrsv servila, rivelas, liveras
aeilrt litera, rilate
aeimnno anonime, anemion
aeimnoprrst interrompas, artprisemon
aeimnort minareto, materion
aeimnortz izometran, izoterman
aeimnost amnestio, ateismon
aeimns mesian, emanis, mienas
aeimortz izometra, izoterma
aeimprs impresa, premias
aeimprss esprimas, impresas
aeimpst spitema, impetas
aeimrst mistera, meritas
aeimsst sistema, estimas
aeimt ameti, metia
aeinnrt interna, interan, inertan
aeinnst intensa, tensian
aeinopsst antisepso, sapeiston
aeinorrt terarion, arterion
aeinorst orientas, setarion, asterion
aeinorstt intestaro, arestiton
aeinort orienta, teorian
aeinorz azerino, erozian
aeinprss senspira, enspiras
aeinprsst sensprita, persistan
aeinprt prenita, ripetan
aeinps paneis, sepian
aeinrstv travenis, invertas
aeinrt inerta, intera
aeinsstĝ nestiĝas, sentiĝas
aeinstt estinta, atentis
aeioprrstŝ ŝiparestro, retropaŝis
aeiorrt arterio, terario
aeiorst asterio, setario
aeiorsz serioza, erozias
aeiprs separi, aperis
aeiprst presita, apertis, ripetas, apretis
aeiprstĝ prestiĝa, pretiĝas
aeiprt aperti, apreti, ripeta
aeips pasie, sepia
aeirrs reiras, eraris
aeirrstt restarti, retratis
aeirsst arestis, asertis
aeirst aresti, aserti
aejjknor ankrejoj, kajerojn
aejjlnnot tenajlojn, najletojn, entajlojn
aejjlnors serajlojn, relajsojn
aejjlnot tenajloj, najletoj, entajloj
aejjlors relajsoj, serajloj
aejjmnnos jasmenojn, semajnojn
aejjmnos jasmenoj, semajnoj
aejkknnorsu areknuksojn, sukerkanojn, kansukerojn
aejkknorsu kansukeroj, sukerkanoj, areknuksoj
aejkknort konkretaj, korektajn
aejklmnopt kontemplaj, kompletajn
aejklnno kanelojn, alkenojn
aejklnnpsu sukplenajn, senkulpajn
aejklnnssu senusklajn, senluksajn
aejklno lakeojn, alkenoj, kaneloj
aejklnoopr kapreolojn, rokoplenaj
aejklnoops polensakoj, eskalopojn
aejklnoors senkoloraj, kaserolojn
aejklnopr perkalojn, karpelojn
aejklnor elkorajn, kolerajn
aejklnort klarnetoj, kartelojn
aejklnos sekalojn, akselojn, eskalojn
aejklnost kastelojn, lateksojn, selaktojn
aejklnot lekantoj, takelojn
aejklnoŝ kaleŝojn, ŝelakojn
aejklnpsu senkulpaj, sukplenaj
aejklnssu senusklaj, senluksaj
aejklopr perkaloj, karpeloj
aejklor elkoraj, koleraj
aejklos sekaloj, akseloj, eskaloj
aejklost selaktoj, kasteloj, lateksoj
aejkloŝ kaleŝoj, ŝelakoj
aejkmnnoort atomkernojn, komentarojn
aejkmno kameojn, kamenoj
aejkmnoort komentaroj, atomkernoj
aejkmnrtu rektumajn, turkmenaj
aejknno akenojn, akneojn
aejknnoort notkajeron, karotenojn
aejknnopt pekantojn, petankojn
aejknnor ankrejon, karenojn, ekranojn
aejknnost sanktejon, sekantojn, konsentaj, sektanojn
aejknnott kantetojn, kontentaj, tektonajn
aejkno akenoj, akneoj
aejknooprttt protektatojn, protektantoj
aejknoort notkajero, karotenoj
aejknoortt rakontetoj, terakotojn
aejknopr karpeojn, karpenoj, parkejon
aejknops eskapojn, kapjeson
aejknopt paketojn, pekantoj, kapetojn, petankoj
aejknor ankrejo, karenoj, koreajn, arekojn, akreojn, kareojn, arkeojn, ekranoj, kajeron
aejknors karesojn, senkoraj
aejknort raketojn, nektaroj, trakeojn, karetojn, keratojn, ekartojn
aejknorv vakerojn, kavernoj
aejknorĉ ĉekarojn, ĉerokajn
aejknorĵ kreaĵojn, krenaĵoj
aejknos kasejon, sakeojn
aejknost sanktejo, saketojn, sekantoj, sektanoj, kasetojn, asketojn
aejknot katenoj, jaketon
aejknott kantetoj, tektonaj, katetojn
aejknotz aztekojn, ekzotajn
aejknr kreajn, kernaj
aejknrsu sukerajn, sekurajn
aejkns eksajn, sekajn
aejkopr parkejo, karpeoj
aejkoprst eksportaj, projektas
aejkops kapjeso, eskapoj
aejkopt kapetoj, paketoj
aejkor kajero, kareoj, koreaj, akreoj, arekoj, arkeoj
aejkort trakeoj, keratoj, ekartoj, raketoj, karetoj
aejkorĉ ĉekaroj, ĉerokaj
aejkos kasejo, sakeoj
aejkost kasetoj, saketoj, asketoj
aejkotz aztekoj, ekzotaj
aejkrsu sukeraj, sekuraj
aejks eksaj, sekaj
aejllmnoop olelampojn, palmoleojn
aejllmoop olelampoj, palmoleoj
aejllnootvv elvolvatojn, elvolvantoj
aejllnopuĝ plejaĝulon, plenaĝuloj
aejlmnnoops neoplasmojn, pleonasmojn
aejlmnnot malnetojn, mantelojn
aejlmno maleojn, lamenoj, amelojn, emajlon
aejlmnooprt perlamotojn, temporalojn
aejlmnoops neoplasmoj, pleonasmoj
aejlmnot manteloj, metalojn, malnetoj
aejlmnotu alumetojn, amuletojn
aejlmo emajlo, ameloj, maleoj
aejlmooprt perlamotoj, temporaloj
aejlmos melasoj, emajlos
aejlmotu alumetoj, amuletoj
aejlmsu maljesu, emajlus
aejlnnnort lernantojn, lanternojn
aejlnnopt pelantojn, plantejon, platenojn
aejlnnort lanternoj, lernantoj
aejlnnos solenajn, enlasojn
aejlnnosv senvolajn, slovenajn
aejlnnot tenajlon, entajlon, najleton
aejlnnov vanelojn, alvenojn, nevolajn
aejlno alenoj, oleajn, aleojn
aejlnop paneloj, paeljon, paleojn
aejlnoprst psalterojn, salpetrojn
aejlnoprt prelatojn, paletrojn
aejlnopst tasplenoj, pastelojn, spatelojn
aejlnopt plantejo, platenoj, pelantoj, petalojn, patelojn, petolajn
aejlnor relajon, realojn, orelajn, alerojn
aejlnors relajson, serajlon, laserojn
aejlnort elatrojn, talerojn, laterojn
aejlnortĵ lertaĵojn, ĵartelojn
aejlnos solenaj, enlasoj
aejlnostv stajvelon, solventaj, vestalojn
aejlnosv slovenaj, senvolaj
aejlnot entajlo, najleto, tenajlo, alteojn
aejlnott atletojn, talentoj
aejlnotv valetojn, valentoj
aejlnov nevolaj, vaneloj, lavejon, avelojn, alvenoj
aejlnp plenaj, plejan
aejlnpr leprajn, perlajn
aejlo oleaj, aleoj
aejlop paeljo, paleoj
aejloprst psalteroj, salpetroj
aejloprt paletroj, prelatoj
aejlopst pasteloj, spateloj
aejlopt pateloj, petolaj, petaloj
aejlor relajo, realoj, aleroj, orelaj
aejlors relajso, serajlo, laseroj
aejlort lateroj, taleroj, elatroj
aejlortĵ ĵarteloj, lertaĵoj
aejlostv stajvelo, vestaloj
aejlov lavejo, aveloj
aejlpr lepraj, perlaj
aejmmnot momentaj, mametojn
aejmnnnos senmonajn, sennomajn
aejmnnor enormajn, renomajn, armenojn
aejmnnorĝ ĝermanojn, marĝenojn
aejmnnos senmonaj, semajnon, sennomaj, jasmenon
aejmnnot mentonaj, matenojn, metanojn
aejmnor renomaj, armenoj, armeojn, armejon, enormaj
aejmnorst martesojn, senmortaj
aejmnorĝ marĝenoj, ĝermanoj
aejmnos jasmeno, semajno, sameojn
aejmnost majeston, stamenoj
aejmnot teamojn, metanoj, matenoj
aejmnrsu sumerajn, resumajn
aejmnrt metrajn, termajn
aejmor armejo, armeoj
aejmrsu resumaj, sumeraj
aejmrt termaj, metraj
aejn jena, enaj, neaj
aejnn jenan, neajn, enajn
aejnnnot enantojn, antenojn
aejnnooprt poentarojn, aerpontojn
aejnnoprt perantojn, panterojn
aejnnoptt patentojn, petantojn
aejnnors arsenojn, resonajn, seranojn, anserojn
aejnnort anterojn, retanojn
aejnnortĉ entranĉoj, tranĉeojn
aejnnost senatojn, satenojn, estonajn
aejnnot tanejon, anetojn, etanojn, antenoj, enantoj
aejnnott tetanojn, atentojn, tenantoj
aejnnt etnajn, netajn
aejnnu nejuna, enuajn
aejnooprt aerpontoj, poentaroj
aejnoppr paperojn, pranepoj
aejnopr paneroj, operajn, aperojn
aejnoprrsu superarojn, superjaron
aejnoprrt partneroj, parterojn
aejnoprrtt pentrartoj, terpartojn
aejnoprrtu aperturojn, apreturojn
aejnoprs separojn, personaj, paserojn
aejnoprst pasternoj, espartojn, pastrejon
aejnoprt perantoj, panteroj
aejnops pasejon, paseojn, sapeojn
aejnopt panetoj, etapojn
aejnoptt patentoj, petantoj, tapetojn
aejnor areojn, eraojn, aerojn, arenoj
aejnorrst estrarojn, restarojn
aejnors arsenoj, seranoj, anseroj, resonaj
aejnorst asertojn, asterojn, arestojn, terasojn, setarojn
aejnorstu satureojn, estuarojn
aejnorstĵ sternaĵoj, restaĵojn
aejnort erotajn, anteroj, retanoj
aejnortt tetraojn, torentaj, teatrojn
aejnortv tavernoj, vartejon, avertojn
aejnortĉ ĉaretojn, tranĉeoj
aejnortĵ trenaĵoj, retaĵojn
aejnorz azerojn, razenoj
aejnost osetajn, estonaj, senatoj, satenoj
aejnostt tetasojn, atestojn, estontaj
aejnostĵ sentaĵoj, estaĵojn
aejnot tanejo, anetoj, etanoj
aejnott etatojn, atentoj, tetanoj
aejnpr perajn, nepraj
aejnprs presajn, persajn
aejnprsu suprenaj, superajn
aejnps pensaj, sepajn
aejnrrtu terurajn, uretrajn
aejnrt trajne, retajn, terajn
aejnrv verajn, nervaj, revajn
aejnss sesajn, sensaj
aejnt etnaj, etajn, netaj
aejnĝ ĝenaj, eĝajn
aejopr aperoj, operaj
aejoprrsu superjaro, superaroj
aejoprrtu aperturoj, apreturoj
aejoprs separoj, paseroj
aejoprst pastrejo, espartoj
aejops pasejo, paseoj, sapeoj
aejor areoj, aeroj, eraoj
aejorrst restaroj, estraroj
aejorst terasoj, asteroj, arestoj, asertoj, setaroj
aejorstu satureoj, estuaroj
aejortt teatroj, tetraoj
aejortv vartejo, avertoj
aejostt atestoj, tetasoj
aejprs presaj, persaj
aejrrtu uretraj, teruraj
aejrt rajte, teraj, retaj
aejrv revaj, veraj
aejss jesas, sesaj
aekknnorsu areknukson, sukerkanon, kansukeron
aekknorsu areknukso, kansukero, sukerkano
aekknort konkreta, korektan
aekknos koneksa, ekkonas
aekkorst kraketos, korektas
aeklmnopt kontempla, kompletan
aeklmors reklamos, makleros
aeklmrsu maklerus, reklamus
aeklmru reklamu, makleru
aeklnno alkenon, kanelon
aeklnnpsu senkulpan, sukplenan
aeklnnssu senluksan, senusklan
aeklno alkeno, kanelo, lakone, lakeon
aeklnoopr rokoplena, kapreolon
aeklnoops polensako, eskalopon
aeklnoors senkolora, kaserolon
aeklnopr perkalon, karpelon
aeklnor elkoran, koleran
aeklnort klarneto, kartelon
aeklnos akselon, kanelos, sekalon, eskalon
aeklnost latekson, selakton, kastelon
aeklnot lekanto, takelon
aeklnoŝ kaleŝon, ŝelakon
aeklnpsu senkulpa, sukplena
aeklnru kruelan, elkranu
aeklnssu senluksa, senuskla
aeklnsu neluksa, kanelus
aeklnu nuklea, kanelu
aeklopr karpelo, perkalo
aeklor elkora, kolera
aeklos akselo, eskalo, sekalo
aeklost kastelo, latekso, selakto
aeklosv elvokas, elkovas
aekloŝ kaleŝo, ŝelako
aeklpsu elpakus, kupelas
aeklr klare, klera
aeklsv sklave, velkas
aekmnnoort komentaron, atomkernon
aekmno kameno, kameon
aekmnoort atomkerno, komentaro
aekmnrtu turkmena, rektuman
aekms skema, mekas
aeknno akenon, akneon
aeknnopt petankon, pekanton
aeknnor karenon, ekranon
aeknnorst konsterna, renkontas
aeknnosst senkostan, konsentas
aeknnost konsenta, sektanon, sekanton
aeknnott kontante, kontenta, kanteton, tektonan
aekno akeno, akneo
aeknooprttt protektanto, protektaton
aeknoortt rakonteto, terakoton
aeknopr karpeno, karpeon
aeknops eskapon, kapneos, enpakos
aeknopst enkaptos, aspekton
aeknopt pekanto, petanko, paketon, kapeton
aeknor ekrano, kareno, korean, arekon, kareon, arkeon, akreon
aeknors senkora, ekranos, rekonas, kareson
aeknorssv konversas, konservas
aeknorstv vestarkon, konvertas
aeknort nektaro, raketon, kareton, ekarton, keraton, trakeon
aeknorv kaverno, vakeron
aeknorĉ ĉerokan, ĉekaron
aeknorĵ krenaĵo, kreaĵon
aeknosstt sekstanto, kontestas
aeknost sekanto, sektano, katenos, saketon, asketon, kaseton
aeknott kanteto, tektona, kateton
aeknotz ekzotan, aztekon
aeknpsu enpakus, kapneus
aeknpu enpaku, kapneu
aeknr kerna, krean
aeknrsu sekuran, sukeran, ekranus
aekns eksan, sekan
aeknssu sensuka, aneksus
aeknsv sekvan, venkas
aekoprs parseko, kaperos
aekoprst eksporta, rekaptos
aekops eskapo, kapeos
aekopt kapeto, paketo
aekor akreo, areko, arkeo, kareo, korea
aekorsst ekstaros, eskortas
aekort ekarto, kareto, kerato, raketo, trakeo
aekorĉ ĉekaro, ĉeroka
aekos kaose, sakeo
aekost asketo, kaseto, saketo
aekotz azteko, ekzota
aekoz kazeo, okaze
aekprstu perkutas, rekaptus
aekpsstu suspekta, aspektus
aekpsu eskapu, kapeus
aekrsst strekas, sterkas
aekrssu karesus, sukeras
aekrstu ekstaru, kuretas
aekrsu sekura, sukera, karesu
aekrsv verkas, krevas, kveras
aeks eksa, seka, ekas
aeksst sketas, teksas
aeksv sekva, vekas
aellmnoop palmoleon, olelampon
aellmnpu lumplena, malplenu
aellmoop olelampo, palmoleo
aellnootvv elvolvanto, elvolvaton
aellstu elsaltu, luletas
aelmnnoops neoplasmon, pleonasmon
aelmnnot mantelon, malneton
aelmno lameno, maleon, amelon
aelmnooprt perlamoton, temporalon
aelmnoops neoplasmo, pleonasmo
aelmnorst marstelon, elmontras
aelmnot malneto, mantelo, metalon
aelmnotu amuleton, alumeton
aelmo amelo, maleo
aelmooprt perlamoto, temporalo
aelmorst marstelo, martelos
aelmosst molestas, malestos
aelmotu alumeto, amuleto
aelmstu malestu, lumetas
aelnnnort lernanton, lanternon
aelnnopst tasplenon, enplantos
aelnnopt platenon, pelanton
aelnnort lanterno, lernanto
aelnnos solenan, enlason
aelnnosv slovenan, senvolan
aelnnov vanelon, alvenon, nevolan
aelno aleno, aleon, olean
aelnop panelo, paleon
aelnoprs alprenos, esploran
aelnoprst replantos, salpetron, psalteron
aelnoprt paletron, prelaton
aelnopst taspleno, pastelon, spatelon
aelnopt pelanto, plateno, petalon, petolan, patelon
aelnor realon, aleron, orelan
aelnorst stelaron, alternos
aelnort elatron, taleron, lateron
aelnortĵ ĵartelon, lertaĵon
aelnos enlaso, solena
aelnoss enlasos, solenas
aelnostv solventa, ventolas, vestalon
aelnosv senvola, slovena, alvenos
aelnott talento, atleton
aelnotv valento, valeton
aelnov alveno, nevola, vanelo, avelon
aelnpr perlan, lepran
aelnprsu luprenas, alprenus
aelnstu altenus, tunelas, ensaltu
aelo aleo, olea
aeloprst psaltero, salpetro, elportas, ploretas
aeloprt paletro, prelato
aelopst pastelo, spatelo, petolas
aelopt patelo, petalo, petola
aelor alero, orela, realo
aelorsst elstaros, resaltos
aelorst stelaro, toleras
aelort elatro, latero, talero
aelortĵ lertaĵo, ĵartelo
aelosvŝ ŝovelas, elŝovas
aelpr lepra, perla
aelpsstu sepultas, elsputas
aelpsuŝ elpuŝas, elpaŝus
aelrsstu resaltus, elstarus
aelrstu resaltu, elstaru
aelst laste, stela
aelsuz alezus, eluzas
aemmnot momenta, mameton
aemnnnos sennoman, senmonan
aemnnor renoman, armenon, enorman
aemnnorĝ ĝermanon, marĝenon
aemnnos senmona, sennoma
aemnnot mentona, metanon, matenon
aemnoprs senrompa, promenas
aemnor armeno, enorma, renoma, armeon
aemnorst senmorta, marteson
aemnorĝ marĝeno, ĝermano
aemnos emanos, sameon
aemnost samtone, stameno
aemnot mateno, metano, teamon
aemnrsttu transmetu, turmentas
aemnrsu sumeran, resuman, numeras
aemnrt terman, metran
aemrsstu muestras, surmetas
aemrsu resuma, sumera
aemrt metra, terma
aems same, emas
aemst metas, temas
aen ena, nea
aenn enan, nean
aennnot antenon, enanton
aennooprt aerponton, poentaron
aennoprt panteron, peranton
aennoptt petanton, patenton
aennors anseron, resonan, seranon, arsenon
aennort retanon, anteron
aennortĉ entranĉo, tranĉeon
aennost senaton, estonan, satenon
aennot anteno, enanto, etanon, aneton
aennott tenanto, tetanon, atenton
aennt netan, etnan
aenooprt aerponto, poentaro
aenoppr pranepo, paperon
aenopr panero, aperon, operan
aenoprrt partnero, parteron
aenoprrtt pentrarto, terparton
aenoprrtu aperturon, apreturon
aenoprs persona, paseron, separon
aenoprst pasterno, enportas, esparton
aenoprt pantero, peranto
aenops sapeon, paseon, paneos
aenopst stepano, poentas
aenopt paneto, etapon
aenoptt patento, petanto, tapeton
aenor areno, eraon, areon, aeron
aenorrst estraron, restaron
aenors ansero, arseno, resona, serano
aenorss sensora, resonas
aenorst aserton, areston, terason, setaron, asteron
aenorstu estuaron, satureon
aenorstĵ sternaĵo, restaĵon
aenort antero, retano, erotan
aenortt torenta, tetraon, teatron
aenortv taverno, averton
aenortĉ tranĉeo, ĉareton
aenortĵ trenaĵo, retaĵon
aenorz razeno, azeron
aenost estona, sateno, senato, osetan
aenostt estonta, tetason, atentos, ateston
aenostĵ sentaĵo, estaĵon
aenot aneto, etano
aenott atento, tetano, etaton
aenpr nepra, peran
aenprs prenas, presan, persan
aenprst spertan, pentras
aenprsu suprena, superan
aenps pensa, penas, sepan
aenpss pensas, sepsan
aenpst pestan, pentas
aenrrtu uretran, teruran
aenrst trenas, ternas
aenrt teran, retan
aenrv nerva, veran, revan
aens sane, neas
aenss sensa, sesan
aensst nestas, sentas
aenst senta, tenas
aensĝ neĝas, ĝenas
aent etna, neta, etan
aenĝ ĝena, eĝan
aeopprrs prospera, preparos
aeopr apero, opera
aeoprrst presarto, reportas
aeoprrtu aperturo, apreturo
aeoprs pasero, separo, aperos
aeoprss separos, opresas
aeoprst esparto, apretos, apertos
aeops paseo, sapeo
aeor aero, areo, erao
aeorrsstt restartos, stertoras
aeorrst estraro, restaro
aeorrstt stertora, retratos
aeorsst asertos, arestos
aeorst aresto, aserto, astero, setaro, teraso
aeorsttt strateto, trotetas
aeorstu estuaro, satureo
aeortt teatro, tetrao
aeostt atesto, tetaso
aeostv soveta, vetoas
aeprs persa, presa, peras, erpas
aeprssu separus, superas
aeprstu apertus, apretus, eruptas
aeprsu supera, aperus, separu
aeprt parte, preta
aeprtu apretu, apertu
aeps pase, sepa
aepss sepsa, pesas
aepst pesta, petas
aerrssttu surtretas, restartus
aerrsttu restartu, retratus
aerrstu surtera, teruras
aerrtu terura, uretra
aersst restas, estras
aersstu asertus, arestus
aerssv servas, versas
aerstt streta, tretas
aerstu arestu, asertu
aerstuv veturas, avertus
aert reta, tera
aerv reva, vera
aesttuŝ ŝutetas, tuŝetas
aestv vaste, vetas
afgiikorst grafikisto, gratifikos, faktorigis, fortikigas
afgiikort faktorigi, gratifiko
afgiils filigas, faligis
afgiins signifa, finigas
afgijnnor friganojn, faringojn, grafinojn
afgijnor grafinoj, friganoj, faringoj
afgijnort fortigajn, grafitojn
afgijort grafitoj, fortigaj
afgijru fajrigu, figuraj
afgilmsu flamigus, flagumis
afgilmu flagumi, flamigu
afgilsu faligus, fluigas
afgimsu famigus, fumigas
afginnor friganon, faringon, grafinon
afginor faringo, frigano, grafino
afginort grafiton, fortigan
afgiors farigos, orfigas, forigas
afgiort fortiga, grafito
afgirsu farigus, figuras
afgiru figura, farigu
afgjjnoru grafujojn, fragujojn
afgjjoru grafujoj, fragujoj
afgjno gafojn, fagojn
afgjnor fragojn, grafojn
afgjnoru fragujon, grafujon
afgjo fagoj, gafoj
afgjor fragoj, grafoj
afgjoru fragujo, grafujo
afglsu flugas, flagus
afglu fluga, flagu
afgno gafon, fagon
afgnor grafon, fragon
afgo fago, gafo
afgor frago, grafo
afiijklnoor kariofilojn, kalifornioj
afiijknort ratifikojn, artifikojn
afiijkort ratifikoj, artifikoj
afiijlmno malfinioj, familiojn
afiiklnoor kalifornio, kariofilon
afiiknort artifikon, ratifikon
afiikort artifiko, ratifiko
afiikrs frikasi, skarifi
afiikrss frikasis, skarifis
afiilmno malfinio, familion
afiilmrsuĝ malfruiĝis, alfirmiĝus
afiilmruĝ malfruiĝi, alfirmiĝu
afiirst tarifis, ratifis
afiirt ratifi, tarifi
afijknor fiakrojn, fakirojn
afijknort fortikajn, trafikojn, infarktoj
afijknos fiaskojn, afiksojn
afijkns fiskajn, fiksajn
afijkor fiakroj, fakiroj
afijkort trafikoj, fortikaj
afijkos afiksoj, fiaskoj
afijks fiksaj, fiskaj
afijllno falilojn, fajlilon
afijllo fajlilo, faliloj
afijlnop pilafojn, pafilojn
afijlop pafiloj, pilafoj
afijmnnoort informantoj, animfortojn
afijn finaj, fiajn
afijnn finnaj, finajn
afijnnort fratinojn, farintojn
afijnnoĉ fianĉojn, ĉifonajn
afijnort ratifojn, tarifojn, fratinoj, trifojan, farintoj
afijnorĝ fariĝojn, ĝirafojn
afijnostŝ ŝafistojn, faŝistojn
afijnoĉ ĉifonaj, fianĉoj
afijnoŝ ŝafinoj, afiŝojn
afijort trifoja, tarifoj, ratifoj
afijorĝ ĝirafoj, fariĝoj
afijostŝ faŝistoj, ŝafistoj
afijr fajri, fraji
afijrs frajis, fajris, frisaj
afiklmsu kamuflis, malfiksu
afiknor fiakron, fakiron
afiknort infarkto, trafikon, fortikan
afiknos fiaskon, afikson
afiknost fakiston, konfitas
afikns fiskan, fiksan
afikor fakiro, fiakro
afikorss frikasos, skarifos
afikort fortika, trafiko
afikos afikso, fiasko
afikrssu frikasus, skarifus
afikrsu skarifu, frikasu
afiks faksi, fiksa, fiska, fikas
afikss faksis, fiksas
afilm flami, limfa
afilmnsu inflamus, fulminas
afilms flamis, filmas
afilnop pafilon, pilafon
afilop pafilo, pilafo
afilrst filtras, flirtas
afils falsi, falis
afimnnoort informanto, animforton
afimnors misfaron, informas
afimorst farmisto, formatis
afimr farmi, firma
afin fina, fian
afinn finna, finan
afinnort fratinon, farinton
afinnoĉ fianĉon, ĉifonan
afinopr fripona, profani
afinoprs profanis, friponas
afinors rafinos, safiron
afinort farinto, fratino, tarifon, ratifon
afinorĝ fariĝon, ĝirafon
afinos fasoni, soifan
afinoss fasonis, sifonas
afinostŝ faŝiston, ŝafiston
afinoĉ fianĉo, ĉifona
afinoŝ ŝafino, afiŝon
afinrsu farunis, rafinus
afinru faruni, rafinu
afioprss prifosas, forpasis
afiorst faristo, ratifos, tarifos
afiorsĝ fariĝos, foriĝas
afiort ratifo, tarifo
afiorĝ fariĝo, ĝirafo
afiostŝ faŝisto, ŝafisto
afirs frisa, faris
afirst fritas, fartis, trafis
afirstu ratifus, tarifus
afirsuĝ rifuĝas, fariĝus
afirsĉ farĉis, ĉifras
afirt farti, trafi
afirtu tarifu, ratifu
