Afrikaans: woorde - statistiek

Woorde (Afrikaans). Somtotaal: 50056
Woorde (Afrikaans). Mediaan lengte: 9.0
Woorde (Afrikaans). Gemiddelde lengte: 9.22
Karakters (Afrikaans). Aantal: 36
Karakters gebruik : e r a i s o n t l g k d u m p b v w h f y j ë ê c ï z x ö é ô q è û ü â

Afrikaans - Woorde. Karakter gebruik:

Alle karakter gebruik Eerste karakter gebruik Laaste karakter gebruik
e 15.5% s 12.1% e 18.4%
r 8.2% b 8.3% g 13.5%
a 7.7% v 8.0% r 12.3%
i 7.6% o 7.9% s 11.1%
s 7.0% k 7.6% d 9.5%
o 6.7% g 6.6% l 6.6%
n 6.3% a 6.1% k 6.5%
t 5.5% t 4.8% t 5.5%
l 5.1% d 4.6% n 4.1%
g 4.7% p 4.4% m 2.8%
k 4.7% m 4.1% p 2.7%
d 4.2% h 4.0% f 1.9%

Statistiek

sys 2019-02-01 02h30

PuzzleMan