afjjnor fajrojn, frajojn
afjjor fajroj, frajoj
afjklno falkojn, flankoj, flakojn
afjklo flakoj, falkoj
afjkmnoor konformaj, kamforojn
afjknnoorrtu furorkantojn, forkurantojn
afjkno fakojn, kafojn
afjknoorrtu forkurantoj, furorkantoj
afjknor frakojn, frankoj
afjknos faksojn, faskojn
afjknosu fokusajn, sufokajn
afjko fakoj, kafoj
afjkos faksoj, faskoj
afjkosu fokusaj, sufokaj
afjlno flanoj, folajn, falojn, lafojn, alfojn
afjlnor flarojn, florajn
afjlnorŭ flaŭrojn, fraŭlojn
afjlnov flavojn, vaflojn
afjlo lafoj, folaj, faloj, alfoj
afjlor flaroj, floraj
afjlorŭ flaŭroj, fraŭloj
afjlov vafloj, flavoj
afjlu fluaj, fajlu
afjmnor formajn, framojn, farmojn
afjmor framoj, farmoj, formaj
afjnnot naftojn, fantojn
afjnor frajon, fajron, farojn, forajn
afjnort fortajn, trafojn, frajton, fratojn
afjnost fastojn, softajn
afjnot fantoj, aftojn, oftajn, naftoj, fatojn
afjnotŝ ŝtofajn, ŝaftojn
afjnru rufajn, fruajn
afjor fajro, frajo, faroj, foraj
afjors farsoj, fajros, frajos
afjorst frajtos, frostaj
afjort frajto, fortaj, trafoj, fratoj
afjost fastoj, softaj
afjot oftaj, fatoj, aftoj
afjotŝ ŝtofaj, ŝaftoj
afjrsu fajrus, frajus
afjru rufaj, fruaj, fraju, fajru
afklmosu lumfasko, kamuflos
afklno flanko, flakon, falkon
afklo falko, flako
afkmnoor konforma, kamforon
afknnoorrtu forkuranton, furorkanton
afkno kafon, fakon
afknoorrtu forkuranto, furorkanto
afknor franko, frakon
afknos faskon, fakson
afknosu sufokan, fokusan
afko fako, kafo
afkos fakso, fasko
afkosu fokusa, sufoka
aflmorsu florumas, formulas, malfruos
aflmsu flamus, fulmas
aflmu fulma, flamu
aflno flano, falon, folan, lafon, alfon
aflnor flaron, floran
aflnortu trafluon, alfrontu
aflnorŭ flaŭron, fraŭlon
aflnov flavon, vaflon
aflo alfo, falo, fola, lafo
aflor flaro, flora
aflors floras, flaros
aflorssu forlasus, sufloras, surfalos
aflorstu trafluos, forsaltu
aflorŭ flaŭro, fraŭlo
aflos lofas, falos
afloss flosas, falsos
aflov flavo, vaflo
aflssu falsus, flusas
aflstu flatus, flutas
aflsu falus, falsu, fluas, fulas
aflu flua, falu
afmnor framon, farmon, forman
afmnotu fumanto, fantomu
afmor farmo, forma, framo
afmors farmos, formas
afnnot nafton, fanton
afnoprsu sunfrapo, profanus
afnor foran, faron
afnort fortan, fraton, trafon
afnost faston, fontas, softan
afnot fanto, nafto, oftan, faton, afton
afnotŝ ŝafton, ŝtofan
afnru fruan, rufan
afor faro, fora
afors farso, faros
aforst frosta, fartos, frotas, trafos
afort forta, frato, trafo
afost fasto, softa, fotas
afot afto, fato, ofta
afotŝ ŝafto, ŝtofa
afpu pufa, pafu
afrstu trafus, fartus
afrsu farus, fruas
afrtu trafu, fartu
afru frua, rufa, faru
afsstu stufas, fastus
aggiilt glatigi, glitiga
aggiis gasigi, agigis
aggijos gasigoj, gajigos
aggios gasigo, agigos
aggisstu gustigas, gastigus
aggisu gasigu, agigus
agiijmnnoz mizoginajn, gimnaziojn
agiijmnoz mizoginaj, gimnazioj
agiikls laksigi, skaligi
agiiklss laksigis, skaligis
agiiklsv sklavigi, likvigas
agiiknss sinkigas, naskigis
agiikr akrigi, arkigi
agiikrs akrigis, arkigis
agiiksv kavigis, vakigis
agiikv kavigi, vakigi
agiillsuĝ alligiĝus, algluiĝis
agiilluĝ algluiĝi, alligiĝu
agiilnost gilotinas, latinigos
agiilnstu aglutinis, latinigus
agiilntu aglutini, latinigu
agiilsst stiligas, listigas
agiilt altigi, ligita
agiimnnoz mizoginan, gimnazion
agiimnoz gimnazio, mizogina
agiimst matigis, timigas
agiimt matigi, timiga
agiinprtu purigitan, patrinigu
agiinrst transigi, intrigas
agiins asigni, sanigi
agiinss asignis, sanigis
agiinsv navigis, vanigis
agiinv navigi, vanigi
agiiostĝ ostaĝigi, agitiĝos
agiirs arigis, irigas
agiirstv gravitis, vitrigas
agiist satigi, agitis
agijklnnrtuv tjurklingvan, turklingvajn
agijklnrtuv tjurklingva, turklingvaj
agijkmnooprt piktogramojn, kriptogamojn
agijkmooprt kriptogamoj, piktogramoj
agijllnnou galinulojn, angulilojn
agijllnou anguliloj, galinuloj
agijlmnoo magnolioj, miogalojn
agijlmnoort logaritmojn, maltroigojn, algoritmojn
agijlmnu maljungi, lumigajn
agijlmoort algoritmoj, maltroigoj, logaritmoj
agijlnnotu nuligantoj, luigantojn
agijlno angiloj, galiojn
agijlnooopt topologiajn, patologiojn
agijlnor argilojn, laringoj
agijlnortu ligaturojn, trianguloj
agijlnoĵ ligaĵojn, lignaĵoj
agijlnv viglajn, lingvaj
agijlooopt patologioj, topologiaj
agijmnnost gimnastojn, sintagmojn
agijmno ignamoj, imagojn, magiojn
agijmnort mortigajn, migrantoj
agijmnost sintagmoj, gimnastoj
agijmo magioj, imagoj
agijnnoorz organizojn, garnizonoj
agijnnors sangriojn, signarojn
agijnnos sanigojn, asignojn
agijnnov igvanojn, vaginojn
agijnnr ringajn, nigrajn
agijnors sangrioj, signaroj
agijnort rajtigon, gitarojn, granitoj
agijnorĵ nigraĵoj, griaĵojn
agijnos jonigas, asignoj, sanigoj
agijnov vaginoj, ogivajn, igvanoj
agijnr ringaj, nigraj
agijns signaj, gajnis
agijort rajtigo, gitaroj
agikloss skaligos, laksigos
agiklssu laksigus, sulkigas, skaligus
agiklsu laksigu, skaligu
agikmnooprt kriptogamon, piktogramon
agikmooprt kriptogamo, piktogramo
agiknos agnoski, aksingo, konigas
agiknoss agnoskis, naskigos
agiknsu naskigu, kunigas, kunagis
agiknu kunagi, kuniga
agikors arkigos, akrigos
agikosv vakigos, kavigos
agikrsu arkigus, akrigus
agikru akrigu, arkigu
agiksuv vakigus, kavigus
agiksuŝ kuŝigas, ŝakigus
agikuv kavigu, vakigu
agillmos mallogis, malligos
agillmsu malligus, malgluis
agillmu malglui, malligu
agillnnou angulilon, galinulon
agillnou angulilo, galinulo
agillo alligo, allogi
agillos allogis, alligos
agillsu algluis, alligus
agillu alglui, alligu
agilmnoo magnolio, miogalon
agilmnoort algoritmon, logaritmon, maltroigon
agilmoort algoritmo, logaritmo, maltroigo
agilmstu maltigus, multigas, glatumis
agilmtu glatumi, maltigu
agilnnotu nuliganto, luiganton
agilno angilo, galion
agilnooopt patologion, topologian
agilnor laringo, argilon
agilnortu triangulo, ligaturon
agilnoĵ lignaĵo, ligaĵon
agilnsu nuligas, signalu
agilnv lingva, viglan
agilooopt patologio, topologia
agilsu aligus, luigas
agimnnost gimnaston, sintagmon
agimno ignamo, magion, imagon
agimnoors organismo, romanigos
agimnort migranto, mortigan
agimnos mingaso, monigas
agimnost gimnasto, sintagmo
agimo imago, magio
agimorst magistro, mortigas
agimstu matigus, mutigas
aginnoorz garnizono, organizon
aginnors signaron, sangrion
aginnos sanigon, asignon
aginnov igvanon, vaginon
aginnr nigran, ringan
aginors sangrio, signaro, ignoras
aginort granito, gitaron
aginorĵ nigraĵo, griaĵon
aginos asigno, sanigo, onigas
aginoss sonigas, asignos, sanigos
aginosv angviso, vanigos, navigos
aginov igvano, vagino, ogivan
aginr garni, nigra, rangi, ringa
aginrs rangis, garnis
agins sangi, signa
aginss sangis, signas
aginssu asignus, sanigus
aginst stagni, tangis
aginsu sanigu, asignu
aginsuv navigus, vanigus
aginuv navigu, vanigu
agioprst partigos, tropagis
agiors arigos, arogis
agiorstv gravitos, vortigas
agip gapi, pagi, piga
agiprstu partigus, putrigas
agiprsu parigus, purigas
agips gapis, pagis
agirs giras, rigas
agirsttu tragutis, startigu
agirsuĝ ruĝigas, urĝigas
agirt grati, tigra
agis agis, igas
agistu agitus, satigu
agistuĝ ĝustiga, tagiĝus
agjjnosu sagujojn, gasujojn
agjjosu sagujoj, gasujoj
agjklnnoou ungolakojn, okangulojn
agjklnoou okanguloj, ungolakoj
agjknno kognajn, kongajn
agjkno kongaj, kognaj
agjlmnotu taglumojn, lumtagojn
agjlmotu taglumoj, lumtagoj
agjlnno longajn, glanojn, langojn, anglojn
agjlnnoo longanoj, galonojn
agjlnnoru granulojn, rangulojn
agjlnnou lagunojn, angulojn, lanugojn
agjlno algojn, lagojn, angloj, aglojn, glanoj, gajlon, galojn, langoj, longaj
agjlnoop lagopojn, galopojn
agjlnoor garolojn, granoloj, orgojlan
agjlnopu gapulojn, lupagojn
agjlnor lagrojn, glorajn, grajlon
agjlnoru ranguloj, granuloj
agjlnos glasojn, slangoj
agjlnou lagunoj, anguloj, lanugoj
agjlo algoj, gajlo, agloj, galoj, lagoj
agjloop galopoj, lagopoj
agjloor orgojla, garoloj
agjlopu lupagoj, gapuloj
agjlor grajlo, lagroj, gloraj
agjmnno mangojn, gnomajn
agjmno mangoj, gamojn, magojn, gnomaj
agjmo magoj, gamoj
agjnnoor organojn, argonojn
agjnnor grajnon, rangojn
agjnnost stagnojn, stangojn
agjnnot tangojn, gantojn
agjno gajno, agojn
agjnoor organoj, argonoj
agjnoortz zorgatojn, zorgantoj
agjnor grajno, rangoj, agrojn
agjnos sangoj, gajnos, gasojn, sagojn
agjnost stagnoj, stangoj, gastojn
agjnosu saguojn, gasujon, sagujon
agjnot tangoj, tajgon, gantoj, gotajn, tagojn
agjnsu gajnus, jungas
agjos gajos, sagoj, gasoj
agjosu gasujo, sagujo, saguoj
agjot tajgo, gotaj, tagoj
agjsu gajus, jugas
agklnnoou okangulon, ungolakon
agklnoou okangulo, ungolako
agknno kongan, kognan
agkno kogna, konga
agknosu agnosku, kunagos
agllmosu mallogus, malgluos
agllosu algluos, allogus
aglmnotu taglumon, lumtagon
aglmotu lumtago, taglumo
aglnno anglon, longan, glanon, langon
aglnnoo longano, galonon
aglnnoru granulon, rangulon
aglnnou lanugon, angulon, lagunon
aglno anglo, glano, lango, longa, lagon, algon, aglon, galon
aglnoop galopon, lagopon
aglnoor granolo, garolon
aglnopu lupagon, gapulon
aglnor gloran, lagron
aglnorstu strangulo, strangolu
aglnoru granulo, rangulo
aglnos slango, glason
aglnou angulo, laguno, lanugo
aglo aglo, algo, galo, lago
agloop galopo, lagopo
aglopu gapulo, lupago, galopu
aglor glora, lagro
aglos glaso, logas
aglpsu plagus, plugas
agmnno gnoman, mangon
agmno gnoma, mango, gamon, magon
agmo gamo, mago
agnnoor argonon, organon
agnnost stagnon, stangon
agnnot ganton, tangon
agnoor argono, organo
agnoortz zorganto, zorgaton
agnor rango, agron
agnors garnos, grason, rangos
agnos sango, sagon, gason
agnost stagno, stango, tangos, gaston
agnot ganto, tango, tagon, gotan
agnrsu garnus, rangus
agnru rangu, garnu
agnstu stagnu, tangus
agops pagos, gapos
agoru raguo, arogu
agos gaso, sago, agos
agot gota, tago
agpsu gapus, pagus
agpu gapu, pagu
agrtu turga, gratu
agsstu gustas, gastus
agstu gastu, gutas
ahist hasti, hatis
ahjkno hakojn, hajkon
ahjko hajko, hakoj
ahjlno halojn, hajlon
ahjlo hajlo, haloj
ahjlos hojlas, hajlos
ahjmnoor harmonoj, homarojn
ahjnoorr hororajn, horarojn
ahjoorr horaroj, hororaj
ahkos hakos, hokas
ahmnoor harmono, homaron
ahnoorr hororan, horaron
ahnost haston, hantos, hontas
ahoorr horaro, horora
ahorsu husaro, huraos
ahost hasto, hatos
ahstu hatus, hastu
aiiiklrstĝ kristaliĝi, tralikiĝis
aiijkllmnopttu multiplikantoj, multiplikatojn
aiijkmnst mistikajn, miksitajn
aiijkmst mistikaj, miksitaj
aiijknnorstt trinaskitojn, antikristojn
aiijknorstt trinaskitoj, antikristoj
aiijln iliajn, liniaj
aiijmnnot timianojn, tiaminojn
aiijmnot timianoj, tiaminoj
aiikllmnopttu multiplikanto, multiplikaton
aiiklmnu kalumnii, likimuna
aiiklmrsuĉŭ ĉirkaŭlumis, ĉirkaŭlimus
aiiklmruĉŭ ĉirkaŭlumi, ĉirkaŭlimu
aiiklnsuvz vulkanizis, inkluzivas
aiiklnuvz inkluziva, vulkanizi
aiiklrstuĝ tralikiĝus, kristaliĝu
aiikmnst mistikan, miksitan
aiikmst mastiki, miksita, mistika
aiiknnorstt trinaskiton, antikriston
aiiknorstt antikristo, trinaskito
aiikrs kirasi, akiris
aiilmsĝ lamiĝis, limiĝas, maliĝis
aiilmĝ lamiĝi, maliĝi
aiiln linia, ilian
aiiloprsz polarizis, pirolizas
aiilpsĝ paliĝis, pliiĝas
aiilrst altiris, rilatis
aiilrt altiri, rilati
aiimnnot tiaminon, timianon
aiimnot tiamino, timiano
aiinoprs aspirino, pioniras
aiiprst spirita, piratis
aijjlmnor jarmilojn, miljarojn
aijjlmor miljaroj, jarmiloj
aijjlnnot intajlojn, nitnajloj
aijkklno kalikojn, klonikaj
aijkklnoot katolikojn, kalikotojn
aijkkloot katolikoj, kalikotoj
aijkknnoo kanonikoj, kokainojn
aijkknor kronikaj, karikojn
aijkllnooorv olivkolorajn, violkolorajn
aijkllooorv violkoloraj, olivkoloraj
aijklmnoortu romantikuloj, komutilarojn
aijklmnor markilojn, miraklojn
aijklmor markiloj, mirakloj
aijklnnoor kariljonon, klarionojn
aijklnnop pinaklojn, paniklojn
aijklnnos skanilojn, konsilajn
aijklno kaliojn, alkinoj, laikojn, kialojn
aijklnoor kariljono, kaloriojn, kariolojn, klarionoj
aijklnop pinakloj, panikloj
aijklnoprs sparkilojn, skrapilojn
aijklnoprtu partikulojn, kuirplatojn
aijklnor knariloj, larikojn
aijklnos konsilaj, salikojn, skaniloj
aijklnotu lunatikoj, tiulokajn
aijklnotv kvantiloj, kvalitojn
aijklo kalioj, kialoj, laikoj
aijkloor kalorioj, karioloj
aijkloprs skrapiloj, sparkiloj
aijkloprtu partikuloj, kuirplatoj
aijkmnnoo maniokojn, kamionojn
aijkmnnooost toksomaniojn, taksonomiojn
aijkmnnoor monakirojn, akronimojn, romanikojn, monarkiojn
aijkmnnostu konsumitajn, komunistajn
aijkmno amikojn, manikoj
aijkmnoo kamionoj, maniokoj
aijkmnooost toksomanioj, taksonomioj
aijkmnoor monarkioj, akronimoj, romanikoj, monakiroj
aijkmnostu konsumitaj, komunistaj
aijkmnr krimajn, kimrajn
aijkmr krimaj, kimraj
aijknnopr kipranojn, kaprinojn
aijknnor kraniojn, arnikojn
aijknnorst kristanojn, kanistrojn
aijknnos anksiojn, kanisojn
aijknnosst konsistajn, sintaksojn
aijknnost ksantiojn, naskitojn, ksantinoj
aijknnot katinojn, kantinoj
aijknooprt antikorpoj, kopirajton
aijknopr kaprinoj, kipranoj
aijknoprt tropikajn, pintarkoj
aijknopst konstipaj, psitakojn, pistakojn, pakistojn
aijknor kariojn, kranioj, arkiojn, akirojn, arnikoj
aijknorst kanistroj, kristanoj, arkistojn, stirakojn
aijknort kitarojn, karitojn, artikojn, rakitojn
aijknortĵ trinkaĵoj, trikaĵojn
aijknorv karviojn, varikojn, arkivojn
aijknos anksioj, kasiojn, kanisoj
aijknosst taksisojn, konsistaj, sintaksoj, kasistojn
aijknost ksantioj, naskitoj, stoikajn, taksiojn
aijknostt kantistoj, aktistojn, statikojn
aijknotuz akuzitojn, akuzintoj
aijknrstu rustikajn, turkisajn
aijkopst psitakoj, pistakoj, pakistoj
aijkor arkioj, akiroj, karioj
aijkorst stirakoj, arkistoj
aijkort rakitoj, artikoj, karitoj, kitaroj
aijkorv arkivoj, varikoj, karvioj
aijkosst kasistoj, taksisoj
aijkost taksioj, stoikaj
aijkostt statikoj, aktistoj
aijkrstu rustikaj, turkisaj
aijlmnnoop polinomajn, lampionojn
aijlmnoop lampionoj, polinomaj
aijlmnor jarmilon, miljaron, armilojn
aijlmnort mirtalojn, mitrajlon, mitralojn
aijlmnos minsaloj, islamojn
aijlmnot tamilojn, mantiloj
aijlmnou aliumojn, aluminoj
aijlmor jarmilo, miljaro, armiloj
aijlmort mirtaloj, mitrajlo, mitraloj
aijln najli, liajn
aijlnno lianojn, laniojn
aijlnnoost staniolojn, santolinoj
aijlnnopru parulinojn, palinurojn
aijlnnot nitnajlo, tanilojn, intajlon
aijlnnov vanilojn, valinojn
aijlno lianoj, lanioj
aijlnooprst panrostiloj, parolistojn
aijlnoorv variolojn, raviolojn
aijlnopr pralinoj, pilarojn, aprilojn
aijlnoprs spiralojn, raspilojn, spalirojn
aijlnopru paruliojn, palinuroj, parulinoj
aijlnops palisojn, lapisojn
aijlnor alirojn, ilarojn
aijlnorstuĵ ĵurnalistoj, ilustraĵojn
aijlnort rilatojn, altirojn, latrinoj, latirojn
aijlnos liasojn, saniloj
aijlnosv salivojn, salviojn
aijlnot intajlo, tialojn, italojn, taniloj, taliojn
aijlnotv litovajn, vitalojn
aijlnouv aluviojn, naivuloj
aijlnov vaniloj, violajn, valinoj, vilaojn
aijlnv livajn, vilajn
aijloorv ravioloj, varioloj
aijlopr apriloj, pilaroj
aijloprs spaliroj, raspiloj, spiraloj
aijlops lapisoj, palisoj
aijlor ilaroj, aliroj
aijlorst tajloris, rastiloj
aijlort tajlori, latiroj, altiroj, rilatoj
aijlosv salivoj, salvioj
aijlot talioj, italoj, tialoj
aijlotv vitaloj, litovaj
aijlov violaj, vilaoj
aijlv livaj, vilaj
aijmmnos monismaj, miasmojn
aijmnnnoot antimonojn, antonimojn
aijmnno animojn, aminojn, minaojn, amniojn, maniojn
aijmnnoopĉ ĉampinjono, ĉampionojn
aijmnnoor manorinoj, romianojn
aijmnnoorst ornamistojn, romanistojn
aijmnnoot antonimoj, antimonoj
aijmno animoj, aminoj, manioj, amnioj, iomajn, minaoj
aijmnoor romianoj, maoriojn
aijmnoorst amoristojn, romanistoj, ornamistoj
aijmnop miopajn, imponaj
aijmnoprt primatojn, rompitajn, importajn
aijmnopst impostajn, mapistojn
aijmnorst mastrinoj, artismojn, maristojn
aijmnt timajn, mitajn
aijmoprt primatoj, rompitaj, importaj
aijmopst mapistoj, impostaj
aijmorst artismoj, maristoj
aijmt timaj, mitaj
aijn niaj, iajn, inaj
aijnn inajn, niajn
aijnnopst panistojn, pasintojn
aijnnort tiranojn, trionajn, natriojn
aijnnoruĵ ĵurianojn, ruinaĵojn
aijnnorv ravinojn, nirvanoj
aijnnov avinjon, avinojn
aijnnoz naziojn, anizojn
aijnop apiojn, pianoj
aijnoprr rapirojn, riparojn
aijnoprs aspirojn, sopirajn
aijnoprst spartiojn, piastrojn
aijnoprt piratojn, patrinoj, tiparojn, triopajn, patriojn, partiojn, tapirojn
aijnops pasiojn, sinapoj
aijnopst panistoj, pasintoj
aijnoptu utopiajn, tipuanoj
aijnorrst transiroj, risortajn
aijnorst aristojn, sitarojn, satirojn, triasojn
aijnorstt artistojn, transitoj
aijnort tiarojn, natrioj, tiranoj, trionaj
aijnoruĵ ruinaĵoj, ĵurianoj
aijnosz asizojn, jonizas
aijnov avinjo, aviojn, avinoj
aijnoz nazioj, anizoj
aijnoĝ aniĝoj, aĝiojn
aijnpt tipajn, pintaj
aijnptu tupiajn, punitaj
aijnrtv vitrajn, vintraj, virtajn
aijnĉ ĉinaj, iĉajn, ĉiajn
aijnŝ ŝajni, ŝiajn
aijoprr riparoj, rapiroj
aijoprs aspiroj, sopiraj
aijoprst spartioj, piastroj
aijoprt piratoj, triopaj, tapiroj, patrioj, tiparoj, partioj
aijorst aristoj, triasoj, satiroj, sitaroj
aijprs rajpis, spiraj
aijpt tajpi, tipaj
aijrst rajtis, striaj
aijrt rajti, triaj
aijrtv virtaj, vitraj
aijĉ iĉaj, ĉiaj
aikkl kalki, klaki
aikklno klonika, kalikon
aikklnoot katolikon, kalikoton
aikkloot kalikoto, katoliko
aikkls klakis, kalkis
aikknnoo kanoniko, kokainon
aikknor kronika, karikon
aikknott kontakti, taktikon
aikks kikas, kakis
aikksv kvikas, kvakis
aikl kial, laki, lika
aikllnooorv olivkoloran, violkoloran
aikllooorv olivkolora, violkolora
aiklmnoortu romantikulo, komutilaron
aiklmnor miraklon, markilon
aiklmnsu minuskla, kulminas
aiklmor markilo, miraklo
aikln knali, likan
aiklnnop paniklon, pinaklon
aiklnnos skanilon, konsilan
aiklno alkino, laikon, kialon, kalion
aiklnoor klariono, kariolon, kalorion
aiklnop paniklo, pinaklo
aiklnoprs sparkilon, skrapilon
aiklnoprtu kuirplaton, partikulon
aiklnor knarilo, larikon
aiklnorst transloki, kristalon
aiklnos konsila, skanilo, salikon
aiklnotu lunatiko, tiulokan
aiklnotv kvantilo, kvaliton
aiklns knalis, klinas, silkan
aiklo kalio, kialo, laiko
aikloor kalorio, kariolo, orakoli
aikloprs skrapilo, sparkilo
aikloprtu kuirplato, partikulo
aiklops kolapsi, aplikos
aiklorst kristalo, rikoltas
aikls silka, skali, lakis, likas
aiklst tiklas, laktis
aiklsv klavis, klivas
aiklt lakti, tikla
aiklv klavi, likva
aikmnnoo maniokon, kamionon
aikmnnooost toksomanion, taksonomion
aikmnnoor romanikon, akronimon, monarkion, monakiron
aikmnnostu konsumitan, komunistan
aikmno maniko, amikon
aikmnoo kamiono, manioko
aikmnooost taksonomio, toksomanio
aikmnoor akronimo, monakiro, monarkio, romaniko
aikmnostu komunista, konsumita
aikmnr kimran, kriman
aikmns miksan, mankis
aikmooprss paroksismo, aproksimos
aikmoprs proksima, komparis
aikmosst kastismo, mastikos
aikmr kimra, krima, marki
aikmrs markis, krimas
aikms maski, miksa
aikmss maskis, miksas
aikmstu mastiku, kutimas
aiknnopr kaprinon, kipranon
aiknnor arnikon, kranion
aiknnorst kanistron, kristanon
aiknnos anksion, kanison
aiknnosst konsistan, sintakson
aiknnost ksantino, naskiton, ksantion
aiknnot kantino, katinon
aiknopr kaprino, kiprano
aiknoprst prikantos, kapriston
aiknoprt pintarko, tropikan
aiknopst konstipa, pakiston, pistakon, psitakon
aiknor arniko, kranio, akiron, karion
aiknors rikanos, kirason
aiknorst kanistro, kristano, narkotis, rakontis, stirakon, arkiston
aiknorstt kontrasti, kastriton, tranoktis
aiknort narkoti, rakonti, rakiton, kitaron, kariton, artikon
aiknortĵ trinkaĵo, trikaĵon
aiknorv varikon, arkivon, karvion
aiknos anksio, kaniso, kasion
aiknosst konsista, sintakso, kasiston, taksison
aiknost ksantio, naskito, stoikan, taksion
aiknostt kantisto, konstati, aktiston, statikon
aiknostĝ noktiĝas, kontaĝis
aiknosĝ naskiĝo, koniĝas
aiknotuz akuzinto, akuziton
aiknotĝ kontaĝi, taĝikon
aiknr ankri, knari, krian
aiknrs ankris, knaris, riskan
aiknrstu kuntiras, rustikan, turkisan
aiknrsu kuniras, rikanus
aikns naski, skani, sikan
aiknss naskis, skanis, sinkas
aiknsuĝ kuniĝas, naskiĝu
aikoprst kapristo, trapikos
aikopst pakisto, pistako, psitako
aikor akiro, aroki, kario
aikors kiraso, akiros, arokis
aikorst arkisto, stirako, aktoris, artikos
aikort aktori, artiko, karito, kitaro, rakito
aikorv arkivo, karvio, variko
aikosst kasisto, taksiso
aikost stoika, taksio, koitas
aikostt aktisto, statiko
aikostz katizos, kotizas
aikp paki, pika
aikpr kipra, parki
aikprs krispa, skrapi, parkis
aikps pakis, pikas
aikrs riska, sakri, sarki, krias
aikrss sakris, sarkis, riskas
aikrsst kastris, strikas
aikrst kastri, trikas
aikrstt strikta, traktis
aikrstu rustika, turkisa, artikus
aikrsu kuiras, akirus, kirasu
aikrsĉ kraĉis, kriĉas
aikrsŝ kraŝis, ŝrikas, ŝakris
aikrŝ kraŝi, ŝakri
aikss skias, kisas
aiksst stikas, taksis
aikst taksi, takis
aiksuĝŝ kuŝiĝas, kaŝiĝus
aiksv vaksi, vakis
aikŝ kaŝi, ŝika
ail ial, lia
ailm lami, lima
ailmnnoop lampionon, polinoman
ailmnoop lampiono, polinoma
ailmnopsu manipulos, palisumon
ailmnos minsalo, islamon
ailmnot mantilo, tamilon
ailmnou alumino, aliumon
ailmorst mistralo, mitralos
ailmosĝ lamiĝos, moliĝas, maliĝos
ailmps psalmi, sampli, simpla
ailmpss samplis, psalmis
ailmpsu impulsa, pliamus
ailms lamis, limas
ailmstuĝ malĝusti, multiĝas
ailmsuĝ lamiĝus, lumiĝas, maliĝus
ailmuĝ lamiĝu, maliĝu
ailnno lanion, lianon
ailnnoost santolino, staniolon
ailnnopru palinuron, parulinon
ailnnov valinon, vanilon
ailno lanio, liano
ailnooprst panrostilo, paroliston
ailnopr pralino, aprilon, pilaron
ailnoprs spaliron, spiralon, raspilon
ailnopru palinuro, parulino, parulion
ailnops palison, lapison
ailnor ilaron, aliron
ailnorstuĵ ĵurnalisto, ilustraĵon
ailnort latrino, latiron, rilaton, altiron
ailnos sanilo, liason
ailnosv salvion, salivon, novalis
ailnot tanilo, italon, talion, tialon
ailnouv naivulo, aluvion
ailnov novali, valino, vanilo, vilaon, violan
ailnp plani, plian
ailnsstu instalus, insultas
ailnstu insulta, instalu
ailnsĉ linĉas, lanĉis
ailnv vilan, livan
ailopr aprilo, paroli, pilaro
ailoprs raspilo, spaliro, spiralo, parolis
ailoprst pilastro, satplori, patrolis, alportis
ailoprt alporti, atriplo, patroli
ailops lapiso, paliso
ailor aliro, ilaro
ailorst rastilo, altiros, rilatos
ailort altiro, latiro, rilato
ailorv rivalo, valori
ailosv salivo, salvio
ailot italo, talio, tialo
ailov vilao, viola
ailps plasi, lipas
ailpss plisas, plasis, lispas, spilas
ailrsstu sursalti, ilustras
ailrstu ilustra, rilatus, altirus
ailrtu rilatu, altiru
ails lasi, sali
ailss salis, lasis
ailstu saluti, utilas
ailsuv vualis, salivu
ailsv valsi, lavis
ailv lavi, liva, vila
ailĉ laĉi, ĉial
aim ami, iam, mia
aimmnos monisma, miasmon
aimnnnoot antonimon, antimonon
aimnno aminon, minaon, amnion, animon, manion
aimnnoor manorino, romianon
aimnnoorst ornamiston, romaniston
aimnnoot antimono, antonimo
aimno amino, amnio, animo, manio, minao, ioman
aimnoor romiano, maorion
aimnoorst ornamisto, romanisto, amoriston, monitoras
aimnop impona, miopan
aimnoprt rompitan, importan
aimnopst impostan, mapiston
aimnor minora, ornami
aimnors ornamis, marinos
aimnorst mastrino, mariston, artismon
aimnos maniso, masoni
aimns minas, misan
aimnt mitan, timan
aimoorstz motorizas, amortizos
aimoprt importa, rompita
aimopsst spamisto, impostas
aimopst imposta, mapisto
aimor amori, aromi
aimors aromis, amoris
aimorst artismo, maristo
aimorĝ maĝori, miraĝo
aimpr prima, rampi
aimpstu amputis, imputas
aimpsuv pavimus, pavumis
aimpuv pavumi, pavimu
aimrs armis, rimas, miras
aimrsŝ marŝis, ŝirmas, ŝmiras
aimrŝ marŝi, ŝmira
aims misa, sami, amis
aimss sisma, samis
aimt mita, tiam, tima
aimĉ maĉi, ĉiam
ain ina, nia, ian
ainn nian, inan
ainnopst pasinton, paniston
ainnort natrion, tiranon, trionan
ainnoruĵ ĵurianon, ruinaĵon
ainnorv nirvano, ravinon
ainnoz nazion, anizon
ainop piano, apion
ainoprr rapiron, riparon
ainoprs aspiron, sopiran
ainoprst piastron, patronis, spartion
ainoprt patrino, patroni, patrion, tapiron, piraton, triopan, partion, tiparon
ainops sinapo, pasion
ainopst panisto, pasinto
ainoptu tipuano, utopian
ainorrst transiro, risortan
ainorst satiron, triason, sitaron, tiranos, ariston
ainorstt transito, artiston
ainort natrio, tirano, triona, tiaron
ainoruĵ ruinaĵo, ĵuriano
ainov avino, avion
ainoz anizo, nazio
ainoĝ aniĝo, aĝion
ainprst printas, spritan
ainps pansi, spina
ainpt pinta, tipan
ainptu punita, tupian
ainrstu instrua, tiranus
ainrsu urinas, rusian
ainrtu rutina, tiranu
ainrtv vintra, vitran, virtan
ains sani, sian
ainst stani, nitas, tanis
aint tani, tian
ainĉ ĉina, ĉian, iĉan
ainĝ naĝi, ĝian
aioprr rapiro, riparo
aioprs aspiro, sopira
aioprss sopiras, aspiros
aioprsst postiras, ripostas
aioprst piastro, spartio, piratos
aioprstĝ pastriĝo, portiĝas
aioprt partio, patrio, pirato, tapiro, tiparo, triopa
aiopstĝŝ ŝtopiĝas, paŝtiĝos
aiorrst risorta, trairos
aiorst aristo, satiro, sitaro, triaso
aiorstt artisto, trosati
aiorstvĝ troviĝas, vortiĝas
aiosstĝ ĝisosta, ostiĝas
aiprs raspi, spira
aiprss raspis, spiras
aiprsst spritas, pastris
aiprst pastri, sprita
aipss pasis, pisas
aipsst spitas, pistas
aipsv pavis, vipas
aipsz zipas, zapis
aipsŝ paŝis, ŝipas
aipŝ paŝi, ŝipa
airsst staris, strias, stiras, rastis
airsstuĝ stariĝus, rustiĝas
airst rasti, stari, stria, tiras
airstt starti, trista
airstv vartis, trivas, vitras
airsuv virusa, varius
airtv varti, virta, vitra
airv ravi, vira
aisstu asistu, situas
aisstv svatis, stivas
aissv svisa, savis
aisttu tatuis, atutis
aistv svati, vatis
aittu atuti, tatui
aiĉ iĉa, ĉia
ajjkno jakojn, kajojn
ajjknouv akvujojn, jakvujon
ajjko kajoj, jakoj
ajjkouv jakvujo, akvujoj
ajjlno najloj, ajlojn
ajjnor jarojn, rajojn
ajjnort rajtojn, trajnoj
ajjor rajoj, jaroj
ajkklno kalkojn, klakojn
ajkklnoouv okulkavojn, okulakvojn
ajkklo kalkoj, klakoj
ajkkloouv okulakvoj, okulkavoj
ajkknnor kankrojn, krankojn
ajkknoo konjako, kokaojn
ajkknoptu patkukojn, kaptukojn
ajkknor krankoj, kankroj, krakojn
ajkkoptu patkukoj, kaptukoj
ajklmnoopr kolrompajn, proklamojn
ajklmnosu muskolajn, lakmusojn, majusklon
ajklmoopr proklamoj, kolrompaj
ajklmosu majusklo, muskolaj, lakmusoj
ajklnno klanojn, knalojn
ajklnnoru lunarkojn, karnulojn
ajklnnostu konsultajn, sanktulojn
ajklnnou kanulojn, lukanojn, lakunojn
ajklno alkojn, kalojn, klanoj, lokajn, knaloj, lakojn
ajklnoo kolaojn, koalojn
ajklnooor orakolojn, kolonaroj
ajklnoops skapolojn, kolapsojn
ajklnoor kolorajn, koralojn, karolojn, lokarojn
ajklnoos kalsonoj, kolosajn
ajklnoov alkovojn, alvokojn, vokalojn, konvaloj
ajklnop klapojn, plakojn, plankoj
ajklnoru karulojn, karnuloj, lunarkoj
ajklnos laksojn, skalojn, klasojn, skolajn
ajklnostu konsultaj, sanktuloj
ajklnot laktojn, talkojn
ajklnou okulajn, lukanoj, kanuloj, lakunoj
ajklo kaloj, lakoj, alkoj, lokaj
ajkloo kolaoj, koaloj
ajkloops kolapsoj, skapoloj
ajkloor koloraj, lokaroj, koraloj, karoloj
ajkloov alkovoj, vokaloj, alvokoj
ajklop klapoj, plakoj
ajklos klasoj, laksoj, skaloj, skolaj
ajklot talkoj, laktoj
ajkmno kamojn, mankoj
ajkmnoopr komparojn, makropojn
ajkmnoor makroojn, monarkoj
ajkmnoort trakomojn, nomkartoj, markotojn
ajkmnor karmojn, kromajn, markojn
ajkmnos kosmajn, maskojn
ajkmnotu komutajn, mantukoj
ajkmnou komunaj, okumajn
ajkmoopr komparoj, makropoj
ajkmoort markotoj, trakomoj
ajkmor kromaj, markoj, karmoj
ajkmos maskoj, kosmaj
ajknnnoo kanjonon, kanonojn
ajknno aknojn, kanojn
ajknnoo kanjono, kanonoj
ajknnoorr rankorojn, kornarojn
ajknnoort kartonojn, kantorojn, rakontojn
ajknnoot katjonon, kanotojn, konatojn, oktanojn, kantonoj
ajknnoott oktantojn, kontantoj
ajknnor ankrojn, karnojn, knarojn, kranojn
ajknnorŝ ŝankrojn, ŝrankojn
ajknnot kontajn, tankojn, kantojn, noktajn
ajknnotu katunojn, tukanojn
ajkno kajon, jakon, okajn, aknoj, kanoj
ajknoor krajono, arokojn, karoojn
ajknoorr rankoroj, kornaroj
ajknoort karotojn, tarokojn, rakontoj, aktorojn, kartonoj, kantoroj, torakojn
ajknoot katjono, konatoj, oktanoj, kanotoj
ajknoott oktantoj, tokatojn
ajknop kapojn, pakojn
ajknopr korpajn, kaprojn, karpojn, parkojn
ajknoprs skarpojn, sparkojn
ajknoprtu koruptajn, kapturnoj
ajknopt koptajn, kaptojn, paktojn
ajknor knaroj, kranoj, rokajn, ankroj, karnoj, okrajn, arkojn, korajn, rakojn
ajknorst karstojn, kastrojn
ajknorsu kursanoj, sakurojn
ajknort kartojn, trakojn
ajknorŝ ŝankroj, kraŝojn, ŝrankoj, ŝarkojn
ajknos kasojn, sakojn, naskoj, aksojn
ajknost stakojn, toksajn, taksojn, skotajn, taskojn, kastojn, kostajn
ajknosv vaksojn, vaskojn
ajknot kajton, kotajn, kontaj, tankoj, noktaj, katojn, aktojn, kantoj
ajknotu tukanoj, katunoj, kajuton
ajknouv akvujon, vakuojn
ajknouz ukazojn, akuzojn
ajknov jakvon, akvojn, kavojn
ajknoŝ ŝakojn, ŝokajn
ajknrtu krutajn, turkajn, tjurkan, kurtajn
ajknu jukan, kunaj
ajko jako, kajo, okaj
ajkoor karooj, arokoj
ajkoort karotoj, torakoj, aktoroj, tarokoj
ajkop pakoj, kapoj
ajkopr parkoj, kaproj, karpoj, korpaj
ajkoprs skarpoj, sparkoj
ajkopt paktoj, koptaj, kaptoj
ajkor okraj, koraj, rakoj, arkoj, rokaj
ajkorst karstoj, kastroj
ajkort kartoj, trakoj
ajkorŝ ŝarkoj, kraŝoj
ajkos aksoj, kasoj, sakoj
ajkost taskoj, stakoj, toksaj, kastoj, skotaj, kostaj, taksoj
ajkosv vaskoj, vaksoj
ajkot kajto, kotaj, aktoj, katoj
ajkouv akvujo, vakuoj
ajkouz ukazoj, akuzoj
ajkov jakvo, kavoj, akvoj
ajkoŝ ŝakoj, ŝokaj
ajkrtu tjurka, turkaj, krutaj, kurtaj
ajksu sukaj, jukas
ajlmno molajn, malojn, lamojn
ajlmnoor moralojn, molarojn
ajlmnop lampojn, palmojn
ajlmnopru plumarojn, rampulojn
ajlmnops plasmojn, psalmojn
ajlmo maloj, lamoj, molaj
ajlmoor molaroj, moraloj
ajlmop palmoj, lampoj
ajlmopru rampuloj, plumaroj
ajlmops plasmoj, psalmoj
ajlnno najlon, alnojn, lanojn
ajlnnoopttŝ ŝtonplatojn, platŝtonojn
ajlnnoort latronojn, lorantojn, rolantojn
ajlnnoos solanojn, salonojn
ajlnnoostŝ salŝtonojn, ŝtonsalojn
ajlnnoot talonojn, tonalojn
ajlnnotu luantojn, latunojn
ajlnnu nulajn, lunajn
ajlno najlo, alojn, ajlon, lanoj, alnoj
ajlnoo alojon, aloojn
ajlnooopprst sporoplantoj, postparolojn
ajlnoop opalojn, laponoj, poalojn
ajlnooprt portalojn, patrolojn
ajlnoopttŝ platŝtonoj, ŝtonplatoj
ajlnoort lorantoj, latronoj, tajloron, rolantoj
ajlnoos solanoj, salonoj
ajlnoostŝ salŝtonoj, ŝtonsaloj
ajlnoot tonaloj, talonoj, atolojn
ajlnootv tavolojn, volontaj
ajlnootĵ lotaĵojn, tolaĵojn
ajlnoov ovalojn, novaloj
ajlnop pajlon, polajn, alpojn, planoj, lapojn
ajlnopru parulojn, praulojn
ajlnopst staplojn, plastojn
ajlnopt plantoj, talpojn, paltojn, platojn
ajlnor larojn, ralojn
ajlnoruĵ ĵurnaloj, rulaĵojn
ajlnos najlos, salojn, sojlan, solajn
ajlnost saltojn, stalojn
ajlnostu sultanoj, salutojn
ajlnosv valsojn, salvojn, slavojn
ajlnot tolajn, altojn, latojn
ajlnotu luantoj, latunoj
ajlnouv lavujon, vualojn
ajlnov valojn, volajn
ajlnoz lazojn, lozajn
ajlnpu lupajn, pluajn
ajlnu najlu, lunaj, nulaj
ajlo ajlo, aloj
ajloo alojo, alooj
ajloop poaloj, opaloj
ajlooprt portaloj, patroloj
ajlootĵ tolaĵoj, lotaĵoj
ajlop pajlo, alpoj, lapoj, polaj
ajlopru paruloj, prauloj
ajlopst plastoj, staploj
ajlopt platoj, paltoj, talpoj
ajlor laroj, raloj
ajlos sojla, solaj, saloj
ajlost staloj, saltoj, tajlos
ajlosuĝ saĝuloj, aljuĝos
ajlosv valsoj, salvoj, slavoj
ajlot latoj, altoj, tolaj
ajlouv lavujo, vualoj
ajlov volaj, valoj
ajloz lazoj, lozaj
ajlpu pluaj, lupaj
ajmmnou umamojn, manumoj
ajmnno nomajn, manojn, monajn
ajmnnooot monotonaj, otomanojn
ajmnnoor romanojn, ornamojn, nomarojn, maronojn
ajmnnoort montarojn, matronojn
ajmnnoorv manovrojn, varnomojn
ajmnnor mornajn, normajn, ramnojn
ajmnnort montrajn, mantrojn
ajmnnot mantojn, montajn
ajmno majon, monaj, nomaj, amojn, manoj
ajmnoor nomaroj, omarojn, amorojn, ornamoj, maronoj, romanoj, romaojn, aromojn, majoron
ajmnoort matronoj, montaroj
ajmnoorv varnomoj, manovroj
ajmnoot monatoj, atomojn
ajmnopp pompajn, pampojn
ajmnopr prajmon, pramojn
ajmnoprt trampojn, trompajn
ajmnor normaj, armojn, romajn, ramojn, mornaj, ramnoj, marojn
ajmnorst monstraj, majstron, mastrojn
ajmnorsttu sturmantoj, stratumojn
ajmnort martojn, tramojn, montraj, mortajn, mantroj
ajmnorĉ ĉarmojn, marĉojn
ajmnos masojn, samojn
ajmnost astmojn, mastojn
ajmnot matojn, mantoj, montaj
ajmnouz nazumoj, amuzojn
ajmnouĝ manĝujo, ĝuamojn
ajmnoĉ ĉamojn, maĉojn
ajmnoŝ ŝamojn, maŝojn
ajmo majo, amoj
ajmoor majoro, omaroj, amoroj, aromoj, romaoj
ajmopp pompaj, pampoj
ajmopr prajmo, pramoj
ajmoprt trampoj, trompaj
ajmor ramoj, romaj, maroj, armoj
ajmorst majstro, mastroj
ajmort mortaj, martoj, tramoj
ajmorĉ marĉoj, ĉarmoj
ajmos masoj, samoj
ajmost astmoj, mastoj
ajmoĉ maĉoj, ĉamoj
ajmoŝ maŝoj, ŝamoj
ajnno nanoj, jonan, anojn
ajnnooprst rostpanojn, transponoj
ajnnooprt antropojn, patronojn
ajnnoors sonorajn, sonarojn
ajnnoort antornoj, ornatojn
ajnnoost sonatojn, sonantoj
ajnnop panojn, panjon, napojn
ajnnort trajnon, natrojn
ajnnos ansojn, sanojn, sonajn, nasojn
ajnnosu anusojn, usonajn
ajnnov navojn, novajn, vanjon
ajnnoĉ ĉanojn, anĉojn
ajnnru nurajn, runajn
ajnnu nunaj, junan
ajno jona, anoj
ajnooprs saporojn, sopranoj
ajnooprst rostpanoj, pastorojn
ajnooprt patronoj, antropoj
ajnoopst patosojn, potasojn
ajnooptĵŝ ŝtopaĵojn, poŝtaĵojn
ajnoors sonoraj, sonaroj
ajnoort aortojn, ornatoj
ajnoovĵ ovaĵojn, novaĵoj
ajnop panjo, panoj, opajn, poajn, napoj, apojn
ajnopr aprojn, rapojn, parojn, porajn
ajnoprs spajron, sparojn
ajnoprst sportajn, pastrojn
ajnoprt partojn, patrojn
ajnoprtuĵ putraĵojn, pruntaĵoj
ajnoprv varpojn, provajn
ajnops sapojn, jaspon, spanoj, pasojn
ajnopst spatojn, spotajn, postajn, spontaj, pastojn
ajnoptŝ poŝtajn, ŝpatojn
ajnopv pavojn, povajn
ajnopĉ ĉapojn, paĉjon
ajnor ranoj, rajon, jaron, arojn, orajn
ajnors rasojn, rosajn
ajnorst tarsojn, astrojn
ajnorstt stratojn, startojn
ajnort trajno, rajton, natroj, ratojn, artojn, troajn, ortajn, tarojn
ajnortt tratojn, trajton
ajnortĉ tranĉoj, ĉartojn
ajnoruĝĵ ruĝaĵojn, urĝaĵojn
ajnorĉ arĉojn, ĉarojn
ajnos sonaj, sanoj, ansoj, asojn, nasoj
ajnost stanoj, ostajn, satojn, tasojn, stajon
ajnosu usonaj, anusoj
ajnosĝ saĝojn, sonĝaj
ajnot tajon, taojn, tonaj
ajnottu atutojn, tatuojn
ajnotv vantoj, vatojn
ajnotŝ ŝatojn, taŝojn, ŝtonaj
ajnotŭ aŭtojn, ŭatojn, naŭtoj
ajnov vanjo, avojn, novaj, navoj
ajnovĉ avĉjon, voĉajn
ajnoĉ ĉanoj, anĉoj
ajnoĝ aĝojn, ĝojan
ajnprsu prusajn, suprajn
ajnprtu trupajn, turpajn, putrajn
ajnrtu nutraj, truajn
ajnru juran, nuraj, runaj
ajnruĝ urĝajn, ruĝajn
ajnstu justan, juntas
ajoopst potasoj, patosoj
ajooptĵŝ poŝtaĵoj, ŝtopaĵoj
ajop apoj, poaj, opaj
ajopr paroj, aproj, rapoj, poraj
ajoprs spajro, sparoj, rajpos
ajoprst sportaj, pastroj
ajoprt partoj, patroj
ajoprv varpoj, provaj
ajops jaspo, sapoj, pasoj
ajopst spotaj, pastoj, tajpos, spatoj, postaj
ajoptŝ ŝpatoj, poŝtaj
ajopv povaj, pavoj
ajopĉ paĉjo, ĉapoj
ajor jaro, rajo, aroj, oraj
ajors rosaj, rasoj
ajorst astroj, rajtos, tarsoj
ajorstt startoj, stratoj
ajort rajto, ortaj, troaj, taroj, artoj, ratoj
ajortt trajto, tratoj
ajoruĝĵ urĝaĵoj, ruĝaĵoj
ajorĉ arĉoj, ĉaroj
ajost stajo, satoj, tasoj, ostaj
ajosv savoj, vojas
ajosĝ ĝojas, saĝoj
ajot tajo, taoj
ajottu tatuoj, atutoj
ajotŝ ŝatoj, taŝoj
ajotŭ ŭatoj, aŭtoj
ajovĉ avĉjo, voĉaj
ajoĝ ĝoja, aĝoj
ajprsu rajpus, supraj, prusaj
ajprtu turpaj, trupaj, putraj
ajpru puraj, rajpu
ajrtu rajtu, truaj
ajruĝ urĝaj, ruĝaj
akklmosu musklako, kalkumos
akklno kalkon, klakon
akklnoouv okulakvon, okulkavon
akklo kalko, klako
akkloouv okulakvo, okulkavo
akklos klakos, kalkos
akklsu klukas, kalkus, klakus
akklu klaku, kalku
akknnor krankon, kankron
akknoptu patkukon, kaptukon
akknor kankro, kranko, krakon
akkoptu kaptuko, patkuko
akkors krakos, korkas, kokras
akkos kasko, kakos
aklmnoopr proklamon, kolrompan
aklmnosu lakmuson, muskolan
aklmoopr kolrompa, proklamo
aklmopru parklumo, proklamu
aklmos masklo, klamos
aklmosu lakmuso, muskola, makulos, lokumas
aklmosuu okulumas, akumulos
aklmsuu makulus, kumulas
aklnno knalon, klanon
aklnnoru karnulon, lunarkon
aklnnostu konsultan, sanktulon
aklnnou kanulon, lukanon, lakunon
aklno klano, knalo, lokan, alkon, lakon, kalon
aklnoo kolaon, koalon
aklnooor kolonaro, orakolon
aklnoops skapolon, kolapson
aklnoor koralon, lokaron, koloran, karolon
aklnoos kalsono, kolosan
aklnoov konvalo, alvokon, alkovon, vokalon
aklnop planko, klapon, plakon
aklnoru karnulo, lunarko, karulon
aklnos knalos, klonas, lakson, skalon, klason, skolan
aklnostu konsulta, sanktulo
aklnot lakton, talkon
aklnou kanulo, lakuno, lukano, okulan
aklnsu knalus, luksan
aklo alko, kalo, lako, loka
akloo koalo, kolao
akloops kolapso, skapolo
akloor karolo, kolora, koralo, lokaro
akloors roksalo, koloras
akloosv slovako, alvokos
akloov alkovo, alvoko, vokalo
aklop klapo, plako
aklops skalpo, plakos
aklopsu kapsulo, kopulas, kolapsu
aklos klaso, lakso, skalo, skola, lakos, lokas
aklosu kulaso, okulas
aklosuv vaskulo, alvokus
aklosv sklavo, klavos
aklot lakto, talko
aklpsu plukas, plakus, kuplas
aklpu kulpa, plaku
aklstu kultas, laktus, luktas
aklsu luksa, skalu, lakus
aklsuĉ klaĉus, kluĉas
akmno manko, kamon
akmnoopr makropon, komparon
akmnoops kompason, komponas
akmnoor monarko, makroon
akmnoort nomkarto, markoton, trakomon
akmnor markon, karmon, kroman
akmnos maskon, kosman, mankos
akmnotu mantuko, komutan
akmnou komuna, okuman
akmnu mukan, manku
akmoopr komparo, makropo
akmoort markoto, trakomo
akmoprsu komparus, parkumos
akmopstu kompatus, komputas
akmor karmo, kroma, marko
akmos kosma, masko, mokas
akmostu muskato, komutas
aknno kanon, aknon
aknnoorr kornaron, rankoron
aknnoort rakonton, kantoron, kartonon
aknnoot kantono, konaton, oktanon, kanoton
aknnoott kontanto, oktanton
aknnor knaron, ankron, kranon, karnon
aknnorŝ ŝankron, ŝrankon
aknnot kontan, kanton, tankon, noktan
aknnotu katunon, tukanon
akno akno, kano, okan
aknoor karoon, arokon
aknoorr kornaro, rankoro
aknoorst kastoron, rakontos, narkotos
aknoorstt kontrasto, tranoktos
aknoort kantoro, kartono, rakonto, aktoron, tarokon, torakon, karoton
aknoosstt konstatos, stokaston
aknoot kanoto, konato, oktano
aknoott oktanto, tokaton
aknop pakon, kapon
aknopr parkon, kapron, karpon, korpan
aknoprs skarpon, sparkon
aknoprtu kapturno, koruptan
aknopt kapton, koptan, pakton
aknor ankro, karno, knaro, krano, koran, rokan, okran, rakon, arkon
aknors ronkas, kronas, sakron, knaros, ankros
aknorst kastron, karston
aknorsttu tranoktus, kontrastu
aknorstu rakontus, narkotus, konturas
aknorsu kursano, sakuron
aknort karton, trakon
aknortu kuranto, narkotu, rakontu
aknorŝ ŝankro, ŝranko, ŝarkon, kraŝon
aknos nasko, akson, kason, konas, sakon
aknoss naskos, sakson, skanos
aknost toksan, noktas, skotan, taskon, kaston, takson, kantos, stakon, kostan
aknosv vakson, vaskon
aknot kanto, konta, nokta, tanko, kotan, akton, katon
aknotu katuno, tukano
aknouz akuzon, ukazon
aknov akvon, kavon
aknoŝ ŝokan, ŝakon
aknrstu krustan, trunkas
aknrsu knarus, ankrus
aknrtu kurtan, krutan, turkan
aknru knaru, ankru
aknssu naskus, skanus
aknsu sukan, skanu, nasku
akoor aroko, karoo
akoorst kastoro, aktoros
akoort aktoro, karoto, taroko, torako
akop kapo, pako
akopr kapro, karpo, korpa, parko
akoprs skarpo, sparko, parkos
akops skapo, pakos
akopt kapto, kopta, pakto
akor arko, kora, okra, rako, roka
akorss sakros, sarkos
akorst karsto, kastro
akorsu sakuro, arokus
akorsv skvaro, kovras
akorsĉ kroĉas, kraĉos
akorsŝ ŝakros, kraŝos
akort karto, trako
akorŝ kraŝo, ŝarko
akos akso, kaso, sako
akosst taksos, toksas, kostas, stokas
akost kasto, kosta, skota, stako, takso, tasko, toksa, kotas, takos
akosuz okazus, akuzos
akosv vakso, vasko, vakos, vokas, kovas
akosŝ kaŝos, ŝokas
akot akto, kato, kota
akouz akuzo, ukazo, okazu
akov akvo, kavo
akoŝ ŝako, ŝoka
akprsu skrapu, parkus, kupras
akpru kupra, parku
akrssu sarkus, sakrus
akrstu krusta, ruktas, kastru
akrsu sakru, kuras, sarku
akrsuŝ kraŝus, ŝakrus
akrtu kruta, kurta, turka
akruŝ kraŝu, ŝakru
aksstu skutas, taksus, stukas
akstu takus, taksu
aksuv vaksu, vakus
aksuŝ kuŝas, kaŝus
akuŝ kuŝa, kaŝu
al al, la
almno malon, lamon, molan
almnoor moralon, molaron
almnop palmon, lampon
almnops plasmon, psalmon
almo lamo, malo, mola
almoor molaro, moralo
almop lampo, palmo
almops plasmo, psalmo
almopss samplos, psalmos
almos salmo, lamos
almosuv lavumos, almovus
almpssu samplus, psalmus
almpsu psalmu, samplu
almsu lumas, lamus
almu luma, lamu
alnno alnon, lanon
alnnoopttŝ ŝtonplaton, platŝtonon
alnnoort loranton, latronon, rolanton
alnnoos solanon, salonon
alnnoostŝ salŝtonon, ŝtonsalon
alnnoot talonon, tonalon
alnnotu luanton, latunon
alnnu lunan, nulan
alno alno, lano, alon
alnooopprst sporoplanto, postparolon
alnoop lapono, opalon
alnooprt portalon, patrolon
alnoopttŝ platŝtono, ŝtonplato
alnoort latrono, loranto, rolanto
alnoos salono, solano
alnoostv solvanto, volontas
alnoostŝ salŝtono, ŝtonsalo
alnoot talono, tonalo, atolon
alnootv volonta, tavolon
alnootĵ lotaĵon, tolaĵon
alnoov novalo, ovalon
alnop plano, polan, lapon, alpon
alnopru parulon, praulon
alnopst plantos, plaston, staplon
alnopt planto, palton, talpon, platon
alnor laron, ralon
alnoruĵ ĵurnalo, rulaĵon
alnos solan, salon
alnost salton, stalon
alnostu sultano, saluton
alnosv salvon, valson, slavon
alnot laton, alton, tolan
alnotu latuno, luanto
alnouv vualon, novalu
alnov valon, volan
alnoz lozan, lazon
alnpsu planus, suplan
alnpu lupan, pluan, planu
alnsuĉ lunĉas, lanĉus
alnu luna, nula
alooprst patrolos, alportos
alooprt patrolo, portalo
alootĵ lotaĵo, tolaĵo
alop alpo, lapo, pola
aloprstu patrolus, satploru, alportus
aloprsu pulsaro, parolus, poluras
aloprtu patrolu, alportu
alopru parulo, praulo, parolu
alopsstu postulas, postlasu
alopst plasto, staplo
alopsu polusa, poluas
alopt palto, plato, talpo
alor laro, ralo
alors orlas, rolas
alorsuv lavurso, valorus
alos salo, sola
aloss lasos, salos
alossv solvas, valsos
alost salto, stalo, lotas
alosv salvo, slavo, valso, volas, lavos
alot alto, lato, tola
alov valo, vola
aloz lazo, loza
alpssu pulsas, plasus
alpsu supla, plasu, pluas
alpu lupa, plua
alssu lasus, salus
alstu lutas, saltu
alsu salu, lasu, luas
alsuv lavus, valsu, luvas
ammnou manumo, umamon
amnno monan, manon, noman
amnnooot monotona, otomanon
amnnoor ornamon, maronon, nomaron, romanon
amnnoort montaron, matronon
amnnoorv varnomon, manovron
amnnor mornan, norman, ramnon
amnnort montran, mantron
amnnot manton, montan
amno mano, mona, noma, amon
amnoor marono, nomaro, ornamo, romano, omaron, amoron, romaon, aromon
amnoort matrono, montaro
amnoorv manovro, varnomo
amnoot monato, atomon
amnopp pompan, pampon
amnoprt trompan, trampon
amnor morna, norma, ramno, roman, armon, ramon, maron
amnorst monstra, mastron, montras
amnorsttu sturmanto, stratumon
amnort mantro, montra, mortan, marton, tramon
amnorĉ marĉon, ĉarmon
amnos mason, nomas, samon
amnost astmon, maston
amnosu suoman, masonu
amnot manto, monta, maton
amnouz nazumo, amuzon
amnoĉ maĉon, ĉamon
amnoŝ maŝon, ŝamon
amoor amoro, aromo, omaro, romao
amoors amoros, aromos
amopp pampo, pompa
amoprs rompas, rampos
amoprt trampo, trompa
amops spamo, mapos
amopsst stompas, stampos
amor armo, maro, ramo, roma
amorst mastro, mortas
amorsu muaros, orumas, aromus, amorus
amort marto, morta, tramo
amoru aromu, amoru
amorĉ marĉo, ĉarmo
amos maso, samo, amos
amost astmo, masto
amosv vomas, movas
amouĝ ĝuamo, omaĝu
amoĉ maĉo, ĉamo
amoŝ maŝo, ŝamo
ampstu stumpa, stampu
amrsstu sturmas, mastrus
amsu samu, amus
anno nano, anon
annooprst transpono, rostpanon
annooprt antropon, patronon
annoors sonoran, sonaron
annoort antorno, ornaton
annoost sonanto, sonaton
annop panon, napon
annos nason, sanon, anson, sonan
annosu onanus, anuson, usonan
annov novan, navon
annoĉ anĉon, ĉanon
annru runan, nuran
anooprs soprano, saporon
anooprst rostpano, patronos, pastoron
anooprt antropo, patrono
anoopst potason, patoson
anooptĵŝ ŝtopaĵon, poŝtaĵon
anoors sonaro, sonora
anoort ornato, aorton
anoovĵ novaĵo, ovaĵon
anop napo, pano, poan, apon, opan
anopr apron, poran, rapon, paron
anoprs sparon, pronas
anoprst sportan, pastron
anoprstu patronus, stuporan
anoprt parton, patron
anoprtuĵ pruntaĵo, putraĵon
anoprv varpon, provan
anops spano, pason, sapon
anopst sponta, spaton, postan, paston, spotan
anoptŝ ŝpaton, poŝtan
anopv povan, pavon
anor rano, aron, oran
anors rason, rosan
anorst tarson, astron, tornas, tronas
anorstt starton, straton
anorsĝ ronĝas, ranĝos
anort natro, ortan, troan, arton, taron, raton
anortĉ tranĉo, ĉarton
anoruĝĵ ruĝaĵon, urĝaĵon
anorĉ arĉon, ĉaron
anos anso, naso, sano, sona, ason, onas
anoss sanos, sonas
anost stano, ostan, tason, tanos, notas, saton
anostĝ tanĝos, staĝon
anosu anuso, usona
anosĝ sonĝa, naĝos, saĝon
anot tona, taon
anottu tatuon, atuton
anotv vanto, vaton
anotŝ ŝtona, taŝon, ŝaton
anotŭ naŭto, aŭton, ŭaton
anov navo, nova, avon
anoĉ anĉo, ĉano
anprsu prusan, supran
anprtu putran, trupan, turpan
anpsu punas, pansu
anrstu nutras, turnas
anrtu nutra, truan
anru nura, runa
anruĝ ranĝu, urĝan, ruĝan
anstu stanu, tanus
anstuĝ ĝustan, tanĝus
ansu suna, sanu
aoopst patoso, potaso
aooptĵŝ poŝtaĵo, ŝtopaĵo
aop apo, opa, poa
aopr apro, paro, pora, rapo
aoprsst sportas, pastros
aoprst pastro, sporta, portas
aoprt parto, patro
aoprv prova, varpo
aops paso, sapo
aopst pasto, posta, spato, spota
aopstŝ ŝtopas, paŝtos
aopsv spavo, pavos, povas
aopsz zapos, pozas
aoptŝ poŝta, ŝpato
aopv pavo, pova
aor aro, ora
aorrsttu tratruos, torturas
aors raso, rosa, oras
aorsst straso, staros, rastos, rostas
aorssttu stratuso, trosatus
aorst astro, tarso
aorstt starto, strato, trotas
aorsttu staturo, trosatu
aorstv trovas, vartos
aorsv ravos, ovras, voras
aort arto, orta, rato, taro, troa
aoruĝĵ ruĝaĵo, urĝaĵo
aorĉ arĉo, ĉaro
aosstt tostas, statos
aost osta, sato, taso
aosttu statuo, tatuos, toastu, atutos
aostv svato, vatos, votas
aosv savo, ovas
aottu atuto, tatuo
aotŝ taŝo, ŝato
aotŭ aŭto, ŭato
aprssu raspus, spuras
aprstu pastru, putras
aprsu prusa, supra, raspu
aprtu putra, trupa, turpa
apssu pusas, pasus
apsuŝ puŝas, paŝus
arsstu rustas, rastus, starus
arsstuu suturas, saturus
arstu staru, rastu, truas
arsu rusa, ruas
arsuz ruzas, razus
aruz ruza, razu
aruĝ ruĝa, urĝa
assuĉ suĉas, ĉasus
asttuu atutus, tatuus
astuv vatus, svatu
astuŝ ŝutas, tuŝas, ŝatus
attuu atutu, tatuu
bceejlno belecojn, eblecojn
bceejlo belecoj, eblecoj
bceelno eblecon, belecon
bceelo beleco, ebleco
bcejlnoo oblecojn, noblecoj
bcejnoors sobrecojn, sorbecojn
bcejnor brecojn, cerbojn
bcejnoru cerbujon, bucerojn
bcejoors sorbecoj, sobrecoj
bcejor cerboj, brecoj
bcejoru cerbujo, buceroj
bcelnoo nobleco, oblecon
bcenoors sobrecon, sorbecon
bcenor cerbon, brecon
bceoors sobreco, sorbeco
bceor breco, cerbo
bdegiinrssu senbridigus, surbendigis
bdegiinrsu surbendigi, senbridigu
bdejno bedojn, bendoj
bdeno bendo, bedon
bdiijlno libidojn, bindiloj
bdiilno bindilo, libidon
bdijnor birdojn, bridojn
bdijor birdoj, bridoj
bdinor bridon, birdon
bdior birdo, brido, brodi
bdiors brodis, bridos
bdjnou dubojn, budojn
bdjou budoj, duboj
bdnou budon, dubon
bdoru burdo, brodu
bdou budo, dubo
beehjnor hebreojn, herbejon
beehjor herbejo, hebreoj
begiil beligi, ebligi
begiils beligis, ebligis
begijlnor brilegojn, gerbilojn
begijlor brilegoj, gerbiloj
begilnor gerbilon, brilegon
begilnosu nebuligos, nobeligus
begilor brilego, gerbilo
begilos ebligos, beligos
begilsu ebligus, beligus
begilu ebligu, beligu
beginoors seborgion, rebonigos
beginoru gubernio, rebonigu
begjnoru urbegojn, bruegojn, rugbeojn
begjoru rugbeoj, bruegoj, urbegoj
beglo belgo, globe
begnoru urbegon, rugbeon, bruegon
begoru bruego, rugbeo, urbego
beijklnor bernikloj, ekbrilojn
beijlnnoo nobelinoj, nobeliojn
beijlnoort boriletojn, ilobretojn
beijlnor librejon, liberojn, ribelojn, berilojn
beijlnotu biletujon, ublietojn
beijloort boriletoj, ilobretoj
beijlor librejo, liberoj, beriloj, ribeloj
beijlotu biletujo, ublietoj
beijnor ebriojn, bierojn, erbiojn, iberojn
beijnort terbiojn, biretojn
beijor iberoj, erbioj, ebrioj, bieroj
beijort terbioj, biretoj
beiklnor berniklo, ekbrilon
beilnnoo nobelino, nobelion
beilnoort ilobreton, borileton
beilnor ribelon, berilon, liberon
beiloort borileto, ilobreto
beilor berilo, libero, ribelo
beilost stebilo, boletis
beilot bileto, boleti
beilrstu briletus, bruletis
beilrtu bruleti, briletu
beinnost bontenis, bestinon
beinor erbion, ebrion, bieron, iberon
beinort bireton, terbion
beinost bestino, betonis, obtenis
beinot betoni, obteni
beior biero, ebrio, erbio, ibero
beiort bireto, terbio
bejklnoor brelokojn, korbelojn
bejkloor korbeloj, brelokoj
bejkno bekojn, benkoj
bejlmnoo bemolojn, embolojn, blenomoj
bejlmoo bemoloj, emboloj
bejlnnopuŝ plenbuŝojn, buŝplenojn
bejlnnou bulenojn, nebulojn
bejlno belojn, eblojn
bejlnoot boletojn, botelojn
bejlnopuŝ plenbuŝoj, buŝplenoj
bejlnotu bultenoj, betulojn
bejlnou bulenoj, buleojn, nebuloj
bejlo ebloj, beloj
bejloot boletoj, boteloj
bejnnostu subetnojn, subtenojn
bejnoo ebonoj, obeojn
bejnortu buretojn, urbetojn, tuberojn, buterojn
bejnoru bureojn, rubejon, rubenoj, eburojn
bejnost bestojn, stebojn
bejnostu busetojn, subetnoj, subtenoj
bejortu buteroj, tuberoj, urbetoj, buretoj
bejoru rubejo, bureoj, eburoj
bejost bestoj, steboj
beklnoor brelokon, korbelon
bekloor breloko, korbelo
bekno benko, bekon
belmnoo blenomo, bemolon, embolon
belmoo bemolo, embolo
belnnopuŝ plenbuŝon, buŝplenon
belnnou bulenon, nebulon
belno noble, eblon, belon
belnoot botelon, boleton
belnopuŝ buŝpleno, plenbuŝo
belnotu bulteno, betulon
belnou buleno, nebulo, buleon
belo belo, eblo
beloot boleto, botelo
belotu betulo, boletu
bennostu subetnon, bontenus, subtenon
beno beno, bone
benoo ebono, obeon
benoost betonos, obtenos
benorsu ensorbu, rebuson
benortu buteron, bureton, urbeton, tuberon
benoru rubeno, eburon, bureon
benos benos, sebon
benost stebon, beston
benostu subetno, subteno, betonus, obtenus, buseton
benotu buteon, betonu, obtenu
benouz bezonu, zebuon
bensu suben, benus
beortu bureto, butero, tubero, urbeto
beoru bureo, eburo
beos sebo, beos
beost besto, stebo
besu buse, sube, beus
bgiilo boligi, obligi
bgiilos obligis, boligis
bgiilrsu briligus, bruligis
bgiilru bruligi, briligu
bgijnoo gobiojn, gibonoj
bgiloos obligos, boligos
bgilosu buligos, boligus, obligus
bgilou boligu, obligu
bginoo gibono, gobion
bgior brigo, brogi
bgjlnoo globojn, blogojn
bgjloo blogoj, globoj
bglnoo globon, blogon
bgloo blogo, globo
bgorsu bugros, brogus
biijnoor robinioj, oribiojn
biikoprrs priskribo, proskribi
biikoprrss priskribos, proskribis
biinoor robinio, oribion
bijklmnoo kolimbojn, kombilojn
bijklmoo kombiloj, kolimboj
bijkmnoor korimbojn, mikrobojn
bijkmoor mikroboj, korimboj
bijkoot bojkoti, bitokoj
bijllnoru brulilojn, lunbriloj
bijlmnoor nombriloj, morbilojn
bijlnor brilojn, librojn
bijlnouĝ ĝibulojn, lunĝiboj
bijlor briloj, libroj
bijmnoo biomojn, binomoj
bijnnortu turbinojn, tribunojn
bijnort tribojn, britojn
bijnortu turbinoj, tribunoj
bijort britoj, triboj
biklmnoo kombilon, kolimbon
biklmoo kolimbo, kombilo
bikmnoor mikrobon, korimbon
bikmnosu kubismon, kombinus
bikmoor korimbo, mikrobo
bikor briko, broki
bikors skribo, brokis
billnoru lunbrilo, brulilon
bilmnoor nombrilo, morbilon
bilmossu sublimos, simbolus
bilmosu sublimo, simbolu
bilnor libron, brilon
bilnouĝ lunĝibo, ĝibulon
bilo bilo, boli
bilor brilo, libro
bilosv blovis, voblis
bilot blito, bolti
bilov blovi, vobli
bilrsu brulis, brilus
bilru bruli, brilu
bimnoo binomo, biomon
bimostu bismuto, bitumos
binnortu turbinon, tribunon
binort tribon, briton
binortu tribuno, turbino
binorz bronzi, brizon
bioprstu busprito, subporti
bior bori, ribo
biors brosi, sorbi, biros, boris
biorss brosis, sorbis
biorsttu brutisto, tributos
biort brito, tribo
birsu bruis, birus
biru brui, biru
bjklnoo blokojn, kolbojn
bjklnou klubojn, bulkojn, buklojn
bjkloo blokoj, kolboj
bjklou bukloj, kluboj, bulkoj
bjknoor kobrojn, bronkoj, korbojn
bjknoos boskojn, boksojn
bjknou bukojn, kubojn
bjkoor korboj, kobroj
bjkoos boksoj, boskoj
bjkou kuboj, bukoj
bjlnnoou bonulojn, buljonon
bjlnoo oblojn, lobojn
bjlnoou buljono, bonuloj
bjlnoov volbojn, blovojn, bovlojn
bjlnoru rublojn, brulojn
bjlnou bluojn, bulojn
bjloo loboj, obloj
bjloov blovoj, bovloj, volboj
bjloru rubloj, bruloj
bjlou buloj, bluoj
bjmnoor rombojn, bromojn, nombroj, ombrojn
bjmoor ombroj, romboj, bromoj
bjnnorsuu burnusojn, sunbrunoj
bjnoor robojn, borojn, orbojn
bjnoors brosojn, borsojn
bjnoosu obusojn, bonusoj
bjnorsuu rubusojn, burnusoj
bjnortu turbojn, brutojn
bjnoru urbojn, rubojn, brunoj, bruojn
bjnotu tubjon, tubojn
bjnou buojn, nuboj
bjoor roboj, boroj, orboj
bjoors brosoj, borsoj
bjortu turboj, brutoj
bjoru ruboj, urboj, bruoj
bjosu busoj, bojus
bjotu tubjo, tuboj
bjou boju, buoj
bklnoo blokon, kolbon
bklnou bulkon, buklon, klubon
bkloo bloko, kolbo
bklosu blokus, buklos
bklou buklo, bulko, klubo, bloku
bknoor bronko, korbon, kobron
bknoos bokson, boskon
bknou kubon, bukon
bkoor kobro, korbo
bkoos bokso, bosko
bkoru kurbo, broku
bkosu bukso, bukos, boksu
bkou buko, kubo
blmopu plumbo, plombu
blnoo oblon, lobon
blnoov bovlon, volbon, blovon
blnoru rublon, brulon
blnou bulon, bluon
bloo lobo, oblo
bloosv voblos, blovos
bloov blovo, bovlo, volbo
bloru brulo, rublo
blosu bluso, bolus
blosuv voblus, blovus
blou bluo, bulo, bolu
blouv blovu, voblu
bmnoor nombro, bromon, ombron, rombon
bmnoostuu musbutono, butonumos
bmnoru nombru, brumon
bmoor bromo, ombro, rombo
bmoru brumo, ombru
bnnorsuu sunbruno, burnuson
bnoor boron, robon, orbon
bnoors broson, borson
bnoosu bonuso, obuson
bnorsuu burnuso, rubuson
bnortu turbon, bruton
bnoru bruno, bruon, rubon, urbon
bnou nubo, buon
boor boro, orbo, robo
boors borso, broso, boros
boorss sorbos, brosos
borssu sorbus, brosus
borsu bruos, brosu, borus, sorbu
bortu bruto, turbo
boru bruo, rubo, urbo, boru
bostu busto, butos
cdeeinoprss respondecis, dispersecon
cdeejnorv verdecojn, cervedojn
cdeejorv cervedoj, verdecoj
cdegiiipss disspecigi, dispecigis
cdegiipssu dispecigus, disspecigu
cdei cedi, deci
cdeijno indecoj, diecojn
cdeikno koncedi, dikecon
cdeikssu sukcedis, dissekcu, dusekcis
cdeiksu dusekci, sukcedi
cdeino indeco, diecon
cdeis decis, cedis
cdejnnou denuncoj, nudecojn
cdejno cedojn, cendoj, decojn
cdejo cedoj, decoj
cdeknosu sukcedon, koncedus
cdekossu dusekcos, sukcedos
cdekssuu sukcedus, dusekcus
cdeksuu dusekcu, sukcedu
cdennou denunco, nudecon
cdeno cendo, decon, cedon
cdeo cedo, deco
cdeopru prudeco, procedu
cdeos decos, cedos
cdesu cedus, decus
cdeu decu, cedu
cdiijklnoo cikloidojn, kodicilojn
cdiijkloo kodiciloj, cikloidoj
cdiiklnoo cikloidon, kodicilon
cdiikloo cikloido, kodicilo
cdiiossu disocius, suicidos
cdiiosu suicido, disociu
cdijnoorv divorcojn, vicordojn
cdijnor cindroj, cidrojn
cdijoorv vicordoj, divorcoj
cdinoorv vicordon, divorcon
cdinor cindro, cidron
cdioorv divorco, vicordo
ceeens esence, necese
ceehjnnoost senhontecoj, honestecojn
ceehnnoost senhonteco, honestecon
ceejkknoot koketecojn, konektecoj
ceejknoss ekscesojn, seksecojn
ceejkoss seksecoj, ekscesoj
ceejnnos scenejon, necesojn, senecojn, esencojn
ceejnoprt terpecojn, receptojn
ceejnopt tenpecoj, pecetojn
ceejnos scenejo, esencoj, necesoj, senecoj
ceejoprt terpecoj, receptoj
ceekknoot konekteco, koketecon
ceeknoss seksecon, eksceson
ceekoss eksceso, sekseco
ceennos senecon, neceson, esencon
ceenoprt recepton, terpecon
ceenopt tenpeco, peceton
ceenos esenco, neceso, seneco
ceeoprt recepto, terpeco
cegiijlnor gliceriojn, glicerinoj
cegiilnor glicerino, glicerion
ceijlnoop policejon, pliocenoj
ceijlnotu luteciojn, utilecojn
ceijlotu lutecioj, utilecoj
ceijmnoo miocenoj, emociojn
ceijmnoop miopecojn, imponecoj
ceijnnos nesciojn, incensoj
ceijnop piceojn, piecojn, picejon
ceijnoprst spritecojn, tricepsojn
ceijnort recitojn, terciojn
ceijnortv verticojn, virtecojn
ceijnorv cervinoj, ricevojn, virecojn
ceijop picejo, piceoj, piecoj
ceijoprst tricepsoj, spritecoj
ceijort tercioj, recitoj
ceijortv virtecoj, verticoj
ceijorv ricevoj, virecoj
ceikmor komerci, krimeco
ceikssu sukcesi, ekscius
ceilnotu utilecon, lutecion
ceilotu lutecio, utileco
ceimnoo mioceno, emocion
ceimnoop imponeco, miopecon
ceinnos incenso, nescion
ceinnost inceston, intencos
ceinop piecon, piceon
ceinoprst tricepson, spritecon
ceinort tercion, reciton
ceinortv verticon, virtecon
ceinorv cervino, virecon, ricevon
ceiop piceo, pieco
ceioprs cipreso, procesi
ceioprst spriteco, tricepso
ceioprsu procesiu, erupcios
ceiorsv servico, ricevos
ceiort recito, tercio
ceiortv vertico, virteco
ceiorv ricevo, vireco
cejknnoort koncentroj, koncertojn
cejnnoopt pocentojn, potencojn
cejnnos sencojn, censojn, scenojn
cejnoopt potencoj, pocentoj
cejnop pencoj, cepojn, pecojn
cejnoruz cezurojn, ruzecojn
cejnoruĝ ruĝecojn, urĝecojn
cejnos scenoj, censoj, sencoj
cejop pecoj, cepoj
cejoruz cezuroj, ruzecoj
cejoruĝ ruĝecoj, urĝecoj
cekmnou komencu, cekumon
ceknnoort koncentro, koncerton
cennoopt potencon, pocenton
cennos sencon, censon, scenon
cenoopt pocento, potenco
cenop penco, pecon, cepon
cenoruz ruzecon, cezuron
cenoruĝ urĝecon, ruĝecon
cenos censo, sceno, senco
ceop cepo, peco
ceoruz cezuro, ruzeco
ceoruĝ ruĝeco, urĝeco
cfiijkmnnosu misfunkciojn, funkciismojn
cfiijkmnosu misfunkcioj, funkciismoj
cfiijnoor orificojn, oficirojn
cfiijoor orificoj, oficiroj
cfiikmnnosu funkciismon, misfunkcion
cfiikmnosu funkciismo, misfunkcio
cfiinoor oficiron, orificon
cfiioor oficiro, orifico
ciijlmno milicojn, licimojn
ciijlmo licimoj, milicoj
ciijlno ciliojn, liciojn
ciijlo licioj, cilioj
ciijnnopr princinoj, ciprinojn
ciilmno licimon, milicon
ciilmo licimo, milico
ciilno licion, cilion
ciilo cilio, licio
ciinnopr princino, ciprinon
ciinost cistino, incitos
cijnnou unciojn, nuncioj
cijnoop opciojn, pociojn
cijnorsu sciurojn, cirusojn
cijoop opcioj, pocioj
cijorsu cirusoj, sciuroj
ciknopsu punkcios, koncipus
ciknopu punkcio, koncipu
cimooprsu porciumos, promocius
cinnou nuncio, uncion
cinoop pocion, opcion
cinorsu sciuron, ciruson
cinos scion, nocis
cioop opcio, pocio
ciorsu ciruso, sciuro
ciost cisto, citos
cistu stuci, citus
cnou unco, nocu
dddeejknoru dudekedrojn, dekduedrojn
dddeejkoru dekduedroj, dudekedroj
dddeeknoru dekduedron, dudekedron
dddeekoru dekduedro, dudekedro
ddejknou dekduojn, dudekojn
ddejkou dekduoj, dudekoj
ddejnoru redundoj, duedrojn
ddeknou dudekon, dekduon
ddekou dekduo, dudeko
ddeku dekdu, dudek
ddenoru redundo, duedron
ddijnnoos disdonojn, disondojn
ddijnoos disondoj, disdonoj
ddinnoos disondon, disdonon
ddinoos disdono, disondo
deefjnor efedrojn, federojn
deefjor federoj, efedroj
deefnor federon, efedron
deefor efedro, federo
deegijlnot deglitejon, delegitojn
deegijlot deglitejo, delegitoj
deegil degeli, delegi
deegils delegis, degelis
deegjlno legendoj, degelojn
deegjnnot tendegojn, dentegojn
deegjnot dentegoj, tendegoj
deeglno legendo, degelon
deeglo degelo, deloge
deeglos delegos, degelos
deeglsu delegus, degelus
deeglu degelu, delegu
deegnnot dentegon, tendegon
deegnot dentego, tendego
deehjnor hederojn, heredojn
deehjor heredoj, hederoj
deehnor hederon, heredon
deehor hedero, heredo
deeijlnoopprt polipteredojn, lepidopterojn
deeijloopprt lepidopteroj, polipteredoj
deeijmnnort determinojn, rendimentoj
deeikrt dekreti, direkte, kredite
deeimnnort rendimento, determinon
deeinst detenis, etendis
deeint deteni, etendi, idente
deejmnnoru menuredojn, murenedojn
deejmnoru menuredoj, murenedoj
deejnnot tendenoj, tendejon, etendojn, detenojn
deejnnov devenojn, vendejon
deejnorv revendoj, verdejon
deejnot tendejo, detenoj, etendoj
deejnov vendejo, devenoj
deek deke, ekde
deemno endome, edemon
deemost modeste, demetos
deennot tendeno, detenon, etendon
deenoprs desperon, deprenos
deenorss sesedron, resendos
deenost etendos, detenos
deenot deteno, etendo
deenov denove, deveno
deenstu detenus, etendus
deentu etendu, detenu
defii defii, edifi
defiils desfili, defilis
defiis edifis, defiis
defijllnou defluilojn, fidelulojn
defijllou fideluloj, defluiloj
defillnou defluilon, fidelulon
defillou defluilo, fidelulo
defilsu desfilu, defilus, defluis
defilu deflui, defilu
defino ofendi, defion
definoors sferoidon, oferdonis
defios defios, edifos
defisu edifus, defius
defiu edifu, defiu
defnoorsu duonsfero, oferdonus
defnu funde, fendu
degiiirssv diversigis, disrevigis
degiiirsv disrevigi, diversigi
degiikno endokigi, enkodigi
degiiknos endokigis, enkodigis
degiilnsuŝ senŝuldigi, enŝuldigis
degiinort detronigi, dirigento
degiiorssv diversigos, disrevigos
degiirssuv diversigus, disrevigus
degiirsuv disrevigu, diversigu
degijlnor griledojn, gliredojn
degijlor gliredoj, griledoj
degiknoos endokigos, enkodigos
degiknosu endokigus, enkodigus
degiknou enkodigu, endokigu
degilnsuuŝ enŝuldigus, senŝuldigu
deginost dentigos, digeston
degistu degutis, digestu
degjnoo geodojn, ondegoj
degnoo ondego, geodon
deiijmnos demisiojn, ideismojn, dimensioj
deiijmos demisioj, ideismoj
deiijnnostv vendistinoj, divenistojn
deiiklnoss disleksion, dekonsilis
deiikrst direktis, kreditis
deiikrt direkti, krediti
deiilr deliri, eldiri
deiilrs eldiris, deliris
deiimnos dimensio, demision, ideismon
deiimos demisio, ideismo
deiimprs dispremi, deprimis
deiinnostv vendistino, diveniston
deiinrstuĝ deturniĝis, entrudiĝis
deiinrtuĝ deturniĝi, entrudiĝi
deiiprsu piedirus, repudiis
deiipru repudii, piediru
deiirst diserti, ridetis
deiirsv diversi, derivis, revidis
deiirsz deziris, rezidis
deiirv derivi, revidi
deiirz deziri, rezidi
deijknoorrt kreditorojn, direktorojn
deijknoors sorikedojn, konsideroj
deijknop pedikojn, pikedojn
deijknopr krepidojn, predikojn
deijknort kreditojn, direktojn
deijknot deiktojn, ediktojn
deijkoorrt direktoroj, kreditoroj
deijkop pikedoj, pedikoj
deijkopr krepidoj, predikoj
deijkort kreditoj, direktoj
deijkot deiktoj, ediktoj
deijlmno limedojn, mendiloj, dilemojn
deijlmo limedoj, dilemoj
deijlnnosu seninduloj, sendiulojn
deijlnor dreniloj, eldirojn, delirojn
deijlor deliroj, eldiroj
deijmnor ridemojn, rimedojn
deijmnos semidojn, deismojn
deijmor ridemoj, rimedoj
deijmos semidoj, deismoj
deijnnoopt pitonedojn, piednotojn
deijnnost destinojn, senditojn
deijnnov envidojn, divenojn
deijnoopt pitonedoj, piednotoj
deijnoprt pteridojn, dipterojn
deijnost senditoj, destinoj
deijnov videojn, envidoj, videjon, deviojn, divenoj
deijoprt dipteroj, pteridoj
deijov videjo, videoj, devioj
deiklo dekilo, deloki
deiklot dekolti, delikto
deiknnos kondensi, indekson
deiknooprs korespondi, peroksidon
deiknoorrt kreditoron, direktoron
deiknop pedikon, pikedon
deiknopr predikon, krepidon
deiknort direkton, krediton
deiknot deikton, edikton
deikoorrt direktoro, kreditoro
deikop pediko, pikedo
deikopr krepido, prediko
deikorst kreditos, direktos
deikort direkto, kredito, dektrio
deikot deikto, edikto
deikrstu direktus, kreditus, reduktis
deikrt dektri, tridek
deikrtu redukti, direktu, kreditu
deikssu eksudis, deskuis, eksidus
deiksu deskui, eksudi, eksidu, edukis
deilmno mendilo, limedon, dilemon
deilmo dilemo, limedo, modeli
deilnnosu senindulo, sendiulon
deilnops spindelo, pendolis
deilnor drenilo, eldiron, deliron
deilnos sendilo, eldonis
deilor deliro, eldiro
deilors deliros, eldiros
deilrsu delirus, eldirus
deilru deliru, eldiru
deimnor ridemon, rimedon
deimnos deismon, semidon
deimor ridemo, rimedo
deimorst dormetis, mordetis
deimort dermito, dormeti, mordeti
deimos deismo, semido
deimprsu deprimus, dispremu
deinnost indentos, senditon, destinon
deinnov divenon, envidon
deinop deponi, piedon
deinoprss respondis, disperson
deinops dispneo, deponis
deinor ordeni, redoni
deinors redonis, ordenis
deinorstuĝ deturniĝos, entrudiĝos
deinos endosi, dieson
deinost destino, sendito
deinostt dentisto, tondetis
deinov diveno, envido, devion, videon
deinrstuuĝ deturniĝus, entrudiĝus
deinrtuuĝ deturniĝu, entrudiĝu
deioprt deporti, pterido
deiors deiros, erodis
deiorsst dresisto, disertos
deiorst diserto, ridetos
deiorsv diservo, revidos, derivos
deiorsz deziros, rezidos
deiortu erudito, editoru
deiov devio, video
deipr perdi, predi
deiprs predis, perdis
deiprssu dispersu, desupris
deirstu ridetus, disertu, detruis
deirsu deirus, erudis
deirsuv revidus, diversu, derivus
deirsuz rezidus, dezirus
deirtu detrui, ridetu
deiru erudi, deiru
deiruv derivu, revidu
deiruz deziru, rezidu
deiv devi, vide
dejknoor okedrojn, dekorojn
dejknosu sekundoj, eksudojn, eskudojn
dejknou knedujo, edukojn
dejkoor dekoroj, okedroj
dejkosu eskudoj, eksudoj
dejlmnoo medolojn, modelojn, dolmenoj
dejlmoo modeloj, medoloj
dejlnop plendoj, plejdon
dejlnou nudeloj, duelojn, ludejon
dejlopu deploju, pudeloj
dejlou ludejo, dueloj
dejmnnoo domenojn, demonojn, monedojn
dejmno medojn, mendoj
dejmnoo monedoj, domenoj, demonoj
dejmnoorst domestrojn, demonstroj
dejmnoort dormetojn, mordentoj
dejmnoot metodojn, dometojn
dejmnor dermojn, merdojn
dejmnortu trudemojn, dutermojn
dejmoot metodoj, dometoj
dejmor dermoj, merdoj
dejmortu dutermoj, trudemoj
dejnnos sendojn, densojn
dejnnot dentojn, tendojn
dejnooprt deportojn, torpedojn, pordetojn
dejnoops spondeoj, posedojn
dejnoor erodojn, ordenoj
dejnopr predojn, perdojn
dejnortu redutojn, entrudoj, detruojn
dejnos densoj, sendoj
dejnosttu testudojn, studentoj
dejnot tendoj, dentoj, tedojn
dejnotu duetojn, etudojn
dejnov devojn, vendoj
dejooprt torpedoj, deportoj, pordetoj
dejopr perdoj, predoj
dejortu detruoj, redutoj
dejotu duetoj, etudoj
deknnosu sekundon, kondensu
deknoor okedron, dekoron
deknosu sekundo, eksudon, eskudon
dekoor dekoro, okedro
dekossu deskuos, eksudos
dekosu eksudo, eskudo, edukos
dekru krude, kredu
dekssuu deskuus, eksudus
deksuu deskuu, edukus, eksudu
delmnoo dolmeno, modelon, medolon
delmoo medolo, modelo
delmou ludemo, modelu
delnopu pendolu, pudelon
delnotu tedulon, eltondu
delnou nudelo, duelon, eldonu
demnnoo monedon, domenon, demonon
demno mendo, monde, medon
demnoo demono, domeno, monedo
demnoorst demonstro, domestron
demnoort mordento, dormeton
demnoot metodon, dometon
demnor merdon, dermon
demnortu trudemon, dutermon
demoorst domestro, dormetos, mordetos
demoot dometo, metodo
demor dermo, merdo
demorstu dormetus, mordetus
demortu dutermo, trudemo, mordetu, dormetu
dennos denson, sendon
dennot tendon, denton
denooprt torpedon, deporton, pordeton
denoops spondeo, deponos, posedon
denoor ordeno, erodon
denoors senordo, redonos, ordenos
denopr predon, perdon
denors dorsen, drenos
denorsu ordenus, redonus
denortu entrudo, reduton, detruon
denoru redonu, ordenu
denos denso, sendo
denosttu studento, tondetus, testudon
denosv vendos, svedon
denot dento, tendo, tedon
denotu etudon, dueton
denov vendo, devon
deooprt deporto, pordeto, torpedo
deopr perdo, predo
deoprs predos, perdos
deorsu erudos, erodus
deortu detruo, reduto
deosv svedo, devos
deotu dueto, etudo
deprsu perdus, predus
depru perdu, predu
dfino fondi, fidon
dfjnoor frondoj, fjordon
dfnou fundo, fondu
dgiiijlnov vidigilojn, gvidlinioj
dgiiilnov gvidlinio, vidigilon
dgiiilos disigilo, solidigi, idoligis
dgiiis disigi, sidigi, diigis
dgiiiss sidigis, disigis
dgiijnno indignoj, indigojn
dgiijno diigojn, indigoj
dgiilosu idoligus, solidigu
dgiinno indigno, indigon
dgiino indigo, diigon
dgiinor dronigi, rondigi
dgiinors rondigis, dronigis
dgiinos disigon, indigos
dgiinsu indigus, nudigis
dgiinu nudigi, indigu
dgiiors ridigos, ordigis
dgiios disigo, diigos
dgiioss disigos, sidigos
dgiirsu surdigi, ridigus
dgiissu sidigus, disigus
dgiisu diigus, duigis, sidigu, disigu
dgiiu duigi, diigu
dgijnno dingojn, dignojn
dgijno dingoj, digojn, dignoj
dginno dingon, dignon
dgino digno, dingo, digon
dginoors rondigos, dronigos
dginorsu rondigus, dronigus
dginoru rondigu, dronigu
dgirsu gudris, gurdis
dgiru gudri, gurdi
dgjnoru gurdojn, gudrojn, grundoj
dgjoru gurdoj, gudroj
dgnorsu grundos, grondus
dgnoru grundo, gurdon, grondu, gudron
dgorsu gudros, gurdos
dgoru gudro, gurdo
dgrsuu gudrus, gurdus
dgruu gurdu, gudru
dhijnoru hirundoj, hirudojn
dhinoru hirundo, hirudon
diiiprr pridiri, priridi
diiiprrs pridiris, priridis
diiissĝ disiĝis, sidiĝis
diiisĝ disiĝi, sidiĝi
diijkknnoo kokinidojn, kokidinojn
diijkknoo kokidinoj, kokinidoj
diijnno diinojn, indiojn
diijno diinoj, indioj
diikknnoo kokinidon, kokidinon
diikknoo kokidino, kokinido
diikmor mokridi, ridmoki
diikmors ridmokis, mokridis
diiknos sindiko, indikos
diiknost diskonti, distikon
diiknsu kunsidi, indikus
diilmop diplomi, implodi
diilmops implodis, diplomis
diilnnoou ondoliniu, duilionon
diimnos dominis, diismon
diinno diinon, indion
diino diino, indio
diinops disponi, psidion
diioprrs priridos, pridiros
diiossĝ disiĝos, sidiĝos
diiprrsu pridirus, priridus
diiprru priridu, pridiru
diir diri, ridi
diirs ridis, diris
diirsst stridis, distris
diirst distri, stridi
diissuĝ disiĝus, sidiĝus
diisuĝ disiĝu, sidiĝu
dijklnnou nuklidojn, knidulojn
dijklnoru drinkuloj, kudrilojn
dijklnou kniduloj, dikulojn, nuklidoj
dijknnou dukinojn, inkudojn
dijknoort doktrinoj, korditojn
dijknoos iksodojn, oksidojn
dijknoost dokistojn, diskontoj
dijknou dukinoj, inkudoj
dijkoos oksidoj, iksodoj
dijlnoos sondiloj, solidojn
dijmnosu judismon, nudismoj
dijnnoos sindonoj, sinodojn
dijnnou inundoj, judinon
dijno diojn, indoj, idojn
dijnor dirojn, ridojn
dijnoru diurnoj, duriojn
dijnov vindoj, vidojn
dijo idoj, dioj
dijor ridoj, diroj
diklnoru drinkulo, kudrilon
diklnou nuklido, dikulon
dikmoors mokridos, ridmokos
dikmorsu ridmokus, mokridus
dikmoru ridmoku, mokridu
diknnou inkudon, dukinon
diknoort doktrino, korditon
diknoos oksidon, iksodon
diknoost diskonto, dokiston
diknorstu kuntordis, kudriston
diknostu induktos, diskontu, diskuton, kondutis
diknotu indukto, konduti
diknou dukino, inkudo
diko diko, kodi
dikoor korodi, orkido
dikoos iksodo, oksido
dikos disko, kodis
dilmoops implodos, diplomos
dilmopsu implodus, diplomus
dilmopu implodu, diplomu
dilmu dumil, muldi
dilnoos sondilo, solidon
dilnou ludoni, diluon
dilsu idlus, ludis
dilu ludi, idlu
dimnosu nudismo, ondumis, dominus
dimnou numido, ondumi, dominu
dimor dormi, mordi
dimors mordis, dormis
dinnoos sindono, sinodon
dino doni, indo, nodi, ondi, dion, idon
dinooprst pritondos, pordiston
dinoor ordoni, rodion
dinop pindo, pondi
dinor droni, ridon, diron
dinorst tondris, distron
dinort tindro, tondri
dinoru diurno, durion
dinos sondi, donis, nodis, ondis, indos
dinov vindo, vidon
dinsuv vundis, vindus
dinuv vundi, vindu
dio dio, ido
dioor odori, rodio
dior diro, rido, rodi
diors ridos, rodis, diros
diorsst distros, stridos
diorst distro, tordis
dirsstu stridus, distrus
dirstu trudis, distru, stridu
dirsu ridus, dirus
diru diru, ridu
djkmnooo komodojn, kondomoj
djknnooor kondorojn, kordonojn
djknoo kodojn, dokojn
djknooor korodojn, kondoroj, kordonoj
djknouu kuduojn, dukujon
djkoo dokoj, kodoj
djkouu dukujo, kuduoj
djlmnooru modlurojn, ruldomojn, nordlumoj
djlmnoou ludmonoj, modulojn
djlmooru modluroj, ruldomoj
djlnnnoouu duonlunojn, lunduonojn
djlnnoouu duonlunoj, lunduonoj
djlnou ludojn, lundoj
djloos soldoj, jodlos
djlou jodlu, ludoj
djmnoo mondoj, domojn, modojn
djmoo domoj, modoj
djnnoo donojn, nodojn, ondojn
djnnoor rondojn, nordojn, dornojn
djnoo nodoj, odojn, jodon, donoj, ondoj
djnooor ordonoj, odorojn
djnoor nordoj, rodojn, dornoj, rondoj, ordojn
djnoors dorsojn, drosojn
djnoort tondroj, tordojn
djnopru drupojn, pudrojn
djnortu tundroj, turdojn, trudojn
djnou judon, dunoj
djoo jodo, odoj
djoor rodoj, ordoj
djoors drosoj, dorsoj
djopru drupoj, pudroj
djortu trudoj, turdoj
dkmnooo kondomo, komodon
dknnooor kondoron, kordonon
dknoo dokon, kodon
dknooor kondoro, kordono, korodon
dkoo doko, kodo
dkou duko, kodu
dlmnooru nordlumo, ruldomon, modluron
dlmnoou ludmono, modulon
dlmooru modluro, ruldomo
dlmosu muldos, modlus
dlmou muldo, modlu
dlnnnoouu duonlunon, lunduonon
dlnnoouu duonluno, lunduono
dlnosuu sudulon, ludonus
dlnou lundo, ludon
dlnouu nudulo, ludonu
dmnoo mondo, domon, modon
dmnoosu moduson, ondumos
dmoo domo, modo
dmoors dormos, mordos
dmorsu mordus, murdos, dormus
dmoru murdo, dormu, mordu
dnnoo nodon, donon, ondon
dnnoor dornon, rondon, nordon
dnoo dono, nodo, ondo, odon
dnooor ordono, odoron
dnoor dorno, nordo, rondo, ordon, rodon
dnoors droson, dronos, dorson
dnoort tondro, tordon
dnoos nodos, donos, sodon, ondos
dnopru pudron, drupon
dnopu pundo, pondu
dnortu tundro, trudon, tondru, turdon
dnoru rundo, dronu
dnostu tondus, studon
dnosu sondu, donus, nodus, ondus, sudon
dnotu tondu, duton
dnou duno, ondu, nodu, donu
door ordo, rodo
doors dorso, droso, rodos
dopru drupo, pudro
dorstu tordus, trudos
dortu trudo, turdo, tordu
dostu studo, dotus
dotu duto, dotu
douz duzo, dozu
eeekrst ekstere, sekrete
eefijlnnoot felietonojn, telefoniojn
eefijlnoot felietonoj, telefonioj
eefilnnoot telefonion, felietonon
eefilnoot felietono, telefonio
eefjknoprt prefektojn, perfektojn
eefjkoprt perfektoj, prefektoj
eefknoprt prefekton, perfekton
eefkoprt perfekto, prefekto
eegijnnnort generintojn, rentgeniojn
eegijnnort rentgenioj, generintoj
eegilnosĉ ĉensegilo, elĉenigos
eeginnnort generinton, rentgenion
eeginnort generinto, rentgenio
eeginor energio, regione
eegjjnors gresejojn, gejserojn
eegjjors gresejoj, gejseroj
eegjklnoru kruelegojn, kuleregojn
eegjkloru kruelegoj, kuleregoj
eegjnors gejseron, gresejon
eegjnort egretojn, regentoj
eegjors gejsero, gresejo
eegklnoru kuleregon, kruelegon
eegkloru kruelego, kulerego, koleregu
eegnort regento, egreton
eeiimnrtt intermeti, intermite
eeijjmnort ermitejojn, mejtnerioj
eeijknotvz veziketojn, ekvizetojn
eeijkotvz ekvizetoj, veziketoj
eeijlmnnotu eminentuloj, nemetiulojn
eeijlnorv rivelejon, levierojn
eeijlorv rivelejo, levieroj
eeijmnnort mejtnerion, minterenoj
eeijmnort mejtnerio, emeritojn, ermitejon
eeijmort ermitejo, emeritoj
eeijnoprrtt preteritojn, interpretoj
eeikllnoortt telekontroli, elektroliton
eeiklorst elirkesto, koleretis
eeiklrst elstreki, elektris
eeiklst selekti, elektis
eeiknnnorsttu kurentintenso, interkonsentu
eeiknotvz ekvizeton, veziketon
eeiknsst ekstensi, eksentis
eeiknst eksenti, enketis
eeikotvz ekvizeto, veziketo
eeilmnnotu eminentulo, nemetiulon
eeilnst silente, eltenis
eeimnst sentime, enmetis
eeinnst intense, entenis
eeinnsv envenis, venenis
eeinnv enveni, veneni
eeinoprrtt interpreto, preteriton
eeinprst serpenti, penetris
eeinrsv inverse, revenis
eeinrt intere, reteni
eeiprs esperi, pereis
eejjnort entjeroj, retejojn
eejklnnor krenelojn, kelnerojn
eejklnor kelneroj, kreneloj
eejklnost skeletojn, selektojn
eejklost skeletoj, selektoj
eejknoprst respektojn, ekspertojn
eejknorst eksterojn, sterkejon, sekretojn
eejkoprst ekspertoj, respektoj
eejkorst sterkejo, sekretoj, eksteroj
eejlnoopt epoletojn, telopeojn
eejlnor lernejo, reelojn
eejlnort leterojn, telerojn
eejloopt epoletoj, telopeoj
eejlort leteroj, teleroj
eejmnoort teoremojn, meteorojn
eejmoort teoremoj, meteoroj
eejnnoprt terpenojn, penetrojn
eejnnort eternojn, terenojn, entjeron, entreojn
eejnnot tenejon, etenojn
eejnoprs presejon, esperojn
eejnoprt penetroj, terpenoj
eejnoprtĉ terpeĉojn, ĉerpetojn
eejnorrsv reversojn, verserojn
eejnorst esterojn, estrejon
eejnort entjero, retejon, eternoj, entreoj, eterojn, terenoj
eejnostv stevenoj, vestejon
eejnot tenejo, etenoj
eejoprs presejo, esperoj
eejoprtĉ ĉerpetoj, terpeĉoj
eejorrsv reversoj, verseroj
eejorst estrejo, esteroj
eejort retejo, eteroj
eeklmopz ekzemplo, kompleze
eeklnnor kelneron, krenelon
eeklnor kelnero, krenelo
eeklnost skeleton, selekton
eeklorstu eksterulo, koleretus
eeklortu tekulero, koleretu
eeklost selekto, skeleto, elektos
eeklrstu elstreku, elektrus
eeklstu selektu, elektus
eekmnorst krementos, ekstremon
eeknoprst eksperton, respekton
eeknorst eksteron, sekreton
eeknosst senkoste, eksentos
eeknsstu eksentus, ekstensu
eeknstu eksentu, enketus
eekoprst eksperto, respekto
eekorst ekstero, sekreto
eelnoopt epoleton, telopeon
eelnort leteron, teleron
eelnos seleno, solene
eelnov nevole, veleno
eeloopt epoleto, telopeo
eelort letero, telero
eemnoort teoremon, meteoron
eemnoprs senrompe, enpremos, permeson
eemnor enorme, ermeno
eemnost sentemo, enmetos
eemoort meteoro, teoremo
een ene, nee
eennoprt penetron, terpenon
eennort entreon, eternon, terenon
eennost entenos, neeston
eennosv envenos, venenos
eennsuv envenus, venenus
eennuv venenu, envenu
eenoprrs reprenos, represon
eenoprs persone, esperon
eenoprst serpento, penetros
eenoprstv vesperton, preventos
eenoprt penetro, terpeno
eenoprtĉ terpeĉon, ĉerpeton
eenorrsv verseron, reverson
eenorst esteron, retenos
eenorstv senvorte, sveteron
eenort entreo, eterno, tereno, eteron
eenprstu serpentu, penetrus
eeoprs espero, pereos
eeoprtĉ terpeĉo, ĉerpeto
eeorrsv reverso, versero
eeprsu pereus, esperu
effknooorss fosforeskon, forkonfesos
efgijlnor grifelojn, fringeloj
efgilnor fringelo, grifelon
efgiors forgesi, gisfero
efiir ferii, fieri
efiirs feriis, fieris
efijklnoors infloreskoj, filokserojn
efijknnoot fonetikojn, konfitejon
efijkno fenikoj, efikojn
efijknoor koniferoj, korifeojn
efijknoot konfitejo, fonetikoj
efijnor inferoj, feriojn
efijnorz freziojn, zefirojn, frizejon
efijorz frizejo, frezioj, zefiroj
efiklnoors infloresko, filokseron
efikno feniko, efikon
efiknoor konifero, korifeon
efiknos fenikso, konfesi
efilnos felison, enfilos
efilos elfosi, feliso
efimnot fomenti, mefiton
efimort firmeto, formeti
efinor infero, ferion
efinort forteni, nefrito
efinorz zefiron, frezion
efinosst infestos, festonis
efinost festoni, infesto
efior ferio, oferi
efiors serifo, oferis, ferios, fieros
efiorst foresti, fetoris, ofertis
efiort fetori, oferti
efiorz frezio, zefiro
efirsu suferi, ferius, fierus
efiru feriu, fieru
efjknnoos foksenojn, konfesojn
efjknoos konfesoj, foksenoj
efjlnnoor fornelojn, florenojn
efjlno felojn, elfojn
efjlnoor ferolojn, forneloj, florenoj
efjlnou fuelojn, funeloj, fluejon
efjlo feloj, elfoj
efjlou fluejo, fueloj
efjmnnooor feromonojn, monoferojn
efjmnooor monoferoj, feromonoj
efjno fenoj, feojn
efjnoor oferojn, freonoj, orfejon
efjnoort trofeojn, fetorojn, torfejon, ofertojn
efjnoost ofsetojn, festonoj
efjnor ferojn, refojn
efjnort fretojn, trefojn
efjnoĉ ĉefojn, feĉojn
efjo foje, feoj
efjoor orfejo, oferoj
efjoort torfejo, fetoroj, ofertoj, trofeoj
efjor feroj, refoj
efjort fretoj, trefoj
efjoĉ ĉefoj, feĉoj
efknnoos konfeson, foksenon
efknoos fokseno, konfeso
eflnnoor fornelon, florenon
eflno elfon, felon
eflnoor floreno, fornelo, ferolon
eflnou funelo, fuelon
eflo elfo, felo
eflosu fuelos, elfosu
efmnnooor monoferon, feromonon
efmnooor feromono, monofero
efmortu terfumo, formetu
efno feno, feon
efnoor freono, oferon
efnoorst foreston, fortenos
efnoort fetoron, oferton, trofeon
efnoost festono, ofseton
efnor feron, refon
efnort freton, trefon
efnortu refuton, fortenu
efnostu fusteno, festonu
efnoĉ feĉon, ĉefon
efoorst foresto, ofertos, fetoros
efoort fetoro, oferto, trofeo
efor fero, refo
efors sfero, refos
eforstu ofertus, forestu, fetorus, refutos
eforsu sufero, oferus
efort forte, freto, trefo
efortu refuto, ofertu, fetoru
efost festo, softe
efot feto, ofte
efoĉ feĉo, ĉefo
efru frue, refu
egiijlnnort integrilojn, interligojn
egiijlnooostt etnologiistoj, teologiistojn
egiijlnort interligoj, integriloj
egiiknrsu enkursigi, rekunigis
egiiks eksigi, sekigi, ekigis
egiikss eksigis, sekigis
egiilnnort interligon, integrilon
egiilnooostt etnologiisto, teologiiston
egiilnorst interligos, steriligon
egiilnort integrilo, interligo
egiils sigeli, eligis
egiilsĝ ĝeligis, leĝigis
egiilĝ leĝigi, ĝeligi
egiin enigi, neigi
egiinopsŝ enŝipigos, enpoŝigis
egiinor eringio, origine
egiinorsv inversigo, renovigis
egiins enigis, neigis
egiinsst ingestis, sentigis, estingis
egiinst estingi, ingesti, sentigi
egiiprs presigi, spiregi
egiiprss presigis, spiregis
egiirst restigi, tiregis
egiist estigi, etigis
egijknnnoott kontingentoj, kontentigojn
egijknos eksigojn, sekigojn
egijkos eksigoj, sekigoj
egijlnno nigelojn, lignejon
egijlno lignejo, eligojn, nigeloj, ligeojn, legiojn
egijlnooot etnologioj, teologiojn, etologiojn
egijlnoootĥ teĥnologioj, oligoĥetojn
egijlnor gerilojn, regilojn, ligneroj
egijlnos segilojn, sigelojn
egijlnot tegilojn, glitejon
egijlo legioj, ligeoj, eligoj
egijlooot teologioj, etologioj
egijlor geriloj, regiloj
egijlos sigeloj, segiloj
egijlot glitejo, tegiloj
egijmnno meningoj, enigmojn
egijmnnor migrenojn, meringojn
egijmnor migrenoj, miregojn, meringoj
egijnno geniojn, gineojn, gejinon, enigojn
egijno gejino, enigoj, genioj, gineoj
egiknnnoott kontingento, kontentigon
egiknorsu enkursigo, rekunigos
egiknos sekigon, eksigon
egiknrsuu enkursigu, rekunigus
egikos eksigo, sekigo, ekigos
egikoss eksigos, sekigos
egikrsu kuregis, kriegus
egikru kuregi, kriegu
egikssu sekigus, eksigus
egiksu eksigu, sekigu, ekigus
egillo ellogi, legilo
egilno nigelo, legion, ligeon, eligon
egilnooot etnologio, teologion, etologion
egilnor lignero, regilon, gerilon
egilnos sigelon, segilon
egilo eligo, legio, ligeo
egilooot etologio, teologio
egilor gerilo, regilo
egilos segilo, sigelo, eligos
egilosĝ leĝigos, ĝeligos
egilot tegilo, tegoli
egilsu eligus, sigelu
egilsuĝ leĝigus, ĝeligus
egiluĝ ĝeligu, leĝigu
egimnno meningo, enigmon
egimnnor migrenon, meringon
egimnoprs premsigno, impregnos
egimnor meringo, migreno, miregon
eginno gineon, enigon, genion
egino enigo, genio, gineo
eginoprssu supersigno, personigus
eginorst integros, registon
eginos senigo, neigos, enigos
eginosst estingos, sentigos, ingestos, segiston
eginsstu estingus, sentigus, ingestus
eginstu estingu, engutis, sentigu, ingestu
eginsu genuis, enigus, neigus
eginu genui, enigu, neigu
egioprss presigos, spiregos
egiorrstu surterigo, terurigos
egiorst registo, tiregos
egiosst segisto, estigos
egiprssu spiregus, presigus
egiprsu presigu, spiregu
egir geri, regi
egirs geris, regis
egirstu restigu, tiregus
egisstu sugesti, estigus
egist gesti, tegis
egistu estigu, etigus
egjklnoo kolegojn, eklogojn
egjkloo eklogoj, kolegoj
egjlnnotu lentugojn, glutenojn
egjlnooot teologojn, etnologoj
egjlnoor lornegoj, regolojn
egjlnoru ulgenroj, regulojn
egjlnotu lentugoj, glutenoj, gluteojn, glutejon
egjlotu glutejo, gluteoj
egjmnoo omegojn, genomoj
egjnnor genrojn, regnojn, grenojn
egjnnot gentojn, gnetojn
egjno gejon, genoj
egjnor regnoj, grenoj, genroj
egjnors gresojn, grejson
egjnost stegojn, gestojn
egjnot gentoj, tegojn, gnetoj, getojn
egjors grejso, gresoj
egjost stegoj, gestoj
egjot tegoj, getoj
egklnoo eklogon, kolegon
egkloo eklogo, kolego
eglnnotu lentugon, glutenon
eglno longe, legon
eglnooot etnologo, teologon
eglnoor lornego, regolon
eglnoru ulgenro, regulon
eglnotu gluteno, lentugo, gluteon
eglo lego, loge
eglostu tegolus, elgutos
eglotu gluteo, tegolu
egmnoo genomo, omegon
egnnor grenon, genron, regnon
egnnot gneton, genton
egnor genro, greno, regno
egnorsuv guvernos, sevrugon
egnost stegon, geston
egnot gento, gneto, tegon, geton
egors greso, regos, geros
egost gesto, stego, tegos
egot geto, tego
egrsu gerus, regus
egru geru, regu
egstu guste, tegus, gestu
egtu gute, tegu
ehiiorst histerio, historie
ehjmno hejmon, hemojn
ehjmo hejmo, hemoj
ehmo hemo, home
ehnoor honore, heroon
eiiijmmnoprs imperiismojn, empiriismojn
eiiijmmoprs empiriismoj, imperiismoj
eiiijmnoprst empiriistojn, imperiistojn
eiiijmoprst imperiistoj, empiriistoj
eiiilnstĝ silentiĝi, enlitiĝis
eiiimmnoprs empiriismon, imperiismon
eiiimmoprs empiriismo, imperiismo
eiiimnoprst imperiiston, empiriiston
eiiimoprst empiriisto, imperiisto
eiijlmnnot melinitojn, linimentoj
eiijmnopr empiriojn, imperiojn
eiijmnorst ministrejo, simetriojn
eiijmopr imperioj, empirioj
eiijnorvz vizierojn, reviziojn
eiijorvz vizieroj, revizioj
eiikmnorsst sinkretismo, intermiksos
eiiknnorstĝ konsterniĝi, renkontiĝis
eiikssĝ eksiĝis, sekiĝis
eiiksĝ eksiĝi, sekiĝi
eiilmnnot linimento, meliniton
eiilnoprst peristilon, interpolis
eiilnoprt interpoli, reptilion
eiilnstuĝ enlitiĝus, silentiĝu
eiilrsv liveris, rivelis
eiilrv liveri, riveli
eiimnopr empirion, imperion
eiimnorstt sortimenti, intermitos
eiimopr empirio, imperio
eiimprs esprimi, impresi, premiis
eiimprss impresis, esprimis
eiinort itinero, orienti
eiinorvz vizieron, revizion
eiinsstĝ nestiĝis, sentiĝis
eiinstĝ nestiĝi, sentiĝi, teniĝis
eiiorvz revizio, viziero
eiirrstuĝ surteriĝi, retiriĝus
eiistĝ estiĝi, etiĝis
eijjnotv vinjetoj, vitejojn
eijkknor kikerojn, ekkriojn
eijkknot konjekti, teknikoj
eijkkor kikeroj, ekkrioj
eijklmnoort kilometrojn, klinometroj
eijklnno likenojn, nikelojn
eijklnnoortv kirloventojn, konvertilojn
eijklno likenoj, nikeloj
eijklnoortv kirloventoj, konvertiloj
eijklnorv relikvojn, verkilojn
eijklnos ileksojn, ksilenoj
eijklnost teksilojn, kelistojn, sketilojn
eijklnot klientoj, tekilojn, kitelojn
eijklorv relikvoj, verkiloj
eijklost kelistoj, sketiloj, teksiloj
eijklot tekiloj, kiteloj
eijkmnooprs miksoperojn, pensokrimoj
eijkmnort krimetojn, metrikojn
eijkmort metrikoj, krimetoj
eijknno kinejon, ekinojn
eijknnort trinkejon, kreintojn
eijknnotv venkitojn, venkintoj
eijkno kinejo, ekiojn, ekinoj
eijknoopt ektopiojn, poetikojn
eijknoort injektoro, koteriojn
eijknort trinkejo, kreitojn, ikterojn, kreintoj
eijknost insektoj, injektos
eijknot injekto, etikojn
eijknotv venkitoj, kvietojn
eijkoopt poetikoj, ektopioj
eijkort kreitoj, ikteroj
eijlmmnopt limtempojn, templimojn
eijlmmopt limtempoj, templimoj
eijlmno elimojn, limeojn, mielojn
eijlmnoruz mizerulojn, mezurilojn
eijlmo limeoj, mieloj, elimoj
eijlmoruz mezuriloj, mizeruloj
eijlnno lienojn, lineojn
eijlnnortu interulojn, internuloj
eijlnnost sentilojn, silentojn
eijlno ileojn, lienoj, lineoj
eijlnoort retinoloj, loteriojn
eijlnopr perilojn, erpilojn, preniloj
eijlnoprs elspirojn, presilojn
eijlnops elipsojn, pesilojn
eijlnopsu sepiulojn, pensiuloj
eijlnort elitrojn, literojn
eijlnortuv veturilojn, virulentoj
eijlnorv livreojn, liverojn
eijlnost sentiloj, sitelojn, silentoj
eijlnostt stiletojn, testilojn
eijlnostu siluetojn, senutiloj
eijlnot etilojn, teniloj, elitojn
eijlopr periloj, erpiloj
eijloprs elspiroj, presiloj
eijlops elipsoj, pesiloj
eijlort elitroj, literoj
eijlorv livreoj, liveroj
eijlostt testiloj, stiletoj
eijlot elitoj, etiloj
eijmnno minejon, mienojn
eijmnnor merinojn, rimenojn
eijmno minejo, mienoj
eijmnoopst nepotismoj, impostejon
eijmnoprs premisojn, esprimojn, prisemojn, impresojn
eijmnopt impetojn, pimentoj, tempiojn
eijmnor merinoj, rimenoj, emirojn
eijmnort meritojn, terminoj, ermitojn
eijmnorz mizerojn, remizojn, merizojn
eijmnoss simensoj, seismojn
eijmnost teismojn, estimojn
eijmnot etimojn, metiojn
eijmoprs esprimoj, prisemoj, impresoj, premisoj
eijmopt tempioj, impetoj
eijmort meritoj, ermitoj
eijmorz mizeroj, merizoj, remizoj
eijmost teismoj, estimoj
eijmot metioj, etimoj
eijnnooprt entropiojn, proteinojn
eijnnoort treoninoj, orientojn
eijnnops pensiojn, penisojn
eijnnoptu neptunioj, petuniojn
eijnnor reniojn, enirojn, neriojn
eijnnors serinojn, sirenojn
eijnnorst insertojn, stirenojn
eijnnorsuv suvenirojn, universojn
eijnnorsv inversojn, vernisojn
eijnnort retinojn, internoj
eijnnost tenisojn, sintenoj, tensiojn
eijnnot etinojn, tineojn, teniojn
eijnnotv inventoj, vinjeton
eijnnov nevinoj, enviojn
eijnooprst isopterojn, periostojn
eijnooprt proteinoj, entropioj
eijnoort teoriojn, orientoj
eijnoprrt piretrojn, terpirojn
eijnoprs spireojn, enspiroj
eijnoprsst presistojn, persistojn
eijnops pensioj, penisoj, sepiojn
eijnor eniroj, nerioj, irejon, renioj
eijnors sirenoj, serinoj, seriojn
eijnorsstv versistojn, servistojn
eijnorst insertoj, stirenoj
eijnorsuv suveniroj, universoj
eijnorsv vernisoj, inversoj, versiojn
eijnort rijeton, retinoj
eijnorz rizejon, rezinoj
eijnost tensioj, tenisoj
eijnostt teistojn, intestoj
eijnostv steviojn, investoj
eijnot jetion, tenioj, etinoj, tineoj
eijnotv vinjeto, vitejon
eijooprst isopteroj, periostoj
eijoprrt terpiroj, piretroj
eijoprsst persistoj, presistoj
eijorsstv servistoj, versistoj
eik eki, kie
eikknor konkeri, ekkrion, kikeron
eikknors konsekri, konkeris
eikknot konekti, tekniko
eikkor ekkrio, kikero
eikkort korekti, kriketo
eikl kiel, leki
eiklmnoort klinometro, kilometron
eiklmnossu lumineskos, seksumilon
eiklnno nikelon, likenon
eiklnnoortv kirloventon, konvertilon
eiklno likeno, nikelo
eiklnoortv kirlovento, konvertilo
eiklnorst klisteron, eltrinkos
eiklnorv verkilon, relikvon
eiklnos ksileno, ilekson, nikelos
eiklnost keliston, teksilon, sketilon
eiklnot kliento, tekilon, kitelon
eiklopr perkoli, repliko
eikloprs replikos, perkolis
eiklorv relikvo, verkilo
eiklost kelisto, sketilo, teksilo
eiklosv skoveli, elvokis, elkovis
eiklot kitelo, tekilo
eiklov elkovi, elvoki
eiklpssu spekulis, eklipsus
eiklpsu spekuli, kupelis, eklipsu
eikmnooprs pensokrimo, miksoperon
eikmnort metrikon, krimeton
eikmort krimeto, metriko
eiknnorst konsterni, renkontis
eiknnorstuĝ konsterniĝu, renkontiĝus
eiknnort renkonti, kreinton
eiknnost konsenti, insekton
eiknnotv venkinto, venkiton
eiknnstu kunsenti, kuntenis
eikno ekino, ekion
eiknoopt poetikon, ektopion
eiknops eksponi, penikos
eiknor rekoni, erikon
eiknorssv konversis, konservis
eiknorstt tirkeston, trinketos
eiknorstv verkiston, konvertis
eiknorsv konservi, konversi, eskviron
eiknort kreinto, kreiton, ikteron
eiknortv konverti, verkinto
eiknostt kontesti, testikon
eiknotv venkito, kvieton
eiknv kvine, venki
eikoopt ektopio, poetiko
eikoprsst skipestro, eksportis
eikoprst eksporti, krepitos
eikorsv eskviro, revokis, vekrios
eikort iktero, kreito
eikorv kreivo, revoki
eikossĝ sekiĝos, eksiĝos
eikprstu perkutis, krepitus
eikprtu perkuti, krepitu
eikrsst strekis, sterkis
eikrst sterki, streki
eikrsu sukeri, ekirus
eikrsv verkis, kveris, krevis
eikrv krevi, kveri, verki
eiks kies, ekis
eiksst teksis, sketis
eikssuĝ eksiĝus, sekiĝus
eikst sketi, teksi
eiksuĝ sekiĝu, eksiĝu
eiksv sekvi, vekis
eilmmnopt templimon, limtempon
eilmmopt limtempo, templimo
eilmno limeon, elimon, mielon
eilmnort elmontri, mirtelon
eilmnoruz mizerulon, mezurilon
eilmo elimo, limeo, mielo
eilmoruz mezurilo, mizerulo
eilmps sepmil, simple
eilnno lienon, lineon
eilnnortu internulo, interulon
eilnnost silenton, sentilon
eilno lieno, lineo, ileon
eilnoort retinolo, loterion
eilnopr prenilo, perilon, erpilon
eilnoprs elspiron, presilon
eilnops pesilon, elipson
eilnort elitron, literon
eilnortuv virulento, veturilon
eilnorv livreon, liveron
eilnos soleni, nielos
eilnoss sensilo, solenis
eilnost sentilo, silento, sitelon
eilnostt testilon, stileton
eilnostu senutilo, silueton
eilnosv nivelos, lesivon
eilnot tenilo, eliton, etilon
eilnstu tunelis, silentu
eilo ileo, olei
eilopr erpilo, perilo
eiloprs elspiro, esplori, presilo
eiloprss esploris, elspiros
eiloprst ploretis, elportis
eiloprt elporti, ploreti, reptilo
eilops elipso, pesilo
eilopst pelisto, petolis
eilorst listero, toleris, eltiros
eilorsv servilo, rivelos, liveros
eilort elitro, litero, toleri
eilorv livero, livreo
eilostt stileto, testilo
eilosvŝ elviŝos, ŝovelis, elŝovis
eilot elito, etilo
eilovŝ elŝovi, ŝoveli
eilp peli, plie
eilpsstu sepultis, elsputis
eilpstu elsputi, sepulti
eilrsuv liverus, rivelus
eilruv rivelu, liveru
eimnno neniom, mienon
eimnnor rimenon, merinon
eimnopr promeni, premion
eimnoprs premison, impreson, esprimon, prisemon, promenis
eimnopt pimento, impeton, tempion
eimnor merino, renomi, rimeno, emiron
eimnors rimeson, renomis
eimnort termino, ermiton, meriton
eimnorz remizon, merizon, mizeron
eimnos mienos, mesion
eimnoss simenso, seismon
eimnost teismon, estimon
eimnot etimon, metion
eimoprs esprimo, impreso, premiso, prisemo, promesi, premios
eimoprss esprimos, promesis, impresos
eimopst septimo, impetos
eimopt impeto, tempio
eimorst mistero, meritos
eimort ermito, merito
eimorz merizo, mizero, remizo
eimosst sistemo, estimos
eimost estimo, teismo
eimot etimo, metio
eimprssu esprimus, impresus
eimprsu esprimu, premius, impresu
eimrsstu surmetis, muestris
eimrstu muestri, surmeti, meritus, retumis
eimrsuz remizus, mezuris
eimrtu retumi, meritu
eimruz mezuri, remizu
eims mise, semi, emis
eimst temis, metis
eimt meti, temi
einnooprt entropion, proteinon
einnoort treonino, orienton
einnops pension, penison
einnoptu neptunio, petunion
einnor eniron, nerion, renion
einnors serinon, sirenon
einnorst stirenon, inserton
einnorsuv suveniron, universon
einnorsv inverson, vernison
einnort interno, retinon
einnost sinteno, tenison, tension
einnostv investon, inventos
einnot tenion, etinon, tineon
einnov nevino, envion
einooprt entropio, proteino
einoort oriento, teorion
einoprrt piretron, terpiron
einoprs enspiro, spireon
einoprss responsi, enspiros
einoprsst persiston, presiston
einoprstt pentristo, posttreni
einoprt enporti, ripeton
einops peniso, pensio, sepion
einopsst pensisto, postenis
einopst posteni, spineto, poentis
einor eniro, nerio, renio
einors resoni, serino, sireno, serion, eniros
einorsstv versiston, serviston
einorst inserto, stireno
einorstv invertos, siverton
einorsuv suveniro, universo
einorsv inverso, verniso, version
einortu rutenio, orientu
einorz rezino, rezoni
einosstĝ sentiĝos, nestiĝos
einost teniso, tensio
einostt intesto, teiston
einostv investo, stevion
einostĝ teniĝos, estiĝon
einosĝ eniĝos, sieĝon
einot etino, tenio, tineo
einps pensi, penis
einrst sterni, ternis, trenis
einrstu insertu, turneis
einrt inter, terni, treni
einsst sentis, nestis
einsstuĝ nestiĝus, sentiĝus
einst nesti, senti, tenis
einstuĝ teniĝus, sentiĝu, nestiĝu
einsv sveni, venis
einsĝ ĝenis, neĝis
eint teni, tien
einĝ neĝi, ĝeni
eiopprrss perspiros, prosperis
eiopprst prestipo, propetis
eioprrt piretro, reporti, terpiro
eioprs opresi, sopire, spireo
eioprsst persisto, presisto
eioprsstt postresti, protestis
eioprstĝ prestiĝo, pretiĝos
eioprt ripeto, triope
eiorsstv servisto, versisto
eiostv stevio, vetois, evitos
eiostĝ estiĝo, etiĝos
eipr erpi, peri
eiprs presi, peris, erpis
eiprstu ripetus, eruptis
eiprtu erupti, ripetu
eipst spite, petis
eipsz spezi, pezis
eirrstu teruris, retirus
eirrtu teruri, retiru
eirsst estris, restis
eirssv servis, versis
eirst estri, resti
eirsv servi, versi, revis
eist esti, ties
eisttuŝ ŝutetis, tuŝetis
eistuĝ etiĝus, estiĝu
eistv vesti, vetis
eisĉ ĉesi, ĉies
eittuŝ tuŝeti, ŝuteti
ejjknorsuu sukerujojn, sukurejojn
ejjkorsuu sukurejoj, sukerujoj
ejjlmno mjelojn, mejlojn
ejjlmo mjeloj, mejloj
ejjno jenoj, ejojn
ejjnotu ujetojn, tenujoj
ejkklnoot koktelojn, kolektojn
ejkkloot kokteloj, kolektoj
ejkknnoot konjekton, konektojn
ejkknoort kroketojn, korektojn
ejkknoot konjekto, konektoj
ejkkoort kroketoj, korektoj
ejkllnouu ukulelojn, nukleuloj
ejklno kejlon, kleojn, kelojn
ejklnoor kolerojn, kreolojn
ejklnoort lektorojn, terkolojn
ejklnosu eskulojn, uleksojn
ejklo kejlo, keloj, kleoj
ejkloor kreoloj, koleroj
ejkloort terkoloj, lektoroj
ejklosu eskuloj, uleksoj
ejkmnoot kometojn, komentoj
ejkmnortu turkmenoj, rektumojn
ejknnoor korneojn, rekonojn
ejknnoorsv konversojn, konservojn
ejknnoort kornetojn, renkontoj
ejknnoorz nekrozojn, konzernoj
ejknnoott kontentoj, tektonojn
ejknnor kernojn, krenojn
ejknnortu kurtenojn, kurentojn
ejkno kenoj, ekojn
ejknoor koreojn, korneoj, rekonoj
ejknoorst skoterojn, korsetojn, eskortojn, sektorojn
ejknoorstv kvestorojn, vojstrekon
ejknoorsv konversoj, konservoj
ejknoort trokeojn, kornetoj
ejknoortv konvertoj, vektorojn, korvetojn, kovertojn
ejknoott tektonoj, oktetojn
ejknop kepojn, pekojn
ejknopr perkojn, krepojn
ejknor kernoj, rekojn, krenoj, kreojn, kerojn
ejknorst strekojn, krestojn, sterkojn
ejknorsttu teksturojn, krustetojn
ejknorstu ternuksoj, terskuojn, etruskojn
ejknorsuu sukerujon, sukurejon
ejknort rektojn, kretojn
ejknortu kurtenoj, kurentoj
ejknost sektojn, stekojn, kestojn
ejknov vekojn, ekvojn, venkoj
ejkooprst eksportoj, projektos
ejkoorst skoteroj, korsetoj, eskortoj, sektoroj
ejkoorstv vojstreko, kvestoroj
ejkoortv vektoroj, korvetoj, kovertoj
ejkop kepoj, pekoj
ejkopr krepoj, perkoj
ejkor rekoj, keroj, kreoj
ejkorst strekoj, sterkoj, krestoj
ejkorsttu krustetoj, teksturoj
ejkorstu etruskoj, terskuoj
ejkorsuu sukerujo, sukurejo
ejkort rektoj, kretoj
ejkost kestoj, stekoj, sektoj
ejkov ekvoj, vekoj
ejlmnnoo monelojn, melonojn
ejlmno mjelon, melojn, lemnoj, mejlon, lemojn
ejlmnoo melonoj, moneloj
ejlmnoruĉ merluĉojn, ĉelmurojn
ejlmo mejlo, mjelo, meloj, lemoj
ejlmoruĉ ĉelmuroj, merluĉoj
ejlnnoosv velsonojn, slovenojn
ejlnoo oleojn, leonoj
ejlnooprt petrolojn, proletojn, pletorojn, protelojn
ejlnooprv elprovojn, polverojn
ejlnoopt leptonoj, petolojn
ejlnooptv levpontoj, topvelojn
ejlnoort tolerojn, troleojn, lornetoj
ejlnoos soleojn, solenoj
ejlnoosv velsonoj, slovenoj
ejlnopr leprojn, perlojn
ejlnopru perulojn, pruneloj
ejlnopruv elpruvojn, pluverojn
ejlnopruz plezurojn, luprezojn
ejlnopt pletojn, peltojn, leptojn
ejlnopu lupenoj, lupeojn
ejlnortu ruletojn, rentuloj, telurojn
ejlnos selojn, lensoj
ejlnost teslojn, stelojn
ejlnot telojn, lentoj
ejlnotu tuneloj, etulojn
ejlnov levojn, velojn, vjelon
ejlooprt proteloj, proletoj, petroloj, pletoroj
ejlooprv polveroj, elprovoj
ejloort troleoj, toleroj
ejlopr perloj, leproj
ejlopruv elpruvoj, pluveroj
ejlopruz plezuroj, luprezoj
ejlopt pletoj, leptoj, peltoj
ejlortu ruletoj, teluroj
ejlost tesloj, steloj
ejlov vjelo, levoj, veloj
ejmmnnooort monotremojn, metronomojn
ejmmnooort monotremoj, metronomoj, omometrojn
ejmnnoopr promenojn, enrompojn
ejmnnoor renomojn, morenojn, monerojn
ejmnnoot mentonoj, omentojn
ejmnnorstu sternumojn, menstruojn
ejmnnoru numerojn, menurojn, rumenojn, murenojn
ejmnoop pomejon, poemojn
ejmnoopr meropojn, enrompoj, promenoj
ejmnoor moneroj, morenoj, renomoj
ejmnoorst restmonoj, termosojn
ejmnoort metroojn, mentoroj
ejmnoot moteojn, omentoj
ejmnoott motetojn, montetoj, totemojn
ejmnorstu muestrojn, menstruoj, sternumoj
ejmnorsu sumerojn, serumojn, resumojn
ejmnort metrojn, termojn, tremojn
ejmnoru rumenoj, murenoj, reumojn, menuroj, numeroj
ejmnos mesojn, semojn, mensoj
ejmnot mentoj, temojn
ejmnou emuojn, menuoj
ejmoop pomejo, poemoj
ejmoott totemoj, motetoj
ejmorsu resumoj, serumoj, sumeroj
ejmort termoj, metroj, tremoj
ejmos semoj, mesoj
ejnno neojn, enojn, jenon
ejnnoo eonojn, neonoj
ejnnoost estonojn, sonetojn
ejnnop nepojn, penojn
ejnnort rentojn, ternojn
ejnnost sentojn, nestojn, tensojn
ejnnot entojn, etnojn, netojn, tenojn
ejnnov vejnon, venojn, nevojn
ejnnoĝ neĝojn, ĝenojn
ejno jeno, ejon, neoj, enoj
ejnoopprt pteropojn, propetojn
ejnoopr poreojn, operojn, peronoj
ejnooprt poternoj, proteojn
ejnoopt poetojn, poentoj
ejnoorst oestrojn, nestoroj
ejnoort erotojn, tenoroj
ejnoortz rozetojn, terzonoj
ejnoorĥ ĥoreojn, ĥorejon
ejnoost sonetoj, ostejon, eostojn, estonoj, etosojn
ejnop penoj, nepoj
ejnopr prenoj, repojn
ejnoprs presojn, serpojn, persojn
ejnops pesojn, pensoj
ejnopst pestojn, stepojn, septojn
ejnopt pentoj, petojn
ejnor erojn, renoj
ejnorrtu terurojn, uretrojn
ejnors rejson, serojn
ejnorst restojn, trejnos, estrojn
ejnorsv versojn, servojn
ejnort rentoj, retojn, ternoj, terojn
ejnorttu truetojn, turetojn
ejnortu uterojn, turneoj
ejnortuŝ retuŝojn, ŝnuretoj
ejnortv vertojn, ventroj
ejnorv verojn, nervoj, revojn
ejnorĝ ĝenroj, reĝojn
ejnost sentoj, estojn, nestoj, tensoj
ejnot tenoj, jeton, entoj, netoj, etnoj, teojn
ejnotu tenujo, ujeton
ejnotv vetojn, ventoj
ejnov vejno, veojn, venoj, nevoj
ejnoĝ neĝoj, ĝenoj, eĝojn
ejoopprt pteropoj, propetoj
ejoopr operoj, poreoj
ejoorĥ ĥorejo, ĥoreoj
ejoost ostejo, etosoj, eostoj
ejoprs presoj, serpoj, persoj
ejopst stepoj, pestoj, septoj
ejorrtu teruroj, uretroj
ejors rejso, seroj
ejorst restoj, estroj
ejorsv servoj, versoj
ejort retoj, teroj
ejorttu truetoj, turetoj
ejorv revoj, veroj
ejost estoj, jetos
ejot jeto, teoj
ejoĝ ĝoje, eĝoj
ejstu juste, jetus
ekklnoot koktelon, kolekton
ekkloot koktelo, kolekto
ekknoort kroketon, korekton
ekknorssu ekskurson, konsekrus
ekknorsu konkurse, konsekru, konkerus
ekknoru konkure, konkeru
ekknosu ekkonus, ekskuon
ekkoort korekto, kroketo
ekllnouu nukleulo, ukulelon
eklno kelon, kleon
eklnoor koleron, kreolon
eklnoort lektoron, terkolon
eklnosu ulekson, eskulon
eklo kelo, kleo
ekloor kolero, kolore, kreolo
ekloort lektoro, terkolo
ekloosv skovelo, elvokos, elkovos
ekloru kulero, koleru
eklosu eskulo, ulekso
eklosuv elkovus, skovelu, elvokus
eklouv elvoku, elkovu
eklpsuu kupelus, spekulu
ekmnooprs komprenos, kompreson
ekmnoost monkesto, komentos
ekmnoot komento, kometon
ekmnoprsu kunpremos, komprenus
ekmnopru kunpremo, komprenu
ekmnortu turkmeno, rektumon
ekmnostu komentus, musketon, kunmetos
ekmnotu kunmeto, komentu
ekmor kremo, krome
ekmos skemo, mekos
ekmostu musketo, moketus
eknnoor korneon, rekonon
eknnoorst konsterno, renkontos
eknnoorsv konservon, konverson
eknnoort renkonto, korneton
eknnoorz konzerno, nekrozon
eknnoosst konsentos, sonkeston
eknnoott kontento, tektonon
eknnor kernon, krenon
eknnorstu kuntrenos, renkontus, konsternu, ternukson
eknnortu renkontu, kurenton, kurtenon
eknnosstu kunsentos, konsentus
eknnostu kunsento, konsentu, kuntenos
eknnosuv konvenus, kunvenos
eknnouv kunveno, konvenu
eknnstuu kunsentu, kuntenus
ekno keno, ekon
eknoor korneo, rekono, koreon
eknoorssv konversos, konservos
eknoorst korseton, skoteron, eskorton, sektoron
eknoorstv kvestoron, konvertos
eknoorsv konservo, konverso
eknoort korneto, trokeon
eknoortv konverto, koverton, vektoron, korveton
eknoott tektono, okteton
eknop pekon, kepon
eknopr krepon, perkon
eknor kerno, kreno, kreon, keron, rekon
eknorssuv konversus, konservus
eknorst sterkon, kreston, strekon
eknorsttu teksturon, krusteton
eknorstu ternukso, etruskon, terskuon
eknorsu sukeron, rekonus
eknorsuv konservu, konversu
eknort kreton, rekton
eknortu kurento, kurteno
eknortuv vetkuron, konvertu
eknoru erukon, rekonu
eknost stekon, keston, sekton
eknosv sekvon, venkos
eknot nokte, tekon
eknov venko, vekon, ekvon
eko eko, oke
ekoorst eskorto, korseto, sektoro, skotero
ekoortv korveto, koverto, vektoro
ekop kepo, peko
ekopr korpe, krepo, perko
ekoprstu eksportu, perkutos
ekor kero, kreo, reko
ekors kreso, kreos
ekorsst sterkos, strekos
ekorst kresto, sterko, streko
ekorsttu krusteto, teksturo
ekorstu etrusko, terskuo, kuretos, eskortu
ekorsv kveros, verkos, krevos
ekort kreto, rekto
ekortuĉ tekruĉo, kroĉetu
ekoruv veruko, revoku
ekosst seksto, teksos, sketos
ekost kesto, sekto, steko
ekosv sekvo, vekos
ekov ekvo, veko
ekrsstu sterkus, strekus
ekrstu sterku, streku
ekrsuv kverus, krevus, verkus
ekruv verku, krevu, kveru
eksstu sketus, teksus
ekstu sketu, teksu
eksu skue, ekus
eksuv sekvu, vekus
ellostu stelulo, luletos
elmnnoo monelon, melonon
elmno lemno, melon, lemon
elmnoo melono, monelo
elmnoruĉ merluĉon, ĉelmuron
elmo lemo, melo
elmoruĉ merluĉo, ĉelmuro
elmostu mustelo, lumetos, molestu
elnnoosv slovenon, velsonon
elnoo leono, oleon
elnooprt protelon, pletoron, petrolon, proleton
elnooprv elprovon, polveron
elnoopt leptono, petolon
elnooptv levponto, topvelon
elnoort lorneto, troleon, toleron
elnoos soleno, soleon
elnoosv sloveno, velsono
elnopr lepron, perlon
elnopru prunelo, perulon
elnopruv pluveron, elpruvon
elnopruz luprezon, plezuron
elnopt pelton, lepton, pleton
elnopu lupeno, lupeon
elnortu rentulo, ruleton, teluron
elnos lenso, selon
elnost teslon, stelon
elnostu estulon, tunelos
elnostuv envultos, ventolus
elnot lento, telon
elnotu tunelo, etulon
elnov velon, levon
elooprst elportos, ploretos
elooprt petrolo, pletoro, proleto, protelo
elooprv elprovo, polvero
eloorst sterolo, toleros
eloort tolero, troleo
eloos soleo, oleos
eloosvŝ elŝovos, ŝovelos
elopr lepro, perlo
eloprstu spertulo, ploretus, elportus
eloprtu ploretu, elportu
elopruv elpruvo, pluvero
elopruz luprezo, plezuro
elopsstu elsputos, sepultos
elopstu elsputo, petolus
elopt lepto, pelto, pleto
elortu ruleto, teluro, toleru
elos selo, sole
elost stelo, teslo
elosu eluos, oleus
elosuvŝ ŝovelus, elŝovus
elouvŝ ŝovelu, elŝovu
elov levo, velo, vole
elpsstuu sepultus, elsputus
elpstuu elsputu, sepultu
elpu plue, pelu
emmnooort metronomo, omometron
emnnoopr promenon, enrompon
emnnoor moneron, renomon, morenon
emnnoot mentono, omenton
emnnorstu sternumon, menstruon
emnnoru murenon, menuron, numeron, rumenon
emnnostu enmuntos, sentumon
emno nome, emon
emnoopr enrompo, promeno, meropon
emnooprs promenos, promeson
emnoor monero, moreno, renomo
emnoors someron, renomos
emnoorst restmono, termoson
emnoort mentoro, metroon
emnoot omento, moteon
emnoott monteto, totemon, moteton
emnoprsu promenus, supremon
emnorstu menstruo, sternumo, muestron
emnorsu renomus, numeros, serumon, resumon, sumeron
emnort tremon, metron, termon
emnoru menuro, mureno, numero, rumeno, renomu, reumon
emnos menso, semon, meson
emnot mento, temon
emnou menuo, emuon
emoott moteto, totemo
emoprs spermo, premos
emoprsu supremo, promesu
emorsstu surmetos, muestros
emorstu muestro, retumos
emorsu resumo, serumo, sumero
emort metro, termo, tremo
emos meso, semo, emos
emost metos, temos
emrsstuu surmetus, muestrus
emrstuu muestru, surmetu, retumus
emstu metus, temus
emsu sume, semu, emus
emtu metu, temu
en en, ne
enno enon, neon
ennoo neono, eonon
ennoost soneton, estonon
ennop penon, nepon
ennort renton, ternon
ennost tenson, senton, neston
ennot etnon, enton, neton, tenon
ennov nevon, venon
ennoĝ ĝenon, neĝon
eno eno, neo
enoopprt pteropon, propeton
enoopr perono, operon, poreon
enooprt poterno, proteon
enoopst posteno, poentos
enoopt poento, poeton
enoorst nestoro, oestron
enoort tenoro, eroton
enoortz terzono, rozeton
enoost estono, soneto, eoston, etoson
enop nepo, peno
enopr preno, repon
enoprs preson, prenos, serpon, person
enoprst sperton, pentros
enops penso, penos, peson
enopss sepson, pensos
enopst posten, stepon, peston, pentos, septon
enopstu postenu, poentus
enopt pento, peton
enor reno, eron
enorrtu uretron, teruron
enorst ternos, estron, reston, trenos
enorsv verson, servon
enort rento, terno, reton, teron
enorttu trueton, tureton, torentu
enortu turneo, uteron
enortuŝ ŝnureto, retuŝon
enortv ventro, verton
enorv nervo, revon, veron
enorĝ ĝenro, reĝon
enosst sentos, seston, nestos
enost nesto, sento, tenso, eston, tenos
enostt tentos, teston
enosv sveno, venos
enosĉ ĉeson, ĉenos
enosĝ neĝos, seĝon, ĝenos
enot ento, etno, neto, teno, teon
enotv vento, veton
enov nevo, nove, veno, veon
enoĝ neĝo, ĝeno, eĝon
enprsu supren, prenus
enprtu prunte, pentru
enpsu pensu, penus
enrstu ternus, trenus, sternu
enrtu trenu, ternu
ensstu nestus, sentus
enstu nestu, tenus, sentu
ensuv venus, svenu
ensuĝ ĝenus, neĝus
enuu unue, enuu
enuĝ ĝenu, neĝu
eoopprt propeto, pteropo
eoopr opero, poreo
eoost eosto, etoso
eoostv soveto, vetoos
eoprs perso, preso, serpo, peros, erpos
eoprssttu protestus, postrestu
eoprssu opresus, superos
eopss sepso, pesos
eopst pesto, poste, septo, stepo, petos
eopsz spezo, pezos
eorrssttu stertorus, surtretos
eorrtu teruro, uretro
eorsst estros, restos
eorssv versos, servos
eorst estro, resto
eorstuv servuto, veturos
eorsv servo, verso, revos
eorsĝ serĝo, reĝos
eort reto, tero, troe
eorttu trueto, tureto
eorv revo, vero
eosst sesto, estos
eosttuŝ ŝutetos, tuŝetos
eostv vesto, vetos
eprsu super, supre, perus, erpus, presu
epru peru, erpu
epsuz spezu, pezus
ersstu estrus, restus
erssuv servus, versus
erstu restu, estru
ersuv servu, versu, revus
eruĝ urĝe, reĝu
esttuuŝ tuŝetus, ŝutetus
estuv vetus, vestu
ettuuŝ tuŝetu, ŝutetu
eĉ, ĉe
fgiiins signifi, finigis
fgiilorst flirtigos, forglitis
fgiilort forgliti, triglifo
fgiilos flosigi, filigos
fgiilsu filigus, fluigis
fgiilu fluigi, filigu
fgiinos signifo, finigos
fgiinsu finigus, signifu
fgiior forigi, orfigi
fgiiors forigis, orfigis
fgiiorst frostigi, fortigis
fgijnnor fingrojn, fringojn
fgijnoor forigojn, grifonoj
fgijnor fringoj, fingroj, grifojn
fgilorstu forglutis, forglitus
fgilortu forgluti, forglitu
fgilosu flosigu, fluigos
fginnor fingron, fringon
fginoor grifono, forigon
fginor fingro, fringo, grifon
fgioors orfigos, forigos
fgioorst frostigo, fortigos
fgiorstu fortigus, frostigu
fgiorsu orfigus, figuros, forigus
fgioru figuro, orfigu, forigu
fgjlnou fulgojn, flugojn
fgjlou fulgoj, flugoj
fgjnou fungoj, gufojn, fugojn
fgjou gufoj, fugoj
fglnou flugon, fulgon
fglou flugo, fulgo
fgnou fungo, fugon, gufon
fgou fugo, gufo
fiijklno filikojn, fikilojn
fiijklo filikoj, fikiloj
fiijknos infiksoj, ksifiojn
fiijlno filinoj, filiojn
fiiklno filikon, fikilon
fiiklo fikilo, filiko
fiiknos infikso, ksifion
fiiks fiksi, fikis
fiilno filino, filion
fiilnorst infiltros, filistron
fiilo filio, folii
fiilrst filtris, flirtis
fiilrt filtri, flirti
fiinos sifoni, fision
fiios fisio, soifi
fijklnou fulikojn, funikloj
fijkmnoor formikojn, konfirmoj
fijknosu fikusojn, fuksiojn, fuksinoj
fijkosu fikusoj, fuksioj
fijlmno limfojn, filmojn
fijlmo limfoj, filmoj
fijlnoo foliojn, fiolojn, lofiojn
fijlnooor rinolofoj, orfoliojn
fijlnot flintoj, liftojn
fijlnou fiulojn, influoj
fijloo fioloj, folioj, lofioj
fijmnnoor morfinojn, informojn
fijmnoor informoj, morfinoj, formiojn
fijnno nifojn, finojn, finnoj
fijno finoj, nifoj, fiojn
fijnoos soifojn, sifonoj
fijnoosst fosistojn, sofistojn
fijnot fintoj, tifojn
fijoosst sofistoj, fosistoj
fikknossu konfiskus, kunfiksos
fiklnou funiklo, fulikon
fikmnoor konfirmo, konformi, formikon
fikmnoors konfirmos, konformis
fiknosu fuksino, fikuson, fuksion
fikos fisko, fikos
fikossu sufikso, sufokis
fikosu fikuso, fuksio, sufoki
fiksu fiksu, fikus
filmno limfon, filmon
filmo filmo, limfo
filmorsu formulis, florumis
filmoru florumi, formuli
filmsu fulmis, filmus
filmu fulmi, filmu
filnoo lofion, fiolon, folion
filnooor rinolofo, orfolion
filnosu influos, fusilon
filnot flinto, lifton
filnou influo, fiulon
filo filo, lofi
filoo fiolo, folio, lofio
filoos fosilo, folios
filorst flirtos, filtros
filos flosi, silfo, lofis
filosu fusilo, folius
filou fiulo, foliu
filrstu flustri, flirtus, filtrus
filrtu filtru, flirtu
filsu flusi, fulis, fluis
filu flui, fuli
fimnnoor morfinon, informon
fimnoor fornomi, informo, morfino, formion
fimnoors informos, fornomis
fimor firmo, formi
finno finno, finon, nifon
fino fino, nifo, fion
finoos sifono, soifon
finoosst sofiston, fosiston
finost fintos, fontis
finot finto, fonti, tifon
finsu snufi, finus
fioorsvŝ forŝovis, forviŝos
fioorŝ orfiŝo, ŝofori
fioosst fosisto, sofisto
fiorst firsto, frosti, fritos, frotis
fiorsuz rifuzos, foruzis
fiorsuĝ foriĝus, rifuĝos
fiort frito, froti
fioruz foruzi, rifuzo
fiot foti, tifo
firsu surfi, fruis
firsuz frizus, furzis
firuz furzi, frizu
fisuŝ fiŝus, fuŝis
fiuŝ fuŝi, fiŝu
fjjnoo fojnoj, fojojn
fjknoor forkojn, kofrojn
fjknoosu fokusojn, sufokojn
fjknou fukojn, kufojn
fjkoor kofroj, forkoj
fjkoosu sufokoj, fokusoj
fjkou kufoj, fukoj
fjlmnou fulmojn, muflojn
fjlmou mufloj, fulmoj
fjlnoorsu suflorojn, sunfloroj
fjmnooru forumojn, formujon
fjmnou fumojn, mufojn
fjmooru formujo, forumoj
fjmou fumoj, mufoj
fjnnoo fojnon, fonojn
fjnoo fojno, fonoj, fojon
fjnoor orfojn, fornoj
fjnoorst frostojn, forstojn, strofojn
fjnoort frontoj, frotojn, torfojn, fortojn
fjnoortu fortunoj, fuortojn
fjnoost stofojn, fostojn
fjnoot oftojn, fontoj, fotojn, tofojn
fjnortu fruntoj, trufojn
fjnotu futojn, funtoj, tufojn
fjoorst strofoj, frostoj, forstoj
fjoort torfoj, fortoj, frotoj
fjoost stofoj, fostoj
fjoot oftoj, fotoj, tofoj
fjotu tufoj, futoj
fknoor forkon, kofron
fknoosu sufokon, fokuson
fknou kufon, fukon
fkoor forko, kofro
fkoosu fokuso, sufoko
fkou fuko, kufo
flmnou muflon, fulmon
flmoorsu formulos, florumos
flmorsuu florumus, formulus
flmoruu formulu, florumu
flmou fulmo, muflo
flnoorsu sunfloro, sufloron
floos floso, lofos
florsuu sulfuro, sufloru
flossu flusos, flosus
flosu fluso, flosu, lofus, fulos, fluos
flou fluo, lofu
flsuu fluus, flusu, fulus
fluu fluu, fulu
fmnooru fornomu, forumon
fmnou fumon, mufon
fmou fumo, mufo
fnoor forno, orfon
fnoorst froston, strofon, forston
fnoort fronto, torfon, froton, forton
fnoortu fortuno, fuorton
fnoost fontos, stofon, foston
fnoot fonto, foton, ofton, tofon
fnortu frunto, trufon
fnostu fuston, fontus
fnotu funto, futon, fontu, tufon
fooprrstu forportus, forputros
foorst forsto, frosto, strofo, frotos
foort forto, froto, torfo
foost fosto, stofo, fotos
foot foto, ofto, tofo
forstu frotus, frostu
forsu surfo, fruos
fortu trufo, frotu
fostu fusto, fotus
fotu futo, tufo, fotu
frsuu fruus, surfu
giiilnost instigilo, gilotinis
giiilsst stiligis, listigis
giiilst listigi, stiligi
giijklnoost logikistojn, logistikojn
giijklnov lingvikoj, likvigojn
giijkloost logistikoj, logikistoj
giijnnort tigrinojn, intrigojn
giijnort tigrinoj, intrigoj
giiklnoost logistikon, logikiston
giiklnov lingviko, likvigon
giikloost logikisto, logistiko
giiknsu kunigis, sinkigu
giilmo limigo, moligi
giilmos moligis, limigos
giilmsu lumigis, limigus
giilmu lumigi, limigu
giilnostu gilotinus, sugiliton
giilosst listigos, stiligos
giilostu sugilito, utiligos
giilosĝ loĝigis, ligiĝos
giils glisi, ligis
giilsstu listigus, stiligus
giilstu stiligu, listigu
giimrs smirgi, migris
giimstu mutigis, timigus
giimtu mutigi, timigu
giinnort tigrinon, intrigon
giinoors sonorigi, originos
giinors siringo, ignoris
giinorsu ruinigos, originus
giinort intrigo, tigrino
giinoru ruinigo, originu
giinos sonigi, onigis
giinosst gisiston, instigos
giiorstv vortigis, vitrigos
giir giri, rigi
giirs rigis, giris
giirsuĝ ruĝigis, urĝigis
giiruĝ ruĝigi, urĝigi
giis gisi, igis
gijknou konjugi, kunigoj
gijllnou gluilojn, ligulojn
gijllou liguloj, gluiloj
gijlmnou mugilojn, lumigojn
gijlmou mugiloj, lumigoj
gijlno ligojn, iglojn, lignoj
gijlnor grilojn, glirojn
gijlo igloj, ligoj
gijlor gliroj, griloj
gijnnor ringojn, nigrojn
gijnoort griotojn, troigojn
gijnoov ovingoj, ogivojn
gijnopr pigrojn, gripojn
gijnor nigroj, griojn, ringoj
gijoort griotoj, troigoj
gijopr pigroj, gripoj
gikno ginko, kogni
giknosu konigus, kunigos
giknou kunigo, konigu
gillnou gluilon, ligulon
gillou gluilo, ligulo
gilmnou mugilon, lumigon
gilmosu moligus, lumigos
gilmou lumigo, mugilo, moligu
gilno ligno, iglon, ligon
gilnor gliron, grilon
gilo iglo, ligo, logi
gilor gliro, glori, grilo
gilors riglos, gloris
gilos siglo, logis, ligos
gilstu glitus, glutis
gilsu gluis, glisu, ligus
giltu gluti, glitu
gilu glui, ligu
gimnosu signumo, monigus
gimors smirgo, migros
gimrsu migrus, smirgu
gimstuu gustumi, mutigus
ginnor nigron, ringon
ginoort troigon, grioton
ginoov ovingo, ogivon
ginopr gripon, pigron
ginops spongi, gipson
ginor nigro, ringo, grion
ginosu onigus, sonigu
ginrstu gruntis, stringu
gioort grioto, troigo
giopr gripo, pigro
giors giros, rigos
giorsuĝ urĝigos, ruĝigos
giorz grizo, zorgi
girsu rigus, girus
girsuuĝ ruĝigus, urĝigus
giru rigu, giru
giruuĝ ruĝigu, urĝigu
gistu gusti, gutis
gisu igus, gisu
gjlnoo logojn, golojn, longoj
gjlnou gulojn, gluojn
gjloo goloj, logoj
gjlou guloj, gluoj
gjnnou ungojn, gnuojn
gjnoo goojn, jogon
gjnoors sorgojn, grosojn
gjnoort grotojn, trogojn
gjnoot togojn, gotojn
gjnopu pugnoj, pugojn
gjnou gnuoj, ungoj, jugon
gjoo jogo, gooj
gjoors grosoj, sorgoj
gjoort grotoj, trogoj
gjoot gotoj, togoj
glnoo longo, golon, logon
glnou gulon, gluon
gloo golo, logo
gloos gloso, logos
glosu logus, gluos
glou gluo, gulo, logu
gnnou ungon, gnuon
gnoors groson, sorgon
gnoort groton, trogon
gnoot goton, togon
gnopu pugno, pugon
gnorstu sturgon, gruntos
gnou gnuo, ungo
goors groso, sorgo
goort groto, trogo
goot goto, togo
goruz gruzo, zorgu
gostu gusto, gutos
gstuu gustu, gutus
hinost hontis, histon
hjlou hojlu, huloj
hopsu hupos, hopus
hopu hupo, hopu
iiilns insili, liniis
iijkllnoort rikoltilojn, kilolitrojn
iijklloort kilolitroj, rikoltiloj
iijklnnoos silikonojn, konsiliojn
iijklnoos konsilioj, silikonoj
iijkmnoos komisiojn, ikonismoj
iijknoopst sinoptikoj, kopiistojn
iijknorstu kuiristojn, skrutinioj
iijknov vikiojn, kiviojn
iijkov kivioj, vikioj
iijlmnot limitojn, militojn
iijlmot militoj, limitoj
iijlnot litiojn, tiliojn
iijlot litioj, tilioj
iijmnorst ritismojn, ministroj
iijmnos inismoj, misiojn, simiojn
iijmnot imitojn, timinoj
iijmos misioj, simioj
iijnoprst tripsinoj, spiritojn
iijnortt tritiojn, nitritoj
iikllnoort kilolitron, rikoltilon
iiklloort kilolitro, rikoltilo
iiklmops implikos, kompilis
iiklnnoos silikonon, konsilion
iiklnoos konsilio, silikono, koloniis
iiklnos konsili, silikon
iikloosz silikozo, kolizios
iiklort rikolti, trikilo
iikmnoos ikonismo, komision
iikmostuĝ kutimiĝos, komutiĝis
iiknoopst sinoptiko, kopiiston
iiknorstu skrutinio, kuiriston
iiknosst konsisti, skiiston
iiknosv invokis, viskion
iiknov invoki, vikion, kivion
iiknrstu inkrusti, kuntiris
iikov kivio, vikio
iikrs riski, kriis
iikrst striki, trikis
iiks kisi, skii
iikss kisis, skiis
iilmnot limiton, militon
iilmosĝ limiĝos, moliĝis
iilmot limito, milito
iilmssu simulis, similus
iilmstu stimuli, mutilis, militus
iilmsu simuli, similu
iilmsuĝ limiĝus, lumiĝis
iilmtu mutili, militu
iilmuĝ lumiĝi, limiĝu
iilnoov olivino, violoni
iilnot tilion, lition
iilnsu linius, insilu
iilopst pistilo, pilotis
iilot litio, tilio
iilps lispi, plisi, spili, lipis
iilpss splisi, lispis, spilis, plisis
iimnorst ministro, ritismon
iimnos inismo, simion, mision
iimnot timino, imiton
iimoprsuvz provizumis, improvizus
iimopruvz provizumi, improvizu
iimos misio, simio
iimr miri, rimi
iimrs rimis, miris
iimrsŝ ŝmiris, ŝirmis
iimrŝ ŝirmi, ŝmiri
iinoprst tripsino, spiriton
iinortt nitrito, trition
iinostv vinisto, invitos
iinprst sprinti, printis
iioprsst ripostis, postiris
iioprst postiri, riposti, spirito
iiorstvĝ troviĝis, vortiĝis
iiorsz irizos, orizis
iiortvĝ troviĝi, vortiĝi
iipsst pistis, spitis
iipst pisti, spiti
iirsst striis, stiris
iirst stiri, strii, tiris
iirstv vitris, trivis
iirtv trivi, vitri
ijjlnou ilujojn, juliojn
ijjlou julioj, ilujoj
ijkklno klikojn, klinkoj
ijkknnoo kokinojn, konikojn
ijkknnoor kronikojn, kornikojn
ijkknoo konikoj, kokinoj
ijkknoor kronikoj, kornikoj
ijkknor krikojn, kirkojn
ijkkor krikoj, kirkoj
ijklno likojn, kilojn, linkoj
ijklnoooprstt kolportistojn, postrikoltojn
ijklnoort rikoltojn, klitorojn
ijklnoorv likvorojn, kovrilojn
ijklnoos konsiloj, loksiojn
ijklnoov jonkvilo, kovilojn
ijklnop klipojn, pilkojn, plikojn
ijklnor kirlojn, krilojn
ijklnosu kulisojn, sukilojn
ijklnot kiltojn, tiklojn
ijklnov likvojn, klivojn
ijklo likoj, kiloj
ijkloooprstt kolportistoj, postrikoltoj
ijkloort klitoroj, rikoltoj
ijkloorv kovriloj, likvoroj
ijklop pilkoj, klipoj, plikoj
ijklor kirloj, kriloj
ijklosu kulisoj, sukiloj
ijklot kiltoj, tikloj
ijklov klivoj, likvoj
ijkmnooors sikomorojn, oksimorojn
ijkmnooz komizojn, mikozojn
ijkmnor kimrojn, krimojn
ijkmooors oksimoroj, sikomoroj
ijkmooz mikozoj, komizoj
ijkmor krimoj, kimroj
ijknno kinojn, inkojn
ijknnoo ikonojn, koniojn
ijknnoos oniksojn, oniskojn
ijknnoov kvinonoj, kvinoojn
ijknnortu kuntirojn, kurtinojn, trinkujon
ijknnotv vinktojn, kvintojn
ijkno inkoj, kinoj, kiojn
ijknoo konioj, ikonoj
ijknooprs konspiroj, skorpiojn
ijknooprt portikojn, tropikojn, kriptonoj
ijknoors sirokojn, oriksojn, skoriojn, sorikojn
ijknoos oniskoj, oniksoj
ijknoot tonikoj, koitojn
ijknoov konvoji, kvinooj
ijknops skipojn, psikojn, spikojn
ijknorstu turkisojn, kuristojn
ijknortu trinkujo, urtikojn, kuntiroj, kurtinoj
ijknos sikojn, skiojn, niksoj, kisojn
ijknot tikojn, tinkoj, iktojn
ijknotv kvintoj, vinktoj
ijknouv kivujon, vikunoj
ijknov vinkoj, kivojn
ijknoŝ ŝinkoj, kiŝojn
ijkooprt tropikoj, portikoj
ijkoors sirokoj, skorioj, sorikoj, oriksoj
ijkops skipoj, psikoj, spikoj
ijkorstu kuristoj, turkisoj
ijkos skioj, kisoj, sikoj
ijkot tikoj, iktoj
ijku juki, kiuj
ijlmnostu stimulojn, mulistojn
ijlmnosu musliojn, muslinoj, misulojn
ijlmnotu timulojn, mitulojn
ijlmostu stimuloj, mulistoj
ijlmosu muslioj, misuloj
ijlmotu mituloj, timuloj
ijlno linoj, ilojn
ijlnoopp poplinoj, polipojn
ijlnoopr prolinoj, pirolojn
ijlnoort torniloj, ortilojn
ijlnoosst sistolojn, solistojn
ijlnoott titolojn, litotojn
ijlnoov violojn, olivojn
ijlnop lipojn, pilojn
ijlnopu puliojn, lupinoj, piulojn
ijlnopuv vulpinoj, pluviojn
ijlnor lirojn, rilojn
ijlnort trilojn, litrojn
ijlnost stilojn, listojn
ijlnotu liutojn, tuliojn, utilojn
ijlnou julion, ilujon
ijloosst sistoloj, solistoj
ijloott titoloj, litotoj
ijloov violoj, olivoj
ijlop piloj, lipoj
ijlopu piuloj, pulioj
ijlor liroj, riloj
ijlort litroj, triloj
ijlost stiloj, listoj
ijlotu utiloj, tulioj, liutoj
ijlou ilujo, julio
ijmnoprsu purismojn, primusojn
ijmnor mirojn, rimojn
ijmnort mirtojn, ritmojn, mitrojn
ijmnot mitojn, timojn
ijmoprsu purismoj, primusoj
ijmor rimoj, miroj
ijmort mitroj, ritmoj, mirtoj
ijmot mitoj, timoj
ijnnoors rosinojn, sinjoron
ijnnoru urinojn, ruinojn
ijnnot nitojn, tinojn
ijnnotu unitojn, intuojn
ijnnou junion, uniojn
ijnnoĉ ĉinojn, niĉojn
ijno inoj, iojn
ijnoooptz pozitonoj, izotopojn
ijnooprs sopirojn, siropojn
ijnooprsstt poststriojn, sportistojn
ijnooprstt portistojn, protistojn
ijnooprt prinotoj, triopojn
ijnooprz pirozojn, prizonoj, ripozojn
ijnooptu utopiojn, opuntioj
ijnoors sinjoro, rosinoj
ijnoort toriojn, trionoj
ijnoortz rizotojn, triozojn
ijnopr pirojn, ripojn
ijnoprst spritojn, sprintoj
ijnopru rupiojn, pirujon
ijnopt pintoj, tipojn
ijnoptŝ piŝtojn, ŝtipojn
ijnopz pizojn, zipojn
ijnopĉ pinĉoj, piĉojn
ijnopŝ ŝpinoj, ŝipojn
ijnorstu instruoj, juriston
ijnort triojn, ritojn, tirojn
ijnortt tritojn, titrojn
ijnortv vitrojn, vintroj, virtojn
ijnoru ruinoj, urinoj
ijnorĉ riĉojn, ĉirojn
ijnostu suitojn, situojn, tinusoj
ijnot tiojn, nitoj, tinoj
ijnotu intuoj, unitoj
ijnou junio, unioj
ijnoĉ ĉiojn, iĉojn, niĉoj, ĉinoj
ijnoĥ ĥinoj, ĥiojn
ijntu junti, tiujn
ijooprs sopiroj, siropoj
ijooprsstt poststrioj, sportistoj
ijooprstt protistoj, portistoj
ijooprz pirozoj, ripozoj
ijoortz triozoj, rizotoj
ijopr ripoj, piroj
ijopru pirujo, rupioj
ijoptŝ piŝtoj, ŝtipoj
ijopz pizoj, zipoj
ijorsuv virusoj, vojirus
ijort trioj, tiroj, ritoj
ijortt titroj, tritoj
ijortv virtoj, vitroj
ijorĉ riĉoj, ĉiroj
ijostu suitoj, situoj
ijoĉ ĉioj, iĉoj
ikklno klinko, klikon
ikknnoo konikon, kokinon
ikknnoor kornikon, kronikon
ikknoo kokino, koniko
ikknoor korniko, kroniko
ikknor krikon, kirkon
ikknorsu konkursi, konkuris
ikkor kirko, kokri, korki, kriko
ikkors kokris, korkis
iklmnosu minusklo, kulminos
iklmopsu kompulsi, kompilus
iklno kloni, linko, kilon, likon
iklnoooprstt postrikolton, kolportiston
iklnoort kontroli, rikolton, klitoron
iklnoorv kovrilon, likvoron
iklnoos konsilo, konsoli, loksion
iklnooss konsilos, konsolis
iklnoosu inokulos, kolonius
iklnop pilkon, klipon, plikon
iklnor krilon, kirlon
iklnos klinos, silkon, klonis
iklnostu konsulti, skutilon
iklnosu konsilu, sukilon, kulison
iklnosuuv kunvulsio, konvulsiu
iklnot tiklon, kilton
iklnov klivon, likvon
iklo kilo, liko, loki
ikloooprstt kolportisto, postrikolto
ikloooprt koprolito, protokoli
ikloor kolori, korilo
ikloors krisolo, koloris
ikloort klitoro, rikolto
ikloorv kovrilo, likvoro
iklop klipo, pilko, pliko
iklopu kopuli, kulpio
iklor kirlo, krilo
iklos silko, lokis, likos
iklosu kuliso, oskuli, sukilo, okulis
iklot kilto, tiklo
iklou kulio, okuli
iklov klivo, likvo
iklpsu kuplis, plukis
iklpu kulpi, kupli, pluki
iklrsu lukris, kirlus
iklru lukri, kirlu
iklstu tiklus, kultis, luktis
ikltu kulti, lukti, tiklu
ikmnooors oksimoron, sikomoron
ikmnooz mikozon, komizon
ikmnor kimron, krimon
ikmnosu konsumi, kumison
ikmo kiom, moki
ikmooors oksimoro, sikomoro
ikmooz komizo, mikozo
ikmor kimro, krimo
ikmoss skismo, miksos
ikmostu kutimos, komutis
ikmotu komuti, kutimo
iknno kinon, inkon
iknnoo ikonon, konion
iknnoov kvinono, kvinoon
iknnortu kuntiron, kurtinon
iknnotv kvinton, vinkton
ikno inko, kino, koni, kion
iknoo ikono, konio
iknooprt kriptono, portikon, tropikon
iknoors orikson, sorikon, skorion, sirokon
iknoot toniko, koiton
iknoprstu kupriston, kunportis
iknops psikon, skipon, spikon
iknopstu sputniko, konstipu
iknor kroni, ronki, krion
iknors ronkis, riskon, kronis
iknorsstu inkrustos, konstruis
iknorst trinkos, strikon
iknorstu konstrui, konturis, turkison, kuriston, kuntiros
iknortu konturi, kuntiro, kurtino, urtikon
iknos nikso, sikon, konis, kison, skion
iknosst stinkos, skiston
iknost stinko, noktis
iknosuĝ koniĝus, kuniĝos
iknosz skizon, zinkos
iknot nokti, tinko, ikton, tikon
iknotv kvinto, vinkto
iknouv vikuno, invoku
iknov vinko, kivon
iknoŝ ŝinko, kiŝon
iknrstu trinkus, trunkis
iknrstuu inkrustu, kuntirus
iknrtu trunki, trinku
ikooprt portiko, tropiko
ikoopt koopti, optiko
ikoors orikso, siroko, skorio, soriko
ikoprstu kupristo, postkuri, koruptis
ikops psiko, skipo, spiko, pikos
ikopsu okupis, kopius
ikopu okupi, kopiu
ikors risko, krios
ikorst striko, trikos
ikorstu kuristo, turkiso
ikorsz krozis, krizos
ikorsĉ kriĉos, kroĉis
ikorz krizo, krozi
ikorĉ kriĉo, kroĉi
ikos kiso, siko, skio
ikoss skios, kisos
ikosst skisto, stikos, stokis, toksis, kostis
ikost kosti, stoki, toksi, kotis
ikosv visko, kovis, vokis
ikot ikto, koti, tiko
ikov kivo, kovi, voki
ikoŝ kiŝo, ŝoki
ikpsu kuspi, pikus
ikrstu trikus, ruktis, striku
ikrsu kuris, risku, krius
ikrsuu sukuri, kuirus
ikrtu rukti, triku
ikru kuri, kriu
iksstu skutis, stukis, stikus
ikssu skuis, kisus, skius
ikstu skuti, stuki, stiku
iksu skui, skiu, kisu
ilmnostu stimulon, muliston
ilmnosu muslino, misulon, muslion
ilmnotu timulon, mitulon
ilmostu mulisto, stimulo, mutilos, lotumis
ilmosu misulo, muslio
ilmosuĝ lumiĝos, moliĝus
ilmotu lotumi, mitulo, timulo
ilmsttuu stultumi, tumultis
ilmstuu stimulu, mutilus
ilmsu limus, lumis
ilmu lumi, limu
ilno lino, ilon
ilnoopp poplino, polipon
ilnoopr prolino, pirolon
ilnoort tornilo, ortilon
ilnoosst sistolon, soliston
ilnoott titolon, litoton
ilnoov olivon, violon
ilnop lipon, pilon
ilnopu lupino, piulon, pulion
ilnopuv vulpino, pluvion
ilnor liron, rilon
ilnort trilon, litron
ilnosstu stiluson, insultos
ilnost liston, stilon
ilnotu tulion, utilon, liuton
ilnsuĉ lunĉis, linĉus
ilnuĉ lunĉi, linĉu
ilo ilo, lio
iloopst pistolo, pilotos
iloosst sistolo, solisto
iloott litoto, titolo
iloov olivo, ovoli, violo
ilop lipo, pilo, poli
ilops slipo, lipos, polis
ilopss spilos, plisos, lispos
ilopstu postuli, pilotus
iloptu tulipo, pilotu
ilopu piulo, polui, pulio
ilor liro, orli, rilo, roli
ilors rolis, orlis
ilort litro, trilo
ilost listo, stilo, lotis
ilosv solvi, volis
ilot lito, loti
ilotu liuto, tulio, utilo
ilov vilo, voli
ilpssu lispus, pulsis, splisu, spilus, plisus
ilpsu pulsi, lipus, lispu, plisu, spilu, pluis
ilpu plui, lipu
immnou nomumi, mumion
imno mino, nomi
imnoprsu primuson, purismon
imnor miron, rimon
imnort montri, mirton, mitron, ritmon
imnos nomis, minos, mison
imnot timon, miton
imo iom, mio
imopr primo, rompi
imoprs prismo, rompis
imoprstu sportumi, importus
imoprsu primuso, purismo
imopstu imputos, impostu
imor miro, rimo
imors morsi, rismo, miros, rimos
imorsŝ ŝmiros, ŝirmos
imort mirto, mitro, morti, ritmo
imost istmo, timos
imosv vomis, movis
imot mito, timo, tiom
imov movi, vomi
imoĉ ĉimo, ĉiom
imrsu mirus, rimus
imrsuŝ ŝmirus, ŝirmus
imru rimu, miru
imruŝ ŝirmu, ŝmiru
innoru urinon, ruinon
innot tinon, niton
innotu intuon, uniton
innoĉ ĉinon, niĉon
ino ino, oni, nio, ion
inoooptz pozitono, izotopon
inoop oponi, opion
inooprs siropon, sopiron
inooprsstt sportiston, poststrion
inooprstt portiston, protiston
inooprt prinoto, triopon
inooprz prizono, ripozon, pirozon
inoops spiono, oponis
inooptu opuntio, utopion
inoors rosino, sonori
inoort triono, torion
inoortz rizoton, triozon
inopr proni, piron, ripon
inoprs sproni, spiron, pronis
inoprst sprinto, printos, spriton
inopssu spionus, supinos
inopst stipon, pintos
inopsĉ ĉipson, pinĉos
inopt pinto, tipon
inoptŝ piŝton, ŝtipon
inopz zipon, pizon
inopĉ pinĉo, piĉon
inopŝ ŝpino, ŝipon
inorst tornis, strion, tronis
inort torni, troni, tiron, trion, riton
inortt triton, titron
inortv vintro, virton, vitron
inoru ruino, urino
inorĉ riĉon, ĉiron
inorĝ ronĝi, ĝiron
inos sino, soni, onis
inossu sinuso, sinuos
inost notis, nitos
inostu tinuso, situon, suiton
inot nito, noti, tino, tion
inotu intuo, unito
inoz nizo, zoni
inoĉ niĉo, ĉino, iĉon, ĉion
inoĥ ĥino, ĥion
inprstu sprintu, printus, pruntis
inprtu prunti, printu
inrstu sintru, nutris, turnis
inrtu nutri, turni
intu nitu, tiun
iooprs siropo, sopiro
iooprsst ripostos, postiros
iooprsstt poststrio, sportisto
iooprstt portisto, protisto
iooprz pirozo, ripozo
ioorstvĝ vortiĝos, troviĝos
ioortz rizoto, triozo
iopr piro, ripo
ioprsst spritos, sportis
ioprsstu ripostus, postirus, stuporis
ioprssu suspiro, sopirus
ioprst sporti, sprito, portis
ioprstu puristo, stupori, postiru, ripostu
ioprstuĝ putriĝos, portiĝus
ioprt porti, tripo
ioprtuĝ putriĝo, portiĝu
iopsst spitos, stopis, pistos
iopst stipo, stopi
iopsv povis, vipos
iopsz pozis, zipos
iopsĉ ĉipso, poĉis
ioptŝ piŝto, ŝtipo, ŝtopi
iopv povi, vipo
iopz pizo, pozi, zipo
iopĉ piĉo, poĉi
ior iro, ori
iors oris, iros
iorsst strios, rostis, stiros
iorst rosti, strio, tiros
iorstt tristo, trotis
iorstuvĝ vortiĝus, troviĝus
iorstv trivos, vitros, trovis
iorsv ovris, voris
iort rito, tiro, trio
iortt titro, trito, troti
iortuvĝ troviĝu, vortiĝu
iortv trovi, virto, vitro
iorv ovri, viro, vori
iorĉ riĉo, ĉiro
iostu situo, suito
iostv visto, votis
iosvŝ viŝos, ŝovis
iotv vito, voti
iov ovi, vio
ioĉ iĉo, ĉio
iprssu spuris, spirus
iprstu spritu, putris
iprsu spuri, spiru
ipsstu spitus, sputis, pistus
ipssu pisus, pusis
ipstu sputi, spitu, pistu
ipsu pusi, pisu
ipsuŝ ŝipus, puŝis
ipuŝ puŝi, ŝipu
irsstu stirus, rustis, strius
irstu rusti, striu, tirus, truis, stiru
irstuv vitrus, trivus
irsu irus, ruis
irsuĝ urĝis, ĝirus
irtu trui, tiru
irtuv trivu, vitru
iru rui, iru
iruĝ urĝi, ĝiru
istuŝ tuŝis, ŝutis
isuĝ iĝus, ĝuis
ituŝ tuŝi, ŝuti
iuĝ ĝui, iĝu
jjknou jukojn, junkoj
jjnnoo jonojn, onjojn
jjnoo onjoj, jonoj
jjnooprsu sporujojn, sorpujojn
jjnotu juntoj, tujojn, jutojn
jjooprsu sorpujoj, sporujoj
jjotu jutoj, tujoj
jkknoo konkoj, kokojn
jkknoorsu konkursoj, krokusojn
jklmnnooo monoklojn, loknomojn
jklmnooo loknomoj, monokloj
jklmnoosu moskulojn, moluskojn, muskolojn
jklmnoou kolumnoj, kolumojn
jklmoosu moluskoj, muskoloj, moskuloj
jklnnoo klonojn, onklojn
jklnoo onkloj, kojlon, lokojn, kolojn, klonoj
jklnooor korolojn, kolorojn
jklnooos kolosojn, konsoloj
jklnoopu kupolojn, kopulojn
jklnoos skolojn, soklojn
jklnoostu lokustojn, konsultoj
jklnootu kulotojn, kontuloj
jklnopu kulpojn, plukojn, kuplojn
jklnosu sulkojn, klusojn, luksojn, usklojn
jklnotu luktojn, kultojn
jklnou lukojn, kulojn
jkloo kojlo, lokoj, koloj
jklooor koloroj, koroloj
jkloopu kupoloj, kopuloj
jkloos sokloj, skoloj
jklopu plukoj, kuploj, kulpoj
jklosu sulkoj, uskloj, luksoj, klusoj
jklotu luktoj, kultoj
jklou lukoj, kuloj
jkmnoor kromojn, kormojn
jkmnoos moskojn, kosmojn
jkmoor kromoj, kormoj
jkmoos kosmoj, moskoj
jknnoo kojnon, nokojn
jknnooo okonojn, kojonon
jknnoor kornojn, kronojn
jknnoortu konturojn, koturnojn
jknnoot noktojn, kontojn
jknnootuz zontukojn, kontuzojn
jknnosu nuksojn, skunojn
jknnou junkon, nukojn
jknoo kojno, nokoj
jknooo kojono, okonoj
jknooot kotonoj, kotoojn, kojoton
jknoopr koprojn, korpojn, porkojn, kropojn
jknoopu kuponoj, okupojn
jknoor kronoj, kornoj, korojn, okrojn, orkojn, rokojn
jknoorsu korusojn, kornusoj
jknoortu konturoj, koturnoj
jknoorv kovrojn, korvojn
jknoos sokojn, oksojn
jknoost stokojn, skotojn, toksojn, kostojn
jknoot oktojn, noktoj, kontoj, kotojn
jknootuz zontukoj, kontuzoj
jknootv kvotojn, voktojn
jknooŝ koŝojn, ŝokojn
jknopru kuprojn, krupojn
jknopu kupojn, punkoj
jknortu trunkoj, kutrojn, ruktojn, trukojn, turkojn
jknosu skunoj, nuksoj, sukojn, skuojn
jknou junko, nukoj, jukon
jkooot kojoto, kotooj
jkoopr koproj, porkoj, korpoj, kropoj
jkoor orkoj, okroj, rokoj, koroj
jkoorv korvoj, kovroj
jkoos oksoj, sokoj
jkoost skotoj, kostoj, toksoj, stokoj
jkoot oktoj, kotoj
jkootv voktoj, kvotoj
jkooŝ koŝoj, ŝokoj
jkopru kuproj, krupoj
jkortu ruktoj, turkoj, trukoj, kutroj
jkosu skuoj, jukos, sukoj
jlmnopu pulmojn, plumojn
jlmnou mulojn, ulmojn, lumojn
jlmopu pulmoj, plumoj
jlmou ulmoj, muloj, lumoj
jlnnoouv novulojn, novlunoj
jlnnou lunojn, ulnojn, nulojn
jlnoopp polpojn, poplojn
jlnoor lornoj, orlojn, rolojn
jlnoot tolojn, lotojn
jlnoov vjolon, volojn
jlnopsu pulsojn, plusojn
jlnopu pulojn, lupojn
jlnopuv pluvojn, vulpojn, pulvojn
jlnortu lutrojn, trulojn
jlnotu lutojn, tulojn
jlnou nuloj, ulojn, ulnoj, lunoj
jloopp poploj, polpoj
jloor roloj, orloj
jloot toloj, lotoj
jloov vjolo, voloj
jlopsu pulsoj, plusoj
jlopu puloj, lupoj
jlopuv pluvoj, vulpoj, pulvoj
jlortu lutroj, truloj
jlotu tuloj, lutoj
jmnnnoopu monpunojn, punmonojn
jmnnoo nomojn, monojn
jmnnooprtu monpruntoj, mortpunojn
jmnnoopu monpunoj, punmonoj
jmnnoou monujon, muonojn
jmnoo nomoj, omojn, monoj
jmnoor normoj, morojn
jmnoort mortojn, montroj
jmnoosu suomojn, musonoj
jmnoot motojn, montoj
jmnoou monujo, muonoj
jmnoov vomojn, movojn
jmnoru murojn, rumojn
jmnosu sumojn, musojn
jmoov movoj, vomoj
jmoru rumoj, muroj
jmosu sumoj, musoj
jnnoo onojn, onjon, jonon
jnnoot tonojn, notojn
jnnopru prunojn, prujnon
jnnoptu nuptojn, puntojn
jnnoru urnojn, runojn
jnnotu junton, tunojn
jnoo jono, onjo, onoj
jnoooprt toporojn, protonoj
jnooprs sporojn, sorpojn, spronoj
jnooprst sprotojn, sportojn
jnooprsu sorpujon, sporujon
jnoopt pontoj, potojn, topojn
jnoor rojon, orojn
jnoorst torsojn, sortojn, ojstron, ostrojn
jnoort ortojn, tronoj, torojn, rotojn
jnoortv vortojn, trovojn
jnoos sojon, sonoj
jnoostv stovojn, vostojn
jnoot notoj, tonoj, joton
jnoov vojon, ovojn
jnooz zoojn, zonoj
jnoprsu spurojn, suprojn, prusojn
jnoprtu putrojn, pruntoj, trupojn
jnopru prujno, prunoj, pruojn
jnopsu pusojn, supojn
jnoptu puntoj, putojn, nuptoj
jnopu jupon, punoj
jnopuĉ puĉojn, punĉoj
jnorssuu sunursoj, susurojn
jnorsttu strutojn, trustojn
jnorstu rustojn, sturnoj
jnorsu rusojn, surojn, ursojn
jnorttu turtojn, trutojn
jnortu turojn, rutojn, truojn, jurton, turnoj
jnoru urojn, urnoj, juron, runoj
jnoruĵ ĵurojn, ruĵojn
jnoruŝ ŝnuroj, ruŝojn
jnostu tusojn, juntos
jnosu sunoj, suojn
jnotu junto, tujon, juton, tunoj
jooprs sporoj, sorpoj
jooprst sprotoj, sportoj
jooprsu sorpujo, sporujo
joopt potoj, topoj
joor rojo, oroj
joorst ojstro, torsoj, sortoj, ostroj
joort ortoj, toroj, rotoj
joortv vortoj, trovoj
joostv vostoj, stovoj
joov vojo, ovoj
joprsu spuroj, prusoj, suproj
joprtu putroj, trupoj
jopsu pusoj, supoj
jorsttu strutoj, trustoj
jorsu rusoj, ursoj, suroj
jorttu turtoj, trutoj
jortu jurto, turoj, truoj, rutoj
joru juro, uroj
joruĵ ruĵoj, ĵuroj
josuĝ juĝos, ĝojus
jotu juto, tujo
jouv voju, uvoj
jouĝ ĝoju, ĝuoj
kknoo konko, kokon
kknoorsu konkurso, konkuros, krokuson
kknorsuu konkursu, konkurus
kkoors korkos, kokros
kkorsu korkus, kokrus
kkoru korku, kokru
klmnnooo monoklon, loknomon
klmnooo loknomo, monoklo
klmnoosu muskolon, moluskon, moskulon
klmnoou kolumno, kolumon
klmoosu molusko, moskulo, muskolo, lokumos
klmosuu lokumus, kumulos
klmosuuu kumuluso, okulumus
klmouu lukumo, lokumu
klnnoo onklon, klonon
klnoo klono, onklo, lokon, kolon
klnooor korolon, koloron
klnooorst kontrolos, kolostron
klnooos konsolo, koloson
klnoopu kopulon, kupolon
klnoos klonos, skolon, soklon
klnoostu konsulto, lokuston
klnoosu konsulo, konsolu
klnootu kontulo, kuloton
klnopu plukon, kuplon, kulpon
klnosu usklon, sulkon, klonus, kluson, lukson
klnotu kulton, lukton
klnou lukon, kulon, klonu
kloo kolo, loko
klooor koloro, korolo
kloopu kopulo, kupolo
kloos skolo, soklo, lokos
klopsu plukos, kuplos
klopu kulpo, kuplo, pluko
klopuu kupulo, kopulu
klorstuu krustulo, kulturos
klostu luktos, kultos
klosu kluso, lukso, sulko, usklo, lokus
klosuu okulus, oskulu
klotu kulto, lukto
klou kulo, luko, loku
klpsuu kuplus, plukus
klpuu pluku, kuplu
klstuu kultus, luktus
kltuu luktu, kultu
kmnoopsu komponus, pomsukon
kmnoor kromon, kormon
kmnoos kosmon, moskon
kmoopstu kompostu, komputos
kmoor kormo, kromo
kmoos kosmo, mosko, mokos
kmoostu kostumo, komutos
kmou muko, moku
knnoor kronon, kornon
knnoortu konturon, koturnon
knnoot nokton, konton
knnootuz kontuzon, zontukon
knnosu nukson, skunon
knooot kotono, kotoon
knoopr kopron, korpon, porkon, kropon
knooprstu postkuron, kunportos
knoopu kupono, okupon
knoor korno, krono, koron, okron, rokon, orkon
knoors korson, ronkos, kronos
knoorstu konstruo, konturos
knoorsu kornuso, koruson
knoortu konturo, koturno
knoorv korvon, kovron
knoos okson, sokon, konos
knoost koston, skoton, noktos, stokon, tokson
knoot konto, nokto, okton, koton
knootuz kontuzo, zontuko
knootv kvoton, vokton
knooŝ ŝokon, koŝon
knopru kupron, krupon
knopu punko, kupon
knorstu kruston, trunkos
knorstuu konturus, konstruu
knorsu kurson, kronus, ronkus
knortu trunko, kutron, trukon, rukton, turkon
knoru kronu, kuron, ronku
knostu noktus, stukon
knosu nukso, skuno, sukon, skuon, konus
knotu noktu, tukon
knou nuko, konu
koopr kopro, korpo, kropo, porko
kooprstu postkuro, koruptos
koor koro, okro, orko, roko
koorv korvo, kovro
koos okso, soko
koosst stokos, kostos, toksos
koost kosto, skoto, stoko, tokso, kotos
koosv vokos, kovos
koot koto, okto
kootv kvoto, vokto
kooŝ koŝo, ŝoko
koprstuu koruptus, postkuru
kopru krupo, kupro
korstu krusto, ruktos
korsu kurso, kuros
kortu kutro, rukto, truko, turko
koruz kurzo, krozu
koruĉ kruĉo, kroĉu
kosstu stokus, stukos, kostus, skutos, toksus
kostu stuko, kotus, toksu, stoku, kostu
kosu skuo, suko
kosuv vokus, kovus
kosuŝ ŝokus, kuŝos
kotu tuko, kotu
kouv kuvo, kovu, voku
ksstuu stukus, skutus
kstuu skutu, stuku
lmnopu pulmon, plumon
lmnou lumon, ulmon, mulon
lmopu plumo, pulmo
lmotuu mutulo, lotumu
lmou lumo, mulo, ulmo
lmsttuuu stultumu, tumultus
lnnoouv novluno, novulon
lnnou nulon, lunon, ulnon
lnoopp polpon, poplon
lnoor lorno, orlon, rolon
lnoot tolon, loton
lnootuv voluton, volontu
lnopsu pulson, pluson
lnopu pulon, lupon
lnopuv pluvon, vulpon, pulvon
lnortu lutron, trulon
lnotu tulon, luton
lnou luno, nulo, ulno, ulon
loopp polpo, poplo
loopsu poluso, poluos
loor orlo, rolo
loors orlos, rolos
loost stolo, lotos
loosv solvo, volos
loot loto, tolo
lopstuu pustulo, postulu
lopsu pluso, pulso, pluos, polus
lopsuu lupuso, poluus
lopu lupo, pulo, polu
lopuv pluvo, pulvo, vulpo
lorsu rulos, orlus, rolus
lortu lutro, trulo
loru rulo, orlu, rolu
lostu lotus, lutos
losu sulo, luos
losuv solvu, volus, luvos
lotu luto, tulo, lotu
louvv vulvo, volvu
lpsuu pluus, pulsu
mmnoosu monsumo, nomumos
mnnnoopu monpunon, punmonon
mnnoo nomon, monon
mnnooprtu monprunto, mortpunon
mnnoopu monpuno, punmono
mnoo mono, nomo, omon
mnoor normo, moron
mnoorst monstro, montros
mnoort montro, morton
mnoosu musono, suomon
mnoot monto, moton
mnoov movon, vomon
mnorstu montrus, sturmon
mnoru rumon, muron
mnosu nomus, sumon, muson
mnou nomu, umon
moorsu moruso, orumos
moosv vomos, movos
moov movo, vomo
mopstu stumpo, stompu
morstu sturmo, mortus
moru muro, rumo
mosu muso, sumo
mosuv movus, vomus
mosuz zomus, zumos
mouv vomu, movu
mouz muzo, zomu
nnoot tonon, noton
nnoptu punton, nupton
nnoru runon, urnon
noooprt protono, toporon
nooprs sprono, sporon, pronos, sorpon
nooprst sproton, sporton
noopt ponto, poton, topon
noorst tronos, sorton, torson, ostron, tornos
noort trono, roton, toron, orton
noortv trovon, vorton
noos sono, onos
noost oston, notos
noostv stovon, voston
noot noto, tono
nooz zono, zoon
noprstu stupron, pruntos
noprsu supron, pruson, spronu, pronus, spuron
noprtu prunto, putron, trupon
nopru pruno, pronu, pruon
nopsu punos, supon, puson
noptu nupto, punto, puton
nopuĉ punĉo, puĉon
norssuu sunurso, susuron
norsttu struton, truston
norstu sturno, nutros, tronus, ruston, turnos, tornus
norsu urson, ruson, suron
norttu truton, turton
nortu turno, ruton, truon, tornu, tronu, turon
noru runo, urno, uron
noruĝ ronĝu, ruĝon
noruĵ ruĵon, ĵuron
noruŝ ŝnuro, ruŝon
nostu notus, tuson
nosu suno, suon, onus, sonu
notu tuno, notu
nouz zonu, uzon
nrstuu nutrus, turnus
nrtuu turnu, nutru
ooprs sorpo, sporo
ooprst sporto, sproto, portos
oopsv svopo, povos
oopt poto, topo
oors roso, oros
oorst ostro, sorto, torso
oorsv ovros, voros
oort orto, roto, toro
oortv trovo, vorto
oostv stovo, vosto, votos
opr por, pro
oprstu stupro, portus, sportu, putros
oprsu pruso, spuro, supro
oprsuv provus, pruvos
oprtu putro, trupo, portu
opruv pruvo, provu
opsstu sputos, stopus
opstu stupo, stopu
opsu puso, supo
optuŝ ŝtupo, ŝtopu
opuĉ puĉo, poĉu
orsstu rustos, rostus
orsttu struto, trusto, trotus
orstu rusto, rostu, truos
orsu ruso, suro, urso, ruos, orus
orsuv vorus, ovrus
orsuĉ sorĉu, ĉuros
orttu truto, turto, trotu
ortu ruto, truo, turo
oru uro, oru
oruv voru, ovru
oruĵ ruĵo, ĵuro
ossuŝ ŝosus, ŝusos
ostuŝ tuŝos, ŝutos
ouv uvo, ovu
rstuu truus, rustu
stuuŝ tuŝus, ŝutus
tuuŝ tuŝu, ŝutu

Statistiko

sys 2021-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan